iPhone 14 Pro sẽ có giá bao nhiêu?
Một số nguồn tin cho biết, giá iPhone 14 Pro có thể bắt đầu cao hơn 100 USD so với iPhone 13 Pro.
e7cdx11680x146e6x166d6xf1abx11123x19c19x10f79x10b61xX7xedecx174d5x15112x13fffx14755x11fe3xX5x17f2fxXax15c27xXdx173aexX1xf761x14007xX10xX3xX2x19acaxX3xX14x1682fxX16xX3xX7xef7axX3xX4x1615bxX3x14ac0xXdx160cfxX3xfb42xX6xX16xX3xX17xX1xXdx18e40x15f41x102dexX0x144adxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1546exX10xX6x15acexXaxX3xX48xX6xXexX6x14669x10b18xXdxX10xX5xX48xX9xXaxX7xX6xXbxX16xXaxX12x18bcax15bf3xXexX3xX7x133a2xX3xX17xX27xX33x16606xX17xX3xXexXdxX17xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxXdx11404xXex159bdxX3xX27xXdxX29xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX4xX25xX3xXexX1x1948bxX3xX2bxf813xXexX3x158d3x15910xX33xX3xX4xX6xX16xX3xX1x18d76xX17xX3xX2x1241bxXa2xX3x16001x11c42x1024exX3xX7xX16xX3x137a9xec71xXdxX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2x11fbaxX3xX14xX1exX16x14731xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1312fxX16xX48x16555xXaxX12xX0xXdxf269xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx112a3xX10xX17xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexXd0xX5xX10xX9xXax1432cxXdxX48xXexX1xf173xX3x1917exX2x17a58xXbx10e33x17753xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexXf4xX3xX1bxX2xXa2xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbdxX2bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX17xX1xXbdxXacxX17xX36xX17xX10xXefxX7xX36x170c4xX128xXa2xX128xX36xX2xXa2x12043xX48xXf8xX2xXa2xX128xX2xXb8xXf8xXexX128xXb8xXf6x162a1xXf8xX5xXa2xXbdxXbxX17xX27xX34xX1exX9xX13cxX13cxXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX6xX16xX3xX17xX1xXdxX32xX33xX34xXaxX3xXefxXdxX48xXexX1xX9xXaxXf6xX2xXf8xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX1bxX2xXa2xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX16xX17xXaxX12xX45x13fb2xX17xX1xX3x17ff0xX17xX1xX3xXacx11530xX3xXd5xX5exXexX3xXd5x18ee4xX33xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX16xX48xXd0xXaxX12xec9fxX27xX16x12f97xXdxX3xX1exX6xX76xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xX4xX25xX3xX4xX1xX32xX17xX1xX3xX5x112e4xX4xX1xX3xX1xX9exX17xX3xX2xXa2xXa2xX3xXa5xXa6xXa7xX3xX27xXdx10dadxX6xX3xXd5xX1b9xX33xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX5dxX6xXfaxX3xXacxX1e2xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX48xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xec42xX3xX7xX1adxX17xX3xXfaxX33x13888xXexX3xXex14cc3xX17xX27xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX16xX48xXd0xXaxX12xXcxX1exX16xX17xX27xX3xf192xX1xXdxX3xX95xX25xX76xX3xXd5xX5exXexX3xX17xX1xX1e2xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1exXdxX8fxX17xX3xX95x190cfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10947xX3xXexX1exX32xX17xX3xXcxXefxXdxXexXexX10xX1exX3xX1xX1a9xX17xX1xX3xX1adxX17xX1xX3xXacxX1b2xX3xXd5xX1b9xX33xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX27xXdxX1adxX3xX5x19ebaxXbxX3xX4xX1xX16xX3xXexX1xX243xXd0xX3xX4xX29xX4xX1xX3xXexX1x194cexX4xX3xX4xX92xXexX3xX5x15a7dxX3xX1xX1a9xX17xX1xX3xXacxXdxX32xX17xX3xXexX1xX33xX62xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xXfaxX33xX243xXexX3xX1xXdxX1faxX17xXbdxX3x1729fxX96xX17xX3xX95x11141xXd0xX76xX3xXd5xX5exXexX3xX2bxX29xX16xX3xX4xX29xX16xX3xXexX33xXd0xX32xX17xX3xX2bxX62xX3xX1ex1199cxX17xX27xX3xX17xX74xX33xX3xX48x13705xX17xX27xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX4xX25xX3xX5xX2d7xX3xX266xX1xX16x19290xXexX76xX3x19f32xX6xX4xX10xX3x1598bxXa7xX3xX4xX25xX3xX266xX1xX1adxX3xX17xX247xX17xX27xX3xX17xX31axXd5xX3xX48x144ffxXadxXdxX3xXd5xX1e2xX17xX3xX1xX1a9xX17xX1xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX16xX48xXd0xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xXd5xX5exXexX3xXexXefxX10xX10xXexX3xXexX1exX32xX17xX3x1496fxX10xX6xX266xX7x15791xXbxXbxX5xX10xX14xX1exX16xX76xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX266xX1x127e2xXdxX3xX95xXdxX8fxXd5xX3xX5xX1e2xX3xX13cx15b86xX3bexX3xXa5xXa6xXa7xX3x1818cxX266xX1xX16xX1adxX17xX27xX3xXf8xX3bexXbdxXa2xXa2xXa2xX3x15e21xX33xXbxX10xX10x10206xX76xX3xX27xXdxX29xX3xX266xX1xX3b2xXdxX3xX95xXdxX8fxXd5xX3xX4x17619xX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX5dxX6xXfaxX3xX7xX22xX3xX95xX357xfe57xX4xX3xX95x19d76xXexX3xX3b2xX3xXd5xX2cfxX4xX3xX12fxX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xX76xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX7xX22xX3xX95xX357xX401xX4xX3xX2bxX29xX17xX3xXacxXadxXdxX3xX27xXdxX29xX3xX266xX1xX3b2xXdxX3xX95xXdxX8fxXd5xX3xX5xX1e2xX3xX2xXbdxXa2xX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xX3xXacxX1e2xX3xX17xX74xX33xX3xXd5xX33xX62xX17xX3xX7xX3b2xX3xX1xX20cxX33xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX5dxX6xXfaxX3xX4xX6xX16xX3xX4xX243xXbxX3xX17xX1xX243xXexX76xX3xX266xX1xX29xX4xX1xX3xX1xX1e2xX17xX27xX3xXbxX1xX1adxXdxX3xXexX1exX1adxX3xX2xXbdxX2xX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX16xX48xXd0xXaxX12xX1dfxX27xX33xX67xX17xX3xXexXdxX17xX3xXexX1exX32xX17xX3xX4x13734xX17xX27xX3xX4xX1xX16xX3xX2bxXdxX74xXexX76xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX23bxX3xX7xX1adxX17xX3xXfaxX33xX243xXexX3xX95xX6xX17xX27xX3xXexX247xX17xX27xX3xX5xX32xX17xX3xXacxX1e2xX3xXd5xX2cfxX4xX3xX4xX1xX32xX17xX1xX3xX5xX1faxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX23bxX3xX7xX1adxX17xX3xXfaxX33xX243xXexX3xX27xXdxX20cxX6xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX5dxX6xXfaxX3xXacxX1e2xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX266xX1xX16xX1adxX17xX27xX3xX1xX9exX17xX3xX2xXa2xXa2xX3xXa5xXa6xXa7xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX16xX48xXd0xXaxX12xXcx1669bxXdxX3xXexX1x19f25xXdxX3xX95xXdxX8fxXd5xX3xX1exX6xX3xXd5xX92xXexX76xX3xX27xXdxX29xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xXb8xX3xXd5xXdxX17xXdxX3xX2bxX92xXexX3xX95xX96xX33xX3xXex12ad2xX3xXf6xX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xX3xX3c5xX266xX1xX16xX1adxX17xX27xX3xXf8xX2xXbdxXf6xXa2xXa2xX3xX3d4xX33xXbxX10xX10xX3d9xX76xX3xX27xXdxX29xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xXb8xX3xX2bxX92xXexX3xX95xX96xX33xX3xXexX594xX3xX13cxX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xX76xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xXb8xX3xX14xX1exX16xX3xX2bxX92xXexX3xX95xX96xX33xX3xXacxXadxXdxX3xX27xXdxX29xX3xX3bexX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xX3xXacxX1e2xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xXb8xX3xX14xX1exX16xX3xX266xX1xX3b2xXdxX3xX95xXdxX8fxXd5xX3xXexX594xX3xX2xX76xXa2xX3bexX3bexX3xXa5xXa6xXa7xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX16xX48xXd0xXaxX12xXcxX1exX357xXadxX4xX3xX95xX25xX76xX3xXd5xX5exXexX3xX17xX1xX1e2xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX1exXdxX8fxX17xX3xXexX32xX17xX3xX5xX1e2xX3x13e69xX10xX50xX50xX3xX2fbxX1exX16xX7xX7xXd5xX6xX17xX3xX95xX282xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX28axX3xXd5xX5exXexX3xX1xX1a9xX17xX1xX3xX1adxX17xX1xX3xXacxX1b2xX3xXd5xX5exXexX3xXd5xX1b9xX33xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xXacxXadxXdxX3xXd5xX5exXexX3xX95xX357xX568xX17xX27xX3xX4xX92xXexX3xX5xX2d7xX3xX1xX1a9xX17xX1xX3xXacxXdxX32xX17xX3xXexX1xX33xX62xX4xXbdxX3xf93dxX300xXd0xX3xX266xX1x13f4axX17xX27xX3xXbxX1xX1adxXdxX3xX5xX1e2xX3xX5xX96xX17xX3xX95xX96xX33xX3xXexXdxX32xX17xX3xXexX1xX6c9xX17xX27xX3xXexXdxX17xX3xXacxX1b2xX3xXd5xX1e2xX17xX3xX1xX1a9xX17xX1xX3xX95x19976xX4xX3xX5xX2d7xX3xX4xX3ebxX6xX3xX48xX323xX17xX27xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xXfaxX33xX243xXexX3xX1xXdxX1faxX17xXbdxX3xX1dfxX1xX1e2xX3xXbxX1xX300xX17xX3xXexX23bxX4xX1xX3xX5dxXdxX17xX27xX4fxXe0xX1xXdxX3x128f3xX33xX16xX3xX95xX282xX3xX17xX25xXdxX3xXacxX1b2xX3xXexX1xX6c9xX17xX27xX3xXexXdxX17xX3xX17xX1e2xXd0xX3xXacxX1e2xX16xX3xXexX1xX29xX17xX27xX3xXb8xX3xX17xX247xXd5xX3xX17xX27xX16xX29xXdxXbdxX3xX5dxX5exXexX3xX7xX62xX3xX2bxX29xX16xX3xX4xX29xX16xX3xX95xX357xX401xX4xX3xX95xX357xX6xX3xX1exX6xX3xX7xX6xX33xX3xX95xX25xX3xXacxXadxXdxX3xXd5xX5exXexX3xX7xX62xX3xXexX33xXd0xX32xX17xX3xX2bxX62xX3xXexX1xXdxX74xXexX3xX266xX74xX3xX48xX1e2xX17xX1xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX29xX4xX3xXd5xX1b9xX33xX3xX14xX1exX16xX3xXexX1exX16xX17xX27xX3xX266xX1xXdxX3xX17xX1xX20cxX17xX27xX3xX17xX27xX357xX568xXdxX3xX266xX1xX29xX4xX3xX17xX25xXdxX3xX1exX31axX17xX27xX3xX4xX6c9xX17xX27xX3xX17xX27xX1xX1faxX3xX33exX6xX4xX10xX3xX343xXa7xX3xX4xX3ebxX6xX3xX392xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX22xX3xX17xX31axXd5xX3xX48xX357xXadxXdxX3xXd5xX1e2xX17xX3xX1xX1a9xX17xX1xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xX48xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xX1exX10xX5xX6xXexX10xX48xXaxX12xX0xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX32xX17xX3x131faxX33xX6xX17xXf4xX0xX36xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4fxXexX1xX33xXd5xX2bxX4fxX6xX17xX48xX4fxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bexX3xX7xX1adxX17xX3xXbxX1x18101xXd5xX3xX392xXbxXbxX5xX10xX3xX95xX357xX401xX4xX3xXd5xX16xX17xX27xX3xX95xX401xXdxX3xXexX1exX16xX17xX27xX3xX17xX247xXd5xX3xX128xXa2xX128xX128xXaxX3xX1xX1exX10xX50xX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX4fxX2bxXdxX4fxX7xX16xX36xX3bexX4fxX7xX6xX17xX4fxXbxX1xX6xXd5xX4fxX6xXbxXbxX5xX10xX4fxX48xX33xX16xX4xX4fxXd5xX16xX17xX27xX4fxX48xX16xXdxX4fxXexX1exX16xX17xX27xX4fxX17xX6xXd5xX4fxX128xXa2xX128xX128xX36xX128xX128xXf8xX128xX1bxX2xXbdxX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX27xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX36xXd5xX10xX48xXdxX6xX36xX2xX128xXa2xX36xX17xX10xXefxX7xX36xX128xX128xXa2xX2xX36xX2xXa2xXf8xX48xX2xXa2xX3bexXf8xXf8xX2xXb8xXexX3bexX12fxXf8xX12fxX5xX2xX4fxX3bexXbdx12d11xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX6xX16xX3xX17xX1xXdxX32xX33xX34xXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX48xXdxXacxX12xX0xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bexX3xX7xX1adxX17xX3xXbxX1xX880xXd5xX3xX392xXbxXbxX5xX10xX3xX95xX357xX401xX4xX3xXd5xX16xX17xX27xX3xX95xX401xXdxX3xXexX1exX16xX17xX27xX3xX17xX247xXd5xX3xX128xXa2xX128xX128xXaxX3xX1xX1exX10xX50xX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX4fxX2bxXdxX4fxX7xX16xX36xX3bexX4fxX7xX6xX17xX4fxXbxX1xX6xXd5xX4fxX6xXbxXbxX5xX10xX4fxX48xX33xX16xX4xX4fxXd5xX16xX17xX27xX4fxX48xX16xXdxX4fxXexX1exX16xX17xX27xX4fxX17xX6xXd5xX4fxX128xXa2xX128xX128xX36xX128xX128xXf8xX128xX1bxX2xXbdxX1xXexXd5xXaxX12xX3bexX3xX7xX1adxX17xX3xXbxX1xX880xXd5xX3xX392xXbxXbxX5xX10xX3xX95xX357xX401xX4xX3xXd5xX16xX17xX27xX3xX95xX401xXdxX3xXexX1exX16xX17xX27xX3xX17xX247xXd5xX3xX128xXa2xX128xX128xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xX392xXbxXbxX5xX10xX3xX1xX2cfxX6xX3xX1x17dd5xX17xX3xX4xX25xX3xXd5xX5exXexX3xX17xX247xXd5xX3xX2bxX2bcxX17xX3xX1exX5exX17xX3xX266xX1xXdxX3xX95xX357xX401xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX5xX1e2xX3xX7xX22xX3xXexX1exX1a9xX17xX1xX3xX5xX1e2xX17xX27xX3xX1xX1e2xX17xX27xX3xX5xX16xX563xXexX3xX7xX1adxX17xX3xXbxX1xX880xXd5xX3xX17xX1xX357xX3xX5dxX6xX4xXcdxX16xX16xX266xX3xX392xXdxX1exX76xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xXacxX1e2xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xX4xX1adxX3xX266xX23bxX17xX1xX3xX392xX3d4xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX48xXdxXacxX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xXexX1exX6xX17xX27xX3xX2bx1128fxX3xX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX3xX1bxX12fxX3xX5dxX14xXaxX3xX1xX1exX10xX50xX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX4fxX2bxXdxX4fxX7xX16xX36xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX4fxX2xX1bxX4fxXbxX1exX16xX4fxX4xX16xX4fxXexX1xX10xX4fxXexX1exX6xX17xX27xX4fxX2bxXdxX4fxX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX4fxX1bxX12fxX4fxXd5xXbxX36xX128xX128xX1bxXf6xXa2xX13cxXbdxX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX27xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX36xXd5xX10xX48xXdxX6xX36xX2xX128xXa2xX36xX17xX10xXefxX7xX36xX128xX2xXf8xX2xX36xX2xX128xX12fxX48xXb8xX2xXb8xXa2xXa2xX2xX12fxXexX2xXf8xX12fxXf6xXb8xX5xXa2xXbdxX928xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX6xX16xX3xX17xX1xXdxX32xX33xX34xXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX48xXdxXacxX12xX0xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xXexX1exX6xX17xX27xX3xX2bxXaf4xX3xX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX3xX1bxX12fxX3xX5dxX14xXaxX3xX1xX1exX10xX50xX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX4fxX2bxXdxX4fxX7xX16xX36xXdxXbxX1xX16xX17xX10xX4fxX2xX1bxX4fxXbxX1exX16xX4fxX4xX16xX4fxXexX1xX10xX4fxXexX1exX6xX17xX27xX4fxX2bxXdxX4fxX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX4fxX1bxX12fxX4fxXd5xXbxX36xX128xX128xX1bxXf6xXa2xX13cxXbdxX1xXexXd5xXaxX12xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xXexX1exX6xX17xX27xX3xX2bxXaf4xX3xX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX3xX1bxX12fxX3xX5dxX14xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xX1dfxX27xX16xX1e2xXdxX3xXexX1xXdxX74xXexX3xX266xX74xX3xXacxX1e2xX3xXd5xX1e2xX17xX3xX1xX1a9xX17xX1xX76xX3xX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX3xXexX1exX32xX17xX3xXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX4xX25xX3xXexX1xX8fxX3xX95xX357xX401xX4xX3xX17xX300xX17xX27xX3xX4xX243xXbxX3xXd5xX563xX17xX1xX3xXacxXadxXdxX3xX95xX5exX3xXbxX1xX300xX17xX3xX27xXdxX1adxXdxX3xX1bxX12fxX3xX5dxX14xXbdxX0xX36xXbxX12xX0xX36xX48xXdxXacxX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fbxX16xX16xX27xX5xX10xX3xX1exX6xX3xXd5xX92xXexX3xX95xXdxX1faxX17xX3xXexX1xX16xX563xXdxX3xXexX1xX6c9xX17xX27xX3xXd5xXdxX17xX1xX3xX14xXdxXfaxX10xX5xX3xXf6xXaxX3xX1xX1exX10xX50xX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX4fxX2bxXdxX4fxX7xX16xX36xX27xX16xX16xX27xX5xX10xX4fxX1exX6xX4fxXd5xX6xXexX4fxX48xXdxX10xX17xX4fxXexX1xX16xX6xXdxX4fxXexX1xX16xX17xX27xX4fxXd5xXdxX17xX1xX4fxXbxXdxXfaxX10xX5xX4fxXf6xX36xX128xX128xX2xX2xX12fxX1bxXbdxX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX27xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX36xXd5xX10xX48xXdxX6xX36xX2xX128xXa2xX36xX17xX10xXefxX7xX36xX128xX2xX1bxX128xX36xX2xXa2xX12fxX48xXb8xXa2xX3bexX128xX1bxX128xXf6xXexX12fxXf8xX12fxX128xX5xX13cxX4fxXbxXdxXfaxX10xX5xXf6xX128xXf6xXa2xX4fxX2xXf6xXb8xX1bxXf6xX3bexX128xXa2xX13cxXf6xXbdxX928xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXdxX14xX1xX16xX17xX10xX3xX2xX1bxX3xX14xX1exX16xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xX27xXdxX29xX3xX2bxX6xX16xX3xX17xX1xXdxX32xX33xX34xXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX48xXdxXacxX12xX0xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2fbxX16xX16xX27xX5xX10xX3xX1exX6xX3xXd5xX92xXexX3xX95xXdxX1faxX17xX3xXexX1xX16xX563xXdxX3xXexX1xX6c9xX17xX27xX3xXd5xXdxX17xX1xX3xX14xXdxXfaxX10xX5xX3xXf6xXaxX3xX1xX1exX10xX50xX9xXaxX36xXexX1xXdxX10xXexX4fxX2bxXdxX4fxX7xX16xX36xX27xX16xX16xX27xX5xX10xX4fxX1exX6xX4fxXd5xX6xXexX4fxX48xXdxX10xX17xX4fxXexX1xX16xX6xXdxX4fxXexX1xX16xX17xX27xX4fxXd5xXdxX17xX1xX4fxXbxXdxXfaxX10xX5xX4fxXf6xX36xX128xX128xX2xX2xX12fxX1bxXbdxX1xXexXd5xXaxX12xX2fbxX16xX16xX27xX5xX10xX3xX1exX6xX3xXd5xX92xXexX3xX95xXdxX1faxX17xX3xXexX1xX16xX563xXdxX3xXexX1xX6c9xX17xX27xX3xXd5xXdxX17xX1xX3xX14xXdxXfaxX10xX5xX3xXf6xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX1exX16xX17xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xX14xXdxXfaxX10xX5xX3xXf6xX3xXacxX1e2xX3xX14xXdxXfaxX10xX5xX3xXf6xX3xX14xX1exX16xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xXd5xX5exXexX3xX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX3xX4xX1xX23bxX17xX1xX3xXf8xXa2xX3xX5dxX14xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX33axXbxX3xX5xX243xXd0xX3xX7xX29xX17xX27xX3xX17xX1xXdxX1b2xX33xX3xX1xX9exX17xX3xX2xXf8xXa2x1085axXbdxX3xX14xXdxXfaxX10xX5xX3xXf6xX3xX14xX1exX16xX3xX4xX4c6xX17xX27xX3xX7xX22xX3xX4xX25xX3xX4xX6xXd5xX10xX1exX6xX3xXexX10xX5xX10xX3xX1bxXfaxX76xX3xX1xX2d7xX3xXexX1exX401xX3xXa6xX33xXbxX10xX1exX3d4xX10xX7xX3x11c5dxX16xX16xXd5xX3xX128xXa2xXfaxX3xX3c5x151eaxX17xX1xXf4xX3xX2fbxX16xX16xX27xX5xX10xX3d9xX0xX36xXbxX12xX0xX36xX48xXdxXacxX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX36xX33xX5xX12xX0xX48xXdxXacxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX36xX48xXdxXacxX12xX0xX36xX48xXdxXacxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX16xX33xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3x12e69xXcxXfc3xX0xX36xXbxX12