Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch nước vừa quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ TP Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho TP Hà Tĩnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn

Tại quyết định này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cũng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Như vậy, sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào ngày 20/11/2019, TP Hà Tĩnh tiếp tục vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước là sự ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của nhân dân và cán bộ địa phương trong xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới

Những vùng quê NTM đẹp như tranh tại TP Hà Tĩnh.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, TP Hà Tĩnh có 5/5 xã đạt chuẩn NTM; được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; kinh tế tăng trưởng mức cao, kết cấu hạ tầng được quy hoạch và đầu tư theo hướng đô thị; các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Hằng năm, thành phố đã ban hành những cơ chế, chính sách đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, khuyến khích phát triển sản xuất trên địa bàn. Đặc biệt, chính sách làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được xây dựng hằng năm đã góp phần hoàn thiện nhanh cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM...

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ở TP Hà Tĩnh đạt 37,49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng khởi sắc, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới …

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM làm tiền đề cho phát triển đô thị thành phố trong tương lai.

Trong thời gian tới, TP Hà Tĩnh xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thực hiện thường xuyên, liên tục, không có điểm kết thúc; xây dựng NTM làm tiền đề cho phát triển đô thị.

Huân chương Lao động hạng ba là động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy tiềm năng cũng như sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast