Từ khóa: "Nhiệm kỳ"

23 kết quả

Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong nửa đầu nhiệm kỳ

Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” trong nửa đầu nhiệm kỳ

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh đã thực hiện khá hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, vừa từng bước phục hồi kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng.
Hội viên người mù TP Hà Tĩnh không ngừng vươn lên, hòa nhập cộng đồng

Hội viên người mù TP Hà Tĩnh không ngừng vươn lên, hòa nhập cộng đồng

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Người mù TP Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hòa nhập với cộng đồng; chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ hội; từng bước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.
Huyện Kỳ Anh bàn giải pháp hoàn thành 12 nhóm chỉ tiêu đại hội

Huyện Kỳ Anh bàn giải pháp hoàn thành 12 nhóm chỉ tiêu đại hội

Đánh giá kỹ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xác định rõ phương hướng, giải pháp hoàn thành 12 nhóm chỉ tiêu mà đại hội đã quyết nghị.