Báo Hà Tĩnh tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Báo Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực trong hệ thống báo chí trên địa bàn; lan tỏa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast