Sau sáp nhập 8 trường, Can Lộc tiếp tục hợp nhất 4 trạm y tế
(Baohatinh.vn) - UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa quyết định hợp nhất 4 trạm y tế trên địa bàn 4 xã (Khánh Lộc, Vĩnh Lộc, Song Lộc, Trường Lộc) thành 2 trạm y tế.
7421xd44fx75dexddb1x1091axc1e0x113e3x1054cx10312xX7xc401x113d5x1236bx12d6bx10e7axbd05xX5xc66dxXaxda7axdfabxX6xa4a1xX3xX7x10a14xXbxX3x8dcexX1x112c8xXbxX3xffaexX3xXexb5f6x120aexea1fxX1bx8a86x10213xX3xe6daxX6xX1bxX3x9a03x11ab1xX4xX3xXexXdx7566xXbxX3xXex13698xX4xX3xX1xe35cxXbxX3xX1bxX1xe945xXexX3x12540xX3xXexX23xabfbxf0a3xX3xe0dbxX3xXexX34xX0xaabaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125d8xX10xX6x1296bxXaxX12xc6fdx10388x125aax10266xX3xX1xX15xX4bx9a8dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3x11f9dxX5fx12bf3xX3xXcxa6dbxX1bxX1x96c1xX3xb6ebx13262xX6xX3x133f0xX15xX4bxX34xXexX3x9f22xe5d7xX1bxX1xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xX3xXexX23x134b8xX1bxX3xX8cxX8dxX6xX3xd9bexX7axX1bxX3xX44xX3x123c4xa781xX3xX78x13350xX1xX18xX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xX28xX3xabcdxX7dxX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xX28xX3xX13xd221xX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX28xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX80xX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xeb5bxX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xb5a5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxX3xXbxX2axX10xX1bxXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX49xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX1bxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxd6f8xXdxX62xXexX1x133d4xX3x1147cxX2xa4a5xXbxXb5xf5a6xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX134xX3xX44xX2x12611xXbxXb5xX13bxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX50xX50xXdxXf5xXafxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf5xX82xX1bxX50xX1bxX10xX12fxX7xX50xX2xX20xX44xX44xX50xX136xX20xX62xX138xX2xX44xX44xX138xX147xX136xXexXeaxX2xbbf9x138b6xX5x112c0x9d86xXafxX2xXf5xef8bxXbxX27x1373exX23xX9xX136xXeaxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX28xX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX38xX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxXcfxX1bxXaxX12xX13xX6xX15xX3x10adfxX1xXdxX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX4xX18xX1bxX3xXafxX2fxX28xX3xX1bxX1x127c1xX1bxX3xX82xXdxXa8xX1bxX3xXcxX23xX48xX49xX3xce74xX3xXexX34xX3xX13xXcfxX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX3xX7xe45exX3xX82xb60exX3xX5xX7axX49xX3xX82xXdxX6dxX4xX3xXexX48xXdxX3xXexX23xX38xX3xX7x8fcdxX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxXaxX12xX67xX27xX6xX4bxX3xX7xX6xX15xX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xX4x82ccxX1bxX27xX3xX4xa333xX6xX3xX4xX27dxX6xX3xX82xXdxX6dxX4xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX3xXexXdxf6dcxX15xX3xX1x8697xX4xX3xX82xX7axX3xX49xaa93xX49xX3xX1bxXcfxX1bxX3xX23dxX3xX44xX3xXb5xXb6xX3xX1bxef8dxXdxX3xXexX23xXa8xX1bxX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xX44xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX28xX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xX8cxXb6xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX38xX4xX3xXexX1xd548xX4xX3xX1xXdxX6dxX1bxX3xX82xXdxX6dxX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xXeaxX3xXexX23xX48xX49xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX8cxX2b7xX28xX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXb5xXb6xX3xX13xXcfxX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX3xX82xX7axX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXb5xXb6xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xX13xXcfxX1bxX27xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX13bxX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXb9xX1xX18xX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xX3xX82xX7axX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXc4xX7dxX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXb9xX1xX18xX1bxX1xX3xXc4xX7dxX1bxX1xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxX3xXbxX2axX10xX1bxXexX10xX23xXaxX12xX0xXdxX49xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2axX10xX1bxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX62xXexX1xX134xX3xX136xX2xX138xXbxXb5xX13bxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX134xX3xX44xX2xX147xXbxXb5xX13bxXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX50xX50xXdxXf5xXafxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf5xX82xX1bxX50xX1bxX10xX12fxX7xX50xX2xX20xX44xX44xX50xX136xX20xX62xX138xX2xX17fxX182xX2xXeaxX147xXexXeaxX2xX138xX138xX5xX20xX183xXafxX182xXf5xX187xXbxX27xX18axX23xX9xX138xXeaxX138xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX28xX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX38xX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX6xXbxXexXdxXcfxX1bxXaxX12xXcxX1xX7axX1bxX1xX3xX4xX278xX1bxX27xX3xX4xX27dxX6xX3xX82xXdxX6dxX4xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX5xX7axX3xX4xd0f8xX3xX7xX23dxX3xX8cxX29dxX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xXexX1xX2ebxX4xX3xX1xXdxX6dxX1bxX3xX82xXdxX6dxX4xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxXaxX12xX2axX1xX27dxX3xXexX23xX24xX4fexX1bxX27xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX4xX18xX4xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xX3xX8cxXb6xX3xX8cxX24xX3cxX4xX3xX4xX1xacdexX1bxX1xX3xX86xX15xX4bxX229xX1bxX3xX8cxX8dxX6xX3xXbxX1xX24xX4fexX1bxX27xX28xX3xXafxX7axX3xX4xXcfxX1bxX3xX1bxX1xX20axX1bxX3xX62xX20axX1bxX28xX3xX8cxX2fxXdxX3xX1bxX27xa5a8xX3xX4xX18xX1bxX3xXafxX2fxX3xXexX48xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xX3xX8cxf705xX1bxX27xX3xXexca28xX1bxX1xX28xX3xX27dxX1bxX27xX3xX1xX2fxXf5xX3xX13xX6xX15xX3xX1f3xX1xXdxX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX28xX3xX4xX18xX4xX3xXexX23xX48xX49xX3xX7xX226xX3xX82xX229xX3xX5xX7axX49xX3xX82xXdxX6dxX4xX3xXexX48xXdxX3xX2xX3xX4xX4fexX3xX7xX23dxXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxXaxX12xX2axX38xX3xXexX1xX29dxX28xX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xX13xXcfxX1bxX27xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX4xX2b7xX3xXexX23xX38xX3xX7xX23dxX3xX8cx8758xXexX3xXexX48xXdxX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX13bxX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXb9xX1xX18xX1bxX1xX3xXc4xX7dxX1bxX1xX3xX4xX2b7xX3xXexX23xX38xX3xX7xX23dxX3xX8cxX647xXexX3xXexX48xXdxX3xXcxX23xX48xX49xX3xX217xX3xXexX34xX3xXb5xXb6xX3xXb9xX1xX18xX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xXcfxX62xX4bxXaxX12xXc4xXdxX6dxX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX4xX18xX4xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xX3xX23dxX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xXexX23xXcfxX1bxX27xX3xX1xXcfxX48xXexX3xX8cxX2fxX1bxX27xX3xX1bxX1x8454xX49xX3xX49xX38xX4xX3xX8cxX578xX4xX1xX3xX1bxX20axX1bxX27xX3xX4xX6xXcfxX3xX4xX1xX41xXexX3xX5xX24xX3cxX1bxX27xX3xX82xX7axX3xX1xXdxX6dxX15xX3xX86xX15xc550xX3xX1xXcfxX48xXexX3xX8cxX2fxX1bxX27xX3xX4xX27dxX6xX3xX4xX18xX4xX3xX8cxX4fexX1bxX3xX82xX8dxX3xX7xX2ebxX3xX1bxX27xX1xXdxX6dxXbxX3xX4xX278xX1bxX27xX3xX5xX1dxXbxX28xX3xX27xXdxX71fxX49xX3xX8cxX2a8xX15xX3xX49xc3b2xXdxX28xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX27xX2a1xX1bxX3xXafxX2fxX3xX49xX18xX4bxX3xXex9a7exX3xX4xX1xeeb8xX4xX28xX3xX7x12084xX3xX62xX38xX1bxX27xX3xX1xXdxX6dxX15xX3xX86xX15xX71fxX3xX1bxX27xX15xX5c1xX1bxX3xX1bxX1xX20axX1bxX3xX5xX2ebxX4xXf5xX3x12caexX20axX4bxX3xX4xX5a5xX1bxX27xX3xX5xX7axX3xXafxX24x910bxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX10xXcfxX3xXexX23xXcfxX1bxX27xX3xX5xX2fxX3xXexX23xX5c6xX1bxX1xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xXb5xXb6xX3xX82xX7axXcfxX3xX1bx8066xX49xX3xXeaxX147xX2xX17fxXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX23xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX183xXexX1xX15xX49xXafxX183xX6xX1bxX62xX183xX7xX6xXbxXcfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX278xX1bxX27xX3xXafxX758xX3xX86xX15xX4bxX34xXexX3xX8cxX8dxX1bxX1xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX1xX2a1xX4xX3xX4x1264fxX1bxX3xX44xXaxX3xX1xX23xX10x10fdbxX9xXaxX50xX27xXdxX6xXcfxX183xX62xX15xX4xX50xX4xX6xX1bxX183xX5xXcfxX4xX183xX4xXcfxX1bxX27xX183xXafxXcfxX183xX86xX15xX4bxX10xXexX183xX62xXdxX1bxX1xX183xX7xX6xXbxX183xX1bxX1xX6xXbxX183xX20xX183xXexX23xX15xXcfxX1bxX27xX183xX1xXcfxX4xX183xX4xXcfxX1bxX183xX44xX50xX2xX136xX147xXeaxX44xXeaxXf5xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX27xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX50xX49xX10xX62xXdxX6xX50xX2xXeaxX147xX50xX1bxX10xX12fxX7xX50xX2xX20xX182xX138xX50xX2xX147xX136xX62xX182xX2xX44xX2xX147xXeaxX20xXexX17fxX2xX44xX147xX5xX147xX183xXeaxX147xX2xX20xX147xX20xXeaxX20xX183xX2xX44xX44xX2xX44xX2xXf5xX187xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX28xX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX38xX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX82xX12xX0xX7xXexX23xXcfxX1bxX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX278xX1bxX27xX3xXafxX758xX3xX86xX15xX4bxX34xXexX3xX8cxX8dxX1bxX1xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX1xX2a1xX4xX3xX4xX854xX1bxX3xX44xXaxX3xX1xX23xX10xX85dxX9xXaxX50xX27xXdxX6xXcfxX183xX62xX15xX4xX50xX4xX6xX1bxX183xX5xXcfxX4xX183xX4xXcfxX1bxX27xX183xXafxXcfxX183xX86xX15xX4bxX10xXexX183xX62xXdxX1bxX1xX183xX7xX6xXbxX183xX1bxX1xX6xXbxX183xX20xX183xXexX23xX15xXcfxX1bxX27xX183xX1xXcfxX4xX183xX4xXcfxX1bxX183xX44xX50xX2xX136xX147xXeaxX44xXeaxXf5xX1xXexX49xXaxX12xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xX4xX278xX1bxX27xX3xXafxX758xX3xX86xX15xX4bxX34xXexX3xX8cxX8dxX1bxX1xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX1xX2a1xX4xX3xX4xX854xX1bxX3xX44xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX23xXcfxX1bxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX5fxX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xX78xX5fxX7axX3xXcxX7dxX1bxX1xX80xX3xX82xX83xX6xX3xXexX76dxX3xX4xX1xX771xX4xX3xX4xX278xX1bxX27xX3xXafxX758xX3xX86xX15xX4bxX34xXexX3xX8cxX8dxX1bxX1xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX1xX2a1xX4xX3xXexX23xXa8xX1bxX3xX8cxX8dxX6xX3xXafxX7axX1bxX3xX44xX3xXb5xXb6xX3xX78xXb9xX1xX18xX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xX28xX3xXc4xX7dxX1bxX1xX3xX2exX2fxX4xX28xX3xXcxX23xX24xX25xX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX28xX3xX13xXcfxX1bxX27xX3xX2exX2fxX4xX80xX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xX44xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX82xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX15xX5xX12xX0xX62xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX82xX12xX0xX50xX62xXdxX82xX12xX0xX62xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX23xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX183xXexX1xX15xX49xXafxX183xX6xX1bxX62xX183xX7xX6xXbxXcfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11478xX6xX3xX49x7755xXexX3xXcxX23xX15xX1bxX27xX3xXexX20axX49xX3xXc4xX7d1xX1bxX3xX1xX2b7xX6xX3xX183xX3xXcxX23xX15xX4bxX229xX1bxX3xXexX1xX278xX1bxX27xX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xXaxX3xX1xX23xX10xX85dxX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1bxX1xX183xX86xX15xX4bxX10xX1bxX50xX23xX6xX183xX49xX6xXexX183xXexX23xX15xX1bxX27xX183xXexX6xX49xX183xX82xX6xX1bxX183xX1xXcfxX6xX183xXexX23xX15xX4bxX10xX1bxX183xXexX1xXcfxX1bxX27xX183xX1xX15xX4bxX10xX1bxX183xX4xX6xX1bxX183xX5xXcfxX4xX50xX2xX136xX182xX44xX138xX136xXf5xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX27xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX50xX49xX10xX62xXdxX6xX50xX2xXeaxX147xX50xX1bxX10xX12fxX7xX50xX2xX20xX44xX44xX50xX2xXeaxX20xX62xX138xX2xX180xX147xX138xX182xX17fxXexX136xX136xX17fxX136xX5xX147xX183xXdxX49xX27xX183xX136xX138xX180xX182xXf5xX187xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX7xX18xXbxX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX20xX3xXexX23xX24xX25xX1bxX27xX28xX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX38xX4xX3xX1xX3cxXbxX3xX1bxX1xX41xXexX3xX44xX3xXexX23xX48xX49xX3xX4bxX3xXexX34xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX82xX12xX0xX7xXexX23xXcfxX1bxX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb42xX6xX3xX49xXb46xXexX3xXcxX23xX15xX1bxX27xX3xXexX20axX49xX3xXc4xX7d1xX1bxX3xX1xX2b7xX6xX3xX183xX3xXcxX23xX15xX4bxX229xX1bxX3xXexX1xX278xX1bxX27xX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xXaxX3xX1xX23xX10xX85dxX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1bxX1xX183xX86xX15xX4bxX10xX1bxX50xX23xX6xX183xX49xX6xXexX183xXexX23xX15xX1bxX27xX183xXexX6xX49xX183xX82xX6xX1bxX183xX1xXcfxX6xX183xXexX23xX15xX4bxX10xX1bxX183xXexX1xXcfxX1bxX27xX183xX1xX15xX4bxX10xX1bxX183xX4xX6xX1bxX183xX5xXcfxX4xX50xX2xX136xX182xX44xX138xX136xXf5xX1xXexX49xXaxX12xXb42xX6xX3xX49xXb46xXexX3xXcxX23xX15xX1bxX27xX3xXexX20axX49xX3xXc4xX7d1xX1bxX3xX1xX2b7xX6xX3xX183xX3xXcxX23xX15xX4bxX229xX1bxX3xXexX1xX278xX1bxX27xX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX23xXcfxX1bxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX2axX1xXdxX229xX15xX3xXeaxX50xX2xX2xX28xX3xX65xX66xX67xX68xX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxX3xX2axX6xX1bxX3xX2exX2fxX4xX3xX78xX5fxX7axX3xXcxX7dxX1bxX1xX80xX3xXexX76dxX3xX4xX1xX771xX4xX3xX4xX278xX1bxX27xX3xXafxX758xX3xX86xX15xX4bxX34xXexX3xX8cxX8dxX1bxX1xX3xXexX1xX7axX1bxX1xX3xX5xX1dxXbxX3xX82xX7axX3xX23xX6xX3xX49xXb46xXexX3xXcxX23xX15xX1bxX27xX3xXexX20axX49xX3xXc4xX7d1xX1bxX3xX1xX2b7xX6xX3xX183xX3xXcxX23xX15xX4bxX229xX1bxX3xXexX1xX278xX1bxX27xX3xX1xX15xX4bxX6dxX1bxXf5xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX82xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX15xX5xX12xX0xX62xXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX23xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX82xX12xX0xX50xX62xXdxX82xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx82cdxX15xXexX1xXcfxX23xXaxX12xXcxXf5xX67xX0xX50xXbxX12
T.N