Truyện cười: Dự báo thời tiết
Bố ơi, những dự báo về thời tiết của bố bao giờ cũng đúng chứ ạ? 
571xb40bxc86fxce3bx59ffxcab0xbb9bx5cbax9195xX7xd35ax6d21x3207xadedx48f7x909exX5x595xXaxc29dxXcxbce8x1455x2a48x20a9x5277xX3xX4x8261x69b2xXdx9854xX3xc70fxb7d1xX3x8d99x466fx2128xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxa1b0xXexX0x6d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a79xX10xX6xacbaxXaxX12x1c69x6303xX3x7a8exXdx6693xX3xX18xX1x130bxX18x63b9xX3xX43xX21xX3xX23xX24xX25xX3x93dax760cxX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexX3xX4x59dbxX6xX3xX23xX47xX3xX23xX6xX25xX3xX51xXdxX1cxX3xX4xde4xX18xX51xX3x342ex3da7xX18xX51xX3xX4xX1x1000xX3x5a3cx430dxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX0xXdxc8e7xX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1cacxX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax1620xXdxX43xXexX1xX1exX3x1517xX2x62c5xXbxa9e0x70fxX3xX1xX10xXdxX51xX1xXexX1exX3x94f4xX2x7ba1xXbxXc2xXc3xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX31xXdx991dxX23xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xXddxX5axX18xX31xX18xX10xXb7xX7xX31x79dexXcfxXf0xXcdxX31xX2xXcfxXc0xX43xXc0xX2xXcdxXc0xXcdx215cx544fxXexXfex498dxXbexXf0xX5xXc0x462dx69ddxX107xXcdxX107xX2xXcdxX108xXc0xXbexXc0xXf0xXbexXcdxXcfxXf0xXf0xXf0xXddxaadexXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12x67f6xX3xX40xX6xXdxX3xX18xX1x88fbxX3xX4xX1xXdxcf5exX9dxX3xXexXdxX18xX1xX3xX18x82bbxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX5axc79axXdxX3xX18xX1xX6xX15xX1exX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX107xX3xcdd7x9866xX6xX3xX1x7856xX3xX18x8a25xX9dxX3xX18xX6xX16xX3xX7bx8422xXbxX3xX18xX1x9165xc0cbxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX107xX3x43a0xX4bxX3xX51xXdxX47xX18xX51xX3xX18xX1xX1bxX3xX9dxX1acxX6xX3xX1xX1b0xX3xX18xX1b3xX9dxX3xXf0xXcfxXf0xXcfxX3xX5ax5d24xX16xXddxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX162xX3xXa8xX1f7xX15xX3xX4xX25xX18xX3xXexX14xX6xXdxX3xX1x51ffxXdxX3xccf6xX18xX51xX3xX23xX47xX3xX5xX16axX3xX4xX1xX15xX16xX16fxX18xX3xX51xXdxX6xX3x366cxX1x5decxX3xXexX1bxa8f4xX18xX51xXddxX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX107xX3xX46xX47xX3xX49xXdxX4bxX3xX18xX1xX4fxX18xX51xX3xX43xX21xX3xX23xX24xX25xX3xX5axX5bxX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexX3xX4xX68xX6xX3xX23xX47xX3xX23xX6xX25xX3xX51xXdxX1cxX3xX4xX77xX18xX51xX3xX7bxX7cxX18xX51xX3xX4xX1xX82xX3xX84xX85xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX25xX43xX16xXaxX12xX107xX3xX1d9xX4bxX3xX23xX6xX25xX3xX51xXdxX1cxX3xX4xX77xX18xX51xX3xX7bxX7cxX18xX51xXddxX3xXa8xX1xX1c0xX3xX4xX178xX3xX7bxXdxX5bxX15xX3xX5xX16axX3xX23fxX1xX22axX18xX51xX3xXbxX1x7dd6xXdxX3xX23xX6xX25xX3xX51xXdxX1cxX3xX18xX51xX16axX16xX3xXexX1xX24xX18xX51xX3xX4xX77xX18xX51xX3xX23fxX1xX183xXbxX3xX5axX183xXdxX3xX4xX24xX4xX3xX43xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX22axXdxXddxX0xX31xXbxX12xX0xX43xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX14xX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX16fxX18xX3x4826xX15xX6xX18xX1exX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX107xXexX1xX15xX9dxX23xX107xX6xX18xX43xX107xX7xX6xXbxX25xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xb32xX51xX1xX5bxX3xX1b3xX18xX3xX4x977cxXbxXaxX3xX1xX14xX10xba60xX9xXaxX31xXexX1xX10xX107xX51xXdxX25xXdxX107xX18xX51xX1xXdxX10xX18xX51xX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX18xX51xX1xX10xX107xX6xX18xX107xX4xX6xXbxX31xX2xX102xXf0xXf0xXbexXcfxXddxX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX51xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX9dxX10xX43xXdxX6xX31xX2xXf0xXcfxX31xX18xX10xXb7xX7xX31xXf0xXcfxX2xX102xX31xX2xXf0xXffxX43xXbexXf0xXf0xX2xXcfxX2xXbexXexXf0xX108xXf0xXffxX5xXcdxX107xX18xX51xX1xX10xXddxX11axXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX5axX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX396xX51xX1xX5bxX3xX1b3xX18xX3xX4xX39fxXbxXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xXexX1xX10xX107xX51xXdxX25xXdxX107xX18xX51xX1xXdxX10xX18xX51xX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX18xX51xX1xX10xX107xX6xX18xX107xX4xX6xXbxX31xX2xX102xXf0xXf0xXbexXcfxXddxX1xXexX9dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX396xX51xX1xX5bxX3xX1b3xX18xX3xX4xX39fxXbxX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX162xX3xXcxX1xX22axX18xX51xX3xXexX1xX1bxX1cxX18xX51xX3xXexX1xX10xX25xX3xX5x6b04xX4xX1xX3xXexX14xX25xX18xX51xX3xX18xX51xX16axX16xX3xX5axXdxX16fxX18xX3xXexX1xX47xX18xX51xX3xX7bxX47xX4xX3xX4xX178xX3xX9dxaddfxXexX3xX23xX15x5e38xXdxX3xX7bxd00fxX3xX5xX39fxX18xX51xX3xX18xX51xX1xX10xX3xX4xX24xX4xX3xX5xX1cxXdxX3xX4x84b5xX15xX3xX23fxX1x7fd6xX18xX3xXex1ab7xX3xX18xX51xX1bxX1cxXdxX3xXexX1x570axX18xX3xX4xX68xX6xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1acxX3xX18xX1xX54fxX18xXddxX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX5axX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x30faxXdxX17xX4xX3xX4xX68xX6xX3xX5axX245xXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xX51xX25xX4xX107xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX5axXdxX10xX4xX107xX4xX15xX6xX107xX5axX25xX31xX2xX102xXf0xX2xXc0xXcdxXddxX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX51xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX9dxX10xX43xXdxX6xX31xX2xXf0xXcfxX31xX18xX10xXb7xX7xX31xXf0xXcfxX2xX102xX31xX2xXcfxXffxX43xXc0xXcfxXffxXcdxXc0xXf0xXcfxXexX108xXcfxXfexX2xX5xX108xX107xXcdxXc0xXcdxXbexXffxXbexX2xXbexX6xXcdxXcdxX2xX10xXf0xX107xXdxX9dxX51xXddxX11axXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX5axX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX58cxXdxX17xX4xX3xX4xX68xX6xX3xX5axX245xXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xX51xX25xX4xX107xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX5axXdxX10xX4xX107xX4xX15xX6xX107xX5axX25xX31xX2xX102xXf0xX2xXc0xXcdxXddxX1xXexX9dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX58cxXdxX17xX4xX3xX4xX68xX6xX3xX5axX245xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX40xX6xXdxX3xX18xX51xX1bxX1cxXdxX3xX23xX84xX18xX3xX5xX54fxX15xX3xX18xX51xX16axX16xX3xX51x5fcxXbxX3xX18xX1xX6xX15xX1exX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX5axX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x139fxX54fxX18xX3xX23fxX1x651cxX15xXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xX51xX25xX4xX107xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX7xX6xX18xX107xX23fxX1xX6xX15xX31xX2xX102xX2xX2xXcdxXcfxXddxX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX51xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX9dxX10xX43xXdxX6xX31xX2xXf0xXcfxX31xX18xX10xXb7xX7xX31xXf0xXcfxX2xXbexX31xX2xXcfxXffxX43xXcfxXcfxX102xXc0xXffxX2xXcfxXexXf0xXffxXcdxXcfxX5xXf0xX107xXexX6xXdxX107xXc2xX15xX25xX18xX51xXddxX11axXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX5axX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX723xX54fxX18xX3xX23fxX1xX729xX15xXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xX51xX25xX4xX107xX1xX6xXdxX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX7xX6xX18xX107xX23fxX1xX6xX15xX31xX2xX102xX2xX2xXcdxXcfxXddxX1xXexX9dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX723xX54fxX18xX3xX23fxX1xX729xX15xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX1abxX51exXexX3xX18xX1xX16axX3xX23xXdxX16fxX18xX3xX23fxX4fcxX4xX1xX3xX23xX2edxX25xX3xX7bx91abxX18xX51xX3xX18xX51xX1xXdxX17xXbxX1exX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX5axX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX58cxX77xX3xXexX14x5aadxXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xXexX1xX10xX107xX51xXdxX25xXdxX107xX18xX51xX1xXdxX10xX18xX51xX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX5axX15xX107xXexX14xX15xX31xX2xX102xXcfxXffxXffxXffxXddxX1xXexX9dxXaxX12xX0xXdxX9dxX51xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX31xX9dxX10xX43xXdxX6xX31xX2xXf0xXcfxX31xX18xX10xXb7xX7xX31xXf0xXcfxX2xXbexX31xX2xXcfxXc0xX43xXf0xX2xXcfxXc0xX108xXf0xXbexXexX2xXc0xXcdxX108xX5xX108xX107xXfexX6xX10xXf0xX108xX4xXcdxX23xXcfxXcfxXcfxXcfxXcfxXc0xX108xXffxX107xXcfxX107xXdxXddxX11axXbxX51xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX2exXexXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX5axX12xX0xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX58cxX77xX3xXexX14xX8a9xXaxX3xX1xX14xX10xX3a6xX9xXaxX31xXexX1xX10xX107xX51xXdxX25xXdxX107xX18xX51xX1xXdxX10xX18xX51xX31xXexX14xX15xX16xX10xX18xX107xX4xX15xX25xXdxX107xX5axX15xX107xXexX14xX15xX31xX2xX102xXcfxXffxXffxXffxXddxX1xXexX9dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX58cxX77xX3xXexX14xX8a9xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX14xX25xX18xX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xX40xX6xXdxX3xX18xX51xX1bxX1cxXdxX3xX18xX178xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX5axX183xXdxX3xX18xX1xX6xX15xX3xX5axX5bxX3xX18xX1xX4fxX18xX51xX3xXexX1xX16axX18xX1xX3xXexX21xX15xX3xX4xX68xX6xX3xX18xX1bxX183xX4xX3xX9dxc4f7xX18xX1xX1exX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX5axX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX31xX15xX5xX12xX0xX43xXdxX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX31xX43xXdxX5axX12xX0xX31xX43xXdxX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX723xX25xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXcxXcxX58cxX40xX0xX31xXbxX12