UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 26/2012/QĐ- UBND ban hành quy định tạm thời về việc HTLS từ các TCTD để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ lãi suất cho phát triển sản xuất, xây dựng NTM

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 26/2012/QĐ- UBND ban hành quy định tạm thời về việc HTLS từ các TCTD để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Đây là quyết định HTLS có quy mô lớn bao trùm các chính sách HTLS trước đó, với đối tượng rộng, thời gian thực hiện dài và số lãi suất được hỗ trợ khá lớn.

Theo đó, đối tượng khách hàng vay vốn được HTLS gồm: các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnh; hoạt động đầu tư vào sản xuất kinh doanh khác( ngư nghiệp, muối, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm); đầu tư các ngành nghề, TTCN ở khu vực nông thôn; đầu tư các thiết bị trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy sản. Mỗi đối tượng cụ thể đều quy định rõ quy mô sản xuất để được hỗ trợ lãi suất. Các khoản vay đã được hỗ trợ lãi suất theo các chính sách hỗ trợ khác và các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Phát triển không được HTLS theo Quyết định 26.

Quyết định 26 được ban hành nhằm hỗ trợ người nông dân nâng cao năng lực sản xuất

Theo Quyết định 26, loại cho vay được HTLS bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 21-6 (ngày Quyết định có hiệu lực) đến ngày 31-12-2015. Mức hỗ trợ lãi suất bằng mức chênh lệch giữa lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng với mức lãi suất cho vay ưu đãi 0,65%/tháng (7,8%/năm) của Ngân hàng CSXH; riêng đối với cho vay vốn để đầu tư các thiết bị trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch sẽ hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ 3. Khách hàng vay dưới 10 tỷ đồng sẽ được HTLS số tiền đối đa không quá 1 tỷ đồng; vay từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ được HTLS số tiền tối đa không quá 1,5 tỷ; vay từ 20 tỷ đồng trở lên, HTLS tối đa không quá 2 tỷ đồng.

Khi vay vốn, để được HTLS, khách hàng cần có thêm giấy đề nghị HTLS có xác nhận của Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã. Khi thu lãi, các TCTD lập giấy xác nhận số tiền lãi phải hỗ trợ cho khách hàng bằng với số tiền vay được HTLS; định kỳ hàng tháng, TCTD lập danh sách chi tiết số lãi phải hỗ trợ của từng khách hàng theo từng xã, chuyển cho Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã. Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã sẽ trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng trong vòng 5 ngày sau khi nhận được giấy xác nhận của TCTD và danh sách chi tiết số lãi phải hỗ trợ cho khách hàng do TCTD gửi.

Khách hàng vay vốn đầu tư các thiết bị sản xuất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch được hỗ trợ 100% lãi suất cho 2 năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ 3

Quyết định 26 khuyến khích các địa phương sử dụng nguồn vốn vay của các TCTD theo các mục tiêu phục vụ sản xuất, kinh doanh đã nêu trên. Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế vượt chỉ tiêu được thông báo thì được bổ sung chỉ tiêu hoạch bổ sung tăng vào kế hoạch năm sau. Các địa phương không sử dụng hết chỉ tiêu, kế hoạch đã giao cho việc HTS, sẽ bị điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch để bổ sung cho địa phương khác.

UBND tỉnh yêu cầu các TCTD không được từ chối HTLS nếu khoản vay đủ điều kiện và thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Hoài Nam


Hoài Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]