Tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh xây dựng kênh mương nội đồng giúp xã Thạch Đồng
Ngày 9/6, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã thành lập đội Thanh niên tình nguyện Chi viện, gồm 40 ĐVTN về hỗ trợ xóm Đồng Giang, xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh) nạo vét, đào đắp, xây dựng hoàn chỉnh 500 mét mương bê tông thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất.
737x628cx3824x30d5x9198x3152x26fex9b64xb300xX7x535dx4caex90cexe9cx9c9dx1435xX5xbeebxXax5766xXcxa5eax4464xXdxX3xXex2a7cx203axX3x9d03xX1x5247xXdxX3xde2xX21x26dbxX3xXex1826xaba0xX1xX3x5d53xecfx2304xX3x336cx9b06xX27x8ccbxX3xb99x49a0xX27xX1xX3x424ex95a9xbdcexX27xX31xX3xX27x3c43xXdxX3xbbf5x716exX27xX31xX3xX31xXdx631fxXbxX3xX2axbc89xX3xXcxX1xa71cxX4xX1xX3x3b48xX43xX27xX31xX0xc06fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx255axX10xX6xX2exXaxX12x4cadxX31x9fcexX2cxX3xf34xX5ax2415x3948xX3x6ac3xX6xX27xX3xXcxX1xX39x87ecxX27xX31xX3x8918x534cxX3xX55x12f2xX71xX27xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX4x974fxX4xX3xX4xX3axX3x67b5xX14xX6xX27xX3xXexX26xX27xX1xX3xX42xX4dxX3xXexX1xX71xX27xX1xX3xX5xbb10xXbxX3xX42xX3fxXdxX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX27xXdxX34xX27xX3xXexafe9xX27xX1xX3xX27xX31xX14xX2cx4964xX27xX3xX21xX1xXdxX3xX84xXdxXc7xX27xX77xX3xX31xX43xX38xX3x7a55x161exX3xX55x6987xXcxX6fxX3xX84x638bxX3xX1x5995xX3xXexX19x60b4xX3xX2ax6cc3xX38xX3xX55xX43xX27xX31xX3xbde6xXdxX6xX27xX31xX77xX3xX2axX4dxX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX55xX43xX27xX31xX3x21fdxXcxaaf3xX3xX69xX71xX3xXcxb32axX27xX1x2235xX3xX27xX51xX88xX3xX84x3550xXexX77xX3xX42xX71xX88xX3xX42x7f60xXbxX77xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX27xX31xX3xX1xX88xX71xX27xX3xX4xX1xX26xX27xX1xX3xb0d8xXd9xXd9xX3xX38xX11axXexX3xX38xX39xX3axX27xX31xX3x9a6axX34xX3xXex1599xX27xX31xX3xXexX1xa8c0xX2cxX3xX5xXe8xXdxX3xX27xX3fxXdxX3xX42xX43xX27xX31xX3xX42xb958xX3xXbxX1xX85xX4xX3xX84xX85xX3xX7x2a62xX27xX3xX2axX14x90e4xXex2094xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX149xX5xX10xX3x6983xXdxX2exXexX1xX9xXax7e7bxXd9xXd9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX31xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2exX2exXdxX27xX31xX9xXaxX2xXaxX3xX149xX88xX19xX2exX10xX19xX9xXaxXd9xXaxX3xX6xX5xXdxX31xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX19xXaxX12xX0xXexX149xX88xX2exX2cxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX2exX12xX0xXdxX38xX31xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX176xX149xX6xX88xX1xX6xXexXdxX27xX1xX176xX84xX27xX5axX27xX10xX182xX7xX5axX2x22abxX189xX1f8xX5ax16e4xX189xX2exX2xXd9xX76xX2xX1f8xXd9xXd9xXexX1f8xXd9xX74xX76xX1fcxX5xXd9xX176xafc0xXbxX31xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX2exX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX6xXbxXexXdxX88xX27xXaxX12xXcxX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX21xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX27xX31xX3xX33xX34xX27xX1xX3xX38xX39xXe8xX27xX31xX3xXexX1xX153xX2cxX3xX5xXe8xXdxX3xX27xX3fxXdxX3xX42xX43xX27xX31xX3xX31xXdxX49xXbxX3xX2axX4dxX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX55xX43xX27xX31xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX2exX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX149xX88xX2exX2cxX12xX0xX5axXexX6xX149xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXex8b88xX6xX5xXdxX31xX27x7d5exX3xX20fxX14xX7xXexXdx4ad4xX2cx71cdxX3xX5xXdxX27xX10xX2b7xX1xX10xXdxX31xX1xXexX2bdxX3xX2xX1fcxXbxXexX2c6xX3xX38xX6xX19xX31xXdxX27xX2b7xX149xX88xXexXexX88xX38xX2bdxX3xX76xXbxXexX2c6xX3xX38xX7xX88xX2b7xX88xX14xXexX5xXdxX27xX10xX2b7xX5xX10xX84xX10xX5xX2bdxX3xXd8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax3b9fxX7xX88xX6fxX88xX19xX38xX6xX5xXaxX12xXcxX19xX39x9973xX4xX3xX42xXebxX77xX3xX27xX31xX71xX2cxX3xX189xX5axX76xX77xX3xX55xX88xX71xX27xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX21xX23xX3xXexX26xX27xX1xX3xX4x911axX27xX31xX3xX42xX4dxX3xXd8xXd9xX3xX55xXdcxXcxX6fxX3xXexX1xX6xX38xX3xX31xXdxX6xX3xXexXbfxX27xX1xX3xX27xX31xX14xX2cxXc7xX27xX3xXexX51xXdxX3xX2axX4dxX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX69xX51xX3xX2b7xX3xXcxX10axX3xX69xX71xX3xXcxX110xX27xX1xX176xX3xXcxX19xX88xX27xX31xX3xXexX1xX80xXdxX3xX31xXdxX6xX27xX3xX2xX3xX27xX31xX71xX2cxX77xX3xX4xX92xX4xX3xXexXbfxX27xX1xX3xX27xX31xX14xX2cxXc7xX27xX3xX84xXdxX34xX27xX3xX42xX4dxX3xX4xbed2xX27xX31xX3xX42xX88xX71xX27xX3xX7xb46xX3xXexX51xXdxX3xX42xX4dxX3xX5xX71xX38xX3xX1xX88xX71xX27xX3xXexX1xX71xX27xX1xX3xX2xX3xX33xX38xX3xX42xX39xX80xX27xX31xX3xX31xXdxX6xX88xX3xXexX1xX14dxX27xX31xX3xX84xX71xX88xX3xX69xXcx184fxX3xXexX19xX43xX27xX31xX3xX27xX174xX38xX3xXexX51xXdxX3xXexX1xX14dxX27xX3x2b49xXdxX34xX27xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX176xX3xXcxX19xX39xX31axX4xX3xX42xXebxX77xX3xX84xX71xX88xX3xX4xX14xX1exXdxX3xXexX1xX92xX27xX31xX3xX13bxX77xX3xX55xX88xX71xX27xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX4xX33fxX27xX31xX3xX42xX4dxX3xX1xX14xX2cxX3xX42xX3fxX27xX31xX3xX5xX2fxX4xX3xX5xX39xXe8xX27xX31xX3xX2exX2fxX27xX31xX3xX2xXd9xX3xX4xX3fxXexX3xX42xXdxXc7xX27xX3xX84xX71xX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX2fxX27xX31xX3xXd8xXd9xXd9xX3xX38xX3xX42xX39xX80xX27xX31xX3xX42xXdxXc7xX27xX3xX84xX71xX88xX3xX38xX14dxX3xX1xXbfxX27xX1xX3xX69xXcxX3f0xX3xX1cxXdxX27xX1xX3xXex9215xX3xX2exX88xX3xX55xX88xX71xX27xX3xX84xXdxX34xX27xX3xX6fxX31xX14xX2cx88d5xX27xX3xXdcx827exX27xX3xX10axX1xX49xX4xX3xX0xXdxX12xX108xX2axXebxX38xX3xX405xXdxX34xX27xX3xX69xX71xX3x2ccaxX3xXcxX1xX51xX4xX1xX3xX69xX51xX113xX0xX5axXdxX12xX3xX5xX71xX38xX3xX4xX1xX153xX176xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9fc4xX14xXexX1xX88xX19xXaxX12xX0xX149xX12xX21xX1xb433xX27xX1xX3xXcxX1xX14xX0xX5axX149xX12xX0xX5axXbxX12
Chính Thu