Vui ngày hội đoàn kết ở khu dân cư kiểu mẫu Nam Bắc Thành

(Baohatinh.vn) - Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được sống trong bầu không khí vui tươi phấn khởi và thắt chặt hơn khối đại đoàn kết toàn dân…

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast