Apple sắp ra mắt 3 iPhone mới và đây là những gì bạn cần biết
baohatinh.vn
d858x1312ex14568x15e9dx15d3fx1897ex161b1x130fexda9dxX7x13b03x122d3xe66bx14926x10a11xeb5axX5x11bc7xXax16ea7x17897xXbxXbxX5xX10xX3xX7x119a9xXbxX3x135f4xX6xX3xeb30xX1axXexX3xda9exX3xXdx158c7xX1x15595x1821exX10xX3xX20xe8c6xXdxX3x18f74xe8aexX3x154c0x14aabx1227axX3xX5xX32xX3xX2axX1x12b1axX2ax17811xX3xX3fxfaf7xX3x105f3x110d3xX2axX3xX4x10e90xX2axX3xX44xXdx11892xXexX0x10668xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9f9xX29x10c94xX36xXaxX12x14d20xf670xX4xX1xX3xXexX1x15007xX2exX4x18142xX3xXexX1xXdxX4exXexX3x10c6dxX4exX3xX4xdab0xX6xX3xX7xf513xX2axX3xXbxX1xde7bxX20xX3xX2axX1xXdx1870bx13befxX3xX78xX1xX80xX3xX2ax184b5xX2axX3fxX3xX78xX1x169adxX2axX3fxX3xXexX1xX6xX36xX3xX34xfb02xXdxX3xX2axX1xX6dxX2axX3fxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX7x15b2bxX3xX4x106a0xX3xX24xX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX7xX6xX8cxX70xX3xX1x138e5xX3xXexX1dx16198xX3xX7xX45xX4xX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX31xX32xX3xX4xX29xX2axX3xX4xX1xXdxXbxX3xfe6fxe3cdxX3xX5x115dexX3xX20xX2exXdx10d91xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX13xXbxXbxX5xX10xX3xXexX1xX6dx157a8xX2axX3fxX3xX3fxXdxX2exXdxX3xXexX1xXdx19032xX8cxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX29xX3xXexX1xe06cxX2axX3fxX3xe436xX3xX20xXccxXdxX3xX2axX93xX20xXf1xX3x188bbx17a8fxX2xX134xX3xX4xXbbxX3xXexX1x16e9bxX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX2axX3fxX29xX45xXdxX3xX5xX11cxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX13fxX3xX2axX93xX20xX3xX3fxX49xX2axX3xX2axX1xf90exXexX70xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX34xX8bxX8cxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xX20xe601xX8cxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxXf1xX3x15dd2xX3fxX6dxX110xXdxX3xXexX6xX3xX78xf0a4xX3xX31x10999xX2axX3fxX3xX34xXdxX8bxX8cxX3xXexX6dx1835fxX2axX3fxX3xXex1532axX3xX62xXdxf2b5xX2axX3xX1dxX6xX3xX31xX32xX29xX3xX2axX93xX20xX3xX2axX6xX36xXf1xX3xXcxX1xX6xX36xX3xX34xXa3xXdxX3xX5xX2exX2axX3xX2axX1xX17bxXexX3xX4xXbbxX3xXexX1xX149xX3xXe8xX8cxX17bxXexX3xX1xXdxX11cxX2axX3xXexX1dxfe71xX2axX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX5xX32xX3xX1xX11cxX3xXexX1x155edxX2axX3fxX3xX24xX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xXbxX1xX67xX6xX3xX7xX6xX8cxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12x10b9ex175cexX2axX3xX78xX1xX29xX80xX2axX3fxX3xX24xX3xXexX1xX130xX2axX3fxX3xXexX1dxX6dxX2exX4xX3xX78xX1xXdxX3xX4xX130xX4xX3xX7xX80xX2axX3xXbxX1xX85xX20xX3xX20xX2exXdxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexXf1xX3xf9efxX6dxX2exXdxX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX2axX3fxX6dxX110xXdxX3xXexX6xX3xX34xeeafxX3xX44xXdxX4exXexX3xX31xX8bxX3xX4xX130xX4xX3xX7xX80xX2axX3xXbxX1xX85xX20xX3xX2axX32xX36x15e22xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX24xX3xX20xX29xX62xX10xX5xX70xX3xX78xX67xX4xX1xX3xXexX1xX6dxX2exX4xX3xX20xX32xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX34xXa3xXdxX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax17702xXdxX62xXexX1xX2abxX3xe2cdxee92x18a61xXbxXe8x184e1xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3x151fbxX24xX134xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX2xX36exX2xXexX24xX13fxX360xX140xX140xX5xX140xXf1xf889xXbxX3fx185f3xX1dxX9xX134xX24x18060xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX134xX13fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX13fxX361xX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12x13ef5x105f4xX4xX3xX62x11d39xX3xXexX1fbxX2axX3xX3fxX1afxXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX7xX80xX2axX3xXbxX1xX85xX20xX3xX31xX193xX2axX3xX5xX32xX3xX85xX2axX3xX7xX211xX70xX3xX2axX3fxX6dxX110xXdxX3xXexX6xX3xXexXdxX2axX3xX1dxfc56xX2axX3fxX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xXb8xX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX4xX130xX4xX3xXbxX1xXdxX1fbxX2axX3xX44xX80xX2axX3xX78xX4exX3xX2axX1xXdxX11cxX20xX3xX4xX7cxX6xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3x13dc1xffd2xX70xX3xX4dfxX4e0xX3xX471xX6xXe8xX3xX31xX32xX3xX4dfx16eddxX3xX31xX2exXdxX3xX78xX67xX4xX1xX3xXexX1xX6dxX2exX4xX3xX20xX32xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX3fxXdxX3dxX3xX2axX3fxX8cxX36xX1fbxX2axXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX23cxXbbxX3xX20xfff1xXexX3xX34xXdxX149xX20xX3xX3fxX35xX36xX3xX2axX1xXdxX8bxX8cxX3xXexX1dxX6xX2axX1xX3xX4xX291xXdxX3xX1xXdxX11cxX2axX3xX2axX6xX36xX3xX5xX32xX3xX20xX29xX62xX10xX5xX3xX1dx10097xX3xX2axX1xX17bxXexX3xXexX1dxX29xX2axX3fxX3xX44xX52cxX3xX24xX70xX3xX4xX1xXdxX4exX4xX3xX4dfxX4eexX3xX13fxX140xX2xX134xX70xX3xX7xXb8xX3xX7xXe9xX3xX62x17079xX2axX3fxX3xX20xX32xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3x16b6dxe8bax15b1dxX272xX3xX1xX6xX36xX3xX592xX23cxX272xXf1xX3xX1a2xX1xXdxX8bxX8cxX3xX2axX3fxX8cx167a5xX2axX3xXexXdxX2axX3xX4xX1xX29xX3xX1dxX4a9xX2axX3fxX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xXb8xX3xX7xXe9xX3xX62xX584xX2axX3fxX3xX20xX32xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX591xX592xX593xX272xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX80xX3xX24xX3xX7xX80xX2axX3xXbxX1xX85xX20xX3xX2axX1xX6dxX2axX3fxX3xX2axX1xX32xX3xXbxX1xX35xX2axX3xXexX67xX4xX1xX3xX471xXdxX2axX3fx16c5fxX23cxX1xXdxX3xX66xX8cxX29xX3xX5xX45xXdxX3xX78xX1x1200dxX2axX3fxX3xX34x10463xX2axX1xX3xX31xX193xX2axX3xX4xXbbxX3xX20xX52cxXexX3xX20xX29xX62xX10xX5xX3xX62xX476xX2axX3fxX3xX20xX32xX2axX3xX1xX42xX2axX1xX3xX592xX23cxX272xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX24xX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX7xX6xX8cxX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX360xX360xX35fxXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX24xX3b7xX140xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX2xX360xX24xXexX360xX36exX36exX24xX134xX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX361xX3b7xX361xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX134xX13fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX140xX361xX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX7xXb8xX3xX4xXbbxX3xX24xX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX7xX6xX8cxX3xX34xX149xX3xXexX1xX10xX29xX3xX78xX615xXbxX3xX4xX130xX4xX3xX34xX211xXdxX3xXexX1xX7cxX3xX2axX1xX6dxX3xX4e0xX6xX20xX7xX8cxX2axX3fxX3xX1xX6xX36xX3xe785xX8cxX6xX358xX10xXdxXf1xX3xXcxX8cxX36xX3xX2axX1xXdxX1fbxX2axX70xX3xX4xXbbxX3xX31xX55bxX3xX2axX1xX6dxX3xX4xX1xf7fdxX3xX20xX29xX62xX10xX5xX3xX4xX6xX29xX3xX4xX17bxXbxX3xX2axX1xX17bxXexX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xXexX1dxX6xX2axX3fxX3xX44xX615xX3xX1xX11cxX3xXexX1xX211xX2axX3fxX3xX2axX32xX36xX70xX3xXexX1xX10xX29xX3xfb47xX6xX5xX5xX3xX4e0xXexX1dxX10xX10xXexX3x109f9xX29xX8cxX1dxX2axX6xX5xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12x162a3xXdxX11cxX4xX3xX44xXa3xX3xX7xX8cxX2axX3fxX3xXexX1xX1fbxX20xX3xX211xX2axX3fxX3xX78xX67xX2axX1xX3xXexX1xe05cxX3xX24xX3x13c62xX44xX1fbxX2axX3xX4xX45xX2axX1xX3xX211xX2axX3fxX3xX3fxXbbxX4xX3xX1dxX52cxX2axX3fxX3xX31xX32xX3xX211xX2axX3fxX3xXexX10xX5xX10xXbxX1xX29xXexX29x17c03xX3xX34xX5a8xX2axX3fxX3xX2axX3fxX1x17d57xX6xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xXbxX1xX80xXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX34xXa3xXdxX3xX4xX130xX4xX1xX3xX44xX211xX3xXexX1dxX67xX3xX4xX130xX4xX3xX4xX80xX20xX3xX44xXdxX4exX2axXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX1a2xX1xXdxX8bxX8cxX3xX1xX42xX2axX1xX3xX80xX2axX1xX3xX1dxX23dxX3xX1dxX84cxX3xX3fxX49xX2axX3xX34xX35xX36xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX17bxX36xX3xX1xX291xX2axX3fxX3xX7xXb8xX3xX62xX476xX2axX3fxX3xX20xX52cxXexX3xX4xX584xX20xX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX1xX42xX2axX1xX3xX31xX8cxX99xX2axX3fxX3xX78xX1xX130xX3xX5xX2exX2axX3xX34xX472xXexX3x1114dxX3xX4xX45xX2axX1xX3xXbxX1xX80xXdxX3xX8ccxX2axX1xX6dxX3xX1xX42xX2axX1xX3xXexX1dxX1fbxX2axX8f3xXf1xX3xX23cxX1xX84cxX3xX4xX49xX2axX3xX20xX52cxXexX3xXexX1xX6xX36xX3xX34xXa3xXdxX3xX2axX1x13553xX3xX31xX8bxX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX78xX4exX3xX2axXbbxXdxX3xXexX1dxX1fbxX2axX70xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX34xX291xX3xX1dxX17bxXexX3xX78xX1xX130xX4xX3xX44xXdxX11cxXexX3xX7xX29xX3xX31xX2exXdxX3xXexX1xX4exX3xX1xX11cxX3xX4x1406dxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12x13b4exX6xX4xX10xX3xe3f7xX272xX3xX4xX80xXdxX3xXexXdxX4exX2axX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX36exX140xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX13fxX140xX140xXexX36exX35fxX134xX360xX3b7xX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX2xX360xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX360xX24xX35fxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX140xX13fxX36exXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX82dxX11cxX3xXexX1xX211xX2axX3fxX3xX2axX1x17e83xX2axX3xX62xXdxX11cxX2axX3xX78xX1xX8cxX99xX2axX3xX20xX472xXexX3xX4xX7cxX6xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX4xX32xX2axX3fxX3xXexX211xXexX3xX1xX1baxX2axX3x172dcxX8cxX6xX3xX20xXccxXdxX3xX2axX93xX20xXf1xX3xXcxX1xX10xX29xX3xX471xX6xX4xX4eexX8cxX20xX29xX1dxX7xX70xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX2axX35xX2axX3fxX3xX4xX17bxXbxX3xXa31xX6xX4xX10xX3xXa36xX272xX3xX34xX149xX3x1007bxX3fxXdxX80xX20xX3xX1xXdxX11cxX8cxX3xX8c8xX2axX3fxX3xXex173adxX3xX4xX130xX4xX3xX5xX29xX45xXdxX3xX130xX2axX1xX3xX7xX130xX2axX3fxX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX2axX1xX42xX2axX3xXexX1xX17bxX36xX3xX34xX6dxXd0xX4x144e1xX3xXexX1dxX29xX2axX3fxX3xX20xX99xXdxX3xXexX1dxX6dxX110xX2axX3fxX3xX34xX149xX3xX4xX80xXdxX3xXexX1xXdxX11cxX2axX3xXexX1dxX80xXdxX3xX2axX3fxX1xXdxX11cxX20xX3xX20xX99bxX3xX78xX1xXbbxX6xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX60xX5xX29xX29xX20xX44xX10xX1dxX3fxX3xX34xX5a8xX2axX3fxX3xXexX42xX2axX1xX3xX31xX2exXdxX3xXbf7xX8cxX6xX2axX3xX34xXdxX149xX20xX3xX2axX32xX36xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX23cxX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX7xX10xX5x19193xXdxX10xX3xXexX211xXexX3xX1xX1baxX2axX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xX3xX62xXexX1xX8cxX20xX44xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX36exX140xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX13fxX140xX3b7xXexX36exX134xX3b7xX3b7xX140xX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX24xX361xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX134xX13fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX13fxX361xX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX1a2xX3fxX6dxX110xXdxX3xX62xX476xX2axX3fxX3xX4xXbbxX3xXexX1xX149xX3xX78xX1acxX3xX31xX1afxX2axX3fxX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX7xX10xX5xXcfcxXdxX10xX3xX34xX52cxX3xXbxX1xX35xX2axX3xX3fxXdxX80xXdxX3xX4xX6xX29xX3xX1xX1baxX2axX3xXexX1dxX1fbxX2axX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xXexX1xX4exX3xX1xX11cxX3xX20xX2exXdxXf1xX3xXcxX1xX10xX29xX3xX2axX1xXdxX8bxX8cxX3xX44xX1fbxX2axX70xX3xX34xXbbxX3xX2axX1fbxX2axX3xX5xX32xX3xX4xX6xX20xX10xX1dxX6xX3xX2xX13fxX3xX20xX10xX3fxX6xXbxXdxXe8xX10xX5xX70xX3xX7xX29xX3xX31xX2exXdxX3xX3b7xX3xX20xX10xX3fxX6xXbxXdxXe8xX10xX5xX3xX1xXdxX11cxX2axX3xXexX45xXdxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX66xX4exXexX3xX2axX211xXdxX3xX60xX5xX8cxX10xXexX29xX29xXexX1xX3xX31xX2exXdxX3xX13fxX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX44xX615xX3xX4xX476xX2axX3fxX3xX5xdc43xX4xX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX36exX140xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX13fxX2xX24xXexX3b7xX3b7xX36exX24xX134xX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX3b7xX13fxX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX134xX13fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX13fxX361xX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX1a2xX4exX8cxX3xX44xX45xX2axX3xX20xX8cxX211xX2axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX55bxX3xX20xX52cxXexX3xX44xX32xXdxX3xX1xX130xXexX3xXexX1dxX1fbxX2axX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX31xX2exXdxX3xX6xXdxX3xX34xXbbxX70xX3xX44xX45xX2axX3xX1xX610xX2axX3xX7xXb8xX3xX1xX6dxX99bxX2axX3fxX3xX8c8xX2axX3fxX3xXexX67xX2axX1xX3xX2axX93xX2axX3fxX3xX2axX32xX36xXf1xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX4xX1xX29xX3xX7xXb8xX3xX1xXccxX3xXexX1dxXd0xX3xX62xX8cxX6xX5xX3xX60xX5xX8cxX10xXexX29xX29xXexX1xX70xX3xX4xX1xX29xX3xXbxX1x170a9xXbxX3xX2axXbbxX3xX7xXexX1dxX10xX6xX20xX3xX6xX8cxX62xXdxX29xX3xX4xX1xX29xX3xX13fxX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX44xX615xX3xX4xX476xX2axX3fxX3xX5xXf74xX4xXf1xX3xX23cxX130xX4xX3xX7xX20xX6xX1dxXexXbxX1xX29xX2axX10xX3xX13xX2axX62xX1dxX29xXdxX62xX3xX4xX7cxX6xX3xX4e0xX6xX20xX7xX8cxX2axX3fxX3xX1xXdxX11cxX2axX3xX34xX291xX3xX1xXccxX3xXexX1dxXd0xX3xXexX67xX2axX1xX3xX2axX93xX2axX3fxX3xX2axX32xX36xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX4e0xX45xX4xX3xX2axX1xX6xX2axX1xX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX24xX134xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX13fxX13fxX2xXexX35fxX3b7xX140xX3b7xX24xX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX3b7xX360xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX134xX35fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX3b7xX13fxX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xXb8xX3xXexX1dxX6xX2axX3fxX3xX44xX615xX3xX4xX584xX4xX3xX7xX45xX4xX3xX2xX361xX3xX882xX3xX4xX1xX29xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xXexX1xX6xX36xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX584xX4xX3xX7xX45xX4xX3xX360xX3xX882xX3xXexXc3exX3xX4xX130xX4xX1xX3xX34xX35xX36xX3xX4xX80xX3xX4xX1xX584xX4xX3xX2axX93xX20xXf1xX3xXcxX1xX1bfxX4xX3xXexX4exX70xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX4xX1xX8cxX85xX2axX3xX7xX45xX4xX3xXbxX1xXa3xX3xXexX1xX99xX2axX3fxX3xXexX1dxX1fbxX2axX3xX2axX1xXdxX8bxX8cxX3xX7xX20xX6xX1dxXexXbxX1xX29xX2axX10xX3xX13xX2axX62xX1dxX29xXdxX62xX3xX1xXdxX11cxX2axX3xX2axX6xX36xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX44xX1axXexX3xX34xX49xX8cxX3xX1xXccxX3xXexX1dxXd0xX3xX7xX45xX4xX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xXexX1dxX1fbxX2axX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX361xX3xX2axX1xX6dxX2axX3fxX3xX36xX1fbxX8cxX3xX4xX49xX8cxX3xX2axX3fxX6dxX110xXdxX3xX62xX476xX2axX3fxX3xXbxX1xX80xXdxX3xX20xX8cxX6xX3xX4xX584xX4xX3xX7xX45xX4xX3xX2xX361xX3xX882xX3xX3fxXdxX130xX3xX0xX6xX44xX44xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX6xXexX10xX601xX8cxX7xX62xX3xXbf7xX8cxXdxX4xX78xX31xXdxX10xX358xX3xXexX29xX29xX5xXexXdxXbxX7xXexX10xX1dxX10xX62xXaxX3xX62xX6xXexX6xX601xX4xX29xX2axXexX10xX2axXexX9xXaxX13fxX134xX3xf555xX4e0xX272xXaxX12xX13fxX134xX3xX14f6xX4e0xX272xX0xX51xX6xX44xX44xX1dxX12xX3xX34xX149xX3xXexXbcexX2axX3xX62xX584xX2axX3fxX3xXexX67xX2axX1xX3xX2axX93xX2axX3fxX3xX2axX32xX36xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX4e0xX45xX4xX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX62xX35xX36xX3xX2axX3fxX6dxXd0xX4xX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX36exX140xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX13fxX13fxX361xXexX36exX140xX2xX140xX36exX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX13fxX24xX3b7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX134xX13fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX13fxX361xX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX471xX52cxXexX3xX5xX49xX2axX3xX2axX3dxX6xX70xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX5xX45xXdxX3xX34xXdxX3xX7xX6xX8cxX3xX4xX130xX4xX3xX34xX211xXdxX3xXexX1xX7cxX3xX2axX1xX6dxX3xX82dxX8cxX6xX358xX10xXdxX70xX3xX4e0xX6xX20xX7xX8cxX2axX3fxXf1xX3xf4a8xX6xX5xX6xXe8xX36xX3xX4e0xX2xX140xX3xX4xX7cxX6xX3xX4e0xX6xX20xX7xX8cxX2axX3fxX3xX4xXbbxX3xXexX1xX149xX3xX7xX45xX4xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX130xX4xX3xXexX1xXdxX4exXexX3xX44xX615xX3xX4xX1xX8cxX85xX2axX3x16433xXdxX3xX2axX1xX6dxX3xX1714xX6xX5xX6xXe8xX36xX3xX882xX6xXexX4xX1xX3xX13xX4xXexXdxX31xX10xX70xX3xX1714xX6xX5xX6xXe8xX36xX3xX60xX8cxX62xX7xX3xX44xX4a9xX2axX3fxX3xX4xX130xX4xX1xX3xX78xX67xX4xX1xX3xX1xX29xX45xXexX3xX4xX1xX4exX3xX34xX52cxX3xX31xX32xX3xX34xX472xXexX3xX4xX1xXf74xX2axX3fxX3xX99bxX3xX20xX472xXexX3xX5xX6dxX2axX3fxX3xX4xX7cxX6xX3xX20xX130xX36xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX27xXdxX2axX3xX5xX2exX2axX3xX1xX1baxX2axX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX24xX134xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX13fxX24xX35fxXexX2xX140xX361xX36exX35fxX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX360xX3b7xX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX360xX24xX35fxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX2xX360xX13fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12x11bd4xX149xX3xX1xXccxX3xXexX1dxXd0xX3xX7xX45xX4xX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX62xX35xX36xX3xX2axX3fxX6dxXd0xX4xX70xX3xX34xXdxX8bxX8cxX3xXbf7xX8cxX6xX2axX3xXexX1dxX1afxX2axX3fxX3xX5xX32xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xXbxX1xX80xXdxX3xX4xXbbxX3xX31xXdxX1fbxX2axX3xXbxXdxX2axX3xX5xX2exX2axX3xX1xX1baxX2axXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xXcxX1dxX29xX2axX3fxX3xX7xX211xX3xX24xX3xX20xX29xX62xX10xX5xX3xX20xX2exXdxX70xX3xX7xX20xX6xX1dxXexXbxX1xX29xX2axX10xX3xX78xX4exX3xX2axX1xXdxX11cxX20xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX4dfxX4e0xX3xX7xXb8xX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX2axX35xX2axX3fxX3xX4xX17bxXbxX3xXbxXdxX2axX3xX20xX45xX2axX1xX3xX20xXb8xX3xX2axX1xX17bxXexX70xX3xX20xX8c8xX4xX3xX13fxX140xX601xX13fxX360x10ecaxX3xXexX1dxX29xX2axX3fxX3xX78xX1xXdxX3xX4dfxX4e0xX3xX471xX6xXe8xX3xX7xXb8xX3xX4xX1xX84cxX3xXexX93xX2axX3fxX3xXexX1xX1fbxX20xX3xX2xX140xX601xX2xX360xX1a25xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX471xX32xX8cxX3xX20xX2exXdxX3xX4xX1xX29xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX4dfxX4eexX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXexX8cxX1dxX10xXaxX3xX6xX5xXdxX3fxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX29xX6xX62xX10xX62xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX358xXdxX62xXexX1xX2abxX3xX35fxX35fxX140xXbxXe8xX364xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2abxX3xX36exX24xX134xXbxXe8xX364xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX51xX51xXdxXf1xX44xX6xX29xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf1xX31xX2axX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX13fxX2xX51xX2xX140xX360xX62xX140xX2xX2xX2xX24xX140xX360xXexX134xX361xX2xX13fxX35fxX5xX140xXf1xX3afxXbxX3fxX3b2xX1dxX9xX3b7xX361xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX358xXdxX62xXexX1xX9xXaxX2xX134xX13fxX140xXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX2xX36exX36exX140xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23cxX6xXbxXexXdxX29xX2axX3xX4xX6xXbxXexXdxX29xX2axXaxX12xX0xX51xXexX62xX12xX0xX51xXexX1dxX12xX0xX51xXexX44xX29xX62xX36xX12xX0xX51xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX195axX149xX3xX5xX32xX20xX3xX20xX2exXdxX3xX62xX23dxX2axX3fxX3xX4dfxX4eexX70xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX4xXbbxX3xXexX1xX149xX3xXexX8cxX2axX3fxX3xX1dxX6xX3xX4xX130xX4xX3xX20xX32xX8cxX3xX1xX29xX32xX2axX3xXexX29xX32xX2axX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX29xX3xX2axX93xX20xX3xX2axX6xX36xXf1xX3xX471xX193xX8cxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX3fxXdxX130xX3xX20xX8bxX20xX3xX4xX7cxX6xX3xX1xX291xX2axX3fxX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX4xX1xX29xX3xX7xXb8xX3xX4xXbbxX3xX20xX32xX8cxX3xXexX67xX20xX3xX31xX32xX3xXe8xX6xX2axX1xX70xX3xXexX1xX6xX36xX3xXexX1xX4exX3xX4xX1xX29xX3xX20xX32xX8cxX3xX7xX6xX2axX3xX1xX99xX3xX1xXdxX11cxX2axX3xXexX45xXdxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX471xX6xX1dxX78xX3xX1714xX8cxX1dxX20xX6xX2axX3xX4xX7cxX6xX3xX60xX5xX29xX29xX20xX44xX10xX1dxX3fxX3xX4xX1xX29xX3xX1dxX4a9xX2axX3fxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX4dfxX4eexX3xX20xX2exXdxX3xX4xXa12xX2axX3fxX3xX7xXb8xX3xX4xXbbxX3xX20xX32xX8cxX3xXe8xX84cxX2axX3xX1xX1baxX2axX70xX3xXexX1xX6xX36xX3xX31xX42xX3xX7xX130xX2axX3fxX3xX31xX32xX3xXexX6dxX1baxXdxX3xX2axX1xX6dxX3xXexX1xX4exX3xX1xX11cxX3xX1xXdxX11cxX2axX3xXexX45xXdxXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX60xX52cxX3xX31xXdxX3xXe8xXe9xX3xX5xXecxX3xX20xX2exXdxX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX1714xX49xX2axX3xX2axX1xX6dxX3xX4xX1xX1axX4xX3xX4xX1xX1axX2axX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX7xXb8xX3xX62xX476xX2axX3fxX3xX4xX29xX2axX3xX4xX1xXdxXbxX3xX13xX2xX13fxX3xX4xX7cxX6xX3xX13xXbxXbxX5xX10xXf1xX3xX82dxXdxX11cxX8cxX3xX2axX93xX2axX3fxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX29xX2axX3xX4xX1xXdxXbxX3xX2axX32xX36xX3xX4xX1xX6dxX6xX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xXexXdxX4exXexX3xX5xX52cxX3xX2axX1xX6dxX2axX3fxX3xX20xX52cxXexX3xX7xX211xX3xX2axX3fxX8cxX5a8xX2axX3xXexXdxX2axX3xX4xX1xX29xX3xX1dxX4a9xX2axX3fxX3xX2axXbbxX3xX7xXb8xX3xXexXdxX4exXexX3xX78xXdxX11cxX20xX3xXbxXdxX2axX3xX1xX1baxX2axXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX8abxX2exXdxX3xX20xX52cxXexX3xX31xX32xXdxX3xX5xXdxX2axX1xX3xX78xXdxX11cxX2axX3xX20xX2exXdxX70xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX78xX1acxX3xX31xX1afxX2axX3fxX3xX7xXb8xX3xX44xX1axXexX3xX7xXbbxX2axX3fxX3xXexX211xXexX3xX1xX1baxX2axX70xX3xX34xX615xX2axX1xX3xX31xX615xX3xX31xX32xX3xX34xXdxX8bxX8cxX3xX1xX6dxX2exX2axX3fxX3xXexX211xXexX3xX1xX1baxX2axXf1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX29xX62xX36xXaxX12xX1a2xX3fxX29xX32xXdxX3xX1dxX6xX70xX3xX4xX1xXdxX4exX4xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX4dfxX4eexX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX4xX1xX29xX3xX7xXb8xX3xX2axX35xX2axX3fxX3xX4xX17bxXbxX3xX4eexX13xX471xX3xXexXc3exX3xX24xX3xX1714xX60xX3xX5xX1fbxX2axX3xX36exX3xX1714xX60xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xX62xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX1fbxX2axX3xXbf7xX8cxX6xX2axX2abxX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX8cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX601xXexX1xX8cxX20xX44xX601xX6xX2axX62xX601xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX35fxX4e0xX3xX31xX32xX3xX2axX1xXdxX8bxX8cxX3xX62xX23dxX2axX3fxX3xXdxX27xX6xX62xX3xX7xX1axXbxX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX4xXbcexXbxX3xX2axX1xXbcexXexX3xXdxX591xX4e0xX3xX20xX2exXdxX3b2xXaxX3xX1xX1dxX10xXcfcxX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX601xX44xXdxX601xX7xX29xX51xXdxXbxX1xX29xX2axX10xX601xX35fxX7xX601xX31xX6xX601xX2axX1xXdxX10xX8cxX601xX62xX29xX2axX3fxX601xXdxXbxX6xX62xX601xX7xX6xXbxX601xX78xX1xX29xX2axX3fxX601xX62xX8cxX29xX4xX601xX6xXbxXbxX5xX10xX601xX4xX6xXbxX601xX2axX1xX6xXexX601xXdxX29xX7xX601xX20xX29xXdxX51xX2xX35fxX361xX2xX24xX361xXf1xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX51xX20xX10xX62xXdxX6xX51xX2xX13fxX140xX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX134xX140xX360xX51xX2xX140xX361xX62xX13fxX2xX360xX13fxX361xX360xX360xXexX361xX13fxX361xX24xX5xX134xX601xXdxXbxX1xX29xX2axX10xX7xX35fxX7xX8cxXbxX62xX6xXexX10xXf1xX3afxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX62xXdxX31xX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX35fxX4e0xX3xX31xX32xX3xX2axX1xXdxX8bxX8cxX3xX62xX23dxX2axX3fxX3xXdxX27xX6xX62xX3xX7xX1axXbxX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX4xXbcexXbxX3xX2axX1xXbcexXexX3xXdxX591xX4e0xX3xX20xX2exXdxX3b2xXaxX3xX1xX1dxX10xXcfcxX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX601xX44xXdxX601xX7xX29xX51xXdxXbxX1xX29xX2axX10xX601xX35fxX7xX601xX31xX6xX601xX2axX1xXdxX10xX8cxX601xX62xX29xX2axX3fxX601xXdxXbxX6xX62xX601xX7xX6xXbxX601xX78xX1xX29xX2axX3fxX601xX62xX8cxX29xX4xX601xX6xXbxXbxX5xX10xX601xX4xX6xXbxX601xX2axX1xX6xXexX601xXdxX29xX7xX601xX20xX29xXdxX51xX2xX35fxX361xX2xX24xX361xXf1xX1xXexX20xXaxX12xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX35fxX4e0xX3xX31xX32xX3xX2axX1xXdxX8bxX8cxX3xX62xX23dxX2axX3fxX3xXdxX27xX6xX62xX3xX7xX1axXbxX3xX78xX1xX99xX2axX3fxX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX4xXbcexXbxX3xX2axX1xXbcexXexX3xXdxX591xX4e0xX3xX20xX2exXdxX3b2xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX195axX35xX36xX3xX4xXbbxX3xXexX1xX149xX3xX5xX32xX3xX34xXd0xXexX3xX5xX29xX45xXdxX3xX44xX9cfxX3xX4xX130xX4xX3xX7xX80xX2axX3xXbxX1xX85xX20xX3xX34xX110xXdxX3xX4xXa12xX3xXbf7xX8cxX36xX3xX20xX99xX3xX5xX2exX2axX3xX4xX7cxX6xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX78xX1xXdxX3xX1xX291xX2axX3fxX3xX44xX9cfxX3xX1xXccxX3xXexX1dxXd0xX3xX4xX1xX29xX3xX44xX6xX3xXexX1xX4exX3xX1xX11cxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX4xX476xX2axX3fxX3xX20xX52cxXexX3xX5xXf74xX4xXf1xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX62xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX1xX80xXdxX3xX4xX1xX93xX2axX3fxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX34xX291xX3xX1xX4exXexX3xXexX1xX110xXdxX3b2xXaxX3xX1xX1dxX10xXcfcxX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX601xX44xXdxX601xX7xX29xX51xXbxX1xX6xXdxX601xX4xX1xX6xX2axX3fxX601xXdxXbxX1xX29xX2axX10xX601xX62xX6xX601xX1xX10xXexX601xXexX1xX29xXdxX51xX2xX35fxX36exX35fxX361xX361xXf1xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX3fxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX51xX20xX10xX62xXdxX6xX51xX2xX13fxX140xX51xX2axX10xX358xX7xX51xX2xX361xX36exX361xX51xX2xX140xX360xX62xX13fxX2xX13fxX2xX3b7xX13fxX360xXexX361xX35fxX3b7xX35fxX5xX2xXf1xX3afxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXbxXbxX5xX10xX3xX7xX1axXbxX3xX1dxX6xX3xX20xX1axXexX3xX24xX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX20xX2exXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX36xX3xX5xX32xX3xX2axX1xX3dxX2axX3fxX3xX3fxX42xX3xX44xX45xX2axX3xX4xX49xX2axX3xX44xXdxX4exXexXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX62xXdxX31xX12xX0xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX1xX80xXdxX3xX4xX1xX93xX2axX3fxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX34xX291xX3xX1xX4exXexX3xXexX1xX110xXdxX3b2xXaxX3xX1xX1dxX10xXcfcxX9xXaxX51xXexX1xXdxX10xXexX601xX44xXdxX601xX7xX29xX51xXbxX1xX6xXdxX601xX4xX1xX6xX2axX3fxX601xXdxXbxX1xX29xX2axX10xX601xX62xX6xX601xX1xX10xXexX601xXexX1xX29xXdxX51xX2xX35fxX36exX35fxX361xX361xXf1xX1xXexX20xXaxX12xX27xX1xX80xXdxX3xX4xX1xX93xX2axX3fxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX34xX291xX3xX1xX4exXexX3xXexX1xX110xXdxX3b2xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX1dxX29xX2axX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX1a2xX1xX3dxX2axX3fxX3xX62xX17bxX8cxX3xX1xXdxX11cxX8cxX3xXexX1xXdxX4exX8cxX3xXexX67xX4xX1xX3xX4xX1bfxX4xX3xX34xX4exX2axX3xXexXc3exX3xX4xX80xX3xX13xXbxXbxX5xX10xX3xX31xX32xX3xX34xX211xXdxX3xXexX130xX4xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX130xXbxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xXexX1dxX29xX2axX3fxX3xXexX1xX110xXdxX3xX3fxXdxX6xX2axX3xXbf7xX8cxX6xX3xX78xX1xXdxX4exX2axX3xX4xX35xX8cxX3xX1xX9cfxXdxX3xXbf7xX8cxX10xX2axX3xXexX1xX8cxX52cxX4xX3xX5xX45xXdxX3xX20xX52cxXexX3xX5xX49xX2axX3xX2axX3dxX6xX3xX34xX6dxXd0xX4xX3xX34xX472xXexX3xX1dxX6xX2abxX3xXbxX1xX80xXdxX3xX4xX1xX93xX2axX3fxX3xXdxX27xX1xX29xX2axX10xX3xX34xX291xX3xX1xX4exXexX3xXexX1xX110xXdxX3b2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX62xXdxX31xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX8cxX5xX12xX0xX62xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX51xX62xXdxX31xX12xX0xX51xX62xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e0xX29xX8cxX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX60xX8cxX7xXdxX2axX10xX7xX7xX3xXa36xX2axX7xXdxX62xX10xX1dxX51x1526bxXdxX2axX3fxX0xX51xXbxX12