Ảnh chế hài hước ngày ông Táo chầu trời
Chưa bao giờ đường đi trình diện Ngọc Hoàng của gia đình nhà Táo Quân lại gian truân đến thế!
ef9x7f04x6e07x4201x7867x9556x3466x88cax57e9xX7x6c11x8382x92eax2de7x4368x9659xX5x5a6axXax21f7xa166x1cc2xX1xX3xX4xX1x18dexX3xX1x43c6xXdxX3xX1x95e3x39a7xX4xX3xX14x848cxX1cx4522xX3x58aaxX14xX25xX3xXcx64b3x232dxX3xX4xX1x9efcx170cxX3xXex36f3x1a01xXdxX0xafb7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx82c7xX10xX6x70d7xXaxX12x61e5xX1xX20xX6xX3x5c82xX6xX2fxX3xX25xXdxX38xX3x40dcxX20xX38xX14xX25xX3xX5dxXdxX3xXexX37x33dfxX14xX1xX3xX4dxXdx4d62xX14xX3x9837xX25x1c5exX4xX3xX4axX2fxX1cxX14xX25xX3xX4xa263xX6xX3xX25xXdxX6xX3xX5dxX68xX14xX1xX3xX14xX1xX1cxX3xXcxX2exX2fxX3x1532xX34x2c38xX14xX3xX5x5751xXdxX3xX25xXdxX6xX14xX3xXexX37xX34xX93xX14xX3xX5dxX19xX14xX3xXexX1xX19xaf14xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2371xX2fxX4dxX27xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX5dx9cc6xX14xX25xX3xXexX1xX29xX14xX25xX3xX5xX6exX3xX1xX1cxX14xX25xX3xX14xa2bax3287x188fxX3xXex4ea5xX3xX7xX2exX14xX25xX3xX7xX21xXdcxX3xX14xX25xX1cxX27xX3x1909x51f7xX3xXexX1xX2exX14xX25xX3xX4xX1xX97xXbxXddxX3xX29xX14xX25xX3xXcxX2exX2fxX3xX5dx7addxX3x4631xX1xXdbxX14xX3xX25x7b1cxXdxX3xX5xf7cxX14xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xX3x194bx6f11xX3xX4xX1xX33xX34xX3xX71xX25xX73xX4xX3xX4axX2fxX1cxX14xX25x11bexX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax6508xXdxX4dxXexX1x2f75xX3xX2x774fxX15dx830ax17a7xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2x8c7cxX15dxXf1xX3bxX2xX15dx4f9dxX4dx5e3axX2xX15dxXexa9a1xX2x171exX203xX5xX15dxX12fx3d20xXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxa8ddxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXex3071xX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdx7b11xX27xX160xXaxX12xX71xX1xX20xX14xX25xX3xX4xX2exX3xX4xX1x758exXbxX3xX5dx3040xXexX3xX14xX1xXdxX114xX14xX3xX4dx5b85xX3xX4xX1x5439xX14xX25xXddxX3xXexX1xX10xX2fxX3xXbxX1xX2fxX14xX25xX3xXexX37xX1cxX2fxX3xXax2508xXdxX6exXexX3xX71xX6xXdcxX3xX14xX110xXdxX3xX5xX1cxX3xX5xX1cxXdcxXaxXddxX3xX5dx4e0dxXdxX3xX5dxX7dxX3xX2xX15dxX15dxX15dxX3xX5xXdxX10axX10xX3xXexX37xX114xX14xX3xXdcxX21xXdxX3xX55xX6xX27xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX2fxX4dxX27xXaxX12xX50xX1x9d2axXexX3xX11dxX304xXexX3xX5xXdxX11dxX10xX3xX7xXexX37xX10xX6xXdcxX3xXaxX4xX93xX34xX3xX5xXdxX10axX10xXaxX3xXexX37xX114xX14xX3x1511xX6xX4xX10xX55xX2fxX2fxX10axXddxX3xX4xX34x9285xXdxX3xX4x53baxX14xX25xX3xX14xX1xX1cxX3xXcxX2exX2fxX3xX4x58d8xX14xX25xX3xX10axXdxX19xXdcxX3xX5dxX7dxX3xX7xX333xX3xX5xX20x10e9xX14xX25xX3xX4xX2exX3xX4xX1xX277xXbxX3xX27xX114xX34xX3xX4xX33xX34xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX2xX209xX207xf6exX5xX2xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX12xX29fxX304xX27xX3xXdcxX1cxX3xX4xX1xX20xX6xX3xX10axf78xXbxX3xX5xX114xX14xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xXddxX3xX4xX2exX3xX4xX1xX277xXbxX3xX5dxX108xX3xX14xX25x6ae4xX4xX3xX14xX25xX2fx1313xXdxX3xXexX37xX2fxX14xX25xX3xXexXc8xXdxX3xX14xXdxX5xX2fxX14xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX207xXf0xX443xXf1xX5xXf0xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX25axX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdxX267xX27xX160xXaxX12xX50xX1xX34xX27xaf37xX14xX3xXexXe0xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xX3xXexX1xX7dxX27xX3xX7xX6xX14xX25xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xX3xX55xX27bxXddxX3xXcxX2exX2fxX3xXexX6xX3xX4xX1cxX14xX25xX3xX14xX25xX2exX14xX3xX14xX25x82cbxXdcxX3xX1x1b2bxX14xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xX3xX10ax1ed4xXexX3xX14xX1xX20xX3xX14xX114xXdcxX3xX1xX65axX14xX3xX14x35f4xX6xX3xX14xX25xX1cxX27xX3xXexX37xX38xXdxX3xX10axX1xX29xX14xX25xX3xX4xX110xX3xX4xX1xXc8xXexX3xXexXdxX19xX14xX3xXexX37xXdxX623xX14xX3xX14xX1cxX2fxX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX2xX201xX209xXf0xX5xXf1xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX12x2a90xX19xX14xX3xX224xX10xX3xX55xX34x5183xXexX3xX14xX1xX6xX14xX1xX3xX4xX344xX14xX25xX3xX4xX1xX495xX34xX3xX55xX110xX3xXexX6xX27xX3xXexX37xX2fxX14xX25xX3xXexX37xX20xX38xX14xX25xX3xX1xX355xXbxX3xX14xX1cxX27xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX201xX2xX1fbxX443xX5xX207xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX25axX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdxX267xX27xX160xXaxX12xXcxX2exX2fxX3xX4xX4b0xX14xX3xX37xXdbxX14xX25xX3xX4xX4b0xX14xX3xX5xX355xXdxX3xX5dxX110xX14xX3xX224xX10xX3xX29xXdcxX3xX14xX1xX20xX14xX25xX3xXexX1x8f3cxXexX3xX55xX97xXdxX3xX11dxX68xX12fxX12fxX12fxX3xX25xXdxX2exX3x36fbxX34xX2exX3xX5dxX4b0xXexXddxX3xXdcxX4b6xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xX3xX5xX114xX14xX3xXexX1xXdxX114xX14xX3xX5dxX68xX14xX1xX3xX99dxX34xX2exX3xX224xX6xX3xX224xX29xXdxX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexXf0xX209xX203xX2xX5xX203xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX25axX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdxX267xX27xX160xXaxX12xX7d7xX20xX355xX4xX3xXdcxX2exX4xX1xX3xX14xX20xX21xX4xXddxX3xXcxX2exX2fxX3xX99dxX34xX27xX19xXexX3xXexX93xXdcxX3xX2exXbxX3xX4dx8389xX14xX25xX3xX4xX29xX14xX25xX3xX14xX25xX1xX6exX3xX5dxX623xX3xX14xX1xX6xX14xX1xX3xX4xX1xX110xX14xX25xX3xX5xX114xX14xX3xX4xX1xX33xX34xX3xX71xX25xX73xX4xX3xX4axX2fxX1cxX14xX25xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX443xX1fbxXf0xX443xX5xX201xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX12xXcxX1xX19xX3xX14xX1xX20xX14xX25xX3xX10axX19xXexX3xX99dxX34xX4b6xX3xX5xX1cxX12fxX12fxX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX203xXf0xX201xX201xX5xX1fbxX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX25axX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdxX267xX27xX160xXaxX12x530dxXdxX14xX1xX3xX11dxX304xXexX3xX4xX7dxX6xX3xX14xXdbxXdcxX3xX11dxX68xX3xXexX7dxXdxX3xX1xX38xX14xX3xX55xX495xX3xX4xX1xX114xX3xX55xX6xXdxX3xX14xX1xX6xX14xX3xX7xX4b0xX4xX3xXdcxX1cxX3xX25xXdx33e3xX6xX3xX5dxX20xX38xX14xX25xX3xX55x7c6bxX3xXcxX2exX2fxX3xX4xX1xX97xX27xX3xX5dxXdxX12fxX12fxX12fxX3xXexX1xX656xXdcxX3xXdcx437bxX3xX11dxXdxX6exX14xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexX2xXf1xXf0xX443xX5xX209xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX25axX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdxX267xX27xX160xXaxX12x2e17xX1cxX3xX25xXdxX304xX14xX3xX4dxXe4dxX3xX5dxX68xX14xX1xX3xX4xX29xX14xX25xX3xX11dxX68xX3xX14xXdbxXdcxX3x4ec6xX304xX34xX3xX14xX25xX20xX38xXdxX3xX14xX25xX20xX38xXdxX3xX14xX1xX1cxX3xX14xX1xX1cxX3xXexX34xX14xX25xX3xX1xX29xX3xX1xX73xX3x2152x1748xX14xX25xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX3xX2xX15dxX15dxX15fxX160xXaxX3xX55xX2fxX37xX4dxX10xX37xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX14xX25xX9xXaxX15dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4dxX4dxXdxX14xX25xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX25xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXdcxX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX14xX1xX3xX4xX1xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX34xX2fxX4xX3xX14xX25xX6xX27xX3xX2fxX14xX25xX3xXexX6xX2fxX3xX4xX1xX6xX34xX3xXexX37xX2fxXdxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3bxX3bxXdxX12fxX55xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX14xX1xX12fxX11dxX14xX3bxX14xX10xX155xX7xX3bxX2xX1fbxX15dxXf1xX3bxX2xX15dxX201xX4dxX203xX2xX15dxXexXf0xX15dxX2xX207xX5xX443xX12fxX20exXbxX25xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX155xXdxX4dxXexX1xX15axX207xX1fbxX15dxXbxX224xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX6xXbxXexXdxX2fxX14xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX224xXexX25axX6xX5xXdxX25xX14xX15axX3xX20exX34xX7xXexXdxX267xX27xX160xXaxX12xX7d7xX19xX14xX3xX4xX34xX333xXdxX3xX4xX337xX14xX25xX3xXbxX1xX304xX14xX3xXcxX2exX2fxX3xX5xX97xX4xX3xXexX37xX29xXdxX3xX10axX1xX29xX14xX25xX3xX55xXdxX19xXexX3xX5dxX19xX14xX3xX14xXdbxXdcxX3xXexX1xX2exX14xX25xX3xX14xX1cxX2fxX3xXdcxX21xXdxX3xX10axX495xXbxX3xX5xX114xX14xX3xXexX1xXdxX114xX14xX3xX5dxX68xX14xX1xX3xXexX37xX68xX14xX1xX3xXexX98cxX34xX3xX71xX25xX73xX4xX3xX4axX2fxX1cxX14xX25xX3xX4xX1xX34xX27xX6exX14xX3xXexX37xX33xX14xX3xX25xXdxX6xX14xX12fxX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX37xX12xX0xX3bxXexX55xX2fxX4dxX27xX12xX0xX3bxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3f8cxX2fxX34xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX29fxX71xb0b7xX0xX3bxXbxX12