(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh xung quanh nội dung này.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp ở Hà Tĩnh cơ bản hoàn tất. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh xung quanh nội dung này.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Trần Tú Anh

- P.V: Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ông có thể nói rõ hơn về một số kết quả nổi bật đã đạt được?

Ông Trần Tú Anh: Đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, UBBC, ủy ban ban MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm triển khai; kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản triển khai công tác bầu cử ở tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phụ trách bầu cử, bảo đảm việc triển khai công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

UBBC các cấp đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, Hà Tĩnh được bầu 7 ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử; 54 đại biểu HĐND tỉnh tại 13 đơn vị bầu cử; 418 đại biểu HĐND huyện tại 94 đơn vị bầu cử và 5.011 đại biểu HĐND xã tại 1.407 đơn vị bầu cử.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. (Ảnh Thu Hà).

Các hội nghị hiệp thương và tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND được thực hiện đúng thời gian, đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần. Việc lập, niêm yết danh sách cử tri và niêm yết hồ sơ ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo thời gian quy định, hình thức đẹp, trang trọng.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

22 xã, thị trấn tại huyện Thạch Hà đã hoàn tất việc niêm yết danh sách ứng cử viên trong sáng 3/5.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, có nhiều sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương. Qua đó, cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử…

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Các lực lượng chức năng và các địa phương đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử. Chủ động các phương án, kịch bản bầu cử theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

- P.V: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vậy, Hà Tĩnh đã chủ động ứng phó như thế nào, thưa ông?

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Trần Tú Anh kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo cử tri đi bầu cử tại thôn Thanh Bằng, xã Sơn Bằng, Hương Sơn.

Ông Trần Tú Anh: Hà Tĩnh đã bám sát, triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, đặc biệt là Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử với mục tiêu đảm bảo thực hiện phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh Covid-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động bầu cử để cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn, tiết kiệm và đúng luật.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Các đại biểu được đo nhiệt độ trước khi bước vào hội nghị tiếp xúc cử tri.

Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến người dân thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Chủ động rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch bệnh; xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực bỏ phiếu cũng như phương án bỏ phiếu đối với các cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa (nếu có).

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đảm bảo thông thoáng. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kiểm tra khu vực bàn cử tri lựa chọn đại biểu tại điểm bỏ phiếu thôn Kỷ Các, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Các điểm bỏ phiếu được bố trí đảm bảo thông thoáng; cử tri tham gia bầu cử đi vào và đi ra một chiều; các Tổ bầu cử tùy điều kiện thực tiễn để thực hiện bầu cử theo cụm dân cử hoặc theo khung giờ, đảm bảo không tập trung đông vào cùng thời gian, đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử. Không để những người có biểu hiện ho, sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử.

- P.V: Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân và cử tri phát huy tối đa quyền, nghĩa vụ của mình, nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai là gì, thưa ông?

Ông Trần Tú Anh: Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Phổ biến, quán triệt các nội dung Hội đồng Bầu cử quốc gia và bộ, ngành Trung ương mới ban hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc. UBBC các cấp, ban bầu cử, tổ bầu cử chủ động rà soát tổng thể các nhiệm vụ để bổ cứu kịp thời, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức.

Đẩy mạnh cao điểm công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung phong phú, có chiều sâu để lan tỏa sâu rộng đến người dân, cử tri về cuộc bầu cử; các tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu; hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.

Rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Công tác chuẩn bị bầu cử luôn được các tổ bầu cử gắn với biện pháp phòng dịch.

Theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng các phương án, kịch bản linh hoạt và chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, nhất là dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, phù hợp với tình hình của địa phương; bố trí lực lượng phù hợp tại các điểm bỏ phiếu để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn khu vực bỏ phiếu.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

Hà Tĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công

Thùy Dương

(thực hiện)


Thùy Dương
(thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]