Mất giấy chứng nhận QSDĐ
Giấy chứng nhận QSDĐ số 34 do UBND huyện Thạch Hà cấp ngày 1/6/2001.
63f6xa4d2x9654xccb3x865exb42ex9a38xbebbxb78fxX7xdddfx9e49xdf53x6573x77f6xbefcxX5xdcffxXax8a05x6433xae3exXexX3xa2bexXdxX14xb7f6xX3xX4xX1xd4a9xd5d4xX17xX3xX1fxX1xd056xX1fxX3xcc04x8a44xdf46xc106xX0xc56bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6e4xX10xX6x68dexXaxX12xb001xXdxX14xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX17xX3xX1fxX1xX24xX1fxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX7xaf68xX3x6d66xbe8axX3xX3exb812xX3xbe3dx71f6xb1c4xX29xX3xX1xae03xX1axdbfbxX1fxX3xXcxX1xb55dxX4xX1xX3xX3bxe8aexX3xX4xX14xXbxX3xX1fxX17xX71xX1axX3xX2xX2cxcd18xX2cxab62xc93fxX81xX2xc745xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX5dxX3exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10x81b6xXexa46fxX6xX5xXdxX17xX1fxe28cxX3xX4xX10xX1fxXexX10x752ax8ba4xXaxX12xX0xX7xXexXb2xX5dxX1fxX17xX12xXcxX1xd65cxX1fxX17xX3xccdfxb8ccxX5dxX3xb815xX14xXexX3xX17xXdxX14xX1axX3xXex9b50xX0xX2cxX7xXexXb2xX5dxX1fxX17xX12xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX5dxX3exX1axXaxX12xXcx7c69xX1fxX3xXexXc0xXdxX3xX5xX71xXabxX3xXcxXb2xecd4xX1fxX3xX3bxX24xX65xX3xXcxXb2x9ecaxX1fxX1xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX5dxX3exX1axXaxX12xX2axbcf2xX6xX3xX4xX1xaf77xXabxX3xXcxX1xXc0xX1fxX3xX27xX65xX1ax9acexXexX3xXcxXdxX131xX1fxa2c8xX3xXa3x73e5xX3xXcxX1xX6cxX4xX1xX3x9d18xX65x8c4bxX1fxX138xX3xX1xX65xX1axX67xX1fxX3xXcxX1xX6cxX4xX1xX3xX3bxX71xX138xX3xXexX126xX1fxX1xX3xX3bxX71xX3xXcxc25fxX1fxX1xX84xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX5dxX3exX1axXaxX12xX61xc6c6xXc8xX3xX80xX81xX81xafedxX138xX3xX17xXdxX6xX3x6d2cxX108xX1fxX1xX3xXexXc0xXdxX3xXc4xX121xX3xX5x81b5xX3xX5xb090xXexX3xX4xX65xX57xX1fxX3xXexXb2xXc0xXdxX3xXc8xX14xXexX3xX2xX3xX17xXdxX14xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX17xX3xX1fxX1xX24xX1fxX3xX27xX28xX29xX2axX3xX7xX57xX3xX59xX5axX3xX3exX5dxX3xX5fxX60xX61xX29xX3xX1xX65xX1axX67xX1fxX3xXcxX1xX6cxX4xX1xX3xX3bxX71xX3xX4xX14xXbxX3xX1fxX17xX71xX1axX3xX2xX2cxX7exX2cxX80xX81xX81xX2xX84xX3x8634xX24xX1axX3xX6xXdxX3xX1fxX1x6ad0xXexX3xX189x7b54x6a84xX4xX3xX4xX1xX5dxX3xXexXc0xXdxX3xXa3xXdxX1fxX3xX5xX6cxXdxX3xXexX1xX10xX5dxX3xX189xX121xX6xX3xX4xX1xX126xX3xXexXb2xXf2xX1fxX3xb9b5xX71xX3xX5xXdxXf2xX1fxX3xX5xX6cxX4xX3xcb94xX65xX6xX3xX7xX57xX3xX189xXdxX67xX1fxX3xXexX1xX5dxX6cxXdxXabxX3xX81xX182xcf87x85a4xX3xX81xX80xX5axX245xX2xX81xX84xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX5dxX3exX1axXaxX12xXcxXc0xXdxX3xXa3xXdxX1fxX3xX4x95d3xXc8xX3x8ce0xX1fxX84xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX5dxX3exX1axXaxX12xX0xXdxXc8xX17xX3xX7xXb2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXabxX2cxX2cxXdxX84xXc4xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX84xX224xX1fxX2cxX1fxX10xe3a6xX7xX2cxX2xX245xX59xX182xX2cxX245xX7exX3exX2xX81xca6cxX5axX80xX59xX246xXexX245xX81xX5axX246xX5xX81xX84xbcc2xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX65xXc8xXc4xX3xX3exX1xXdxX3exX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXc8xX6xXexX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1xX65xX1fxX17xX3xX1fxX1xX6xX1fxX3xX230xX7xX3exX3exXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX2aaxXdxX3exXexX1xXabxX59xX2xX2xXbxXa3xXb3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXabxX80xX80xX182xXbxXa3xXaxX3xX2cxX12xX0xX2cxXbxX12