(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (13/12), Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (13/12), Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa Kỳ họp.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, sau khi thông qua chương trình làm việc phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông tin thêm, thông qua đường dây nóng, HĐND tỉnh nhận được 29 ý kiến góp ý của cử tri thuộc 9/13 huyện, thành, thị.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Các góp ý, phản ánh tập trung vào các vấn đề đất đai, môi trường, GPMB, nông nghiệp - nông thôn, chính sách xã hội, GD&ĐT. HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các góp ý, phản ánh và xem xét phân loại chuyển UBND tỉnh để trả lời cử tri.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Tiếp nối chương trình, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn kết luận phiên chất vấn

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cho biết, sau 1 ngày thực hiện nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 8 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào 4 lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục; tài chính.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Ngoài các tư lệnh ngành theo từng nhóm vấn đề liên quan đăng đàn chất vấn, các Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã làm rõ thêm một số vấn đề, nội dung liên quan. Đã có 27 ý kiến chất vấn với 47 câu hỏi được nêu tại hội trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu nhân dân.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Lĩnh vực quan tâm nhiều nhất là nông nghiệp, TNMT và giáo dục. Nội dung trả lời cơ bản đảm bảo gọn, rõ ràng đã khái quát được lĩnh vực nội dung yêu cầu. Một số giám đốc sở đã mạnh dạn trả lời thẳng thắn, nhận trách nhiệm về lĩnh vực mình quản lý.

Bước vào phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe Tổ Thư ký Kỳ họp lần lượt thông qua dự thảo 25 nghị quyết trình HĐND tỉnh quyết nghị. Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao các nghị quyết và biểu quyết thông qua.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, khẳng định: Đây là kỳ họp cuối năm 2018 và cũng là giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều nội dung rất quan trọng. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và những vấn đề mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và chất vấn lại những nội dung đã chất vấn và việc thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những vấn đề bất cập đang đặt ra trong thực tiễn.

HĐND tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao hơn, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ, khả thi theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Về một số nhiệm vụ trước mắt, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và các nghị quyết của kỳ họp HĐND tỉnh. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng gắn với Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ đầu năm.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Gần nhất là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 240 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ; Lễ công bố quyết định huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới; Lễ hội Cam năm 2018 và gặp mặt sỹ quan cấp tướng là con em quê hương Hà Tĩnh.

25 Nghị quyết được Kỳ họp thứ 8 trực tiếp thông qua

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

2. Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

3. Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

4. Nghị quyết quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

5. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục 1, phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

6. Nghị quyết sửa đổi Điểm đ, Điểm g, Khoản 2, Điều 5 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

7. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

8. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

9. Nghị quyết chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

10. Nghị quyết một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng một số huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020

11. Nghị quyết Về việc cho thành phố Hà Tĩnh tiếp tục hưởng một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II

12.Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

13.Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

14. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 – 2021

15. Nghị quyết về Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2019

16. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng, tổng mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố tại Điều 1 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh

17. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025

18. Nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

19. Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

20. Nghị quyết Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

21. Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê

22. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 176/2016/NQ-HĐND, ngày 21/4/2016 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

24. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh.

25. Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]