TP Hà Tĩnh xây dựng hệ thống giám sát, xử phạt giao thông, nhận dạng biển số
(Baohatinh.vn) - Bằng quyết tâm chính trị cao và nhiều nỗ lực, những nền móng đầu tiên của đô thị thông minh đang được hình thành với dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại TP Hà Tĩnh.
2d9dx331cxa285x5ba4xb670xc254x3d62x34e2x67c5xX7xba71xc492x4679x7056x4abfxc20bxX5xa7f4xXaxac64xb36dx7541xa017x95b2xab05xX3x8d96x9414xX16xX3xX19x35aexX3xXexX1x365cxX3xXexX1xX1exX16xX17xX3x5607xXdxX16xX1xa5adxX3xXcxb002xX3xX13xc34bxX3xXcx8ff0xX16xX1xX3x9a4cxb873xa0edxX3x512ex7769xX16xX17xX3xX1x72c0xX3xXexX1x3685xX16xX17xX3xX17xXdx6b9exX2axX3xX7xX4fxXexaa68xX3xX3bx2e49xX3xXbxX1xa8c4xXexX3xX17xXdxX6x9b2axX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xb563xX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3x3dcexXdx4856xX16xX3xX7xX49xX0xb8d2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3fxXaxX12x31d4x5f55xX16xX17xX3xc049x602exX3dxX1axXexX3xXexX3cxX2axX3xX4xX1x953exX16xX1xX3xXex620bxX22xX3xX4xX6xX62xX3x925dxX34xX3xX16xX1xXdx530cxX98xX3xX16x34f1xX3xX5xX40xX4xX55xX3xX16xX1x7e69xX16xX17xX3xX16xXb5xX16xX3xX2axa95axX16xX17xX3xX19xa390xX98xX3xXexXdx6d34xX16xX3xX4x8156xX6xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX3xX19xX6xX16xX17xX3xX19xX14x4521xX4xX3xX1x7388xX16xX1xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXafxX15xXdxX3xX3fxX40xX3xX4fxX16xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXafxX34xX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX5cxXdxX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1x92e1xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12xbc34xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX4xX1x97dcxXexX3xX5xX34xX3xd08bxX16xX17xX3xX3fx6a8fxX16xX17xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX16xX17xX1xX45xX3xX19xX77xX3xX16xX3cxX16xX17xX3xX4xX6xX62xX3xX4xX1xX196xXexX3xX5xX14xXf5xX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX55xX3xX16xX3cxX16xX17xX3xX4xX6xX62xX3xX19x46f5xXdxX3xX7xX49xX16xX17xX3xX16xX17xX14xX1d8xXdxX3xX3fxX3cxX16xX15bxX3xb6edxXdxX45xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXafxX34xX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX5xX34xX3xX2ax69cdxXexX3xX75xX14xX15xX4xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX2axX1exX3xX1xXf9xX16xX1xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX3xX4xXd9xX6xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxX3xXbx39abxX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX287xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxd12exXdxX3fxXexX1xX2exX3x6336xX2x5678xXbxX3bxa62fxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exX3x82f9xX2x4c72xXbxX3bxX2b7xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX7dxX7dxXdxX15bxX75xX6xX62xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15bxXafxX16xX7dxX16xX10xX2abxX7xX7dxX2x8dcdxcdbexX2xX7dxX2xX2ebxX2c3xX3fxX2c3xX2c3xX2b4x59a3xX2b4xX2f5xX2b4xXexX2eaxX2b4xX2f5xX2f5xX2eaxX5xX2c3xX15bxa707xXbxX17x6d68xXa8xX9xX2eax6cefxX309xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX2exX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX287xX6xXbxXexXdxX62xX16xXaxX12xX287xXd0xX98xX3xX13xX234xX3xb5bbxX234xX3xa630xX3xX4xX58xX6xX3xX16xX17xbb59xX3xX16xX49xXdxX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xXafxX15xXdxX3xX1xX98xX3dxX45xX16xX3x548cxX234xX4xX3xX13xX34xX3xX3fxX40xX3xaf27xXdxX1axX16xX3xX19xX14xXf5xX4xX3xX5x5a57xXbxX3xX19x77a8xXexX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12xa721xX171xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX55xX3xX5xX3d9xXbxX3xX19xX3ddxXexX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xXexX40xX3xX19xX234xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xXexXf9xX16xX1xX3xX1xXf9xX16xX1xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xXexX5cxXdxX3xX4xX4fxX4xX3xXafxX22xX3xXexXa8xXa3xX3xXexXa8x4079xX16xX17xX3xX19xXdxX77xX2axX2b7xX3xXex8899xX16xX17xX3xX4xX14xX1d8xX16xX17xX3xX4x439cxX3xX7x358cxX3xX1xX5cxX3xXexXd0xX16xX17xX3xXbxX1xX1a1xX4xX3xXafxX1a1xX3xX97xX98xcbc4xX16xX3xX5xa5f7xX55xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xX5xX4a2xX3xX4xX4fxX4xX3xXafxXdxX3xXbxX1xX5cxX2axX3xXafxX34xX3xX19xX49exX2axX3xX75xX49exX62xX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX5cxXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX16x7725xXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX97xX98xX6xX16xX3xXexXa8xX471xX16xX17xX2b7xX3xXexX5cxX62xX3xXexXdxXb5xX16xX3xX19xXb5xX3xX4xX1xX62xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX2axX1exX3xX1xXf9xX16xX1xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX55xX3xX17xXcbxXbxX3xXbxX1xXd0xX16xX3xXexX1xX4e8xX4xX3xX19x5225xX3dxX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexXa8xXdxX77xX16xX3xX3cexXdxX16xX1xX3xXexX1axX3xX3bx7ec8xX3xX1xX234xXdxX55xX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xXafxX34xX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX3bxX56bxX3xX1xX234xXdxX3xX5xX34xX3xX2axX1a1xX4xX3xXexXdxXd5xX98xX3xX19xXd0xX98xX3xXexX14xX3xX4xXd9xX6xX3xX3fxX40xX3xX4fxX16xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXafxX34xX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX5cxXdxX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1x3a10xX3x9418xX3xX31xX1xXcbxX3xX287xX1xXd9xX3xXexX22xX4xX1xX3x3aeaxX92x4351x5bf3xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3c4xXd5xX3x3cf3xX98xX6xX16xX17xX3xX39exX19cxX4xX3xX4xX1xX62xX3xX75xXdxX1axXexX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xXexX1xX98xX3dxX1axXexX3xX2axXdxX16xX1xX3xX3fxX40xX3xX4fxX16xX55xX3xXafxX15xXdxX3xX2eaxX309xX3xX4xX234xXexX3xX17xX3d9xX16xX3xX4xX6xX2axX10xXa8xX6xX3xXa8xX49exXdxX3xX3cexX1xX3d9xXbxX3xX4xX4fxX4xX3xX3cexX1xX98xX3xXafxX40xX4xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXa8xX471xX16xX17xX3xX3dxX1axX98xX3xX4xXd9xX6xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX55xX3xX4xX4fxX4xX3xX16xX1xX3cxX16xX3xXafxXdxXd5xX16xX3xX3fx83c9xX3xX3fxX34xX16xX17xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX55xX3xX19xXdxXb5xX98xX3xX1xX34xX16xX1xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xX48axX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX419xXbxX1x585cxX16xX17xX3xX2axX4fxX3dxX3xX5xX5cxX16xX1xX5f7xX15bxX3xX39exXdxXb5xX98xX3xX16xX34xX3dxX3xX4xXcbxX3xX19xX14xXf5xX4xX3xX16xX1xX1d8xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX3xX4xXd9xX6xX3xXcxXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3x80d5xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xX19xXdxXb5xX98xX3xX3cexX1xXdxX77xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX19xX3ddxXexX3xXexX5cxXdxX3xXexXa8xX1a1xX3xX7xX48axX3xX287xX1exX16xX17xX3xX6xX16xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12x3407xX16xX17xX3xX1ebxX3a9xX3xXcxXa8xXd0xX16xX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xX3a1xX3xX92xX6xX16xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX3fxX40xX3xX4fxX16xX3xX19xXd0xX98xX3xXexX14xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX4xX1xX62xX3xX75xXdxX1axXexX2exX3xX287xX1xX19cxX4xX3xX16xX47cxX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX19xX14xXf5xX4xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xXdxX45xX16xX3xXafxX15xXdxX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX4xX6xX2axX10xXa8xX6xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xX48axX3xX4xX4fxX4xX3xX16xX4e8xXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXa8xX471xX16xX17xX3xX19xXdxX77xX2axX55xX3xX3cexX1axXexX3xX16xX49xXdxX3xXafxXb5xX3xXcxXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xX19xXdxXb5xX98xX3xX3cexXdxX77xX16xX15bxX3xX60axX1xX3cxX16xX3xXafxXdxXd5xX16xX3xXafxX6dxX16xX3xX1xX34xX16xX1xX3xX7x37d7xX3xX17xX1xXdxX3xX16xX1xX6dxX16xX3xXexXf9xX16xX1xX3xX1xXf9xX16xX1xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX5cxXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX19xX22xX6xX3xX19xXdxX77xX2axX3xX19xX77xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX75xX4fxX62xX3xX4xX1xX62xX3xX4xX4fxX4xX3xX5xX40xX4xX3xX5xX14xXf5xX16xX17xX3xX4xX49exX16xX1xX3xX7xX4fxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX4xX4fxX4xX3xX19xX487xX16xX3xXafxX22xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX1xX5cxX3xXexXd0xX16xX17xX3xX3cexX22xXbxX3xXexX1xX1d8xXdxX3xX3bxX58xX3xX5xX4a2xX3xX4xX4fxX4xX3xXexXf9xX16xX1xX3xX1xX98xX49xX16xX17xX3xX17xX3cxX3dxX3x7a56xX16xX3xXexX3d9xX4xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX4xX98xX16xX17xX3xX4xX196xXbxX3xX3fxXc2xX3xX5xXdxX45xX98xX3xXafxXdxX3xXbxX1xX5cxX2axX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX4xa562xX16xX17xX3xX16xX1xX14xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX4fxX4xX3xX7xX40xX3xX4xX49xX3xXexX6xXdxX3xX16xX5cxX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXa8xXd5xX16xX3xX19xX22xX6xX3xX75xX34xX16xb057xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxX3xXbxX287xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX287xX10xX16xXexX10xXa8xX3xX3fxXexX1xX98xX2axX75xXaxX3xX7xXexX3dxX5xX10xX9xXaxX2abxXdxX3fxXexX1xX2exX3xX2b2xX2xX2b4xXbxX3bxX2b7xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX2exX3xX2c1xX2xX2c3xXbxX3bxX2b7xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2exX7dxX7dxXdxX15bxX75xX6xX62xX1xX6xXexXdxX16xX1xX15bxXafxX16xX7dxX16xX10xX2abxX7xX7dxX2xX2eaxX2ebxX2xX7dxX2xX2ebxX2c3xX3fxX2c3xX2c3xX2b4xX2xX2ebxX2b4xX309xXex97e0xX2b2xX2ebxX2c1xX5xX309xX3a1xX4xX2axX15bxX302xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX2exX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX287xX6xXbxXexXdxX62xX16xXaxX12xX13xXdxX45xX16xX3xX16xX6xX3dxX55xX3xX4xX4fxX4xX3xXbxX1xX14xX1d8xX16xX17xX3xX4xXd9xX6xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX19xX56bxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xXdxX45xX98xX3xX97xX98xX49exX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX4xX6xX2axX10xXa8xX6xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12xX39exX14xXf5xX4xX3xX75xXdxX1axXexX55xX3xX3fxX40xX3xX4fxX16xX3xX7xX898xX3xX19xX14xXf5xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX2axX15xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xXexXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xX19xXdxXb5xX98xX3xX3cexX1xXdxX77xX16xX55xX3xX1xX5cxX3xXexXd0xX16xX17xX3xXexXa8xX98xX3dxXb5xX16xX3xX3fx8da2xX16xX55xX3xX4xX4fxX4xX3xX19xXdxX77xX2axX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xXafxX34xX3xX19x45c9xX16xX3xXexXa3xX16xX3xX1xXdxX45xX98xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX15bxX3xXcxX1xX10xX62xX3xX19xXcbxX55xX3xX7xX898xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX309xX2f5xX3xX19xXdxX77xX2axX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xXafxX34xX3xX2xX2ebxX3xX19xXdxX77xX2axX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xX2b7xX3xXa45xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX19xXbcaxX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX5cxXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX17xXdxX6xX62xX3xX5xX234xX2b7xX3xX5xX3d9xXbxX3xX19xX3ddxXexX3xX2eaxX309xX3xX4xX234xXexX3xX17xX3d9xX16xX3xX4xX6xX2axX10xXa8xX6xX55xX3xXexXd9xX3xXexX1xXdxX1axXexX3xX75xX22xX3xX4xX1xX62xX3xX4xX4fxX4xX3xX19xXdxX77xX2axX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12xX1ebxX15xXdxX3xX19xX22xX16xX1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX2axX234xXexX3xXexXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3xX3fxXc2xX3xX5xXdxX45xX98xX3xX16xX17xX34xX16xX1xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX6dxXbxX3xXexXa8xX98xX16xX17xX55xX3xXcxXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3xX74axXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xX19xXdxXb5xX98xX3xX3cexX1xXdxX77xX16xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xXafxXdxX45xX4xX3xX19xX4fxXbxX3xX19cxX16xX17xX3xX19xX14xXf5xX4xX3xXbxX1xXd0xX16xX3xX16xX34xX62xX3xX16xX1xX98xX3xX4xXd0xX98xX3xXafxXb5xX3xX3cexX1axXexX3xX16xX49xXdxX55xX3xX5xX14xX98xX3xXexXa8xXc2xX3xXafxX34xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7150xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX62xX3xX16xX17xX14xX1d8xXdxX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXafxX34xX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX487xX3xX97xX98xX6xX16xX55xX3xX19xX487xX16xX3xXafxX22xX3xXbxX1xX49xXdxX3xX1xXf5xXbxX15bxX3xXcxXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3xX7xX898xX3xX5xXdxXd5xX16xX3xXexX1a1xX4xX3xX4xX98xX16xX17xX3xX4xX196xXbxX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXafxXb5xX3xXexXf9xX16xX1xX3xX1xXf9xX16xX1xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX4xX1xX62xX3xX4xX49exX3xX16xX17xX14xX1d8xXdxX3xXexX1xX6xX2axX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXafxX34xX3xX4xX4fxX4xX3xX19xX487xX16xX3xXafxX22xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX9b5xX0xX7dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX62xX3fxX3dxXaxX12xX39exX14xXf5xX4xX3xX75xXdxX1axXexX55xX3xX3fxX40xX3xX4fxX16xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX3xXexXa8xX6dxXexX3xXexX40xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXafxX34xX3xX6xX16xX3xXexX62xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xXexX5cxXdxX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX1xXdxX45xX16xX3xX19xX6xX16xX17xX3xX3bxXdxX16xX3xX17xXdxX49exXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1exX16xX17xX3xXex96f1xX3xX287xX1a1xX4xX3xX61bxX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX19xX14xX1d8xX16xX17xX3xX75xX234xX3x45fbxXee2xX3xXafxX34xX3xX3fxX40xX3xX3cexXdxX1axX16xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX2xX3xX16xX47cxX2axX3xX7xX898xX3xX1xX62xX34xX16xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXafxX34xX3xX19xX14xX6xX3xXafxX34xX62xX3xX7xX58xX3xX3fxX1a1xX16xX17xX15bxX3xX39exX3cxX3dxX3xX5xX34xX3xX2axX234xXexX3xX75xX14xX15xX4xX3xX19xX77xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX19xX1axX16xX3xX17xXd0xX16xX3xX1xX487xX16xX3xXafxX15xXdxX3xX2axX1exX3xX1xXf9xX16xX1xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xXexX14xX487xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX15bxX15bxX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xX3fxXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxXa8xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXd5xX16xX3xX97xX98xX6xX16xX2exX0xX7dxX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xX98xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3a1xXexX1xX98xX2axX75xX3a1xX6xX16xX3fxX3a1xX7xX6xXbxX62xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX97xX98xX3dxX1axXexX3xX3bxXcbxX6xX3xX419xX16xX1xX34xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xX7xX49xX55xX3xXbxX1xX49xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xXexXd5xX16xX5f7xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX16xX47cxX2axX3xX16xX6xX3dxXaxX3xX1xXa8xX10x431bxX9xXaxX7dxX3bxX6xX3a1xX1xX62xXdxX7dxXexXbxX3a1xX1xX6xX3a1xXexXdxX16xX1xX3a1xX97xX98xX3dxX10xXexX3a1xX3bxX62xX6xX3a1xX16xX1xX6xX3a1xX3cexX1xX62xX16xX17xX3a1xX7xX62xX3a1xXbxX1xX62xX3a1xX3cexX1xX62xX16xX17xX3a1xXexX10xX16xX3a1xXexXa8xX62xX16xX17xX3a1xX16xX6xX2axX3a1xX16xX6xX3dxX7dxX2xXa45xX2b2xX2f5xX2f5xX2b2xX15bxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX7dxX2axX10xX3fxXdxX6xX7dxX2xX2f5xX2c3xX7dxX16xX10xX2abxX7xX7dxX2xX2eaxX2f5xX309xX7dxX2xX2ebxX2c3xX3fxX2c3xX2c3xX2b4xX2c1xX2c3xX2b4xX2c1xXexX2ebxX2f5xX2eaxX2b2xX2f5xX5xX2c3xX15bxX302xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX2exX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX3fxXdxXafxX12xX0xX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX97xX98xX3dxX1axXexX3xX3bxXcbxX6xX3xX419xX16xX1xX34xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xX7xX49xX55xX3xXbxX1xX49xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xXexXd5xX16xX5f7xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX16xX47cxX2axX3xX16xX6xX3dxXaxX3xX1xXa8xX10xX1028xX9xXaxX7dxX3bxX6xX3a1xX1xX62xXdxX7dxXexXbxX3a1xX1xX6xX3a1xXexXdxX16xX1xX3a1xX97xX98xX3dxX10xXexX3a1xX3bxX62xX6xX3a1xX16xX1xX6xX3a1xX3cexX1xX62xX16xX17xX3a1xX7xX62xX3a1xXbxX1xX62xX3a1xX3cexX1xX62xX16xX17xX3a1xXexX10xX16xX3a1xXexXa8xX62xX16xX17xX3a1xX16xX6xX2axX3a1xX16xX6xX3dxX7dxX2xXa45xX2b2xX2f5xX2f5xX2b2xX15bxX1xXexX2axXaxX12xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX97xX98xX3dxX1axXexX3xX3bxXcbxX6xX3xX419xX16xX1xX34xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xX7xX49xX55xX3xXbxX1xX49xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xXexXd5xX16xX5f7xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX16xX47cxX2axX3xX16xX6xX3dxX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX1ebxX15xXdxX3xX17xXd0xX16xX3xX2b4xX15bxX2c3xX2c3xX2c3xX3xX16xX17xX1exXdxX3xX16xX1xX34xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX19xX14xXf5xX4xX3xX17xX3d9xX16xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xX55xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX19xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX196xX16xX3xX19xX196xX98xX3xXexX6dxXbxX3xXexXa8xX98xX16xX17xX3xX19xX77xX3xX3bxXcbxX6xX3xX419xX16xX1xX34xX3xX3cexX1xX1exX16xX17xX3xX7xX49xX5f7xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX16xX47cxX2axX3xX2f5xX2c3xX2xX2eaxX15bxX3xX1ebxXdxX45xX4xX3xX17xX3d9xX16xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xX3xX16xX1xX34xX3xX5xX34xX3xX16xX1xXdxX45xX2axX3xXafxX1a1xX3xX97xX98xX6xX16xX3xXexXa8xX471xX16xX17xX3xXexXa8xX62xX16xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXafxX47cxX16xX3xX2axXdxX16xX1xX55xX3xX16xX3cxX16xX17xX3xX4xX6xX62xX3xX4xX1xX196xXexX3xX5xX14xXf5xX16xX17xX3xX4xX98xX234xX4xX3xX7xX49xX16xX17xX3xX4xX14xX3xX3fxX3cxX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX9b5xX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX3fxXdxXafxX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3cexX1xX48axXdxX3xX19xX234xX16xX17xX3xX1xX34xX16xX1xX3xXexXa8xXf9xX16xX1xX3xX2axX15xXdxXaxX3xX1xXa8xX10xX1028xX9xXaxX7dxX3cexXdxX16xX1xX3a1xXexX10xX7dxXexX1xX6xX16xX1xX3a1xXbxX1xX62xX3a1xX1xX6xX3a1xXexXdxX16xX1xX3a1xX3cexX1xX62xXdxX3a1xX3fxX62xX16xX17xX3a1xX1xX6xX16xX1xX3a1xXexXa8xXdxX16xX1xX3a1xX2axX62xXdxX7dxX2xXa45xX2xX309xX309xX2c1xX15bxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX7dxX2axX10xX3fxXdxX6xX7dxX2xX2f5xX2c3xX7dxX16xX10xX2abxX7xX7dxX2xX2eaxX2xXa45xX7dxX2xX2ebxX2b4xX3fxX2f5xX2xXa45xX2c3xX2ebxX2f5xXa45xXexX309xX2eaxX2c3xX2xX5xX2f5xX3a1xX2xX6xX15bxX302xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX2exX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX3fxXdxXafxX12xX0xX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3cexX1xX48axXdxX3xX19xX234xX16xX17xX3xX1xX34xX16xX1xX3xXexXa8xXf9xX16xX1xX3xX2axX15xXdxXaxX3xX1xXa8xX10xX1028xX9xXaxX7dxX3cexXdxX16xX1xX3a1xXexX10xX7dxXexX1xX6xX16xX1xX3a1xXbxX1xX62xX3a1xX1xX6xX3a1xXexXdxX16xX1xX3a1xX3cexX1xX62xXdxX3a1xX3fxX62xX16xX17xX3a1xX1xX6xX16xX1xX3a1xXexXa8xXdxX16xX1xX3a1xX2axX62xXdxX7dxX2xXa45xX2xX309xX309xX2c1xX15bxX1xXexX2axXaxX12xXcxX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3cexX1xX48axXdxX3xX19xX234xX16xX17xX3xX1xX34xX16xX1xX3xXexXa8xXf9xX16xX1xX3xX2axX15xXdxX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12x97c3xX6xX98xX3xX3cexX1xXdxX3xX19xX14xXf5xX4xX3xX4xX1exX16xX17xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xX5xX62xX5cxXdxX3xXee2xXee2xX55xX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1a1xX4xX3xX2axX1a1xX4xX3xXexXdxXd5xX98xX3xX3bxX98xX3dxXd5xX16xX3xX7xX98xX49xXexX55xX3xX19xXcbxX3xX5xX34xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xXbxX1xX49xX3xXexX1xX10xX62xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXafxX47cxX16xX3xX2axXdxX16xX1xX55xX3xX1xXdxX45xX16xX3xX19xX5cxXdxX55xX3xX75xXb5xX16xX3xXafxXc2xX16xX17xX55xX3xX3bxX19cxX16xX17xX3xX19xX4fxX16xX17xX3xXafxX15xXdxX3xXexXa8xX98xX16xX17xX3xXexX3cxX2axX3xX4xX1xXa3xX16xX1xX3xXexXa8xX22xX55xX3xX3cexXdxX16xX1xX3xXexX1axX55xX3xXafxX47cxX16xX3xX1xXcbxX6xX3xX4xXd9xX6xX3xXex99bcxX16xX1xX2b7xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xX1xX5cxXexX3xX16xX1xX3cxX16xX3xX17xX3d9xX16xX3xX3cexX1axXexX3xXafxX15xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXafxX45xX3xXexXdxX16xX1xX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX3fxXdxXafxX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39exX554xX3dxX3xX2axX5cxX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX4fxX4xX3xX97xX98xX3dxX3xX1xX62xX5cxX4xX1xX55xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX97xX98xX3dxX3xX1xX62xX5cxX4xX1xX3xX19xX14xX1d8xX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xXaxX3xX1xXa8xX10xX1028xX9xXaxX7dxX3fxX6xX98xX3a1xXexX98xX7dxX3fxX6xX3dxX3a1xX2axX6xX16xX1xX3a1xX4xX62xX16xX17xX3a1xXexX6xX4xX3a1xX97xX98xX3dxX3a1xX1xX62xX6xX4xX1xX3a1xX97xX98xX6xX16xX3a1xX5xX3dxX3a1xX97xX98xX3dxX3a1xX1xX62xX6xX4xX1xX3a1xX3fxX98xX62xX16xX17xX3a1xX3fxX62xX3a1xXexX1xXdxX3a1xX1xX6xX3a1xXexXdxX16xX1xX7dxX2xXa45xX2c3xX2c1xX2c3xX2b4xX15bxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX17xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX7dxX2axX10xX3fxXdxX6xX7dxX2xX2f5xX2c3xX7dxX16xX10xX2abxX7xX7dxX2xX2eaxX2xX2f5xX7dxX2xX2c3xX2b4xX3fxX2ebxX2xX309xX2c3xX2xX2b4xX2b4xXexX2ebxX2xX2eaxXa45xX5xXa45xX3a1xX2xX2c3xX2b2xX3fxX2b4xX2c3xX2c3xX2c1xX2c1xX2f5xXa45xXexX2ebxX2b2xX2eaxX2f5xX5xX2ebxX3a1xXdxX15bxX302xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX2axXdxX16xX1xX2exX3xXcxX31xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xX1xX45xX3xXexX1xX49xX16xX17xX3xX17xXdxX4fxX2axX3xX7xX4fxXexX55xX3xX3bxX58xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX17xXdxX6xX62xX3xXexX1xX1exX16xX17xX55xX3xX16xX1xX6dxX16xX3xX3fxX5cxX16xX17xX3xX75xXdxX77xX16xX3xX7xX49xXaxX3xX7dxX12xX0xX7dxX6xX12xX0xX3fxXdxXafxX12xX0xX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39exX554xX3dxX3xX2axX5cxX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX4fxX4xX3xX97xX98xX3dxX3xX1xX62xX5cxX4xX1xX55xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX97xX98xX3dxX3xX1xX62xX5cxX4xX1xX3xX19xX14xX1d8xX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xXaxX3xX1xXa8xX10xX1028xX9xXaxX7dxX3fxX6xX98xX3a1xXexX98xX7dxX3fxX6xX3dxX3a1xX2axX6xX16xX1xX3a1xX4xX62xX16xX17xX3a1xXexX6xX4xX3a1xX97xX98xX3dxX3a1xX1xX62xX6xX4xX1xX3a1xX97xX98xX6xX16xX3a1xX5xX3dxX3a1xX97xX98xX3dxX3a1xX1xX62xX6xX4xX1xX3a1xX3fxX98xX62xX16xX17xX3a1xX3fxX62xX3a1xXexX1xXdxX3a1xX1xX6xX3a1xXexXdxX16xX1xX7dxX2xXa45xX2c3xX2c1xX2c3xX2b4xX15bxX1xXexX2axXaxX12xX39exX554xX3dxX3xX2axX5cxX16xX1xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX4fxX4xX3xX97xX98xX3dxX3xX1xX62xX5cxX4xX1xX55xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX97xX98xX3dxX3xX1xX62xX5cxX4xX1xX3xX19xX14xX1d8xX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX0xX7dxX6xX12xX0xX7dxX7xXexXa8xX62xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX287xX1xXdxXb5xX98xX3xX2f5xXa45xX7dxX2ebxX55xX3xX92xX6xX16xX3xa556xXdxX16xX1xX3xXexX1axX3xX3a1xX3xX60axX17xX3cxX16xX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX13xX39exX60axX60bxX3xXexX1602xX16xX1xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX3xXex8539xX3xX4xX1xX19cxX4xX3xX5xX34xX2axX3xXafxXdxX45xX4xX3xXafxX15xXdxX3xX1537xX48axX3xX171xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX16xX17xX3xXafxX34xX3xX4xX4fxX4xX3xX7xX48axX55xX3xX16xX17xX34xX16xX1xX55xX3xX19xX22xX6xX3xXbxX1xX14xX487xX16xX17xX3xXafxXb5xX3xX4xX1exX16xX17xX3xXexX4fxX4xX3xX97xX98xX49exX16xX3xX5xX4a2xX3xX19xX14xX1d8xX16xX17xX3xX19xX1exX3xXexX1xX22xX3xXexXa8xXd5xX16xX3xX19xX22xX6xX3xX75xX34xX16xX3xX13xX34xX3xXcxX37xX16xX1xX15bxX0xX7dxXbxX12xX0xX7dxX3fxXdxXafxX12xX0xX7dxX5xXdxX12xX0xX7dxX98xX5xX12xX0xX3fxXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX12xX0xX7dxX3fxXdxXafxX12xX0xX7dxX3fxXdxXafxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf77xX98xXexX1xX62xXa8xXaxX12xXcxX1xX34xX16xX1xX3xX287xX1xX98xX16xX17xX0xX7dxXbxX12
Thành Chung