Cập nhật: 11:08 22/09/2023 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để tập trung cao chỉ đạo thực hiện, gắn với triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để tập trung cao chỉ đạo thực hiện, gắn với triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Sáng 22/9, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành Kỳ họp thứ 15 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nêu rõ: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và triển khai các chủ trương mới của Trung ương, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh và ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khoá XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 15.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung bàn và thông qua các nội dung nghị quyết về: giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp, mức khoán kinh phí, mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; về hợp đồng giáo viên THCS cho TP Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024; chính sách hỗ trợ bồi thường, GPMB, TĐC của dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng; quy hoạch khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà; điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và một số nội dung khác. Đây là những nội dung quan trọng, cấp bách, cụ thể hóa quy định của Trung ương, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, cần đề ra các giải pháp kịp thời phục vụ phát triển KT-XH.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, những nội dung trên đã được các ban của HĐND tỉnh thẩm tra. Do đó, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo các tờ trình, nghị quyết; UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tiếp đó, đại biểu nghe Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo trình bày Tờ trình số 402/TTr-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh năm học 2023-2024; Tờ trình số 410/TTr-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Tờ trình 411/TTr-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc cũng trình bày Tờ trình số 413/TTr-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về đề xuất ban hành Nghị quyết hỗ trợ bồi thường, GPMB, TĐC của dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày Tờ trình số 413/TTr-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu nghe các tờ trình về việc thông qua nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu thương mại dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ trụ sở Thanh tra tỉnh; việc ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030.

Sau phần báo cáo các tờ trình dự thảo nghị quyết, các trưởng ban HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trình bày báo cáo thẩm tra.

Kỳ họp cũng đã thảo luận một số nội dung liên quan đến các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thống nhất ban hành. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết.

8 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 15:

- Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023.

- Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hằng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh năm học 2023-2024.

- Nghị quyết về việc hỗ trợ bồi thường, GPMB, TĐC của dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng.

- Nghị quyết thông qua nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu thương mại dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà.

- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đặt ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trọng tâm là rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để tập trung cao chỉ đạo thực hiện, gắn với triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án, nhất là dự án của các nhà đầu tư đã cam kết với tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã; phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; hoàn thành các khu tái định cư, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân trước mùa mưa bão.

UBND tỉnh cần tiếp tục kiểm tra, khắc phục kịp thời tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các sở, ngành, địa phương tập trung cao phòng, chống các loại dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống cháy nổ.

Để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh dự kiến diễn trước ngày 10/12. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; chỉ đạo các sở, ngành sớm xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết; các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp các cơ quan soạn thảo, nâng cao chất lượng thẩm tra nội dung trình kỳ họp.

"Kỳ họp cuối năm 2023 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ nghị quyết của Quốc hội, các văn bản liên quan và kế hoạch của HĐND tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy định", Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Thuỳ Dương


Thuỳ Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]