Từ khóa: "xét nghiệm Covid-19"

28 kết quả

Xuyên đêm xét nghiệm “gói 150 ngàn mẫu cộng đồng” ở CDC Hà Tĩnh

Xuyên đêm xét nghiệm “gói 150 ngàn mẫu cộng đồng” ở CDC Hà Tĩnh

Tiếp nhận, phân loại và xét nghiệm số lượng lớn mẫu bệnh phẩm từ các cơ sở y tế tuyến huyện chuyển về trong đợt xét nghiệm mở rộng 150 ngàn mẫu, hàng chục cán bộ ở CDC Hà Tĩnh đang căng mình làm việc xuyên đêm để sàng lọc những nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.