(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã có nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Những kinh nghiệm được đúc kết từ kỳ họp được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã có nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Những kinh nghiệm được đúc kết từ kỳ họp được Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc.

PV: Thưa Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiều ý kiến cho rằng, các phiên thảo luận tổ đã giúp kỳ họp mở rộng thành phần tham gia, tập trung trí tuệ cho những nội dung mà HĐND đưa ra bàn thảo, quyết định ở kỳ họp này. Bà có thể phân tích rõ hơn về điều này?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Đây là lần thứ hai Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương ngay sau khi thống nhất các nội dung của kỳ họp. 13/13 tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên thảo luận nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra. Theo đó, ngoài đại diện cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ địa phương, còn có sự tham gia của các đoàn thể, ban phòng chuyên môn cùng bàn thảo về tình hình KT-XH tỉnh nhà và các nghị quyết chuyên đề, nhất là những nội dung đang có nhiều ý kiến khác nhau.

Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh sau kỳ họp

Từ các phiên thảo luận tổ đã thu nhập được nhiều ý kiến có tính chuyên sâu và có tính thực tiễn. Đã có gần 190 ý kiến từ các phiên thảo luận tổ được tổng hợp gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Nhờ chuẩn bị tốt trong phần thảo luận tổ nên các ý kiến đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho các tổ thảo luận tại hội trường rõ hơn, có nhiều ý kiến sâu sắc hơn.

Có thể nói, so với việc thảo luận tổ tại kỳ họp, việc thảo luận tổ tại địa bàn bầu cử ngay trước khi tiến hành kỳ họp đã phát huy dân chủ rộng rãi, tập trung trí tuệ, đồng thời tăng thời lượng làm việc tại hội trường, đặc biệt là dành thời gian thỏa đáng cho các phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

PV: Nhờ đó, chất lượng phần chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với các thành viên UBND tỉnh tiếp tục được nâng cao, thưa bà?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn là yêu cầu thường xuyên, liên tục đối với các kỳ họp HDND tỉnh. Trên cơ sở thực tiễn và rút kinh nghiệm từ nhiều kỳ họp trước, tại kỳ họp lần này, Thường trực HDND tỉnh đã triển khai hoạt động chất vấn chặt chẽ, khoa học và có sự đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phần chất vấn và trả lời chất vấn đã được đại biểu làm rõ nhều vấn đề quan trọng

Theo đó, việc quyết định các vấn đề được chất vấn tại kỳ họp nói chung và chất vấn trực tiếp tại hội trường nói riêng dựa trên ý kiến đề xuất của các đại biểu HĐND tỉnh. Trong 4 lĩnh vực được quyết định chất vấn tại hội trường, lĩnh vực tài nguyên - môi trường nhận được yêu cầu chất vấn của 50/55 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó giáo dục - đào tạo 43/55, nông nghiệp 40/55 và văn hóa 33/55.

Nội dung chất vấn được tổng hợp vào các nhóm vấn đề gửi các ngành được yêu cầu chất vấn. Thường trực HĐND tỉnh không nêu câu hỏi cụ thể mà các đại biểu HĐND phải trăn trở đặt câu hỏi đối với những “tư lệnh” ngành trả lời chất vấn.

Với 57 câu hỏi được 43 lượt đại biểu HĐND tỉnh đưa ra chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục - đào tạo, có thể nói phiên chất vấn đã tập trung vào những vấn đề bức thiết, được đông đảo cử tri quan tâm. Nhất là các vấn đề: Giao đất, cho thuê đất dọc đường tránh TP Hà Tĩnh, xử lý rác thải ở các địa phương, các cụm công nghiệp, khu du lịch, dự án chăn nuôi bò Bình Hà...

Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Người trả lời đã đi thẳng vào vấn đề, giải trình rõ ràng, thẳng thắn và đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại mà cử tri băn khoăn, đồng thời cam kết những nội dung sẽ giải quyết. Nhiều đại biểu đã chất vấn ngược trở lại khi thấy câu trả lời của các lãnh đạo ngành chưa thỏa đáng; một số nội dung được công khai tranh luận trực tiếp tại nghị trường để vừa làm rõ trách nhiệm, vừa tìm ra được những giải pháp hữu hiệu xử lý các vấn đề nêu ra.

PV: Cử tri đồng tình cao khi ngay tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã báo cáo rõ việc giải quyết những vấn đề được chất vấn từ kỳ họp trước, đồng thời trả lời cụ thể các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7. Bà có thể nêu quan điểm về điều này?

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời ngay tại kỳ họp đối với 47 ý kiến, kiến nghị được tập hợp từ 32 cuộc tiếp xúc tại các địa phương với sự tham gia của hơn 4.000 lượt cử tri tỉnh nhà. Đây là việc làm cần thiết, thể hiện tinh thần tiếp thu, trách nhiệm của tỉnh đối với những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri. Đồng thời với việc tiếp thu, trả lời của UBND tỉnh tại kỳ họp, đòi hỏi đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, giám sát đối với việc thực hiện các cam kết của các vị ủy viên UBND tỉnh trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là yêu cầu quan trọng sau mỗi kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Thường trực HĐND tỉnh có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện những nội dung đã tiếp thu, cam kết theo từng lĩnh vực. HĐND tỉnh và các tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ giám sát việc các cấp, ngành giải quyết những vấn đề bức xúc được chất vấn để đáp ứng sự mong đợi, niềm tin của cử tri, nhân dân tỉnh nhà.

PV: Xin cảm ơn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh!

Tin liên quan:
 • Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND

  Sau 2 ngày rưỡi làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các chương trình đề ra. Thành công, kinh nghiệm được đúc kết từ kỳ họp đã được Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn phân tích, chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc.

 • Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri
  HĐND tỉnh Hà Tĩnh bế mạc kỳ họp thứ 7, thông qua các nghị quyết quan trọng

  Sau 2 ngày rưỡi làm việc với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học và trách nhiệm, sáng 18/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước vào phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa kỳ họp.

 • Kỳ họp thứ 7 nhiều đổi mới, chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cử tri
  “Mong cử tri chia sẻ những khó khăn, rủi ro trong thực hiện các dự án về nông nghiệp”

  Nghị trường kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, từ đầu buổi làm việc sáng nay (17/7) đã bắt đầu sôi động với phiên chất vấn tư lệnh ngành NN&PTNT về 2 vấn đề mà cử tri hết sức quan tâm: Hiệu quả của một số dự án lớn trên địa bàn và tình trạng, giải pháp xử lý các hành vi đánh bắt, hủy diệt nguồn thủy hải sản gần bờ.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]