(Baohatinh.vn) - Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Mỗi lần giao dịch tại trung tâm “một cửa” BHXH tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Nga luôn được cán bộ ở đây hướng dẫn xử lý thủ tục hành chính nhanh gọn.

Là đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ở phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), vì vậy, mỗi tuần, bà Nguyễn Thị Nga đều đến giao dịch tại trung tâm giao dịch “một cửa” ở BHXH tỉnh.

Bà Nga chia sẻ: “Chỉ là những điều nhỏ như cán bộ mặc đồng phục, văn phòng được bố trí thông thoáng, sạch đẹp là tôi đã nhìn thấy sự chuyên nghiệp, khoa học trong cách làm việc ở đây rồi. Mỗi lần đến trụ sở BHXH tỉnh làm việc, tôi rất vừa lòng cả về thái độ phục vụ tươi vui, niềm nở của các cán bộ và cả những thủ tục được hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn”.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Văn hóa công sở giúp BHXH tỉnh xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.

Để có được công sở nề nếp, thời gian qua, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, Đảng ủy BHXH tỉnh đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa từng nội dung đến cán bộ, đảng viên. Tiêu chí xây dựng văn hóa công sở cũng được đưa vào nghị quyết để công chức, viên chức và người lao động thực hiện.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

BHXH tỉnh là một trong số những đơn vị đi đầu trong xây dựng văn hóa công sở.

Đơn vị cũng phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; thi đua cải cách hành chính, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; đẩy nhanh tiến độ thu, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm tỷ lệ nợ đọng; cấp phát kịp thời sổ BHXH, BHYT...

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Thị Anh Hoa cho biết: “Xây dựng văn hóa công sở bằng những kế hoạch, việc làm, phong trào thi đua cụ thể đã giúp đơn vị xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Hiện nay, các hoạt động của đơn vị được xây dựng theo mục tiêu “hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; từ năm 2016 - 2020, BHXH tỉnh luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao về thu và phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH; đáp ứng hơn 3.500 đơn vị đăng ký giao dịch BHXH trên điện tử...”.

Là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy Viễn thông (VNPT) Hà Tĩnh luôn xác định văn hóa VNPT là cốt lõi để tạo nên sức mạnh của VNPT trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và làm hài lòng khách hàng. Triển khai nội dung này, đơn vị đã quán triệt trong cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện “Sổ tay văn hóa VNPT”.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Các tiêu chuẩn về “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được VNPT Hà Tĩnh đặt ở ngay hành lang trụ sở để mỗi cán bộ, người lao động dễ dàng theo dõi và soi chiếu hành động, việc làm của mình.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực người VNPT theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung chủ yếu tập trung vào tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của đơn vị gắn với xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; tham gia phong trào lao động sáng tạo, tích cực ứng dụng giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt phong trào 5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng)...

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

“Sổ tay văn hóa VNPT” trở thành cẩm nang để tất cả cán bộ, người lao động thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Ông Trần Danh Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh cho biết: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng môi trường làm việc thoải mái, phấn khởi, thúc đẩy người lao động gắn bó với công việc, làm việc hiệu quả. Từ đó, năng suất lao động của VNPT địa bàn Hà Tĩnh ngày càng được tăng lên, việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kiểm tra thường xuyên, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các chuẩn mức văn hóa VNPT; thực hiện tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua ký giao ước thi đua trong toàn VNPT Hà Tĩnh…”.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng môi trường làm việc thoải mái, phấn khởi, thúc đẩy người lao động VNPT Hà Tĩnh gắn bó với công việc, làm việc hiệu quả.

Cùng với BHXH tỉnh, VNPT Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đều đang nỗ lực xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Trong số đó, hiện có 88/109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND các huyện, thành phố, thị xã công nhận đạt chuẩn văn hóa; riêng tại thành phố Hà Tĩnh, đã có 80/94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở Hà Tĩnh

Tất cả các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đều ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình làm việc.

Qua 5 năm triển khai nghị quyết, chỉ thị về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ nét, tạo sự hưởng ứng, hiệu ứng và thi đua trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Môi trường làm việc trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp, thái độ giao tiếp, ứng xử, giải quyết công vụ chuyển biến rõ.

Những kết quả đó đã góp phần cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu, triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; nâng chỉ số xếp hạng PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam), SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước)… của tỉnh lên nhiều bậc so với các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]