Đấu giá tài sản cố định, thiết bị sản xuất và quản lý
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá tài sản dự án Nhà máy Gạch tuynel Phúc Đồng của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh ủy quyền. Cụ thể như sau: Toàn bộ tài sản cố định, thiết bị sản xuất và quản lý. (Chi tiết có trong hồ sơ).
4416x7c1cx9a70x9b08x9631xd174x9ee2xca7ex8374xX7x6da7x7be5xdb4ex4b4bxa5c0x6a78xX5xdfc8xXaxb673xd741xd553x8926xX3x4d9dxXdxc7f3xX3xXex4e42xXdxX3xX7xe5d3xd845xX3xX4xbd5fxX3xbf8dxe10fxX21xX1x93b7xX3xXexX1xXdxd56dxXexX3x9b6bxX27xX3xX7xX20xX21xX3xa03cxX15xX14xXexX3xab65xX1cxX3x92abxX15xX20xX21xX3xX5x9d48xX0x8a6dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4762xX10xX6x6df2xXaxX12xX3xXcx5545xX15xX21xX17xX3xXex44f8x8541xX3xaae2xX27xX4xX1xX3xX3execc8xX3xX32xX19xX21xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXex8741xX21xX1xX3xX32xX19xX21xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xX5bx45a0xX3xX19xX21xX3xae59xX1xX1cxX3xX67xX19xa50fxX3xde29xb7e8xX4xX1xX3xXexX15xXaaxX21xX10xX5xX3x53bexX1x8c51xX4xX3xX13xd3a6xX21xX17xX3xX4x4976xX6xX3xb630xa63exX21xX17xX3xXexXaaxX3xXcxXa4xX58xX58xX3xbc06xXcx792fxX3xXc6xX6x7d78xX3xX7xX15xX3xX58xX1cxX3xXcx86d6xX21xX1xX3xXc3xXaaxX3xX41xX15xXaaxaa4fxX21x8976xX3xXc6xX6fxX3xXexX1xe539xX3xX21xX1xada6xX3xX7xX6xX15x8399xX3xXcxXd9xX1cxX21xX3xX32x970bxX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xX4xX24xX3xX26xX27xX21xX1xX2axX3xXexX1xXdxX2fxXexX3xX32xX27xX3xX7xX20xX21xX3xX39xX15xX14xXexX3xX3exX1cxX3xX41xX15xX20xX21xX3xX5xX47xXeexX3x48ebxXc6xX1xXdxX3xXexXdxX2fxXexX3xX4x9a3axX3xXexX60xXd9xX21xX17xX3xX1xXbexX3xX7x9be9x518axXeexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8335xXd9xX5bxXaaxXaxX12xXacxXdxX19xX3xdd8fxX1x877dxXdxX3xX26xXdxXf5xX67xXfexX3x5b9bxbf2bxXeexc42bxX175xX175xXeexX178xX178xX178xXeexX178xX178xX178xX3xX26xXbexX21xX17xXeexX3xXcxX1x58a8xXdxX3xX17xXdxX6xX21xX3xX39xX10xX67xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX2axX3xXexX1xX15xX3xXexXdxXecxX21xX3xX26xae31xXexX3xXexX60xXf9x9574xX4xX3xX3exX1cxX3xX26xX14exX21xX3xXexX1xX6xX67xX3xX17xXdxX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexa0b8xX3xX21xX17xX1cxXaaxX3xXexX1xXc7xX21xX17xX3xX32xX19xXd9xX3xX26xX2fxX21xX3xX2x8790xX3xX17xXdxX18cxX3xX21xX17xX1cxXaaxX3xX2xX178xX49xX2xX2xX49xX176xX178xX2xX1e3xX3xXexXadxXdxX3xXcxX60xX15xX21xX17xX3xXexX66xX67xX3xX69xX27xX4xX1xX3xX3exX6fxX3xX32xX19xX21xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX86xX21xX1xXeexX3xX13xX27xX6xX3xX26xXdxXf5xX67xX3xX39xX10xX67xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xXfexX3xXa4xX1xX1cxX3xX67xX19xXaaxX3xXacxXadxX4xX1xX3xXexX15xXaaxX21xX10xX5xX3xXb8xX1xXbaxX4xX3xX13xXbexX21xX17xd194xX3xX26xX27xX6xX3xX4xX1xX86xXfexX3xX39xa3daxX3xXb8xX1xXbaxX4xX3xX13xXbexX21xX17xX2axX3xX1xX15xXaaxc2b9xX21xX3xX58xXf9xX14exX21xX17xX3x963dxX1x919fxXeexX3xXcxa300xX3xX4xX1x562exX4xX3xXbxX1xXdxX283xX21xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX3exX1cxXd9xX3xX21xX17xX1cxXaaxX3xX2xX2xX49xX2xX2xX49xX176xX178xX2xX1e3xX2axX3xXexXadxXdxX3xX1xX106xXdxX3xXexX60xXf9xX18cxX21xX17xX3xXcxX60xX15xX21xX17xX3xXexX66xX67xX3xX69xX27xX4xX1xX3xX3exX6fxX3xX32xX19xX21xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX86xX21xX1xXeexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd9xX5bxXaaxXaxX12xX281xb969xX21xX1xX3xX67xX18cxXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX287xX3xX4xX1xX28bxX4xX2axX3xX4xX19xX3xX21xX1xX66xX21xX3xX4xX142xX3xX21xX1xX15xX3xX4xa288xX15xX3xX26xX2fxX21xX3xXexX1xX6xX67xX3xX16axX1xX20xXd9xX3xX1xXbexX3xX7xX14exX2axX3xX39xX10xX67xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xX3exX1cxX3xX26xa461xX21xX17xX3xX16axX47xX3xXexX1xX6xX67xX3xX17xXdxX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXeexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd9xX5bxXaaxXaxX12xXd3xa3b1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2fxXexX3xX39xXdxX21xX3xX5xXdxX283xX21xX3xX1xX278xXfexX3xXcxX60xX15xX21xX17xX3xXexX66xX67xX3xX69xX27xX4xX1xX3xX3exX6fxX3xX32xX19xX21xX3xX26xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX20xX21xX3xXexX86xX21xX1xXeexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd9xX5bxXaaxXaxX12xX13xX27xX6xX3xX4xX1xX86xXfexX3xa7f0xX24xX3xX2xX1e3xX1e3xX2axX3xX26xXf9xX18cxX21xX17xX3xX58xX1cxX3xX58xX15xXaaxX3xXcx7359xXbxX2axX3xXcxXb8xX3xX58xX1cxX3xXcxXe2xX21xX1xXeexX3xX13xXdxX278xX21xX3xXexX1xXd9xXadxXdxXfexX3xX178xX175xdc3bxX175xXeex9844x4e98xX412xX412xX412xX412xX3xX1xXd9xX1abxX4xX3xX7xX24xX3xX178xX412xX2xX175xXeexb871x9f62xX1e3xX415xX429xX415xX3xX137xX17xX1abxXbxX3xX6xX21xX1xX3x950dxXd9xX21xX17xX14fxXeexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd9xX5bxXaaxXaxX12xee0exX10xX32xX7xXdxXexX10xXfexX3xX1xXexXexXbxXfexX49xX49xX5bxX6xX15xX17xXdxX6xXeexX1xX6xXexXdxX21xX1xXeexX17xXd9xX3exXeexX3exX21xXeexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX160xXd9xX5bxXaaxXaxX12xX0xXdxX67xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX15xX67xX32xX3xX5bxX1xXdxX5bxX10xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXeexX32xX6xXd9xX1xX6xXexXdxX21xX1xXeexX3exX21xX49xX21xX10xa8d2xX7xX49xX2xX1e3xX42axX42axX49xX416xX1e3xX5bxX2xX178xX429xX2xX178xX176xX176xXexX412xX412xX416xX429xX5xX175xXeex8f23xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5bxX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xXexX6xXdxX3xX7xX6xX21xX3xX4xXd9xX3xX5bxXdxX21xX1xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX32xXdxX3xX7xX6xX21xX3xX39xX15xX6xXexX3xX3exX6xX3xX41xX15xX6xX21xX3xX5xXaaxXaxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxX4c0xXdxX5bxXexX1xXfexX415xX415xX178xXbxX39xX25cxX1xX10xXdxX17xX1xXexXfexX175xX1e3xX1e3xXbxX39xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12