Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

(Baohatinh.vn) - Tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hà Tĩnh đã kết nối đến 442 điểm cầu cấp huyện, xã với sự tham dự của 46.989 đại biểu.

Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị được kết nối tới 16.242 điểm cầu trong cả nước với hơn 1.441.200 cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.

Tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự ở điểm cầu UBND tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối đến 442 điểm cầu cấp huyện, xã với sự tham dự của 46.989 đại biểu trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Đại biểu Hà Tĩnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Theo chương trình hội nghị, ngày 4/12, đại biểu sẽ được nghe các chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII”.

Sáng 5/12, các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc

Mở đầu chương trình hội nghị sáng 4/12, đại biểu đã được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Chuyên đề nêu rõ mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh.

Tiếp đó, đại biểu đã được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Đại biểu tại điểm cầu huyện Vũ Quang học tập, quán triệt nghị quyết.

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Hà Tĩnh kết nối 442 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Can Lộc.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 gồm: bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%, cấp trung học cơ sở tối thiểu đạt 95%, cấp trung học phổ thông và tương đương tối thiểu đạt 75%; tối thiểu 90% tỉnh, thành phố đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

Xây dựng được ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc đạt khoảng 30 m2 sàn/người. 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 100% hộ gia đình, trường học, trạm y tế có công trình phụ hợp vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hoá, nghe, xem các kênh phát thanh, truyền hình của quốc gia và địa phương.

Tiếp tục chương trình hội nghị, chiều nay (4/12), các đại biểu sẽ được nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII” do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast