Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Khởi động nhiệm kỳ 2020-2025, với ý chí, quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, từng bước đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó là kết quả từ sự tập trung trí lực, tâm huyết của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân; sự kết tinh cao nhất của ý Đảng, lòng dân.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Những kết quả và bài học kinh nghiệm được đúc kết trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp hết sức quan trọng và quý giá. Tuy vậy, chặng đường thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao; linh hoạt, sáng tạo trong tư duy, hành động. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã chia sẻ những nội dung này với PV Báo Hà Tĩnh trong cuộc trò chuyện về kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

- P.V: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh hết sức khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Xin đồng chí đánh giá khái quát về những kết quả này?

- Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Ngay từ những ngày đầu sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh phải gồng mình ứng phó và khắc phục hậu quả nặng nề của cơn lũ lịch sử tháng 10/2020. Chưa thoát khỏi khó khăn do thiên tai lại phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Khó khăn chồng chất khó khăn. Trong bối cảnh đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh nhà tập trung thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết một lòng, nỗ lực, sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, địa bàn.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Trận lũ lịch sử cuối tháng 10/2020 gây tổn thất nặng nề cho Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về khắc phục hậu quả thiên tai, công tác cán bộ, xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển DN và chuyển đổi số, đề ra nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Cấp ủy Đảng các cấp đã tập trung cụ thể hóa các nội dung trọng tâm như: công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất tập trung… Thường xuyên bám sát thực tiễn, linh hoạt đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân, cộng đồng DN thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tạo nên kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, hợp tác đối ngoại, đảm bảo QPAN.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng tới kỷ niệm 190 thành lập và 30 năm tái lập tỉnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, khách quan, an toàn, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,86%. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội Đảng và bầu cử; công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định trong công tác tổ chức cán bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt... Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) - tháng 5/2021.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Nhiệm vụ phát triển KT-XH được thực hiện song hành với công tác phòng chống dịch bệnh và đạt được những kết quả đáng phấn khởi, trong đó một số chỉ tiêu đạt khá. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 ước đạt trên 5,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo kế hoạch, trong đó ước 10 tháng đạt gần 12 ngàn tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán cả năm. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; thu hút được 39 dự án đầu tư trong nước với số vốn hơn 2.900 tỷ đồng; một số dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, thương mại, du lịch sẽ được triển khai vào những tháng cuối năm 2021. Đây cũng là năm năng suất lúa đạt cao, bình quân 54,8 tạ/ha, tổng sản lượng 57,5 vạn tấn. Xây dựng NTM đạt những kết quả quan trọng trên nhiều tiêu chí. Trong năm, Hà Tĩnh có thêm 2 huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên và phấn đấu 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thực hiện chủ trương của tỉnh trong việc kêu gọi các địa phương, đơn vị hỗ trợ các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chiều 29/9, lãnh đạo Báo Hà Tĩnh đã trao quyết định nhận đỡ đầu cho em Nguyễn Thị Nguyên Ngọc, ở TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tốt; chủ trương xây dựng Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học tạo sức lan tỏa lớn, với 84 em được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học tập. An sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng; chủ trương xây nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố cho các hộ gia đình chính sách đạt kết quả tốt. Chủ động kiểm soát dịch bệnh COVID-19 với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, tạo môi trường ổn định để phát triển SXKD. Tỉnh chủ động tổ chức 8 đợt đón hơn 2.200 công dân, trong đó có hơn 400 phụ nữ mang thai từ các tỉnh phía Nam về quê và phát động nhiều hoạt động chung tay giúp đỡ, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam phòng chống dịch. Tổ chức đón, cách ly hơn 21 ngàn công dân từ các tỉnh miền Nam về các địa bàn. Trong hoạt động đối ngoại, tiếp tục tăng cường hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào, nhất là trong phối hợp phòng chống dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Hà Tĩnh đã tổ chức 1 chuyến tàu, 7 chuyến máy bay đón hơn 2.200 công dân, trong đó có hơn 400 phụ nữ mang thai từ các tỉnh phía Nam về quê.

Tuy nhiên, nhìn lại năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số địa phương, đơn vị cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh thiếu linh hoạt. Một số cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt, đùn đẩy, nắm bắt tình hình cơ sở chưa sâu sát. Công tác phòng chống dịch COVID-19 có thời điểm rất khó khăn và còn tiềm ẩn phức tạp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ảnh hưởng lớn đối với ngành chăn nuôi. Hoạt động SXKD của các DN chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19. Đời sống, việc làm của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn.

- P.V: Vậy, những bài học nào được đúc rút trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

- Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên hành trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có thể rút ra một số kinh nghiệm quý để tiếp tục phát huy:

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thứ nhất, phải bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tiễn; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở, trước hết trong từng cấp ủy, thường trực, BTV cấp ủy các cấp. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính, gắn với phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân và DN.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Hà Tĩnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ấn nút ra mắt Hệ thống giám sát và điều hành thông minh (ngày 7/9/2021).

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; thực hiện hiệu quả chủ trương của BTV Tỉnh ủy về cải cách hành chính, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng thời gian đi cơ sở; rõ nét trong chỉ đạo, điều hành và tạo sản phẩm cụ thể; vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện phân cấp trong điều hành, quản lý; khuyến khích, phát huy tính sáng tạo, linh hoạt của cấp huyện, cấp cơ sở; đề cao vai trò nêu gương, tính tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đề ra chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tạo môi trường để cán bộ cống hiến, trưởng thành, nâng cao năng lực và rèn luyện đạo đức, lối sống, dám làm, biết làm, tâm huyết, trách nhiệm với Nhân dân.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra mô hình trồng bưởi tại xã Hương Trạch, Hương Khê.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thứ ba, trong mọi việc làm, mục tiêu, nhiệm vụ, phải lấy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, luôn xuất phát từ nhu cầu, lợi ích thiết thực của người dân, tin tưởng, lắng nghe và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; quán triệt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ trọng tâm, các mũi đột phá. Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng và phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần của xã hội, đảm bảo QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý tồn đọng, tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư; duy trì ổn định phát triển KT-XH trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Năm 2021, năng suất lúa của Ha Tĩnh đạt cao so với nhiều năm, nhiều cánh đồng lớn được hình thành.

Thứ năm, luôn biết khơi dậy, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa và những phẩm chất vượt khó, khát vọng vươn lên, nhân văn, nghĩa tình, thủy chung, cần cù, hiếu học... của con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Những bài học được đúc kết có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo tiền đề, động lực, vừa định hướng để Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành kết quả cao và toàn diện hơn trong chặng đường mới.

- P.V: Từ những kết quả đáng mừng trong một năm qua, xin đồng chí cho biết thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp gì để tiếp tục thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh mới?

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

- Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Để tiếp tục đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, phải bám sát chương trình hành động, chương trình toàn khóa và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với mục tiêu xuyên suốt: Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, QP-AN đảm bảo; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu đạt chuẩn tỉnh NTM và trở thành tỉnh khá của cả nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cả hệ thống chính trị tiếp tục ưu tiên phòng chống, khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. Chủ động đề ra phương án, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phòng chống dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển SXKD, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, người lao động và DN vượt qua khó khăn.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.

Trong phát triển KT-XH, phải tăng cường công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số; phát triển văn hóa, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, tạo điều kiện, cơ hội để “giữ chân” lao động có việc làm, thu nhập ổn định ngay trên quê hương; quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Nhà văn hóa cộng đồng thôn Văn Khang (Tùng Châu, Đức Thọ).

Kế thừa kết quả các nhiệm kỳ trước, với những kết quả, kinh nghiệm bước đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy cao truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển quê hương; cùng vượt qua mọi khó khăn, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

- P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Nhóm P.V.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 5): Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trên chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

5:15:10:2021:07:44

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM