Người Việt bớt “cuồng” Toyota trong 2 tháng đầu năm 2019
Honda CR-V lần thứ 2 giữ ngôi vương trong khi Toyota Vios rơi xuống vị trí thứ 5. Các mẫu Fortuner, Innova thường thấy nay không còn trong top 10.
be36x1617dx15922x15fcdx112c4x127fexc628x16306x15f42xX7x16868x169d8x11739x17581x14f43x162a6xX5x17eddxXax10da0xf67dx1033bx130b2xc008xXdxX3x15bdcxXdx10bf4xXexX3x12544x139d0xXexX3xXaxX4xf36ex13d5fxe943xX14xXaxX3xXcx13109x148f8xX2bxXexX6xX3xXex17a08xX2bxX26xX14xX3xe5fbxX3xXexX1xdc5cxX26xX14xX3xecf3xfb46xX24xX3xX26xc1fex17feexX3xX37x115e9xX2x11042xX0xdc57xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe1bxX10xX6x178a9xXaxX12xX5bxX2bxX26xX5exX6xX3xcafdxf5dcxeca7xX19xX3xX5xX40xX26xX3xXexX1x13bc1xX3xX37xX3xX14xXdx16441xX3xX26xX14x1084bxXdxX3xfb9cxX15x16876xX26xX14xX3xXexX32xX2bxX26xX14xX3xf8c6xX1xXdxX3xXcxX2bxX2cxX2bxXexX6xX3xX19xXdxX2bxX7xX3xX32xX81xXdxX3x10b89xX24x12a97xX26xX14xX3xX7fx17071xX3xXexX32xe0afxX3xXexX1xX72xX3x1455ax107d7xX3xX67xX3bxX4xX3xX45x13444xX24xX3x16c15xX2bxX32xXexX24xX26xX10xX32x14bc5xX3xc79dxX26xX26xX2bxX7fxX6xX3xXexX1xX15xX16xX26xX14xX3xXexX1xf78dxX2cxX3xX26xX6xX2cxX3xX8bxX1xX7cxX26xX14xX3xX4x132a0xX26xX3xXexX32xX2bxX26xX14xX3xXexX2bxXbxX3xX2xX48xXb1xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8fcxX2bxX5exX2cxX3xXbxX67xX10xX26xXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX26xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax12b3bxXdxX5exXexX1x16522xX3xce5cxX37xX48xXbxX9fxd759xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX131xX3x11edfxXb0xX142xX48xXbxX9fxX138xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4cxX4cxXdxXb1xX1exX6xX2bxX1xX6xXexXdxX26xX1xXb1xX7fxX26xX4cxX26xX10xX12cxX7xX4cxX2xX4axX2xX48xX4cxX2xX48xX142xX5exfa5cxX2x108e8xXb0xX133xXb0xX142xXexX176xX133xX176xX133xX5xX2xX69xX7fxX6xX45xX6xX69xX2xXb0xXb0xX37xX176xXb0xc72bxXb0xX2xXb0xX142xX37xX142xX18exX37xXb1xcf8dxXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX1fxXexX3x15436xX4xX24xX25xX26xX14x11014xX3xXcxX2bxX2cxX2bxXexX6xX3xXexX32xX2bxX26xX14xX3xX37xX3xXexX1xX3bxX26xX14xX3xX3fxX40xX24xX3xX26xX44xX45xX3xX37xX48xX2xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2bxX5exX2cxX3xXbxX67xX10xX26xXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX26xXexX10xX32xX3xX5exXexX1xX24xX45xX1exX3xX5exX1xXdxX5exX10xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX5exXexX1xX131xX3xX142xX2xX4axXbxX9fxX138xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX131xX3xX176xX2xX37xXbxX9fxX138xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4cxX4cxXdxXb1xX1exX6xX2bxX1xX6xXexXdxX26xX1xXb1xX7fxX26xX4cxX26xX10xX12cxX7xX4cxX2xX4axX2xX48xX4cxX2xX48xX142xX5exX174xX2xX176xXb0xX4axX174xX37xXexX4axX2xX142xX18exXb0xX5xX48xXb1xX198xXbxX14x1002dxX32xX9xX4axX48xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xXdxX1bxXexX3xX1exX1fxXexX3xX1b1xX4xX24xX25xX26xX14xX1b7xX3xXcxX2bxX2cxX2bxXexX6xX3xXexX32xX2bxX26xX14xX3xX37xX3xXexX1xX3bxX26xX14xX3xX3fxX40xX24xX3xX26xX44xX45xX3xX37xX48xX2xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc56cxX2bxX24xX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxX32xXaaxX3xXexX1xX72xX4xX3xXexX32x13078xX0xX4cxXbxX12