Tuổi trẻ Vũ Quang “Rửa xe gây quỹ” ủng hộ người dân vùng lũ Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu tiên (21/10), Đoàn xã Quang Thọ (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đã rửa được hơn 300 xe các loại, với giá 15 nghìn đồng/xe. Toàn bộ số tiền thu được trong 3 ngày (21-23/10) sẽ được dành ủng hộ cho người dân vùng lũ Cẩm Xuyên.
f49cx12830x152f7x16068x17692x104f6x12b99x105afx15406xX7x174b1x13258x167acx17bf7x147abx1502cxX5x143cfxXax1105cxXcx10bb9x1841bxXdxX3xXex11d46x11be0xX3x183cex14042xX3x13ec6xX14xX6x11b00x12b6cxX3x174fdx10ca6x16de1xX6xX3x142e6xX10xX3xX23x13102x15646xX3x16301xX14x13279x1827bxX3x1089axX22xX23xX3xX1x15127xX3xX22xX23x13b45x13ff5xXdxX3x11928xX2exX22xX3x10fd3xf6d1xX22xX23xX3xX5xX1dxX3x16d7fx10588x155e4xX3x100ccxX14xX2fx116c9xX22xX0x1354dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9fbxX10xX6xX43xXaxX12xXcxX19x16ee8xX22xX23xX3xX22xX23x18563xX2fxX3x171ffx11542xX14xX3xXexXdxX56xX22xX3x120c3x12f57xX2xX59xX2x12321x117d6x158e4xX3x111dbxX70xX76xX22xX3xX2ax172e1xX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xXcxX1x18011xX3xX82xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3x14bd9xX3xX68xX76xX3xXcx16c81xX22xX1xX88xX3xX79xX91xX3xX19xX27xX6xX3xX79xX3fx15995xX4xX3xX1x1786bxX22xX3x12fc0xX87xX87xX3xX2axX10xX3xX4x130a7xX4xX3xX5xX70x15e1dxXdxX89xX3xX47x11c92xXdxX3xX23xXdxXcaxX3xX2xfb26xX3xX22xX23xX1x10e68xX22xX3xX79x17b16xX22xX23xX59xX2axX10x1510dxX3xXcxX70xX76xX22xX3x17f5cxX3bxX3xX7x14517xX3xXexXdx180fexX22xX3xXexX1xX14xX3xX79xX3fxXbbxX4xX3xXexX19xX70xX22xX23xX3xXc2xX3xX22xX23xX76xX2fxX3xX82xX83xX2xXa7xX83xXc2xX59xX2xX87xX88xX3xX7x12fdcxX3xX79xX3fxXbbxX4xX3xX43xX76xX22xX1xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX4xX1xX70xX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102a1xX70xX43xX2fxXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX22xXexX10xX19xX3xX43xXexX1xX14xX51xXf2xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax1303fxXdxX43xXexX1x15df7xX3x15654xX2xXdcxXbxX2ax1259bxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18fxX3x15c99xX2xX87xXbxX2axX196xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX59xX59xXdxXebxXf2xX6xX70xX1xX6xXexXdxX22xX1xXebxX47xX22xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX1a0x14bf9xX43xXc2xX2xX191xX87xX191xX2x18130xXexX1cfxX1a0xX83xX87xXdcxX5xX87xXebx1604cxXbxX23x1365dxX19xX9xXc2xX2xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX18axXdxX43xXexX1xX9xXaxX191xX2xXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a0xX2xX87xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdx1615dxX2fxX196xXaxX12x152dexX1x18474xX51xX3xX79xX3bxX22xX23xX3xX47xXdxX56xX22xX89xX3xX23xXdx14210xXbxX3xX79x110f8xX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xX3xX7xXd4xX51xX3xX47xX3fxXbbxXexX3xX31xX14xX6xX3x129acxX1x13294xX3xX2c9xX1x16043xX22xX89xX3xX8bxX70xX76xX22xX3xX2axX91xX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xXcxX1xX9bxX3xX79xX91xX3xXexX1x163aaxX4xX3xX1xXdx1853exX22xX3xX4xX1xX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX19xXe1xX22xX1xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xXebxX3xX4fxX1xX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX19xXe1xX22xX1xX3xX4xX2cbxX3xX7xX2eaxX3xXexX1xX6xX51xX3xX23xXdxX6xX3xX4xX36xX6xX3xX1xXbfxX22xX3xX83xX87xX3xX8bxX1cxXcxX288xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdxX283xX2fxX196xXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX43xXexX1xX18fxX3xX191xX2xXdcxXbxX2axX196xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18fxX3xX1a0xX2xX87xXbxX2axX196xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX59xX59xXdxXebxXf2xX6xX70xX1xX6xXexXdxX22xX1xXebxX47xX22xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX1a0xX1cfxX43xXc2xX2xXdcxX87x11e5cxX87xX1d7xXexX3d9xX191xXc2xXc2xX2xX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xX1e4xX19xX9xXdcxX191xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX18axXdxX43xXexX1xX9xXaxX191xX2xXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a0xX2xX87xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdxX283xX2fxX196xXaxX12x15070x1251exXdxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX51xX48dxXdxX3xXexX6xX2fxX89xX3xX6xXdxX3xX4xX1dxX22xX23xX3xX51x16596xX22xX23xX3xX51xX14xXf6xX22xX3xX23xX2cbxXbxX3xX4xX1xX29axXexX3xX7xf8b4xX4xX3xX4xX36xX6xX3xX51xXe1xX22xX1xX3xX79xfbb9xX3xX23xX27xXdxX3xX79x14195xX22xX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdxX283xX2fxX196xXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX43xXexX1xX18fxX3xX191xX2xXdcxXbxX2axX196xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18fxX3xX1a0xX2xX87xXbxX2axX196xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX59xX59xXdxXebxXf2xX6xX70xX1xX6xXexXdxX22xX1xXebxX47xX22xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX1a0xX1cfxX43xXc2xX2xXdcxX87xX1d7xXdcxX2xXexXdcxXc2xX1a0xX2xXdcxX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xX1e4xX19xX9xX1a0xX83xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX18axXdxX43xXexX1xX9xXaxX191xX2xXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a0xX2xX87xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdxX283xX2fxX196xXaxX12xX4fxX1xX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX19xXe1xX22xX1xX3xX79xX91xX3xXexX1xX14xX3xX1xX29axXexX3xX79xX4a8xX22xX23xX3xX79x127e4xX70xX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX79xX4cfxX22xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxXebxX3xX68xXdxX2efxX22xX3xX79xX91xX3xX19xX27xX6xX3xX79xX3fxXbbxX4xX3xX1xXbfxX22xX3xXc2xX87xX87xX3xX2axX10xX89xX3xX31xX14xX2fxX56xX22xX3xX23xX2cbxXbxX3xX79xX3fxXbbxX4xX3xX1xXbfxX22xX3xX191xX3xXexX19xXdxX2efxX14xX3xX79xXe5xX22xX23xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX70xX43xX2fxXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX43xXexX1xX18fxX3xX191xX2xXdcxXbxX2axX196xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18fxX3xX1a0xX2xX87xXbxX2axX196xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX59xX59xXdxXebxXf2xX6xX70xX1xX6xXexXdxX22xX1xXebxX47xX22xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX1a0xX1cfxX43xXc2xX2xXdcxX87xX1d7xXc2xX1a0xXexX1a0xXdcxX2xXdcxX87xX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xX1e4xX19xX9xX1a0xX83xX1cfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX18axXdxX43xXexX1xX9xXaxX191xX2xXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a0xX2xX87xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX43xXdxX47xX3xXdxX43xX9xXaxX4xX70xX22xXexX10xX22xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX70xX22xXexX10xX22xXexX3xX4xX6xXexX10x1805cxX1a0xX87xX83xX3d9xX10xX6xX6xX1a0xX191xX1d7xXc2xXdcxX6xX83xX191xX2xX87xX2xX191xX1d7xXdcxX1a0xXc2xXc2xX83xX10xX283xX6xX87xXf2xX1d7xX1cfxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdxX283xX2fxX196xXaxX12xX8bxX3fxXbbxX4xX3xXf2xXdxX4cfxXexX89xX3xX7xXf6xX3xXexXdxXfaxX22xX3xXex17b5axX3xX1xX70xXcfxXexX3xX79xX3bxX22xX23xX3xXexX1xXdxX2efxX22xX3xX22xX23xX14xX2fxX2efxX22xX3xX22xX76xX2fxX3xX7xX11fxX3xX79xX3fxXbbxX4xX3xX8bxX70xX76xX22xX3xX2axX91xX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xXcxX1xX9bxX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX4xX1xX70xX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX43xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX161xX70xX43xX2fxXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4fxX10xX22xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX43xXexX1xX18fxX3xX191xX2xXdcxXbxX2axX196xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18fxX3xX1a0xX2xX87xXbxX2axX196xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18fxX59xX59xXdxXebxXf2xX6xX70xX1xX6xXexXdxX22xX1xXebxX47xX22xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX1a0xX1cfxX43xXc2xX2xXdcxX83xX1cfxX83xX2xXexX2xX3d9xX1d7xX1d7xXdcxX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xX1e4xX19xX9xXdcxX3d9xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX18axXdxX43xXexX1xX9xXaxX191xX2xXdcxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a0xX2xX87xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX70xX22xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexXa7xX6xX5xXdxX23xX22xX18fxX3xX1e1xX14xX7xXexXdxX283xX2fxX196xXaxX12x12de8xX22xX1xX3xX288xX23xX14xX2fx16b23xX22xX3xX1cxX2cfxX22xX3xX48cxX83cxX22xX23xX3xXa7xX3xX161x1565bxX3xXexX1xX3fxX3xX8bxX70xX76xX22xX3xX2axX91xX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xXcxX1xX9bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1axX18fxX0xX10xX51xX12xX3xX25xX4fxX1xX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX19xXe1xX22xX1xX3xX19xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX3xX7xX11fxX3xX2c9x129e6xX70xX3xX43xX76xXdxX3xXexX19xX70xX22xX23xX3xXc2xX3xX22xX23xX76xX2fxX89xX3xX7xX6xX14xX3xX4xX1xX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX19xXe1xX22xX1xX89xX3xX79xX70xX76xX22xX3xX7xX11fxX3xXexX19xX2eaxX4xX3xXexXdxX4cfxXbxX3xX51xX6xX22xX23xX3xX79xX4cfxX22xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX4xX1xX70xX3xX25xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xX89xX3xX22xX1xX28axX51xX3xX2c9x17adbxXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX79xX3bxX22xX23xX3xX47xXdxX56xX22xX89xX3xX1xX48dxX3xXexX19xXbbxX3xX4xXcaxX4xX3xX23xXdxX6xX3xX79xXe1xX22xX1xX3xX4xX1xXa95xX14xX3xX65bxX22xX1xX3xX1xX3fx10e31xX22xX23xX3xX22x10ab0xX22xX23xX3xXf2xXac7xXdxX3xX51xX3fxX6xX3xX5xX1dxXaxXebxX0xX59xX10xX51xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX43xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX19xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa7xXexX1xX14xX51xXf2xXa7xX6xX22xX43xXa7xX7xX6xXbxX70xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48cxXcxXcxX1fxX3xXex1473dxX22xX1xX3xX2c9xX56xX14xX3xX23xX9bxXdxX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX288xX1xX2exX22xX3xX43xX2exX22xX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xXf2xXa95xX3xXexX1xXdxX2efxXexX3xX1xXcfxXdxX3xX43xX70xX3xX51xX3fxX6xX3xX5xX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX283xX9xXaxX59xX43xX70xX6xX22xXa7xXexX1xX10xX59xX51xXexXexX31xXa7xXexXdxX22xX1xXa7xX2c9xX10xX14xXa7xX23xX70xXdxXa7xX14xX22xX23xXa7xX1xX70xXa7xX22xX1xX6xX22xXa7xX43xX6xX22xXa7xX1xX6xXa7xXexXdxX22xX1xXa7xXf2xXdxXa7xXexX1xXdxX10xXexXa7xX1xX6xXdxXa7xX43xX70xXa7xX51xX14xX6xXa7xX5xX14xX59xX83xX87xX87xX1a0xX1cfxX83xXebxX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX59xX51xX10xX43xXdxX6xX59xX2xX83xX87xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX87xX191xX43xXc2xX87xX191xX87xX83xX2xX87xXexX2xX2xX1d7xXdcxX5xX83xXa7xX3d9xX1a0xX43xX83xX2xXc2xXdcxX83xXdcxXc2xXexX3d9xX1d7xX1cfxX1a0xX2xX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX43xXdxX47xX12xX0xX7xXexX19xX70xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48cxXcxXcxX1fxX3xXexXb30xX22xX1xX3xX2c9xX56xX14xX3xX23xX9bxXdxX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX288xX1xX2exX22xX3xX43xX2exX22xX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xXf2xXa95xX3xXexX1xXdxX2efxXexX3xX1xXcfxXdxX3xX43xX70xX3xX51xX3fxX6xX3xX5xX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX283xX9xXaxX59xX43xX70xX6xX22xXa7xXexX1xX10xX59xX51xXexXexX31xXa7xXexXdxX22xX1xXa7xX2c9xX10xX14xXa7xX23xX70xXdxXa7xX14xX22xX23xXa7xX1xX70xXa7xX22xX1xX6xX22xXa7xX43xX6xX22xXa7xX1xX6xXa7xXexXdxX22xX1xXa7xXf2xXdxXa7xXexX1xXdxX10xXexXa7xX1xX6xXdxXa7xX43xX70xXa7xX51xX14xX6xXa7xX5xX14xX59xX83xX87xX87xX1a0xX1cfxX83xXebxX1xXexX51xXaxX12xX48cxXcxXcxX1fxX3xXexXb30xX22xX1xX3xX2c9xX56xX14xX3xX23xX9bxXdxX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX288xX1xX2exX22xX3xX43xX2exX22xX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xXf2xXa95xX3xXexX1xXdxX2efxXexX3xX1xXcfxXdxX3xX43xX70xX3xX51xX3fxX6xX3xX5xX1dxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX19xX70xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12x114e0xX2fxX3xXf2xX6xX22xX3xX48cxXcxXcxX1fxX3xX1cxXdxX2efxXexX3xX288xX6xX51xX3xXexXb30xX22xX1xX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xX47xX83cxX6xX3xX4xX2cbxX3xX5xX40xXdxX3xX2c9xX56xX14xX3xX23xX9bxXdxX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX288xX1xX2exX22xX3xX43xX2exX22xX3xXexXb30xX22xX1xX3xX22xX1xX76xX3xXf2xXa95xX3xXexX1xXdxX2efxXexX3xX1xXcfxXdxX3xX43xX70xX3xX51xX3fxX6xX3xX5xX1dxXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX43xXdxX47xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX1xX14xX2fxX2efxX22xX3xX51xXdxXfaxX22xX3xX22xX29axXdxX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xX23xX2cbxXdxX3xXc2xXebxXdcxX87xX87xX3xXf2xXcaxX22xX1xX3xX4xX1xX3fxX22xX23xX3xX23xX27xXdxX3xX79xXe5xX22xX23xX3xXf2xX76xX70xX3xX22xX23x101d3xXbxX3xX5x13289xXexXaxX3xX1xX19xX10xX283xX9xXaxX59xX22xX1xXdxXbxXa7xX4xX6xX14xXa7xX2fxX10xX14xXa7xXexX1xX14xX70xX22xX23xX59xX22xX23xX14xX70xXdxXa7xX43xX6xX22xXa7xX1xX14xX2fxX10xX22xXa7xX51xXdxX10xX22xXa7xX22xX14xXdxXa7xX1xX6xXa7xXexXdxX22xX1xXa7xX23xX70xXdxXa7xXc2xXa7xXdcxX87xX87xXa7xXf2xX6xX22xX1xXa7xX4xX1xX14xX22xX23xXa7xX23xX14xXdxXa7xX43xX70xX22xX23xXa7xXf2xX6xX70xXa7xX22xX23xX6xXbxXa7xX5xX14xXexX59xX83xX87xX87xX1a0xXdcxX83xXebxX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX59xX51xX10xX43xXdxX6xX59xX2xX83xX87xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX1a0xX2xX43xX83xX2xX1d7xX1a0xX1a0xX2xX3d9xXexXc2xX2xX83xX3d9xX191xX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX43xXdxX47xX12xX0xX7xXexX19xX70xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX288xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX1xX14xX2fxX2efxX22xX3xX51xXdxXfaxX22xX3xX22xX29axXdxX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xX23xX2cbxXdxX3xXc2xXebxXdcxX87xX87xX3xXf2xXcaxX22xX1xX3xX4xX1xX3fxX22xX23xX3xX23xX27xXdxX3xX79xXe5xX22xX23xX3xXf2xX76xX70xX3xX22xX23xXe3fxXbxX3xX5xXe43xXexXaxX3xX1xX19xX10xX283xX9xXaxX59xX22xX1xXdxXbxXa7xX4xX6xX14xXa7xX2fxX10xX14xXa7xXexX1xX14xX70xX22xX23xX59xX22xX23xX14xX70xXdxXa7xX43xX6xX22xXa7xX1xX14xX2fxX10xX22xXa7xX51xXdxX10xX22xXa7xX22xX14xXdxXa7xX1xX6xXa7xXexXdxX22xX1xXa7xX23xX70xXdxXa7xXc2xXa7xXdcxX87xX87xXa7xXf2xX6xX22xX1xXa7xX4xX1xX14xX22xX23xXa7xX23xX14xXdxXa7xX43xX70xX22xX23xXa7xXf2xX6xX70xXa7xX22xX23xX6xXbxXa7xX5xX14xXexX59xX83xX87xX87xX1a0xXdcxX83xXebxX1xXexX51xXaxX12xX288xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX1xX14xX2fxX2efxX22xX3xX51xXdxXfaxX22xX3xX22xX29axXdxX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX3xX23xX2cbxXdxX3xXc2xXebxXdcxX87xX87xX3xXf2xXcaxX22xX1xX3xX4xX1xX3fxX22xX23xX3xX23xX27xXdxX3xX79xXe5xX22xX23xX3xXf2xX76xX70xX3xX22xX23xXe3fxXbxX3xX5xXe43xXexX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX19xX70xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX1cxXd4xXdxX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1xX7axX22xX3xX25xXexX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX1xX2exX22xX89xX3xXexX3fxXbfxX22xX23xX3xXcaxXdxXaxX89xX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX68xX3fxXbfxX22xX23xX3x17c2cxXbfxX22xX3xX82xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX88xX3xX79xX91xX3xX23xX2cbxXdxX3xXc2xXebxXdcxX87xX87xX3xXf2xXcaxX22xX1xX3xX4xX1xX3fxX22xX23xX3xX23xX27xXdxX3xXexXd4xXdxX3xX79xXe5xX22xX23xX3xXf2xX76xX70xX3xX51xXdxXfaxX22xX3xXcxX19xX14xX22xX23xX3xX79xX6xX22xX23xX3xXf2xXa95xX3xX22xX23xXe3fxXbxX3xX5xXe43xXexXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX43xXdxX47xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fxXcaxX4xX3xXexX15xX3xX4xX1xX4bbxX4xX89xX3xX4xXcaxX3xX22xX1xX2exX22xX3xXexXdxX4cfxXbxX3xXexXe43xX4xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xXf2xX76xX3xX4xX70xX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX283xX9xXaxX59xX22xX1xXdxXbxXa7xX4xX6xX14xXa7xX2fxX10xX14xXa7xXexX1xX14xX70xX22xX23xX59xX4xX6xX4xXa7xXexX70xXa7xX4xX1xX14xX4xXa7xX4xX6xXa7xX22xX1xX6xX22xXa7xXexXdxX10xXbxXa7xXexX14xX4xXa7xX14xX22xX23xXa7xX1xX70xXa7xXf2xX6xXa7xX4xX70xX22xXa7xX47xX14xX22xX23xXa7xX5xX14xXa7xX1xX6xXa7xXexXdxX22xX1xX59xX83xX87xX87xX1a0xXc2xX83xXebxX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX59xX51xX10xX43xXdxX6xX59xX2xX83xX87xX59xX22xX10xX18axX7xX59xX83xX87xX1a0xX83xX59xX2xX87xX3d9xX43xXc2xX2xXc2xXdcxX2xX83xX2xXexX3d9xX1a0xX1a0xX87xX1a0xX5xX87xXebxX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1fxX14xX6xX22xX23xX3xX25xX26xX27xX6xX3xX2axX10xX3xX23xX2exX2fxX3xX31xX14xX33xX34xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX4fxX50xX51xX3xX53xX14xX2fxX56xX22xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX43xXdxX47xX12xX0xX7xXexX19xX70xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fxXcaxX4xX3xXexX15xX3xX4xX1xX4bbxX4xX89xX3xX4xXcaxX3xX22xX1xX2exX22xX3xXexXdxX4cfxXbxX3xXexXe43xX4xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xXf2xX76xX3xX4xX70xX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX283xX9xXaxX59xX22xX1xXdxXbxXa7xX4xX6xX14xXa7xX2fxX10xX14xXa7xXexX1xX14xX70xX22xX23xX59xX4xX6xX4xXa7xXexX70xXa7xX4xX1xX14xX4xXa7xX4xX6xXa7xX22xX1xX6xX22xXa7xXexXdxX10xXbxXa7xXexX14xX4xXa7xX14xX22xX23xXa7xX1xX70xXa7xXf2xX6xXa7xX4xX70xX22xXa7xX47xX14xX22xX23xXa7xX5xX14xXa7xX1xX6xXa7xXexXdxX22xX1xX59xX83xX87xX87xX1a0xXc2xX83xXebxX1xXexX51xXaxX12xX4fxXcaxX4xX3xXexX15xX3xX4xX1xX4bbxX4xX89xX3xX4xXcaxX3xX22xX1xX2exX22xX3xXexXdxX4cfxXbxX3xXexXe43xX4xX3xX36xX22xX23xX3xX1xX3bxX3xXf2xX76xX3xX4xX70xX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX19xX70xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12x15ca5xXa95xXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX7xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX47xXd4xXdxX3xX22xX23xX3fxX40xXdxX3xX43xX2exX22xX3xX79xX6xX22xX23xX3xX4xX1xXa95xX14xX3xX65bxX22xX1xX3xX1xX3fxXac7xX22xX23xX3xX22xXaccxX22xX23xX3xX22xXfaxX3xX4xX36xX6xX3xX5xX1dxX3xX5xXe43xXexX3xXac7xX3xX68xX76xX3xXcxXadxX22xX1xX89xX3xX22xX1xXdxXfaxX14xX3xXexX15xX3xX4xX1xX4bbxX4xX89xX3xX4xXcaxX3xX22xX1xX2exX22xX3xXexX19xX70xX22xX23xX3xX47xX76xX3xX22xX23xX70xX76xXdxX3xXexXb30xX22xX1xX3xX79xX91xX3xX2c9xX56xX14xX3xX23xX9bxXdxX89xX3xX79xX2cbxX22xX23xX3xX23xX2cbxXbxX3xX5xX3fxXbfxX22xX23xX3xXexX1xX2eaxX4xX89xX3xXexX1xX2eaxX4xX3xXbxX1xX50xX51xXebxXebxXebxX3xX79xX4c8xX3xX2c9xXa95xXbxX3xXexX1xX40xXdxX3xX51xX6xX22xX23xX3xX79xX4cfxX22xX3xX47xX48xX22xX23xX3xX5xX1dxXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX43xXdxX47xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX14xX5xX12xX0xX43xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX59xX43xXdxX47xX12xX0xX59xX43xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cfxX14xXexX1xX70xX19xXaxX12xX1cxX2cfxX22xX3xX4fxX1xX14xX22xX23xX0xX59xXbxX12
Văn Chung