Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên có đạo là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

.......

Phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên có đạo là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Theo đánh giá chung, đảng viên, cốt cán là người có đạo ở Hà Tĩnh đều gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Nhiều đồng chí được Đảng bộ, Nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần quan trọng tạo sự ổn định, phát triển của 131 xã vùng giáo nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Tại xã Gia Hanh (Can Lộc), cùng với gia đình 3 đảng viên có đạo mà chúng tôi đã đề cập ở bài viết trước, xã còn có 6 đảng viên có đạo. Đội ngũ cán bộ có đạo (gồm 23 người) đã và đang góp sức xây dựng địa phương vùng trà sơn này phát triển từng ngày.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Ông Phan Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh khẳng định: “Thời gian qua, đội ngũ đảng viên, cốt cán vùng giáo đã đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của xã. Họ là những người đi đầu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cũng là những người có uy tín trong đồng bào lương, giáo; tạo mối đoàn kết, một lòng vì mục tiêu chung xây dựng xã nhà phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh - Phan Văn Sơn tới thăm và trò chuyện cùng ông Trần Văn Loan - gia đình 3 đảng viên có đạo.

Xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) - địa bàn có hơn 73% giáo dân, nhiều năm qua đã bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ cốt cán với 55 đồng chí là cán bộ, công chức cấp xã, bí thư, thôn trưởng, trưởng các đoàn thể, thôn đội trưởng, công an viên; toàn xã có 50 đảng viên là người có đạo. Lực lượng này đã trực tiếp góp sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2020 và đang phấn đấu xây dựng đạt NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Những cống hiến của đảng viên là người có đạo đã góp phần làm nên sự bình yên của các vùng giáo. Trong ảnh: Xóm đạo Lộc Thủy (Thạch Long, Thạch Hà).

.......

Sự nỗ lực cống hiến của đảng viên, cốt cán vùng giáo cũng đã góp phần quan trọng cho phong trào phát triển KT-XH ở các địa phương như: thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân); Thạch Hạ, Thạch Trung (TP Hà Tĩnh); Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh); Nam Điền, Thạch Long (Thạch Hà); Gia Hanh, Vượng Lộc, Xuân Lộc (Can Lộc); Hương Trạch, Gia Phố, Hòa Hải (Hương Khê); Cẩm Lộc, Cẩm Nhượng, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên); thị trấn Đức Thọ, Liên Minh (Đức Thọ); Sơn Tiến (Hương Sơn)...

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên chia sẻ: “Cẩm Xuyên có gần 11% đồng bào công giáo, trong đó có hơn 300 người là đảng viên, cốt cán vùng giáo. Thời gian qua, đồng bào công giáo nói chung, đảng viên và cán bộ cốt cán vùng giáo nói riêng đã phát huy vai trò tích cực, động viên bà con nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tinh thần đoàn kết lương giáo, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn luôn được giữ vững”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 cán bộ, đảng viên có đạo đang tham gia công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, hơn 600 đảng viên sinh hoạt ở các chi bộ trong toàn tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, toàn tỉnh có 235 người có đạo trúng cử vào HĐND các cấp.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Bà con lương giáo đoàn kết, quyết tâm xây dựng Vượng Lộc (Can Lộc) đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, Hà Tĩnh có 82/131 xã có đồng bào công giáo đã đạt chuẩn NTM; 97 thôn vùng giáo đạt khu dân cư NTM; toàn tỉnh có trên 421/575 thôn, tổ dân phố có đông đồng bào công giáo đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”... Cốt cán, đảng viên có đạo đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, làm nền tảng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Để phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên, cốt cán có đạo, những năm qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về tôn giáo, trong đó đã chỉ đạo, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, chi bộ vùng giáo, phát triển đảng viên là người có đạo. Nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo và có cách làm hiệu quả để kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo vào Đảng, góp phần tạo nguồn cán bộ, đảng viên bổ sung cho địa phương.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Thôn trưởng thôn 7, xã Hòa Hải (Hương Khê) Phan Xuân Thạch (bên phải) chọn con đường phấn đấu vào Đảng để tiếp tục được cống hiến và phát triển bản thân.

Anh Phan Xuân Thạch - Trưởng thôn 7, xã Hòa Hải (Hương Khê) là một trong hai đảng viên có đạo vừa được kết nạp Đảng trong tháng 5/2021. Anh Thạch (SN 1981) đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh nhưng gia đình neo người nên quyết định ở nhà làm kinh tế. Là một công dân gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, thường đề xuất nhiều sáng kiến trong xây dựng NTM, anh được các đồng chí trong Chi ủy và Đảng ủy xã quan tâm, động viên, định hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định chọn con đường phấn đấu vào Đảng để tiếp tục nỗ lực cống hiến và phát triển bản thân.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Trong bối cảnh thôn đang dồn sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cần đội ngũ cán bộ trẻ để thay thế những người lớn tuổi gánh vác nhiệm vụ, ngay sau khi kết nạp Đảng, tháng 6/2021, anh Thạch được giới thiệu và được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. “Điều thuận lợi là Chi bộ 7 của chúng tôi có 3/15 đảng viên là người có đạo, trong đó có 2 đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư với tuổi đời còn khá trẻ. Nhờ đó, để lãnh đạo thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở địa bàn rốn lũ, nơi có gần 50% dân số là bà con có đạo, dù khó khăn nhưng tôi tin có quyết tâm thì sẽ thành công”, anh Thạch chia sẻ.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Trưởng thôn Phan Xuân Thạch (người ở giữa) cùng Bí thư Chi bộ Trần Văn Thảo (cũng là đảng viên là người có đạo) trao đổi với gia đình chị Trần Thị Xuân về kế hoạch trồng hàng rào xanh trên tuyến đường trục chính của thôn 7.

.......

Theo bà Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê, để có được con số kết nạp mới 120 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên có đạo, 8 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên; tập trung cao cho phát triển đảng viên vùng khó khăn, vùng giáo. Các đảng bộ cơ sở sau khi được giao nhiệm vụ đã có sự quan tâm trong phát hiện nguồn kết nạp Đảng từ các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, từ đó bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cách mạng, về truyền thống của quê hương, đất nước”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Cũng với cách làm khá sâu sát, cụ thể, Đảng bộ TP Hà Tĩnh kết nạp mới được 2 đảng viên vùng giáo trong 8 tháng đầu năm nay. Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tống Thị Quỳnh Hoa, muốn tìm được “hạt giống đỏ”, cấp ủy các cấp phải thực sự dành thời gian sâu sát cơ sở để tìm kiếm, bồi dưỡng. Khi đã tìm được nhân tố thì phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thực sự đặt mình trong hoàn cảnh của những quần chúng ưu tú là đồng bào có đạo để gần gũi, định hướng, hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn nhằm thực hiện lý tưởng, con đường phát triển của mình.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Mặc dù đã đạt được một số kết quả, nhưng xét về tổng thể, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người có đạo vẫn còn những khó khăn. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2011-2020, các cấp ủy Đảng đã bồi dưỡng, kết nạp được 133 quần chúng ưu tú là đồng bào có đạo vào Đảng, trong đó, từ 2016-2020 kết nạp được 46 đồng chí. 8 tháng năm 2021, sau khi tập trung cao các giải pháp phát triển Đảng theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh kết nạp được 7 đảng viên là người có đạo, trong đó 5 đảng viên ở Hương Khê và 2 đảng viên ở TP Hà Tĩnh.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Là một đảng viên là người có đạo, ông Trương Văn Phú ngoài cùng bên phải) - Chủ tịch UBMTTQ xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân trong phong trào xây dựng NTM.

Thực tế cho thấy, công tác phát triển Đảng, trong đó có đảng viên là người có đạo và xây dựng cốt cán vùng giáo vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh những khó khăn chung về phát triển đảng viên, đối với các vùng giáo, nhiều quần chúng chưa tích cực tham gia các hoạt động xã hội; ở một số vùng có tỷ lệ người dân theo đạo cao, nhiều chức sắc, chức việc chưa tạo điều kiện cho giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, phấn đấu vào Đảng.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Chia sẻ cách làm trong kết nạp đảng viên có đạo ở địa phương (xã vừa phát triển được 2 đảng viên là người có đạo trong năm nay), bà Hồ Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Hải cho biết: “Bài học được rút ra là, trước hết cấp ủy Đảng các cấp phải nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại các địa bàn vùng giáo để tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn để phát triển đảng viên là người có đạo. Đặc biệt, thường xuyên giao nhiệm vụ cho đảng viên sau khi kết nạp, đồng thời theo dõi, thử thách để phát triển nguồn cán bộ kế cận cho Đảng”.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) ngày càng khởi sắc.

.......

Còn đối với mong muốn của các đảng viên có đạo, ông Trần Văn Loan ở xã Gia Hanh (Can Lộc) và ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Xuyên cùng chung ý kiến: Mặc dù tỉnh đã ban hành chính sách đặc thù về xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo, nhưng các cấp ủy Đảng cần có sự quan tâm hơn nữa đối với đảng viên, cốt cán là người có đạo, nhất là các đảng viên tham gia hệ thống chính trị cấp cơ sở nhưng khi nghỉ hưu không thuộc diện được hưởng các chế độ hưu trí, như vậy mới động viên được họ phát huy tính gương mẫu, cống hiến hết mình cho phong trào, đồng thời tạo động lực phấn đấu vào Đảng cho các quần chúng là người có đạo.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải dự lễ khánh thành, gắn biển công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Nam Viên (xã Xuân Viên, Nghi Xuân) ngày 30/7. Ảnh: Ngọc Loan

Gợi mở một số giải pháp trong phát triển đảng viên là người có đạo thời gian tới, đồng chí Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tạo nguồn và cả trong giữ nguồn đảng viên. Tiếp tục có sự quan tâm một cách cụ thể để quần chúng ưu tú là người có đạo sớm được kết nạp vào Đảng, vừa thực hiện lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, vừa phát huy tốt vai trò cá nhân là cầu nối tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mối quan hệ linh hoạt, hài hòa, bền chặt, tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với các chức sắc, chức việc trên địa bàn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận để phát triển KT-XH ở địa phương và giúp đảng viên, cốt cán vùng giáo có điều kiện thuận lợi để cống hiến, phát triển.

Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo tiếp tục khảo sát, đánh giá lại thực trạng về hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, các tổ chức đoàn thể và việc phát triển đảng viên ở vùng có đồng bào tôn giáo, từ đó tập trung phát huy các ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế để có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 10/2020).

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: “Phát triển đảng viên mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào theo đạo và trong khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, ở nhiều địa phương, các cấp ủy Đảng đang tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên mới với những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể. Nhiều ý kiến cho rằng, trên lộ trình đó, cấp ủy các cấp cần thực sự quan tâm, trăn trở đề ra chỉ tiêu cụ thể hằng năm và có phương pháp, cách làm mới, có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn để phát triển đảng viên là người có đạo. Sự vào cuộc tâm huyết, trách nhiệm và chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo chính là “phù sa cách mạng” để có thêm nhiều “hạt giống đỏ” nảy mầm.

bài, ảnh: Nhóm P.V CT-XH

thiết kế: huy tùng

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh - khi “hạt giống đỏ” được ươm mầm (bài 4): Phát triển đảng viên là người có đạo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

5:24:09:2021:08:08

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM