(Baohatinh.vn) - Đó là kết luận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 25 khóa XVIII (diễn ra ngày 10/11) đánh giá tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ và tập trung thảo luận, phân tích các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Đó là kết luận chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 25 khóa XVIII (diễn ra ngày 10/11) đánh giá tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ và tập trung thảo luận, phân tích các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị

Giải pháp phát triển trải đều trên nhiều lĩnh vực

Với quan điểm nhất quán “không thay đổi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, chỉ đánh giá, tìm giải pháp, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất nhiệm vụ để ra”, các ý kiến thảo luận xoay xung quanh các lĩnh vực về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, xã hội và công tác xây dựng đảng.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhận được khá nhiều ý kiến tại hội nghị. Bên cạnh những kết quả ấn tượng đã đạt được về năng suất, sản lượng, một số đại biểu đề xuất giải pháp nhằm xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Cần nghiên cứu và có chỉ đạo tập trung vấn đề liên kết sản xuất, đặc biệt là đầu ra sản phẩm. Trong thời gian tới, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp khá lớn nên cần nhìn nhận, xem xét rõ tác động để xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật nêu ý kiến.

Tiếp đó, Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân cho rằng: “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt một số kết quả đáng mừng và tiếp tục khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả. Tuy vậy, việc ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế trong khi đây là hướng đi bền vững, lâu dài”.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân tham gia thảo luận tại hội nghị

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Liên quan đến phát triển kinh tế biển, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị cho rằng: Tiềm năng về biển của Hà Tĩnh rất lớn nhưng việc đầu tư cho bà con ngư dân vươn khơi, vừa thực hiện chủ quyền biển đảo, vừa khai thác nguồn lợi chưa được quan tâm đúng mức.

Công nghiệp của Hà Tĩnh hiện nay trở thành “điểm sáng” trên bản đồ công nghiệp cả nước. Đặc biệt, công nghiệp tiếp tục có bước đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất, trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, “công nghiệp Hà Tĩnh hiện đang tập trung cao vào khu trọng điểm, còn những vùng phía tây và các địa phương chưa được tập trung đúng mức nên gây khó khăn cho địa phương trong chuyển dịch lao động, giải quyết việc làm cho lao động …” - Bí thư Huyện ủy Hương Khê Đinh Hữu Tân nêu ý kiến.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng và Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh chung ý kiến: Hà Tĩnh cần tập trung đầu tư vào các khu công nghiệp, đặc biệt là hạ tầng để tăng khả năng thu hút đầu tư các dự án (Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng phát biểu tại hội nghị)

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng nhận được nhiều ý kiến xây dựng tại hội nghị. Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm đề xuất: Cần tăng cường quan tâm trật tự ổn định xã hội, đặc biệt là an ninh vùng giáo; tiếp tục chấn chỉnh công tác sinh hoạt chi bộ cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng.

Liên quan đến vấn đề phát triển đảng viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn cho rằng: “Việc tạo nguồn kết nạp Đảng ở địa bàn dân cư còn rất nhiều khó khăn. Thậm chí, khi chạy theo số lượng, hiển nhiên chất lượng đảng viên chưa thật sự đảm bảo”.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất các ý kiến liên quan đến tăng thu ngân sách, phát triển đô thị, việc làm – dạy nghề…

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định 2 năm còn lại của nhiệm kỳ có khối lượng công việc rất nặng nề, khó khăn. Do vậy, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu lực, hiệu quả để đưa Nghị quyết XVIII đi vào cuộc sống và đạt mức thực hiện cao nhất.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy phân tích: Sự cố môi trường biển tác động hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng cả nhiệm kỳ 2015 -2020, dự báo cả nhiệm kỳ chỉ đạt 7,6 -7,8%. Đây là nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết.

"Mặc dù vậy, kết quả đạt được trong 3 năm vừa qua ghi nhận sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong năm 2018, dự kiến tốc độ tăng trưởng đạt 19,6 - 20%. Hơn hết, Hà Tĩnh đã bình tĩnh trong xử lý sự cố môi trường biển, tập trung ổn định để phát triển trên cơ sở dân chủ và đoàn kết. Phải khẳng định rằng, những năm đầu nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã tạo được không khí dân chủ, sự đồng thuận của người dân để vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển", Bí thư Tỉnh ủy đánh giá.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng phân tích một số hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển như: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, cải cách hành chính, trách nhiệm người đứng đầu… Đối với các chỉ tiêu chưa đạt, có 8 chỉ tiêu hoàn toàn có thể đạt nếu có phương án huy động nguồn lực, phương pháp thực hiện đúng đắn và 13 chỉ tiêu còn lại thật sự khó khăn. “Tuy nhiên, Hà Tĩnh bám sát quan điểm tuyệt đối không chủ quan, với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện nhiệm vụ” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị kiên trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mũi đột phá; tập trung đồng bộ thực hiện công tác xây dựng Đảng từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, vận động quần chúng, giám sát phản biện, làm tốt công tác phát triển đảng viên…

Hà Tĩnh quyết tâm, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thành báo cáo, xây dựng nội dung cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 2019 và các năm tiếp theo.

Đối với các nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị, chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm điểm cuối năm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, quy hoạch nhân sự; chủ động triển khai các nội dung phát triển sản xuất, KT- XH…

Tin liên quan:

Thành Chung - Nam Giang


Thành Chung - Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]