Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mại
Căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục leo thang sau khi Mỹ sáng 11/7 (theo giờ Hà Nội) công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỷ USD.
71c9x7c9fx9a98x9d7bxeb0bxb782xX2x8042xc2dbx80f9xa707xX3xd5dbxXbx74bbxee61xX3xX6xca70x83a8xX8xX9xX2x87d6xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex8439xX0xX1x7d8cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex87b9x8392xX12xX11xX9xX2xXexX1exX2bxX6xe15ex9e94x9f49xX7x94f4xX34xccbexX8xX7xX11xX34x95c1xf1abxX35xX7x8379xX3axX7xXbxdfacxX7x7f6cxb3a6xX2axX7xX11xX6xa7faxX7xc1f9x8116xX7xX11xX6x8ca1xX35xX36xX7xX8xX34x79efxX8xX7xX8xX1xX12xc081xX35xX7xX11xX1xaf22xa670xX35xX36xX7xe35dxb0cdxX12xX0xae67xX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axbebfxX2xX3xX4xXexX1exc0c4x7f26xX35xX36xX7xX11xX1xc640xX35xX36xX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xa4d0xX34xX3xX35xX7xX1xd2b1xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX36xX12x96e8xX3xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xeb4axb5bcxX7xX51xX52xX7xX11xX12xX62xX2axX7xX11xd337xX8xX7xX9xX2xX56xX7xX11xX1xX3xX35xX36xX7xXbxX3xX34xX7x9f48xX1xX12xX7xX51xX52xX7xXbxX4axX35xX36xX7xX21xX21xX70xd7f3xX7xd411xX11xX1xX2xX56xX7xX36xX12xa008xX7xX7fxXbaxX7xe9a7xX5cxX12xc13fxX7xX8xe92axX35xX36xX7xX43xX3axX7xX4xX3xX35xX1xX7xXbxX4axX8xX1xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX1xb911xX3xX7xX35xX1xc284xX2axX7xXd6xX1xa223xX34xX7xX11x9341xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX6xb484xX7xX36xX12xX4axX7xX49xX62xX35xX7x8585x8906xX139xX7xX11xab23xX7xae27x72e6xc684xe995xX0xX70xX2axX1exX0xX70xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX85xX2xX35xX11xX2xX6xXexX1exX0xX3xX7xX1xX6xX2xa869xXdxXexX1xX11xX11xX2axXbxdf37xX70xX70xX12xX6cxX36xX142xXb9xX12xX2xX11xX35xX3xX6cxX2axX9xX34xXbxX142xXb9xX35xX70xX11x7fb1xX188xX139xX70xX13fxX2axX9xX56xX3xX4xX2xX4xX70xX169xXbxX6cxXbxX3fxX70xX138xX139xX21x856bxa6d0xX139xXe5xX19fxX21xX21xX70xX51xX3fxX19fxX2bxX6xX34xX35xX36xX142xc9afxX2axX36xXexX7xX4xX3xX11xX3xX16xX12xX35xX4xX2x962bxXdxXexX139xXexX1exX0xX12xX6cxX36xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX171xX70xX70xX12xX142xX43xX3xX56xX1xX3xX11xX12xX35xX1xX142xXb9xX35xX70xX35xX2xb6bcxXbxX70xX21xX19exX138xX19exX70xX21xX139xX19exX4xea0axX21xe8e8xecbbxX19exX1f1xX139xX11xa0fdxX19exX139xX139xX9xX21xX142xX1afxX2axX36xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xXbxX47xX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX7xX51xX52xX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xX8xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xXexX7xX70xX1exX0xX70xX3xX1exX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX85xX3xX2axX11xX12xX56xX35xXexX1exa547xX35xX1xX7xX6cxX12xX35xX1xX7xX1xaa98xX3xX142xX7xXe7xXf4xX36xX34xdea7xX35xX171xX7xX140xX1xX34xX11xX11xX2xX6xXbxX11xX56xX8xXd6xXf7xX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axea51xX56xX4xX3fxXexX1exX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX35xX36xX3xX3fxX7xX9xX116xX2axX7xX11x9838xX8xX7xX6xX3xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xX8xX1x7955xX7xX11xX6xdf2cxX8xX1xX7xX49xX5cxX35xX36xX7xX11xX1xX4axX12xX7xX8x7451xX3xX7xX51xX52xX7xX9xXbaxX7xXexX1xX56xXbaxX35xX7xX11xX56xXbaxX35xX7xXd6xX1xXfaxX35xX36xX7xX11xX1xa07axX7xX8xX1xda2axX2axX7xX35xX1xX116xX35xea70xXexX7xX49xX279xX35xX36xX7xX11xX1xXefxX12xX7xXd6xX1xX8cxX35xX36xX7xX49xX12exX35xX1xX7xX299xc35exX8xX7xe44cxX12xX35xX1xX7xXbxX47xX7xX8xX111xX7xX43xX12xX9cxX35xX7xX2axX1xX4axX2axX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX142xX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX299xX56xX4xX3fxX7xX2axX85xX2xX35xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX6cxX36xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX11xX1xX34xX6cxX43xX7xX12xX85xX2xX35xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX3fxX9xX2xXdxXexX1e5xX12xX4xX11xX1xX171xX7xX188xX21xX1f4xX2axX1bdx8caaxX7xX1xX2xX12xX36xX1xX11xX171xX7xX1f3xX21xX139xX2axX1bdxX384xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX171xX70xX70xX12xX142xX43xX3xX56xX1xX3xX11xX12xX35xX1xX142xXb9xX35xX70xX35xX2xX1e5xXbxX70xX21xX19exX138xX19exX70xX21xX139xX19exX4xX1f1xX21xX1f3xX21xXe5xX139xX188xX11xX1f1xX139xX1f4xX1f1xX9xX21xX16xX11xX1xX3xX35xX1xX16xX4xX3xX56xX142xX1afxX2axX36xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xXbxX47xX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX7xX51xX52xX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xX8xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xXexX7xX70xX1exX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX85xX3xX2axX11xX12xX56xX35xXexX1exX7fxXbaxX35xX36xX7xX1xX111xX3xX7xX49xX67x8670xX8xX7xX1bdxX62xX2axX7xX11xX6dxX12xX7xX8xX4fxX35xX36xX7x72ecxX7xX2bxX1xX3xX35xX1xX7x7318xX4fxX56xX2ffxX7xX11xX2c5xX35xX1xX7xX140xX68xX35xX7xX45exXfaxX35xX36xX2ffxX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX35xX36xXbaxX3fxX7xX1f3xX70xX1f4xX142xX7xX267xX35xX1xX171xX7xX2bxX7fxe215xX70xX7xX2bxX2bxX48exe3e1xXf4xX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX299xX56xX4xX3fxXexX1exX2bxX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xX8xX2d8xX3xX7xX299xX5cxX7xX2bxX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX35xX40xX34xX7xX6xd940xX7xX299xX318xX8xX7xX31bxX12xX35xX1xX7xXexX8xX1xX2c9xX35xX1xX7xX11xX1xX2b4xX8xX7xX2axX1xX4fxX35xX7xX49xX3axX12xXexX7xX4xX3xX35xX1xX7xXbxX4axX8xX1xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX1xX111xX3xX7xX35xX1xX116xX2axX7xXd6xX1xX11bxX34xX7xXbxX47xX7xX43xX12exX7xX4axX2axX7xX11xX1xX34xX62xX7xX6cxXbaxX7xbd0exX3xXbxX1xX12xX35xX36xX11xX56xX35xX7xXb9xX11fxX3xX7xX8xXfaxX35xX36xX7xX43xX3axX2ffxX7xX8xX56xX12xX7xX49xaf59xX3fxX7xX9xXbaxX7xX1xXbaxX35xX1xX7xX49xX5cxX35xX36xX7xXexX1xX56xXbaxX35xX7xX11xX56xXbaxX35xX7xXd6xX1xXfaxX35xX36xX7xX11xX1xX2f4xX7xX8xX1xX2f8xX2axX7xX35xX1xX116xX35xX142xXexX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX299xX56xX4xX3fxXexX1exX2bxX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xX35xX1xX2f8xX35xX7xX6cxX6dxX35xX1xX171xX7xXexX85xX1xX2c9xX35xX1xX7xX2axX1xX2d8xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xXbxX47xX7xXd6xX1xXfaxX35xX36xX7xX8xX111xX7xX9xcd0dxX3xX7xX8xX1xX271xX35xX7xX6cxXbaxX7xX43xX34xX5cxX8xX7xX2axX1xX4fxX12xX7xX8xX111xX7xX35xX1xXabxX35xX36xX7xX43xX12xX9cxX35xX7xX2axX1xX4axX2axX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX7xX8x7fcfxX35xX7xX11xX1xX12xX62xX11xX142xXexX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX299xX56xX4xX3fxXexX1exX299xX5cxX7xX2bxX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX8xX1xX56xX7xX6xef01xX35xX36xX7xX8xX4axX8xX1xX7xX1xXbaxX35xX1xX7xX1bdxded5xX7xXb9xXfaxX7xX9xdcf2xX7xX8xX2d8xX3xX7xX51xX52xX7xXexXd6xX1xXfaxX35xX36xX7xX43xed5dxX35xX1xX7xX11xX1xX67xXefxX35xX36xXexX7xXb9xXbaxX7xX299xX318xX8xX7xX31bxX12xX35xX1xX7xXbxX47xX7xX11xX12xX62xX35xX7xX1xXbaxX35xX1xX7xX8xX4axX8xX7xX43xX67xa0bbxX8xX7xX49xX2f4xX7xXd6xX12xX9cxX35xX7xX51xX52xX7xX9xX40xX35xX7xX2bxc714xX7xX8xX1xX2b4xX8xX7xX2bxX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX2bxX1xX62xX7xX36xX12xX67dxX12xX7xXe7xX525xX2bxbfb0xXf7xX142xX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX299xX56xX4xX3fxXexX1exX2bxX6xX67xX67dxX8xX7xX49xX111xX2ffxX7xX11xX3axX12xX7xX21xX139xX70xXe5xX7xX11xX1xX2xX56xX7xX36xX12xXefxX7xX49xX12exX3xX7xX2axX1xX67xX68xX35xX36xX2ffxX7xX11xX2b4xX8xX7xXbxX4axX35xX36xX7xX21xX21xX70xXe5xX7xX11xX1xX2xX56xX7xX36xX12xXefxX7xX7fxXbaxX7xXf4xX5cxX12xX2ffxX7xX51xX52xX7xX49xead1xX7xX43xX2f8xX11xX7xX35xX36xXefxX7xX8xXfaxX35xX36xX7xX43xX3axX7xX4xX3xX35xX1xX7xXbxX4axX8xX1xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX1xX111xX3xX7xX35xX1xX116xX2axX7xXd6xX1xX11bxX34xX7xX11xX11fxX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX6xX12exX7xX36xX12xX4axX7xX49xX62xX35xX7xX138xX139xX139xX7xX11xX13dxX7xX13fxX140xX141xX7xXbxX47xX7xX43xX12exX7xX49xX4axX35xX1xX7xX11xX1xX34xX62xX7xXbxX67dxX6cxX7xX35xX1xX2f8xX11xX7xX9xXbaxX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xX11xX1xX4axX35xX36xX7xX1f9xX7xX11xX67dxX12xX142xX7xX45exX5cxX35xX36xX7xX11xX1xX4axX12xX7xX6cxX67dxX12xX7xX49xX67xX446xX8xX7xX8xX1xX56xX7xX9xXbaxX7xXbxX47xX7xX9xXbaxX6cxX7xX8xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX36xX12xXabxX3xX7xX1xX3xX12xX7xX35xa807xX35xX7xXd6xX12xX35xX1xX7xX11xX62xX7xX9xX67dxX35xX7xX35xX1xX2f8xX11xX7xX11xX1xX62xX7xX36xX12xX67dxX12xX7xX9xX2xX56xX7xX11xX1xX3xX35xX36xX142xX7xX494xX86xX35xX7xX2axX1xa3ffxX35xX36xX7xX45exX6dxX12xX7xX4xX12xX9cxX35xX7xX2bxX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX51xX52xX7xXbxX47xX7xX8xX111xX7xX43xX34xX690xX12xX7xX49xX12xX7d5xX34xX7xX11xX6xX5efxX35xX7xXb9xX7d5xX7xX8xX4axX8xX7xXbxX4fxX35xX7xX2axX1xX11bxX6cxX7xX43xX12exX7xX49xX4axX35xX1xX7xX11xX1xX34xX62xX7xX35xXbaxX3fxX142xX0xX70xX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX299xX56xX4xX3fxXexX1exX51xX5cxX11xX7xX96xX34xX3xX35xX7xX8xX1xX2b4xX8xX7xX51xX52xX7xXd6xX1xX8cxX35xX36xX7xX49xX12exX35xX1xX7xXbxX47xX7xX6cxX2f8xX11xX7xX138xX7xX11xX1xX4axX35xX36xX7xX49xX2f4xX7xX1xX56xXbaxX35xX7xX11xX1xXbaxX35xX1xX7xX4xX3xX35xX1xX7xXbxX4axX8xX1xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX1xX111xX3xX7xX6cxX67dxX12xX142xX7xX140xX3xX34xX7xX49xX111xX2ffxX7xX2bxX690xX35xX36xX7xX11xX1xX3axX35xX36xX7xX51xX52xX7xX141xX56xX35xX3xX9xX4xX7xX2bxX6xX34xX6cxX2axX7xXbxX47xX7xX49xX67xX3xX7xX6xX3xX7xX96xX34xX3fxX62xX11xX7xX49xX12exX35xX1xX7xX8xX34xX3axX12xX7xX8xb658xX35xX36xX7xXb9xX7d5xX7xXb9xX12xX9cxX8xX7xX49xX4axX35xX1xX7xX11xX1xX34xX62xX7xXbxX3axX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX1xX111xX3xX7xX35xXbaxX3fxX142xX0xX70xX2axX1exX0xX4xX12xXb9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xX11xX2xX4xXexX1exX0xX34xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX11xX12xX11xX9xX2xX16xX11xX1xX34xX6cxX43xX16xX3xX35xX4xX16xXbxX3xX2axX56xXexX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX51xX52xX7xX8xX1xX34xX11bxX35xX7xX43xX12exX7xX4axX2axX7xX11xX1xX34xX62xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX21xX139xcf17xX7xX6cxX5cxX11xX7xX9xX56xX6dxX11xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX35xX1xX116xX2axX7xX11xX11fxX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xXexX7xX1xX6xX2xX169xXdxXexX70xX4xX12xX2xX6cxX16xX35xX56xX35xX36xX70xX6cxX3fxX16xX8xX1xX34xX3xX35xX16xX43xX12xX16xX3xX2axX16xX11xX1xX34xX2xX16xX11xX1xX2xX6cxX16xX21xX139xX16xX6cxX56xX11xX16xX9xX56xX3xX11xX16xX1xX3xX35xX36xX16xX35xX1xX3xX2axX16xX11xX34xX16xX11xX6xX34xX35xX36xX16xX96xX34xX56xX8xX70xX21xX1f4xXe5xX19exX1f4xX21xX142xX1xX11xX6cxXexX1exX0xX12xX6cxX36xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX6cxX2xX4xX12xX3xX70xX21xX138xX139xX70xX35xX2xX1e5xXbxX70xX21xX19exX138xX19exX70xX21xX139xX19exX4xX1f1xX21xX139xX138xXe5xX1f3xX188xX11xX188xX1f9xX1f3xX19exX9xX139xX16xX11xX1xX34xX2xX16xc9a0xX8xX1e5xX3fxX142xX1afxX2axX36xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xXbxX47xX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX7xX51xX52xX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xX8xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xXexX7xX70xX1exX0xX70xX3xX1exX0xX4xX12xXb9xX1exX0xXbxX11xX6xX56xX35xX36xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX51xX52xX7xX8xX1xX34xX11bxX35xX7xX43xX12exX7xX4axX2axX7xX11xX1xX34xX62xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX21xX139xX982xX7xX6cxX5cxX11xX7xX9xX56xX6dxX11xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX35xX1xX116xX2axX7xX11xX11fxX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xXexX7xX1xX6xX2xX169xXdxXexX70xX4xX12xX2xX6cxX16xX35xX56xX35xX36xX70xX6cxX3fxX16xX8xX1xX34xX3xX35xX16xX43xX12xX16xX3xX2axX16xX11xX1xX34xX2xX16xX11xX1xX2xX6cxX16xX21xX139xX16xX6cxX56xX11xX16xX9xX56xX3xX11xX16xX1xX3xX35xX36xX16xX35xX1xX3xX2axX16xX11xX34xX16xX11xX6xX34xX35xX36xX16xX96xX34xX56xX8xX70xX21xX1f4xXe5xX19exX1f4xX21xX142xX1xX11xX6cxXexX1exX51xX52xX7xX8xX1xX34xX11bxX35xX7xX43xX12exX7xX4axX2axX7xX11xX1xX34xX62xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX21xX139xX982xX7xX6cxX5cxX11xX7xX9xX56xX6dxX11xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX35xX1xX116xX2axX7xX11xX11fxX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX0xX70xX3xX1exX0xX70xXbxX11xX6xX56xX35xX36xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX51xX52xX7xXb9xX11fxX3xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xXbxX318xX2axX7xX4axX2axX7xX11xX1xX34xX62xX7xX21xX139xX982xX7xX9xX40xX35xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX138xX139xX139xX7xX11xX13dxX7xX13fxX140xX141xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX1xX111xX3xX7xX35xX1xX116xX2axX7xXd6xX1xX11bxX34xX7xX11xX11fxX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX6cxa40axX12xX7xX35xX86xX6cxX142xX0xX70xX2axX1exX0xX70xX4xX12xXb9xX1exX0xX70xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX85xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX6xX3xX35xX1xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX51xX52xX7xX16xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX8xX1xX2c9xX35xX1xX7xX11xX1xX2b4xX8xX7xX43xX318xX11xX7xX49xX5efxX34xXexX7xX1xX6xX2xX169xXdxXexX70xX96xX34xX56xX8xX16xX11xX2xX70xX8xX1xX12xX2xX35xX16xX11xX6xX3xX35xX1xX16xX11xX1xX34xX56xX35xX36xX16xX6cxX3xX12xX16xX6cxX3fxX16xX11xX6xX34xX35xX36xX16xX8xX1xX12xX35xX1xX16xX11xX1xX34xX8xX16xX43xX3xX11xX16xX4xX3xX34xX70xX21xX1f4xXe5xX188xX21xX139xX142xX1xX11xX6cxXexX1exX0xX12xX6cxX36xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX6cxX2xX4xX12xX3xX70xX21xX138xX139xX70xX35xX2xX1e5xXbxX70xX21xX19exX138xXe5xX70xX21xX139xX1f4xX4xX1f4xX21xX188xX138xX1f3xX21xXe5xX11xX188xX21xX1f3xX9xX21xX142xX1afxX2axX36xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xXbxX47xX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX7xX51xX52xX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xX8xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xXexX7xX70xX1exX0xX70xX3xX1exX0xX4xX12xXb9xX1exX0xXbxX11xX6xX56xX35xX36xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexX85xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX6xX3xX35xX1xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX51xX52xX7xX16xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX8xX1xX2c9xX35xX1xX7xX11xX1xX2b4xX8xX7xX43xX318xX11xX7xX49xX5efxX34xXexX7xX1xX6xX2xX169xXdxXexX70xX96xX34xX56xX8xX16xX11xX2xX70xX8xX1xX12xX2xX35xX16xX11xX6xX3xX35xX1xX16xX11xX1xX34xX56xX35xX36xX16xX6cxX3xX12xX16xX6cxX3fxX16xX11xX6xX34xX35xX36xX16xX8xX1xX12xX35xX1xX16xX11xX1xX34xX8xX16xX43xX3xX11xX16xX4xX3xX34xX70xX21xX1f4xXe5xX188xX21xX139xX142xX1xX11xX6cxXexX1exX85xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX6xX3xX35xX1xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX51xX52xX7xX16xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX8xX1xX2c9xX35xX1xX7xX11xX1xX2b4xX8xX7xX43xX318xX11xX7xX49xX5efxX34xX0xX70xX3xX1exX0xX70xXbxX11xX6xX56xX35xX36xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX85xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX36xX12xXabxX3xX7xX1xX3xX12xX7xX35xX7d5xX35xX7xXd6xX12xX35xX1xX7xX11xX62xX7xX9xX67dxX35xX7xX35xX1xX2f8xX11xX7xX11xX1xX62xX7xX36xX12xX67dxX12xX7xX43xX318xX11xX7xX49xX5efxX34xX7xXbxX3xX34xX7xX139xX1xX7xXbxX4axX35xX36xX7xX188xX16xXe5xX7xXe7xX36xX12xXefxX7xX51xX52xXf7xX7xXd6xX1xX12xX7xX96xX34xX3fxX62xX11xX7xX49xX12exX35xX1xX7xX4axX2axX7xX11xX1xX34xX62xX7xX8xX2d8xX3xX7xX51xX52xX7xXb9xX67dxX12xX7xX1f1xX1f3xX7xX11xX2c5xX7xX13fxX140xX141xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX8xX1xX2c9xX35xX1xX7xX11xX1xX2b4xX8xX7xX8xX111xX7xX1xX12xX9cxX34xX7xX9xX5bexX8xX142xX0xX70xX2axX1exX0xX70xX4xX12xXb9xX1exX0xX70xX9xX12xX1exX0xX9xX12xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexc3d6xX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX6cxX2axX7xX4xX271xX3xX7xX49xX4axX35xX1xX7xX11xX1xX34xX62xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX138xX139xX139xX7xX11xX13dxX7xX13fxX140xX141xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xXexX7xX1xX6xX2xX169xXdxXexX70xX96xX34xX56xX8xX16xX11xX2xX70xX56xX35xX36xX16xX11xX6xX34xX6cxX2axX16xX4xX56xX3xX16xX4xX3xX35xX1xX16xX11xX1xX34xX2xX16xX11xX1xX2xX6cxX16xX138xX139xX139xX16xX11xX3fxX16xX34xXbxX4xX16xX1xX3xX35xX36xX16xX11xX6xX34xX35xX36xX16xX96xX34xX56xX8xX70xX21xX1f4xX188xX188xX1f4xXe5xX142xX1xX11xX6cxXexX1exX0xX12xX6cxX36xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX6cxX2xX4xX12xX3xX70xX21xX138xX139xX70xX35xX2xX1e5xXbxX70xX21xX19exX138xX1f4xX70xX21xX1f1xX1f3xX4xX138xX21xX1f4xX139xX1f1xX139xX139xX11xX138xX138xXe5xX1f9xX9xX139xX142xX1afxX2axX36xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX11xX34xX3fxX40xX35xX7xX43xX3axX7xXbxX47xX7xX49xX4axX2axX7xX11xX6xX4fxX7xX51xX52xX7xX11xX6xX56xX35xX36xX7xX8xX34xX5cxX8xX7xX8xX1xX12xX62xX35xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xXexX7xX70xX1exX0xX70xX3xX1exX0xX4xX12xXb9xX1exX0xXbxX11xX6xX56xX35xX36xX1exX0xX3xX7xX11xX12xX11xX9xX2xXdxXexXecdxX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX6cxX2axX7xX4xX271xX3xX7xX49xX4axX35xX1xX7xX11xX1xX34xX62xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX138xX139xX139xX7xX11xX13dxX7xX13fxX140xX141xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xXexX7xX1xX6xX2xX169xXdxXexX70xX96xX34xX56xX8xX16xX11xX2xX70xX56xX35xX36xX16xX11xX6xX34xX6cxX2axX16xX4xX56xX3xX16xX4xX3xX35xX1xX16xX11xX1xX34xX2xX16xX11xX1xX2xX6cxX16xX138xX139xX139xX16xX11xX3fxX16xX34xXbxX4xX16xX1xX3xX35xX36xX16xX11xX6xX34xX35xX36xX16xX96xX34xX56xX8xX70xX21xX1f4xX188xX188xX1f4xXe5xX142xX1xX11xX6cxXexX1exXecdxX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX6cxX2axX7xX4xX271xX3xX7xX49xX4axX35xX1xX7xX11xX1xX34xX62xX7xX11xX1xX40xX6cxX7xX138xX139xX139xX7xX11xX13dxX7xX13fxX140xX141xX7xX1xXbaxX35xX36xX7xX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX0xX70xX3xX1exX0xX70xXbxX11xX6xX56xX35xX36xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX1exX2bxX6xX34xX35xX36xX7xX38xX34xX3axX8xX7xX35xX36xX3xX3fxX7xX9xX116xX2axX7xX11xX2b4xX8xX7xX8xX4fxX35xX1xX7xX43xX4axX56xX7xX11xX6xX4fxX7xX49x858fxX3xX2ffxX7xXd6xX1xX12xX62xX35xX7xX8xX86xX35xX36xX7xX11xX1xX8cxX35xX36xX7xX11xX1xX67xX68xX35xX36xX7xX6cxX6dxX12xX7xX9xX2xX56xX7xX11xX1xX3xX35xX36xX7xX35xX1xX3xX35xX1xX7xX8xX1xX111xX35xX36xX142xX142xX142xX0xX70xX2axX1exX0xX70xX4xX12xXb9xX1exX0xX70xX9xX12xX1exX0xX70xX34xX9xX1exX0xX4xX12xXb9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX1exX0xX70xX4xX12xXb9xX1exX0xX70xX4xX12xXb9xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX140xX56xX34xX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX56xX7xXb9xX12xX2xX11xX35xX3xX6cx9671xX0xX70xX2axX1e