Xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng
(Baohatinh.vn) - Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng diễn ra lúc 18h, ngày 18/6 trên SVĐ Hà Tĩnh.
59eex8e5ex7f7bx9055xbf73x786fxd6d6xc7bcx767dxX7xa374x7026x9da1xa48cx716exd2daxX5xa29bxXax8a5cxd0bcxX10xcfd0xX3xXex6f75xc228xX4xX3xXexXdx5d92xXbxX3x6844x8ad3x8486xc4bfxX3x7656x7531xX23xX1xX3xX21xa619xX3xXcxX27xX23xX1xX3x9b5cxX3xc2a9xX21x764cxX3x8a2dxX2cxX3x9072x78a3xX23xX24xX0x9356xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xcbc3xXaxX12xXcxX18x6386xX23xX3xc367x6d88x6c75xX3xX24xXdx6acfxX6xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3x959fxX2cxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xX3xX53xXdx639exX23xX3xX18xX6xX3xX5x9421xX4xX3xX2x6632xX1x6e2exX3xX23xX24xX2cxaebbxX3xX2xX92xX41x5f29xX3xXexX18xc542xX23xX3xX35x9c86xX39xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1x6628xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37x6366xX53xX99xX3xXbxcfa6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXax939exXdxX53xXexX1x5b29xX3xX92xa167x7539xXbx7581xcf9exX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXefxX3xa770xX2xX100xXbxXf5xXf6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXefxX41xX41xXdxXb0xb7adxX6xXc1xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb0xX76xX23xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2x854dxX41xX2x8b52xc18cxX53xX12bxXf3xX12fxX12exX12bxX12exX12bxXex9c69xXf3xX12bxX12fxXf3xX5xXf3xXb0x918fxXbxX24x9265xX18xX9xX9exXf3xX12bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX18xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX33xXexX1xX5dxX15xX116xX33xX6xX23xX53xX33xX7xX6xXbxXc1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xX23xX1xbbd2xXexX3xX23xX1x63e9xX6xX94xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5bxXdx83bcxX15xX3xX76x8edfxXdxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX1xX18xX10x706axX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xXexX1xXdxX33xX53xX6xX5dxX33xX23xX1xX6xXexX33xX23xX1xXc1xX6xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX4xX1xXdxX6xX33xX53xXdxX10xX15xX33xX76xXc1xXdxX33xX7xX1xX116xX33xX53xX6xX33xX23xX6xX23xX24xX41xX2xX139xX12exX139xX12bxX12fxXb0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xXf2xXf3xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2xX12bxX41xX2xXf3xX100xX53xX12bxXf2xXf3xXf3xXf3xX2xX9exXexX100xX12fxX139xX92xX12fxX5xXf3xXb0xX141xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX76xX12xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xX23xX1xX1d5xXexX3xX23xX1xX1daxX6xX94xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX76xX1fbxXdxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xXexX1xXdxX33xX53xX6xX5dxX33xX23xX1xX6xXexX33xX23xX1xXc1xX6xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX4xX1xXdxX6xX33xX53xXdxX10xX15xX33xX76xXc1xXdxX33xX7xX1xX116xX33xX53xX6xX33xX23xX6xX23xX24xX41xX2xX139xX12exX139xX12bxX12fxXb0xX1xXexX15xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xX23xX1xX1d5xXexX3xX23xX1xX1daxX6xX94xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX76xX1fbxXdxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX26x71b4xb20axXexX3xXexX18xX58xX23xX3xX76xX1daxX23xX24xX3xX100xX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX24xXdxX61xX6xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX76xX2cxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xX3xX53xXdxX87xX23xX3xX18xX6xX3xXexX18xXa2xX23xX3xX35xXa6xX39xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX76xX1fbxXdxX3xXexX1xX1exX3xXexX18xX58xX23xX3xX4x9e24xX3xXbxX1xb3d0xX23xX3xX23xX24xX1xXdxXa2xX23xX24xX3xX76xc0f7xX3xX5bx85d4xXdxX3xdcdbxX1xd145xX4xX1xXb0xX3xXcxX5dxX99xX3xX23xX1xXdxXa2xX23xX94xX3xXexX18xXc1xX23xX24xX3xX15xX477xXexX3xX23xX24xX2cxX99xX3xX15xX2cxX3xX4xX47cxX4xX3xX4xX1x9f14xX23xX3xX7xX8exXexX3xX47axX1xd057xX23xX24xX3xX7xaed3xX4xX3xX7x8da6xXc1xX94xX3xXf2xX3xX5bxX477xXdxX3xX5bxc43axX3xX1xX1daxX6xX3xX23xX1xX6xX5dxX3xX76xX1fbxXdxX3xXex6ad7xX3xX7x62a9xX3xXf3xX3xX33xX3xXf3xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX5dxX5xX12xX0xX53xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXc1xX53xX99xXaxX12xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xX3xX7xX6xX5dxX3xX23xX1xX61xX23xX24xX3xX47axX1x85daxXdxX3xX5bxX468xX5dxX3xX116xX1exXexX3xX116xX47cxXexX3xXexX1d5xXdxX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xX5bxX4c1xX3xX4xX464xX3xX4xX1xXc1xX3xX15x71f1xX23xX1xX3xX12exX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX5bxX468xX5dxX3xXexXdxXa2xX23xX3xX47axX1xXdxX3xX5bxX47cxX23xX1xX3xX116xX1d5xXdxX3x967bxX5dxX4b6xX23xX24xX3xX3cxX6xX15xX3xX9exX33xX2xX3xX536xX3xX76xX1daxX23xX24xX3xX12bxXb0xX3xXc6xX1xXdxX1exX23xX3xXexX1xX4b2xX23xX24xX3xX23xX2cxX99xX3xX24xXdxX8exXbxX3xX5bxXc1xX2cxX23xX3xcfd4xX5dxX4a4xX23xX3xX4xaa06xX6xX3xX21xX26xXa6xX3xX26xXa2xX3xX21xX5dxb119xX23xX1xX3xX39xc624xX4xX3xXexX1xXc1xX47cxXexX3xX47axX1xd71bxXdxX3xX5bxX47cxX99xX3xX116xX4b6xX23xX24xX3xXf5xX1exXbxX3xX1xX1d5xX23xX24xX3xX47axX1xXdxX3xX5xX10xXc1xX3xX5xXa2xX23xX3xX76x7fc0xX3xXexX18x9212xX3xXexX1xX5c7xX3xX2xXf2xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXc1xX53xX99xXaxX12xa57dx9622xX3xX5bxX4c1xX3xXexX55dxX15xX3xX5xX1d5xXdxX3xX5bxX3fexX3ffxX4xX3xX4xX4b6xX15xX3xX24xXdxX47cxX4xX3xX4xX1xXdxX1exX23xX3xXexX1xX4b2xX23xX24xX94xX3xX23xX1xX3fexX23xX24xX3xX4xX1xX5dxX99xX1exX23xX3xX1xX2cxX23xX1xX3xX5b0xX5dxX4a4xX23xX3xX5bxX1exX23xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX53xX19xX3xX116xX47cxXc1xX3xX7x70a3xX3xX5xX2cxX3xXexX1xbb1dxX3xXexX1xX47cxX4xX1xX3xX47axX1xX464xX3xX47axX1x760cxX23xX3xX4xX1xXc1xX3xX5bxX477xXdxX3xX116xX464xX23xX24xX3xX7xX4adxX23xX24xX3xX21xX2cxX23xX94xX3xX47axX1xXdxX3xX5bxX4d4xXdxX3xXexX1xX5b6xX3xX4xX5b6xX6xX3xX1xc507xX3xX5xX2cxX3xX4xX1xX5b6xX3xX23xX1xX2cxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xXb0xX3xX39xX477xXdxX3xX116xX464xX23xX24xX3xX3cxX8exXdxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX5bxX6xX23xX24xX3xX23x93baxX15xX3xX536xX3xX76xX5f4xX3xXexX18xX5f8xX3xXexX1xX5c7xX3xX139xX3xXexX18xXa2xX23xX3xX116xX4b6xX23xX24xX3xXf5xX1exXbxX3xX1xX1d5xX23xX24xX94xX3xX76xX1fbxXdxX3xX12bxX3xXexX18xX58xX23xX3xX116xX5cxXexX3xX116xX1d5xXdxX3xX536xX3xX15xX6aaxXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xXexX18xX3fex7ccfxX23xX24xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXc1xX53xX99xXaxX12x8ce0xX3xXexX18xX58xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX3xX23xX2cxX99xX94xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX7xX66axX3xX47axX1xX4adxX23xX24xX3xX4xX464xX3xX7xX19xX3xXbxX1xaf09xX4xX3xX76xX774xX3xX4xX5b6xX6xX3xXexXdxX474xX23xX3xX76xb8f5xX3xX3cxX24xX5dxX99xX87xX23xX3xXa6xX67fxX23xX3xX21xXdxX784xXbxX3xX76xX2cxX3xac90xX1xX1d5xX15xX3xX21xXc1xX2cxX23xX24xX3xX26xX4a4xX15xX3xX53xXc1xX3xX5bxX6xX23xX24xX3xX24x5d8axXbxX3xXbxX1xX4b6xXdxX3xX4xX1xX5cxX23xX3xXexX1xX3fex5c90xX23xX24xXb0xX3xXcxX5dxX99xX3xX23xX1xXdxXa2xX23xX94xX3xX76xX1fbxXdxX3xX5xX5c7xX6xX3xX4xX468xX5dxX3xXexX1xX5b6xX3xXexX18x8dbexX94xX3xX5bxX22xX23xX24xX3xX5bxX474xX5dxX94xX3xX4xX1xX4b2xX4xX3xX4xX1xX4b2xX23xX3xX21xX26xXa6xX3xX799xX1xX1d5xX15xX3xd8b9xXdxX23xX1xX3xX39xX5c7xX4xX3xX7xX66axX3xX4xX464xX3xXexX5f8xX23xX1xX3xXexXc1xX47cxX23xX3xXbxX1xX617xX3xX1xX3ffxXbxX3xX5bxX1f7xX3xX4xX464xX3xX5bxX3fexX3ffxX4xX3xX5bxX477xXdxX3xX1xX55dxX23xX1xX3xXexX4d4xXexX3xX23xX1xX5cxXexX3xX47axX1xXdxX3xX5bxX4d4xXdxX3xX5bxX468xX5dxX3xX76xX1fbxXdxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX53xXexX1xXefxX3xX92xXf2xXf3xXbxXf5xXf6xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXefxX3xX92xXf2xXf3xXbxXf5xXf6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXefxX41xX41xXdxXb0xX116xX6xXc1xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb0xX76xX23xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2xX12bxX41xX2xX12exX12fxX53xX12bxX2xX12fxXf2xX12exXf2xX12fxXexXf2xX2xX92xX12fxX5xX2xX33xX53xXc1xXdxX33xX1xXdxX23xX1xX33xX18xX6xX33xX7xX6xX23xXb0xX141xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxXc1xX23xXaxX12xX39xX477xXdxX3xX1xX55dxX23xX1xX3xX18xX6xX3xX7xX4a4xX23xX3xX4xX5b6xX6xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xXb0xX3xX0xX10xX15xX12x6a82xX23xX1xXefxX3xXc6xX26xX37xXb0xX0xX41xX10xX15xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX53xXexX1xXefxX3xX92xXf2xXf3xXbxXf5xXf6xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXefxX3xX12fxXf2xX139xXbxXf5xXf6xX3xX15xX6xX18xX24xXdxX23xX33xX5xX10xX20exXexXefxX3xX6xX5dxXexXc1xXf6xX3xX15xX6xX18xX24xXdxX23xX33xX18xXdxX24xX1xXexXefxX3xX6xX5dxXexXc1xXf6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXefxX41xX41xXdxXb0xX116xX6xXc1xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb0xX76xX23xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2xX12bxX41xX2xX12exX12fxX53xX12exX2xX12bxX12bxX12bxXf3xX12exXexXf2xX12fxX12bxX2xX12exX5xXf3xXb0xX141xXbxX24xX144xX18xX9xX2xX9exXf3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxXc1xX23xXaxX12xX799xX1xXc1xX23xX24xX3xX5bxX477xX3xX100xX3xXexX18xX58xX23xX3xX24xX468xX23xX3xX23xX1xX5cxXexX3xX4xX5b6xX6xX3xXf2xX3xX5bxX477xXdxX3xX536xX3xX15xX6aaxXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xXexX18xX3fexX728xX23xX24xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc6xX10xX23xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX53xXexX1xXefxX3xX92xXf2xXf3xXbxXf5xXf6xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexXefxX3xX2xXf3xXf3xX92xXbxXf5xXf6xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXefxX41xX41xXdxXb0xX116xX6xXc1xX1xX6xXexXdxX23xX1xXb0xX76xX23xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2xX12bxX41xX2xX12exX12fxX53xX12exX2xX12bxX12bxX100xXf3xXf3xXexX139xX2xX92xX100xX5xX12fxX33xX116xX6xX23xX24xX33xXf5xX10xXbxX33xX1xX6xX23xX24xX33xX76xXc1xX23xX24xX33xX12bxXb0xXbxX23xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX6xXbxXexXdxXc1xX23xXaxX12xX37xX4b6xX23xX24xX3xXf5xX1exXbxX3xX1xX1d5xX23xX24xX3xX7xX6xX5dxX3xX76xX1daxX23xX24xX3xX12bxX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xXf2xXf3xXf2xXf3xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXc1xX53xX99xXaxX12xX0xX10xX15xX12xXcxX18xX58xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX3xX24xXdxX61xX6xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX76xX2cxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xX3xX53xXdxX87xX23xX3xX18xX6xX3xX5xX8exX4xX3xX2xX92xX1xX94xX3xX23xX24xX2cxX99xX3xX2xX92xX41xX9exX3xXexX18xXa2xX23xX3xX35xXa6xX39xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xXb0xX0xX41xX10xX15xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXc1xX53xX99xXaxX12xX26xXdxX23xX47axX3xXf5xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxXefxX3xd1b0xXa2xX23xX1xX3xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX1xXexXexXbxXefxX41xX41xX1xXbxX5xX5dxX7xXb0xX4xXc1xX15xXb0xX76xX23xX41xXf5xX10xX15xX33xX47axX10xX23xX1xX33xX1xXexXexX76xX33xXexX18xX5dxX99xX10xX23xX33xX1xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX12fxX12fxX139xX9exXb0xX1xXexX15xX5xXaxX3xXexX6xX18xX24xX10xXexX9xXax9e91xX116xX5xX6xX23xX47axXaxX3xX18xX10xX5xX9xXaxX23xXc1xXc1xXbxX10xX23xX10xX18xXaxX12xX21xXcxXcxXa6xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX3xX1xXc1xX7b1xX4xX3xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX1xXexXexXbxXefxX41xX41xXc1xX23xX7xXbxXc1xX18xXexX7xXb0xX76xX23xX41xX5xXdxX76xX10xX4xX1xX6xX23xX23xX10xX5xX41xXexX1xX10xX33xXexX1xX6xXc1xX33xXexXdxX23xX33xXexX5dxX4xX33xX1xX53xXaxX3xXexX6xX18xX24xX10xXexX9xXaxXcdaxX116xX5xX6xX23xX47axXaxX3xX18xX10xX5xX9xXaxX23xXc1xXc1xXbxX10xX23xX10xX18xXaxX12xXcxX1xX1f7xX3xXexX1xX6xXc1xX3xXcxXdxX23xX3xXexX5c7xX4xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX18xX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX33xXexX1xX5dxX15xX116xX33xX6xX23xX53xX33xX7xX6xXbxXc1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc6xX47cxX4xX1xX3xXf5xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xX47cxX4xX3xXexX18xX58xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX3xX4xX5b6xX6xX3xXc6xX26xX37xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX4xX6xX4xX1xX33xXf5xX10xX15xX33xXexX18xX5dxX4xX33xXexXdxX10xXbxX33xX4xX6xX4xX33xXexX18xX6xX23xX33xX53xX6xX5dxX33xX4xX5dxX6xX33xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX2xX12fxXf3xX9exX9exX139xXb0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xXf2xXf3xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xX2xX139xX2xX12exX41xX2xXf3xX9exX53xXf2xXf2xX2xX12exX92xXf2xXf3xXexXf2xX9exXf2xXf2xX5xX12exX33xX2xXf3xX100xX53xXf3xX2xX12fxX12exX92xX100xX2xXexX12fxX12bxX9exXf2xX100xX5xXf3xXb0xX141xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX76xX12xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc6xX47cxX4xX1xX3xXf5xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xX47cxX4xX3xXexX18xX58xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX3xX4xX5b6xX6xX3xXc6xX26xX37xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX4xX6xX4xX1xX33xXf5xX10xX15xX33xXexX18xX5dxX4xX33xXexXdxX10xXbxX33xX4xX6xX4xX33xXexX18xX6xX23xX33xX53xX6xX5dxX33xX4xX5dxX6xX33xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX2xX12fxXf3xX9exX9exX139xXb0xX1xXexX15xXaxX12xXc6xX47cxX4xX1xX3xXf5xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xX47cxX4xX3xXexX18xX58xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX3xX4xX5b6xX6xX3xXc6xX26xX37xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX37xX47cxXc1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX24xX671xXdxX3xXexX1fbxXdxX3xX23xX24xX3fexX728xXdxX3xX1xX4a4xX15xX3xX15xX477xX3xX4xX47cxX4xX1xX3xXf5xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX4xX47cxX4xX3xXexX18xX58xX23xX3xX5bxX5cxX5dxX3xX4xX5b6xX6xX3xXc6xX26xX37xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xXexX18xXa2xX23xX3xX23xX474xX23xX3xXexX4b6xX23xX24xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexX5dxX99xX1exX23xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXefxX3xX12exX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xXexX18xXdxX3xX4a4xX23xX3xX23xX24xX3fexX728xXdxX3xX1xX4a4xX15xX3xX15xX477xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX7xX1xX116xX33xX53xX6xX33xX23xX6xX23xX24xX33xX12exX33xX53xXdxX10xX15xX33xXexX18xXdxX33xX6xX23xX33xX23xX24xX5dxXc1xXdxX33xX1xX6xX15xX33xX15xXc1xX41xX2xX139xX12exX12fxX139xX12fxXb0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xXf2xXf3xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2xX12bxX41xX2xX12exX12fxX53xXf2xXf3xX9exXf3xX12bxXf2xX12bxXexX12exXf2xX12bxX9exXf3xX5xXf3xXb0xXbxX23xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX76xX12xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXefxX3xX12exX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xXexX18xXdxX3xX4a4xX23xX3xX23xX24xX3fexX728xXdxX3xX1xX4a4xX15xX3xX15xX477xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX7xX1xX116xX33xX53xX6xX33xX23xX6xX23xX24xX33xX12exX33xX53xXdxX10xX15xX33xXexX18xXdxX33xX6xX23xX33xX23xX24xX5dxXc1xXdxX33xX1xX6xX15xX33xX15xXc1xX41xX2xX139xX12exX12fxX139xX12fxXb0xX1xXexX15xXaxX12xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXefxX3xX12exX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xXexX18xXdxX3xX4a4xX23xX3xX23xX24xX3fexX728xXdxX3xX1xX4a4xX15xX3xX15xX477xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxXdxX1exXbxX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xX3xXexX18xXa2xX23xX3xX7xX4a4xX23xX3xX23xX1xX2cxX94xX3xX12exX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX7xX66axX3xX5xX2cxX3xX15xX774xX4xX3xXexXdxXa2xX5dxX3xX15xX2cxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX1xX3fexX1fbxX23xX24xX3xX5bxX1exX23xX3xX5bxX1f7xX3xXexX18xXdxX3xX4a4xX23xX3xXexX55dxX23xX1xX3xX4xX4b6xX15xX3xX15xX2cxX3xX23xX24xX3fexX728xXdxX3xX1xX4a4xX15xX3xX15xX477xX3xX5bxX4c1xX3xX53xX2cxX23xX1xX3xX4xX1xXc1xX3xX5bxX477xXdxX3xX116xX464xX23xX24xX3xXexX18xXc1xX23xX24xX3xX7xX5dxX4d4xXexX3xXexX1xX728xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xX5b0xX5dxX6xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX5f4xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xXc6xX26xX37xX3xX37xX464xX23xX24xX3xX5bxX47cxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xXexX1d5xXdxX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xXf2xXf3xXf2xXf3xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX5xXdxX4xX1xX33xXexX1xXdxX33xX53xX6xX5dxX33xX4xX5xX116xX33xX116xXc1xX23xX24xX33xX53xX6xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xXexX6xXdxX33xX76xX33xX5xX10xX6xX24xX5dxX10xX33xXf2xXf3xXf2xXf3xX41xX2xX92xX12bxX9exXf3xX92xXb0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xXf2xXf3xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xX2xX139xX100xX2xX41xX2xX12exX12fxX53xX100xX2xX92xX100xX12exX12bxXf2xXexX92xX92xX2xX9exX12fxX5xXf3xXb0xX141xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX76xX12xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX5f4xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xXc6xX26xX37xX3xX37xX464xX23xX24xX3xX5bxX47cxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xXexX1d5xXdxX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xXf2xXf3xXf2xXf3xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX5xXdxX4xX1xX33xXexX1xXdxX33xX53xX6xX5dxX33xX4xX5xX116xX33xX116xXc1xX23xX24xX33xX53xX6xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xXexX6xXdxX33xX76xX33xX5xX10xX6xX24xX5dxX10xX33xXf2xXf3xXf2xXf3xX41xX2xX92xX12bxX9exXf3xX92xXb0xX1xXexX15xXaxX12xX26xX5f4xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xXc6xX26xX37xX3xX37xX464xX23xX24xX3xX5bxX47cxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xXexX1d5xXdxX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xXf2xXf3xXf2xXf3xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXc6xX1xXdxX3xXexXdxX1exXexX3xX5xX5f4xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xX4xX5b6xX6xX3xXc6xX26xX37xX3xX37xX464xX23xX24xX3xX5bxX47cxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xXexX1d5xXdxX3xXa6xXb0xX26xX10xX6xX24xX5dxX10xX3xXf2xXf3xXf2xXf3xX3xXex5cbdxX3xX76xX1daxX23xX24xX3xX2xX3xX5bxX1exX23xX3xX76xX1daxX23xX24xX3xX2xX12exXb0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX76xX1fbxXdxX3xX5bxX3fexX7c1xX23xX24xX3xX47axXdxX15xX3xX76xX4adxX3xX5bxX5f4xX4xX1xX3xX21xX2cxX3xX3cxX477xXdxX3x946exXc6xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX4xX1xXdxX6xX33xX53xXdxX10xX15xX33xX76xXc1xXdxX33xX53xX5dxXc1xX23xX24xX33xX47axXdxX15xX33xX76xXc1xX33xX53xXdxX4xX1xX33xX1xX6xX33xX23xXc1xXdxX33xX20exX4xX41xX2xX139xX12exX9exX100xX2xXb0xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX24xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX41xX15xX10xX53xXdxX6xX41xX2xXf2xXf3xX41xX23xX10xXeaxX7xX41xXf2xXf3xXf2xX12exX41xX9exX139xX53xX100xXf2xXf3xX100xX9exXf3xX100xXexX12exX12exX12exX2xX9exX5xXf3xXb0xX141xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xXexX18xX19xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX33xX3xX35xX21xX37xX3xX39xX2cxX3xX3cxX3dxX23xX24xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX76xX12xX0xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX76xX1fbxXdxX3xX5bxX3fexX7c1xX23xX24xX3xX47axXdxX15xX3xX76xX4adxX3xX5bxX5f4xX4xX1xX3xX21xX2cxX3xX3cxX477xXdxX3xX1652xXc6xXaxX3xX1xX18xX10xX20exX9xXaxX41xX4xX5xX116xX33xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX41xX1xXc1xX23xX24xX33xX5xXdxX23xX1xX33xX1xX6xX33xXexXdxX23xX1xX33xX4xX1xXdxX6xX33xX53xXdxX10xX15xX33xX76xXc1xXdxX33xX53xX5dxXc1xX23xX24xX33xX47axXdxX15xX33xX76xXc1xX33xX53xXdxX4xX1xX33xX1xX6xX33xX23xXc1xXdxX33xX20exX4xX41xX2xX139xX12exX9exX100xX2xXb0xX1xXexX15xXaxX12xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5bxXdxX1f7xX15xX3xX76xX1fbxXdxX3xX5bxX3fexX7c1xX23xX24xX3xX47axXdxX15xX3xX76xX4adxX3xX5bxX5f4xX4xX1xX3xX21xX2cxX3xX3cxX477xXdxX3xX1652xXc6xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX18xXc1xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXa6xX1fbxXdxX3xX4xX1xXdxX1exX23xX3xXexX1xX5dxX58xXexX3xX1xX3ffxXbxX3xX5x62f3xX3xX4xX5b6xX6xX3xX21xX26xXa6xX3xX799xX1xX1d5xX15xX3xX803xXdxX23xX1xX3xX39xX5c7xX4xX94xX3xX4xX47cxX4xX3xX4xX468xX5dxX3xXexX1xX5b6xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX27xX23xX1xX3xX21xX2cxX3xXcxX27xX23xX1xX3xX5bxX4c1xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX5dxX3xX23x92dfxX3xX5xX19xX4xX94xX3xX4xX4a4xX23xX3xX116xX6e2xX23xX24xX3xXexX4d1xX3xX7xX4d4xX3xX76xX1fbxXdxX3xX5bxX3fexX7c1xX23xX24xX3xX47axXdxX15xX3xX76xX4adxX3xX5bxX5f4xX4xX1xX3xX21xX2cxX3xX3cxX477xXdxX3xX1652xXc6xXb0xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX5dxX5xX12xX0xX53xXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xX41xX53xXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc196xX5dxXexX1xXc1xX18xXaxX12xXc6xX4adxX23xX24xX3xX3cxX24xX6aaxX4xX0xX41xXbxX12
Công Ngọc