Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Khởi động nhiệm kỳ 2020-2025, Với ý chí, quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, từng bước đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó là kết quả từ sự tập trung trí lực, tâm huyết của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân; sự kết tinh cao nhất của ý Đảng, lòng dân.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Khẳng định công tác xây dựng Đảng là then chốt, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh đã tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Với tinh thần khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt sau đại hội Đảng các cấp, Hà Tĩnh đã sớm ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, từ đó, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Sau hơn 1 năm bộ máy mới đi vào hoạt động, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà) đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận . Trong ảnh: Toàn cảnh thị trấn Lộc Hà.

Trước thềm đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) gặp nhiều khó khăn trong công tác cán bộ do trước đó, một số đồng chí chủ chốt bị xử lý kỷ luật vì những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025) là điều kiện để Đảng bộ kiện toàn đội ngũ cán bộ, xốc lại bộ máy đủ năng lực lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Niềm tin của người dân thị trấn Lộc Hà vào cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố.

Trong ảnh: Người dân tới thực hiện các thủ tục hành chính tại UBND thị trấn.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Ông Lê Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Hà cho biết: “Sau hơn 1 năm, bộ máy mới đi vào hoạt động, khối đoàn kết nội bộ được củng cố, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Nhờ vậy, Đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường. Nhân dân tin tưởng và phấn khởi thực hiện các phong trào thi đua, góp sức đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống. Năm qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm địa phương thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16-CT/TTg nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 285% kế hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”.

.........

Ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; BTV Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Sau Đại hội, Hà Tĩnh quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Với quan điểm: Công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh, Nghị quyết 03-NQ/TU đưa ra nhiều điểm mới trong công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá và sử dụng cán bộ. Đặc biệt, nghị quyết đã nhấn mạnh nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, đổi mới việc đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung nghị quyết nêu, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 19/8/2021 về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU. Theo đó, kế hoạch xác định chi tiết những nhiệm vụ quan trọng trong từng năm từ 2021-2025. Đây là những bước đi đầu tiên nhằm cụ thể hóa một trong ba mũi đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Lan tỏa từ tinh thần của Nghị quyết 03-NQ/TU, Thành ủy Hà Tĩnh luôn coi công tác cán bộ là khâu đột phá trong hành động. Hiện nay, Thành ủy đang xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Đề án đã qua 4 lần dự thảo và đang được các ban chuyên môn tập trung chỉnh sửa, bổ sung, dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ được ban hành. Đề án ra đời với kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” trong công tác cán bộ trên địa bàn thời gian tới, qua đó, khơi dậy nguồn lực con người trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bà Tống Thị Quỳnh Hoa - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với xây dựng đề án, Thành ủy đã và đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ. Từ thực tiễn nhiệm vụ sẽ chọn lọc, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; chú trọng đào tạo nguồn cán bộ kế cận, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu; quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, phường; tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám đề xuất và dám chịu trách nhiệm. Nhiều đơn vị cấp xã đang triển khai có hiệu quả các giải pháp mới trong công tác cán bộ, từ đó tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị như: các phường Thạch Quý, Trần Phú; các xã Thạch Hạ, Đồng Môn…”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định nhiệm vụ đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ, đảng viên là một trong 3 mũi đột phá chiến lược của thị xã trong nhiệm kỳ mới. Tập trung hiện thực hóa mũi đột phá, ngay sau đ­­­ại hội, BTV Thị ủy đã chỉ đạo sinh hoạt chi bộ điểm và tổ chức 108 hội nghị rút kinh nghiệm tại chỗ, 3 hội nghị rút kinh nghiệm mở rộng toàn thị xã và 1 hội thảo chuyên sâu có sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, BTV Thị ủy đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 3/2/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Với mô hình sinh hoạt chi bộ điểm, mỗi cuộc sinh hoạt điểm đều có đại diện đoàn công tác Thị ủy, đảng ủy phường, xã cùng tham gia để đánh giá, định hướng nhiệm vụ.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Chi bộ Hoa Trung (Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Là chi bộ đầu tiên được Thị ủy Kỳ Anh lựa chọn tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, từ tháng 3/2021 đến nay, nền nếp sinh hoạt và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Hoa Trung (xã Kỳ Hoa) ngày càng đổi thay tích cực. Ông Phan Công Biện - Bí thư Chi bộ chia sẻ: “Trước đây, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ chỉ đạt 70-75%, việc phân công nhiệm vụ đảng viên đạt hiệu quả chưa cao. Từ sau khi sinh hoạt chi bộ điểm, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn, nền nếp sinh hoạt được chấn chỉnh, tỷ lệ đảng viên tham gia luôn đạt trên 90%, tính phê bình và tự phê bình cao hơn, tính tiên phong của đảng viên trong tham gia các phong trào của địa phương rõ nét hơn. Điều này được thể hiện rõ nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới”.

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Anh Ngọc khẳng định: “Qua gần 1 năm thực hiện sinh hoạt chi bộ điểm và Nghị quyết 02-NQ/ThU, sinh hoạt chi bộ, cấp ủy dần đi vào nền nếp, từ đó phát huy dân chủ, tạo ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt. Nhờ vậy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng được nâng lên; trách nhiệm của đảng viên trong tham gia xây dựng đô thị văn minh được thể hiện rõ.

........

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh được thể hiện rõ trong quá trình xây dựng NTM (ảnh trái) . Đảng viên Chi bộ Hoa Trung tích cực phát triển kinh tế. (ảnh phải).

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Tại huyện Vũ Quang, mô hình “Ngày sinh hoạt chi bộ đặc biệt” vào mùng 3 hằng tháng với sự tham gia của các đồng chí trong tổ công tác BTV Huyện ủy và ủy viên BCH đảng bộ xã phụ trách đã thành nền nếp từ hơn 1 năm nay, kể từ sau Đại hội Đảng bộ huyện tháng 8/2020. Vào ngày này, 120 cán bộ, lãnh đạo huyện Vũ Quang về tham gia sinh hoạt chi bộ tại cơ sở theo lịch phân công. Đây chính là cơ hội để cán bộ gần dân, hiểu cơ sở, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ; từ đó, bàn giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Cúc, đảng viên Chi bộ 6-7, xã Quang Thọ chia sẻ: “Sinh hoạt chi bộ có sự tham dự của đại biểu cấp trên nên không khí thêm phần trang trọng, việc điều hành của cấp ủy cũng bài bản hơn và đảng viên tâm huyết, trách nhiệm hơn trong tham gia thảo luận để bày tỏ suy nghĩ, đề xuất, kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở lên cấp có thẩm quyền. Đồng thời, ý kiến chỉ đạo, gợi mở của lãnh đạo sẽ giúp chi bộ xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

“Ngày sinh hoạt chi bộ đặc biệt” tại huyện Vũ Quang.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

9 tháng năm 2021, Đảng bộ huyện Hương Khê đã tổ chức cho 233 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 140 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng (tăng 93 đảng viên so cùng kỳ, đạt hơn 93% kế hoạch năm). Trong đó có 5 đảng viên là người có đạo, 6 đảng viên dân tộc thiểu số và 1 đảng viên trên 60 tuổi. Để có được kết quả này, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện đã rà soát, đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ trước và bàn bạc kỹ lưỡng các giải pháp.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Quần chúng ưu tú dân tộc Chứt được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 9/2021.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Với sự góp sức của các đảng viên nói chung, đảng viên là người có đạo nói riêng, KT-XH nhiều địa bàn trong tỉnh ngày càng phát triển. Trong ảnh: Dưới sự lãnh đạo của nữ Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Hợi, thôn Phú Hưng xã Phú Gia (Hương Khê) tiếp tục nâng cao các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Lê Ngọc Huấn - Bí thư Huyện ủy Hương Khê chia sẻ: “Trên cơ sở Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 23/2/2021 của BTV Huyện ủy về phát triển đảng viên mới năm 2021, Hương Khê giao nhiệm vụ cụ thể đến từng chi bộ, đảng viên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng; giao trách nhiệm trong phát triển đảng viên gắn với đánh giá, xếp loại. BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy thực hiện hiệu quả những giải pháp trọng tâm như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tạo môi trường để đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm; tăng cường công tác quản lý đảng viên; chi bộ phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên và hằng tháng có đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Với cách làm đó, nhiệm kỳ này, Hương Khê chắc chắn sẽ đạt chỉ tiêu về phát triển đảng viên theo nghị quyết đề ra”.

.........

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Coi công tác phát triển đảng viên là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng hằng năm, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 320 quần chúng ưu tú, trong đó có 120 quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp; ban hành quyết định kết nạp 218 đảng viên mới, trong đó có 62 đảng viên khối doanh nghiệp (đạt 109% kế hoạch); 100% đảng viên kết nạp có trình độ THPT, số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên đạt tỷ lệ cao.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: “Đảng bộ khối hiện có 109 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 68 đảng bộ cơ sở với đa dạng các loại hình cơ sở Đảng. Đảng ủy và cấp ủy cơ sở luôn quan tâm phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Một trong những giải pháp được tập trung thực hiện là các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức sinh hoạt nhằm thu hút đoàn viên tham gia, từ đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực, tạo nguồn để kết nạp Đảng”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 1.257 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên lên gần 100.000 đồng chí. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức 55 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.823 quần chúng tham gia. Cùng với phát triển về số lượng, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đảng viên, phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh tại các địa phương, đơn vị.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

Người dân thôn Trung Thủy (Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) xây dựng nông thôn mới.

Có thể nhận thấy, trong năm đầu triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 3 nhiệm vụ trọng tâm là công tác cán bộ, đổi mới sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên đã được cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh triển khai hiệu quả. Kết quả bước đầu đang tạo khí thế mới, niềm tin mới, thúc đẩy cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Nhóm P.V.

(Còn nữa)

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (Bài 3): Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới

3:13:10:2021:15:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM