Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2
Trong Thế chiến 2, phụ nữ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ thường chỉ dành cho nam giới.
1123x1bf9x39f2x1ce6x6235x2053x4661x8a65x7535xX7x1415x8dbbx2713x22ecx2302x69caxX5x3cd5xXax2393x44a1x3deexX1xX3xX1xXdx5fdbx82b7xX3x8aa4x4761xX3xXbxX1x7291xX3xX14x3642xX3xXex1f9cx2bfbxX14x3ea3xX3xXexX1x13abx351bxX3x442ax80b8x4eb3xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3x6153x2070xX3xXexX1x3f62xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3x24dfxX0x4dc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e19xX10xX6x56dcxXaxX12xXcxX27xX28xX14xX2axX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52x89caxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX5x6c67xX4xX3xX5x4e7cx25caxX14xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3x1ec6x4754xX1axX3xX14xX1xXdx720bxX1axX3xX27x7984xXexX3xX14xX1xXdxX1dxX32xX3xX14xX1xXdxXb1xX1axX3xX1cxX21xX3xXexX1xX8exX45xX14xX2axX3xX4xX1x18afxX3xX66x5516xX14xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX14xX6xX1axX3xX2axXdx4015xXdx88efxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx601exX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x2730xXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1x8cb7xX14xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx7e91xX54xX54xXdxXe3x22d3xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10x5616xX7xX54xX2x4057xX2x2860xX54xX2xX185x1f0bxX66x8c15xX185x24c5x8842xX183xX185x774dxXexX189xX185xX183xX189xX5xX2xXe3x6909xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27x47c3xXexX17fxX2fxX170xX27x3585xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32x68faxX1cxX10xX32x3ea2xX2axX54xX52xX185xX2xX183x462axX185x8964xX237xX2xX239xX54xX2xX237x816fx65dexX241x833bxXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX40x1949xXexX3xX14xX1x586bxX1axX3xX14xX24xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX170xX265xX3xXaax7e01xX14xX2axX3xXbxX1xX21xX4xX3xX1axXd3xX32xX3xX225xX6xX14xX1xX3xX5x5300xX3xX1cxXe1xXdxX3xX1cxX2a1xX2fxX3xX66xXd3xXdxX3xX31xX32xX2a1xX3xX2ax6c18xXdxX7axX3xX2a1xX28xX3xX1cxX10xX7xXexX3xX1cxXd3xX3xX1ax24e9xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX66xXexX1xX16bxX3xX189xX2xX18bxXbxX225x2c04xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX16bxX3xX191xX52xX191xXbxX225xX307xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX52xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX18dxX52xX189xX5xX52xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX52xX237x83a6xX240x1240x342bxXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12x89abxX265xX3xXaaxX28exX14xX2axX3xXbxX1xX21xX4xX3xX5xXd3xX3xXaaxXdxX1dxX32xX3xX27xXb5xXexX3xXaaxX2a1xX14xX2axX3xXexX8axX3xX1xXd3xX28xX3xXaaxX2b4xXdxX3xX1cxXe1xXdxX3xX1x49f2xXe3xX3xX63xX498xX3xX1ax11aexX4xX3xX14xX26axX3xX1axX498xXdxX3xX5x4a38xX4xX7axX3xX1axX498xXdxX3xX14x45caxXdxX7axX3xX230x3fd4xX3xX4xXabxX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX14xX1xX24xX14xX2axX3xX5xX4aaxX4xX3xXexX1xX8exX3xX2axXdx8a2bxX14xX3xX14xX2axX28exXdxX3xXaaxX498xX4xX3xX7xX2a1xX4xX1xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX66xXexX1xX16bxX3xX189xX2xX18bxXbxX225xX307xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX16bxX3xX189xX185xX183xXbxX225xX307xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX239xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX191xX185xX185xX18dxX5xX239xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX239xX237x1fb8xX665xX665x6c6cxXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12x1272xX4b8xX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX230xX1xX28xX2a1xX4xX3xX5x9105xX14xX3xX1axX15bxX14xX1xX3xX170xX265xX3xXaaxX28exX14xX2axX3xXbxX1xX21xX4xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX7axX3xX14xX1xX24xX14xX2axX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xX14xXd3xX2fxX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX27xXabxXdxX3xX31xX32xX6xX3xX5xXe1xXbxX3xX1xX32xXb5xX14xX3xX5xX32xX2fxXb1xX14xX3xXaaxX49fxX4xX3xX170xXdxXb1xXexX3x1246xX3xXexX27xX8exX45xX14xX2axX3xX40xX28xX32xX14xXexX3xX63xX28xX5xX2fxX28xX230xX10xX7axX3x8901xX6xX1axX3xX63xX6xX66xX5xX10xX2fxX7axX3xX40xX6xX7xX7xX6xX4xX1xX32xX7xX10xXexXexX7xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX18exXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX18exX18dxX18bxX18exX5xX18exXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX18exX237xX46ax67f4x2ef8xX40xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX40xX265xXexX3xXexX27x61dexX14xX3xXaaxXb5xX32xX3xX170xX28xX225xXdxX14xX2axX3xX4xX2exX6xX3xX1xX6xXdxX3xX14xX24xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xXexX27xX698xX14xX3xX4xX1xX32xX2fxX19xX14xX3xXexXd3xX32xX3xX4xX1xX32xX2fxX4b8xX14xX3xX31xX32xX33xX14xX3xXexXe1xXdxX3xX63xX6xX17fxX6xXdxXdxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX66xXexX1xX16bxX3xX189xX2xX18bxXbxX225xX307xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX16bxX3xX191xX2xX191xXbxX225xX307xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX18bxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX183xX52xX18dxX5xX18bxXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX18bxX237xX446xX449x5c68x6243xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX241x55b2xX3xX230xX1x8884xX14xX2axX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xXexX1xX6xX1axX3xX2axXdxX6xX3xX1cxXd3xX28xX3xX4xX2a1xX4xX3xXaaxX4b3xX14xX3xX1cx53dexX3xXexX2a1xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX7axX3xX14xX1xX8exX14xX2axX3xX1xX498xX3xX1cx2e57xX14xX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX1xX498xX4xX3xX4xX2a1xX4xX1xX3xX7x7e2fxX3xX66xX21xX14xX2axX3xX4xX2a1xX4xX3xX5xX28x5027xXdxX3xX7xX4aaxX14xX2axX3xX1xXb07xX14xX2axX3xX14xX49fxX14xX2axXe3xX3xXf3xX2a1xX4xX3xX230xX1xX26axX6xX3xX1xX32xXb5xX14xX3xX5xX32xX2fxXb1xX14xX3xX66xXd3xX14xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX14xX24xX3xXexX1xX8b5xX1axX3xX4xX1x7e86xX3xX230xX1xXab2xX14xX2axX3xX230xX1xX2a1xX4xX3xX2axX15bxX3xX7xX28xX3xX1cxXe1xXdxX3xX4xX2a1xX4xX3xX230xX1xX26axX6xX3xX1xX32xXb5xX14xX3xX5xX32xX2fxXb1xX14xX3xX66xXd3xX14xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX14xX6xX1axXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX189xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX189xX239xX189xX2xX5xX189xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX189xX237xX63x1722xX88cxX446xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xXcxX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX7axX3xX4xX26axX3xX230xX1xX28xXabxX14xX2axX3xX52xX185xXe3xX185xX185xX185xX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX1xX32xX2fxX3xXaaxX265xX14xX2axX3xX1cxXd3xX28xX3xX5xX8axX4xX3xX5xX8exX8fxX14xX2axX3xX66xX8axX3xX170xXad1xX3xX4xX2exX6xX3xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX191xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX239xX191xX52xX189xX5xX191xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX191xX237xX240xX665xX40xX448xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX63xX6xXdxX3xXexX1xXd3xX14xX1xX3xX1cxXdxX698xX14xX3xX4xX2exX6xX3xX1axX265xXexX3xXaaxX4b3xX14xX3xX1cxXad1xX3xX5xXb41xX14xX1xX3xX66xX8axX3xX170xXad1xX3xXaaxX6xX14xX2axX3xX4xX1xX32xX2fxX4b8xX14xX3xX1cxX2c4xX3xX230xX1xXb41xX3xX1cxXd3xX28xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX1axX2a1xX2fxX3xX170xX6xX2fxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX18dxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX18bxX185xX185xX2xX5xX18dxXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX18dxX237x344exXf3xX668xX665xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xXf3xXab2xX14xX2axX3xX1cxXdxXb1xX4xX3xX4xX2exX6xX3xX4xX2a1xX4xX3xX14xX24xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXaaxX26axX3xX4xX1xX2exX3xX2fxX19xX32xX3xX5xXd3xX3xXexX1xX8fxX3xX7xXafaxX6xX3xX4xX1xX24xX6xX3xX66xXaaexX7axX3xXexX1xX8fxX3xX4xX4b3xX3xX230xX1xXb41xX7axX3xXexX27xX8axX4xX3xXex666exX14xX2axX3xXaaxXd3xXdxX7axX3xX1cx7f06xX3xX170xXabxX14xX3xXaaxX28exX7axX3xXexX1xX8fxX3xX1xXd3xX14x5ea0xX3xX4xX1x3792xX3xX230xX1xXab2xX14xX2axX3xXexX27xX8axX4xX3xXexXdxX19xXbxX3xXexX1xX6xX1axX3xX4xX1xXdxX19xX14xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xX3xX66xXexX1xX32xX1axX170xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX66xXexX1xX16bxX3xX189xX52xX191xXbxX225xX307xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX16bxX3xX18bxX185xX185xXbxX225xX307xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX183xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX18dxX191xX2xX189xX5xX183xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX183xX237xX88dxX446xX665x4d81xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX715x1e80xX1axX3xX2xX183xX18exX239xX7axX3xXcxX8exXe1xX14xX2axX3xXcxX1xX28xX1axX6xX7xX3xX63xX6xX5xX4xX28xX1axX170xX3xXaaxX4d3xX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX1x329bxX6xX3xX14xX1xX8b5xX14xX3xX27x8e5bxX14xX2axX16bxX3xXaxX46axX6xX14xX3xXaax1f29xX32xX3xXexXab2xXdxX3xX230xX1xXab2xX14xX2axX3xXexXdxX14xX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xX4xX26axX3xXexX1xX4b8xX3xX5xXd3xX1axX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX14xX1xX24xX14xX2axX3xX14xX1xXdxXb1xX1axX3xX1cxX21xX3xX230xX1xX26axX3xX230xX1xX12f6xX14xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX5xX8axX4xX3xX5xX8exX8fxX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX7axX3xX14xX1xX8exX14xX2axX3xX7xX6xX32xX3xXaaxX26axX3xXexXab2xXdxX3xXaaxX4d3xX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xXaaxX110dxXdxX3xX4xX2a1xX4xX1xX3xX14xX1xX15bxX14xX3xX4xX2exX6xX3xX1axX15bxX14xX1x4a9dxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX2xX185xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX239xX18dxX52xX18dxX5xX2xX185xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX2xX185xX237x47bdxX1087xX449xX243xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX63xX498xX3xX7x3473xX14xX3xX7xXd3xX14xX2axX3xX5xX698xX14xX3xXaaxX8exX45xX14xX2axX3xXexX1xX8axX4xX3xX1xXdxXb1xX14xX3xX14xX1xXdxXb1xX1axX3xX1cxX21xX3xX230xX1xXdxX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX2fxX698xX32xX3xX4xX1332xX32xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX66xXexX1xX16bxX3xX189xX2xX18bxXbxX225xX307xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX16bxX3xX2xX52xX185xX2xXbxX225xX307xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX18dxX18exX18bxX239xX5xX2xX2xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX2xX2xX237xX88cxX665x4e82xX243xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX88cxXdxX5xX5xXdxX6xX14xX3xX40xX6xX27xXdxX10xX3xX448xX6xX14xX66xX2fxX3xX1cxXd3xX3xX88dxX28xX10xX3xX40xXdxXexXexX10xX5xX7xX66xX28xX27xX21fxX3xXaaxX4d3xX3xX2axX49fxXbxX3xX1cxXd3xX3xX2fxX698xX32xX3xX14xX1xX6xX32xX3xX230xX1xXdxX3xX1xX498xX3xX4xXaaexX14xX2axX3xXbxX1xX21xX4xX3xX1cxX21xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX5xX8axX4xX3xX5xX8exX8fxX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX66xXexX1xX16bxX3xX189xX2xX18bxXbxX225xX307xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX16bxX3xX18exX185xX191xXbxX225xX307xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX2xX52xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX18exX18exX18dxXexX183xX52xX52xX18exX185xX5xX185xXe3xX19axXbxX2ax2f63xX27xX9xX18exX18dxX239xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX2xX52xX237xX241xX243xX446x5f0axXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX40xX265xXexX3xX170xX112cxX4xX3xXabxX14xX1xX3xX4xX2exX6xX3xX88cxXdxX5xX5xXdxX6xX14xX3xX40xX6xX27xXdxX10xX3xX448xX6xX14xX66xX2fxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX10xX14xXexX10xX27xXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10axXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX1axX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xX3xX1xX15bxX14xX1xX3xX2xX239xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX54xX54xXdxXe3xX170xX6xX28xX1xX6xXexXdxX14xX1xXe3xX1cxX14xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX183xX2xX185xX54xX2xX185xX189xX66xX18bxX185xX18dxX18exX183xX185xX191xXexX191xX191xX189xX18exX5xX2xX52xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX66xX6xXexX6xX10axXbxX1xX28xXexX28xX10axX28xX27xXdxX2axXdxX14xX6xX5xX10axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16bxX54xX54xXdxX1axX6xX2axX10xX7xXe3xX1cxX28xX1cxXe3xX1cxX14xX54xX32xXbxX5xX28xX6xX66xX10xX66xX54xX27xX21fxXexX17fxX2fxX170xX27xX225xX21fxX1axX5xX2fxX18dxX32xX22cxX1cxX10xX32xX230xX2axX54xX52xX185xX2xX183xX237xX185xX239xX237xX2xX239xX54xX2xX18bxX237xX448xX448xXa8cxX152cxXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX6xXbxXexXdxX28xX14xXaxX12xX446xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xXexX27xX6xX14xX1xX3xX230xX19xXexX3xXexX1xX4aaxX4xX7axX3xX4xX2a1xX4xX3xXaaxX4b3xX14xX3xX1cxXad1xX3xX5xXb41xX14xX1xX3xX66xX8axX3xX170xXad1xX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX2axXdxXabxXdxX3xX14xX2axX2c4xX7axX3xX4xX28xX14xX3xX7xX2b4xX3xX2axXdxXabxX1axX3xX225xX32xX2b4xX14xX2axX3xX4xX1xXd0xX3xX4x4359xX14xX3xX2xX52xXe3xX185xX185xX185xX3xXexX1xXd3xX14xX1xX3xX1cxXdxX698xX14xX3xX1cxXd3xX28xX3xXexX1xX2a1xX14xX2axX3xX2xX52xX54xX2xX183xX18exX18bxX3xX1cxXd3xX3xX7xX6xX32xX3xXaaxX26axX7axX3xX1ax4364xXdxX3xXexX1xX2a1xX14xX2axX3xX2axXdxXabxX1axX3xXexX1xX698xX1axX3xX52xXe3xX185xX185xX185xX3xX14xX2axX8exX45xXdxXe3xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX27xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX27xX28xX14xX2axX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX698xX14xX3xX31xX32xX6xX14xX16bxX0xX54xX7xXexX27xX28xX14xX2axX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10axXexX1xX32xX1axX170xX10axX6xX14xX66xX10axX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46axXdxX14xX1xX3xX7xX41xX3xX40xX41xX3xX10axX3xX63xXd3xX14xX3xX1087xX32xX2b4xX4xX3xXexX8b5xXbxX3xXexX27xX8b5xX14xX3xX4xX1xX32xX14xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xXaxX3xX1xX27xX10xX21fxX9xXaxX54xX31xX32xX28xX4xX10axXexX10xX54xX170xXdxX14xX1xX10axX7xX2fxX10axX1axX2fxX10axX1xX6xX14xX10axX31xX32xX28xX4xX10axXexX6xXbxX10axXexX27xX6xX14xX10axX4xX1xX32xX14xX2axX10axXexX1xX32xX2fxX10axX31xX32xX6xX14xX10axX5xX32xX4xX10axX4xX1xXdxX10xX14xX54xX2xX189xX239xX18bxX239xX185xXe3xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX7xX27xX4xX9xXaxX54xX1axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX52xX185xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX18dxX18exX18exX54xX2xX185xX18dxX66xX185xX2xX18bxX52xX52xX52xX183xXexX191xX189xX18dxX18bxX5xX18exX10axX52xX185xX66xX4xX1axXdxX5xXdxXexX6xX27xX2fxX2xX19axX32xX1axX170xX28xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX27xX28xX14xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46axXdxX14xX1xX3xX7xX41xX3xX40xX41xX3xX10axX3xX63xXd3xX14xX3xX1087xX32xX2b4xX4xX3xXexX8b5xXbxX3xXexX27xX8b5xX14xX3xX4xX1xX32xX14xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xXaxX3xX1xX27xX10xX21fxX9xXaxX54xX31xX32xX28xX4xX10axXexX10xX54xX170xXdxX14xX1xX10axX7xX2fxX10axX1axX2fxX10axX1xX6xX14xX10axX31xX32xX28xX4xX10axXexX6xXbxX10axXexX27xX6xX14xX10axX4xX1xX32xX14xX2axX10axXexX1xX32xX2fxX10axX31xX32xX6xX14xX10axX5xX32xX4xX10axX4xX1xXdxX10xX14xX54xX2xX189xX239xX18bxX239xX185xXe3xX1xXexX1axXaxX12xX46axXdxX14xX1xX3xX7xX41xX3xX40xX41xX3xX10axX3xX63xXd3xX14xX3xX1087xX32xX2b4xX4xX3xXexX8b5xXbxX3xXexX27xX8b5xX14xX3xX4xX1xX32xX14xX2axX3xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX27xX28xX14xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXf3xX2a1xX4xX3xX5xX8axX4xX3xX5xX8exX8fxX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX63xXd3xX14xX3xX1087xX32xX2b4xX4xX3xX1cxXd3xX3xX40xX41xX3xXexX32xX1332xX14xX3xXexXe1xXdxX3xX7xX1117xX3xX14xX2b4xXdxX3xX5xXb07xXdxX3xX4xX2a1xX4xX3xX4xX32xX265xX4xX3xXexX8b5xXbxX3xXexX27xX8b5xX14xX3xX4xXb5xXbxX3xXexXdxX4b8xX32xX3xXaaxX28xXd3xX14xX3xX1cxX2b4xX14xX3xX170xXad1xX3xX1xX28xX4d3xX14xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xX230xX1xX32xXab2xX14xX3xX230xX1xX110dxX3xX4xX2a1xX4xX3xX14xX1b83xX3xX5xX8axX4xX3xXexXb07xX28xX3xX170xX1332xX32xX3xX230xX1xXab2xX14xX2axX3xX230xX1xXb41xX3xX1xX1b50xX6xX3xX1xX28xX4d3xX14xX3xX1cxXe1xXdxX3xXcxX27xXdxX1dxX32xX3xXcxXdxX698xX14xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX8b5xX14xX3xX4xXabxX14xX1xX3xX230xX41xX3xX14xX12f6xX14xX2axX3xX1cxX8exX8fxXexX3xX4xX1xX8exXe1xX14xX2axX3xX14xX2axXb07xXdxX3xX1cxX8b5xXexX3xX4xX2exX6xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xXaxX3xX1xX27xX10xX21fxX9xXaxX54xX170xXdxX14xX1xX10axX5xX32xX6xX14xX54xX4xX6xX14xX10axX4xX6xX14xX1xX10axX230xX2fxX10axX14xX6xX14xX2axX10axX1cxX32xX28xXexX10axX4xX1xX32xX28xX14xX2axX10axX14xX2axX6xXdxX10axX1cxX6xXexX10axX4xX32xX6xX10axXexX1xX32xX2fxX10axX31xX32xX6xX14xX10axX5xX32xX4xX10axX4xX1xXdxX10xX14xX10axX1axX2fxX54xX2xX18bxX191xX189xX52xX18dxXe3xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX2axX3xX7xX27xX4xX9xXaxX54xX1axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX52xX185xX54xX14xX10xX17fxX7xX54xX2xX18dxX52xX191xX54xX2xX185xX189xX66xX189xX185xX18dxX52xX52xX185xX18exXexX191xX189xX18dxX5xX185xXe3xX19axXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xXbxX1xX21xX3xX14xX24xX3xXexX27xX28xX14xX2axX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX3xXexX1xX45xXdxX3xXcxX1xX19xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX1cxX12xX0xX7xXexX27xX28xX14xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX8b5xX14xX3xX4xXabxX14xX1xX3xX230xX41xX3xX14xX12f6xX14xX2axX3xX1cxX8exX8fxXexX3xX4xX1xX8exXe1xX14xX2axX3xX14xX2axXb07xXdxX3xX1cxX8b5xXexX3xX4xX2exX6xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xXaxX3xX1xX27xX10xX21fxX9xXaxX54xX170xXdxX14xX1xX10axX5xX32xX6xX14xX54xX4xX6xX14xX10axX4xX6xX14xX1xX10axX230xX2fxX10axX14xX6xX14xX2axX10axX1cxX32xX28xXexX10axX4xX1xX32xX28xX14xX2axX10axX14xX2axX6xXdxX10axX1cxX6xXexX10axX4xX32xX6xX10axXexX1xX32xX2fxX10axX31xX32xX6xX14xX10axX5xX32xX4xX10axX4xX1xXdxX10xX14xX10axX1axX2fxX54xX2xX18bxX191xX189xX52xX18dxXe3xX1xXexX1axXaxX12xXf3xX8b5xX14xX3xX4xXabxX14xX1xX3xX230xX41xX3xX14xX12f6xX14xX2axX3xX1cxX8exX8fxXexX3xX4xX1xX8exXe1xX14xX2axX3xX14xX2axXb07xXdxX3xX1cxX8b5xXexX3xX4xX2exX6xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX40xX41xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX27xX28xX14xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX2exX2fxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX5xX21xX4xX3xX4xX1xXdxX19xX14xX3xX5xXd3xX3xX5xX8axX4xX3xX5xX8exX8fxX14xX2axX3xXexXdxX14xX1xX3xX14xX1xX32xXb1xX3xX4xX2exX6xX3xX63xXabxXdxX3xX31xX32xX33xX14xX3xX40xX41xX7axX3xX1xX498xX3xXaaxX8exX8fxX4xX3xX1xX32xXb5xX14xX3xX5xX32xX2fxXb1xX14xX3xXaaxX4b8xX3xX4xX26axX3xXexX1xX4b8xX3xX66x73e0xX3xX66xXd3xX14xX2axX3xX1cxX8exX8fxXexX3xX1axX498xXdxX3xX4xX1xX8exXe1xX14xX2axX3xX14xX2axXb07xXdxX3xX1cxX8b5xXexX3xXaaxX4b8xX3xXexXdxX19xXbxX3xX4xX8b5xX14xX3xX1axX21xX4xX3xXexXdxX698xX32xXe3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX32xX5xX12xX0xX66xXdxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xX54xX66xXdxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX448xX28xX32xX27xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX243xX1932xX243xX0xX54xXbxX12