Truyện cười: Tăng lương
Một người nói chuyện với đồng nghiệp:
ee44x101e4x18472xfd45x10089xf50fx11597x1485ax15421xX7x151bfx18b2bx15ff0x14676xee92x13f8fxX5x14090xXax12500xXcx126c3x12ae7x14edbx157e8xf9f0xX3xX4x13063x1210axXdx116b9xX3xXcx11e03xX18x14b9dxX3xX5xX1bx16094xX18xX23xX0x18e5cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1812cxX10xX6x11efcxXaxX12xX0xX7xXexX14x10461xX18xX23xX12x14880x185e4xXexX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX3xX18x107a9xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xf192x10c1dxXdxX3x17c3bx13ce0xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX17xXbxX1exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xX3dxX3xXbx16d20xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdx11c5axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8bxX10xX18xXexX10xX14xX3xX3dxXexX1xX15xX95x10b0fxX3xX3dxX1xXdxX3dxX10xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax1235cxXdxX3dxXexX1xX1exX3x154bdxX2x10b2dxXbxf21fx146b5xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1exX3x12e6cxX2x12d5fxXbxXc7xXc8xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1exX2bxX2bxXdxff3cxXacxX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe7xX66xX18xX2bxX18xX10xXbcxX7xX2bx12157xXd4xXfaxXd2xX2bxX2xXfaxfe95xX3dxXfaxXd4x182aaxXfaxXd2xXc5xX101xXexf872xXd2xXd4xXc3xX105xX5xXd4xXe7x10f1fxXbxX23x11756xX14xX9xXc3xXd4xXd4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18d8axX44xX3dxX16xXaxX12x16bafxX3xX3ax16cf7xX95xX3x178dcxX15xX6xX3xXexX156xXdxX3xX23x127c2xXbxX3xX7x11c59xXbx11673xX3xX14xX6xX3xXex1356exXdxX3xX1x10df3xX15xX3xXexX1xX1bxX1exX3x162f3xX48xX49xXexX3xX5x145edxX3xX7xX166xXbxX3xXbxX1x1352exXdxX3xXexX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xX3xX4xX1xX44xX3xXexX156xXdxXe7xX3xX3axX6xXdxX3xX5xX180xX3xXexX156xXdxX3xXacx18760xX3xX66xXdxX17xX4xf391x1403bxXe7xX3x13beexX6xX15xX3xX95xX49xXexX3xX1xX6bxXdxX3xXexX14xX6xX18xX1xX3xX5xX15xX172xX18xX3xX159xX15xX16xX166xXexX3xX5xXdxX17xXexX168xX3xX4xX1x13837xX18xX23xX3xXexX156xXdxX3xX6ax158b9xX3xX6axXdxX3xX6axX166xX18xX3xXexX1xX1abxX6xX3xX1xXdxX17xXbxX3xXexX14xX44xX18xX23xX3xX1x173a2xX6xX3xXacx10202xX18xX1xXe7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3xXcxX1xX1abxX6xX3xX1xXdxX17xXbxX3xXexX1xX166xX3xX18xX180xX44xX116xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3x10caexX180xX3xX7xX166xXbxX3xX7x14908xX3x17abdxX1xX156xX18xX23xX3xXexX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xX168xX3xX4xX1fdxX18xX3xXexX156xXdxX3xX7xX24dxX3xX24fxX1xX156xX18xX23xX3xXacxX1abxX3xX66xXdxX17xX4xXe7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX18xX23xX12x134c7xX3x1186ex10178xX3xXexX1xX1bxX3xX24fx107d5xX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX3xX18xX5cxXdxX3xX66xX67xXdxX3xX7xX166xXbxX1exX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3xX1b5xX166xXbxX3xXbxX1xX188xXdxX3xXexX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xX3xX4xX1xX44xX3xX10xX95xXe7xX3x15278xX95xX3xX4xX1fdxX18xX3xXbxX1xX188xXdxX3xX18xX15xX156xXdxX3xX95xfcb6xX16xX3xX6ax11e2bxX6xX3xX4xX44xX18xXe7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3xX8bxX156xX3xX4xX5cxX3xX95xX2fdxX16xX3xX6axX301xX6xX116xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3xX3axX6xXdxX3xX6axX301xX6xX3xX4xf086xX6xX3xX10xX95xX3xX66xX180xX3xX95xX49xXexX3xX6axX301xX6xX3xX4xX34dxX6xX3xX95x11bbcxX3xX4xX1xX6bxX18xX23xX3xX10xX95xXe7xX0xX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX297xX3xX299xX1x11c63xX18xX3xX66xXdx1348exX18xX1exX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3xXcxX156xXdxX3xX5xX180xX95xX3xeeddxX3xX6axX37axX16xX3xX7xX15xX16exXexX3xX95xX1bxX1cxXdxX3xX18xX21xX95xX3xX14xX1fdxX18xX23xXe7xX3xX48xX49xXexX3xX95xX201xX18xX1xX3xXexX156xXdxX3xX5xX180xX95xX3xXacx106dexX18xX23xX3xXacxX6xX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xX95xX180xX3xX4xX1x15b69xX3xX21xX18xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xX3xX4xX5cxX3xX95xX49xXexX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xXexX1xX156xXdxXe7xX3xX14dxX37axX16xX3xX23xXdxX1cxX3xXexX1xX201xX3xXexX156xXdxX3xX95xX15xX16exX18xX3xXexX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xXe7xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX12xX153xX3xXcxX156xXdxX3xX24fxX1xX156xX18xX23xX3xXexX1x17f00xX3xXexX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xX3xX4xX1xX44xX3xX6xX18xX1xX3xX6axX1bx13a05xX4xX168xX3xX18xX1xX1bxX18xX23xX3xX18xX166xX15xX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX44xX3xXexX156xXdxX3xXacxXdxX166xXexX3xX1xX6xXdxX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xX24fxXdxX6xX3xX5xX180xX3xX6xXdxX3xXexX1xX201xX3xXexX156xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX1x15f05xX3xX18xX23xX1xX3e8xX3xX66xXdxX17xX4xXe7xX0xX2bxXbxX12xX0xX3dxXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX14xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX12xX0xX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX37fxX18xX3xX159xX15xX6xX18xX1exX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX153xXexX1xX15xX95xXacxX153xX6xX18xX3dxX153xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x145d2xX1xXdxX3xXbxX1x14af8xX3xX18xX29axX3xX7xX15xX16xX3xX3dxXdx15c0cxX18xXaxX3xX1xX14xX10x15883xX9xXaxX2bxXexX1xX10xX153xX23xXdxX44xXdxX153xX18xX23xX1xXdxX10xX18xX23xX2bxXexX14xX15xX16xX10xX18xX153xX4xX15xX44xXdxX153xX24fxX1xXdxX153xXbxX1xX15xX153xX18xX15xX153xX7xX15xX16xX153xX3dxXdxX10xX18xX2bxX2xX105xXfaxXc5xXfaxXd2xXe7xX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2bxX95xX10xX3dxXdxX6xX2bxX2xXfaxXd4xX2bxX18xX10xXbcxX7xX2bxXfaxXd4xXfaxXd4xX2bxX2xXd4xXc5xX3dxXd2xX2xXc5xXfax12313xXfaxXd2xXexXc5xX5a1xXd2xXd2xXfaxX5xXd4xXe7xX113xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxX6xX12xX0xX3dxXdxX66xX12xX0xX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX521xX1xXdxX3xXbxX1xX527xX3xX18xX29axX3xX7xX15xX16xX3xX3dxXdxX532xX18xXaxX3xX1xX14xX10xX539xX9xXaxX2bxXexX1xX10xX153xX23xXdxX44xXdxX153xX18xX23xX1xXdxX10xX18xX23xX2bxXexX14xX15xX16xX10xX18xX153xX4xX15xX44xXdxX153xX24fxX1xXdxX153xXbxX1xX15xX153xX18xX15xX153xX7xX15xX16xX153xX3dxXdxX10xX18xX2bxX2xX105xXfaxXc5xXfaxXd2xXe7xX1xXexX95xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX521xX1xXdxX3xXbxX1xX527xX3xX18xX29axX3xX7xX15xX16xX3xX3dxXdxX532xX18xX0xX2bxX6xX12xX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX299xX166xX15xX3xXexX14x127caxXdxX3xX6axX2fdxXexX3xX18xX180xX16xX3xX24fxX1xX156xX18xX23xX3xX4xX5cxX3xX10xX95xX3xXexX1xX201xX3xX7xX24dxX3xX14xX6xX3xX7xX6xX44xX3xX18xX1xX3e8xX116xX3xX153xX3xXcxX1xX201xX3xX18xX5cxX3xX7xX24dx11559xX18xX1xX363xX3xX1xX27xX18xX3xX4xX188xX3xXexf0e7xX1b1xX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX3dxXdxX66xX12xX0xX2bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x10543xXdxX17xX4xX3xX4xX34dxX6xX3xX66xX460xXaxX3xX1xX14xX10xX539xX9xXaxX2bxX23xX44xX4xX153xX1xX6xXdxX2bxXexX14xX15xX16xX10xX18xX153xX4xX15xX44xXdxX153xX66xXdxX10xX4xX153xX4xX15xX6xX153xX66xX44xX2bxX2xX105xXfaxX2xXc5xXd2xXe7xX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2bxX95xX10xX3dxXdxX6xX2bxX2xXfaxXd4xX2bxX18xX10xXbcxX7xX2bxXfaxXd4xX2xX105xX2bxX2xXd4xX101xX3dxXc5xXd4xX101xXd2xXc5xXfaxXd4xXexX5a1xXd4xX10bxX2xX5xX5a1xX153xXd2xXc5xXd2xXc3xX101xXc3xX2xXc3xX6xXd2xXd2xX2xX10xXfaxX153xXdxX95xX23xXe7xX113xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxX6xX12xX0xX3dxXdxX66xX12xX0xX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX704xXdxX17xX4xX3xX4xX34dxX6xX3xX66xX460xXaxX3xX1xX14xX10xX539xX9xXaxX2bxX23xX44xX4xX153xX1xX6xXdxX2bxXexX14xX15xX16xX10xX18xX153xX4xX15xX44xXdxX153xX66xXdxX10xX4xX153xX4xX15xX6xX153xX66xX44xX2bxX2xX105xXfaxX2xXc5xXd2xXe7xX1xXexX95xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX704xXdxX17xX4xX3xX4xX34dxX6xX3xX66xX460xX0xX2bxX6xX12xX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX3axX6xXdxX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xXacxX6d8xX18xX3xX5xX37axX15xX3xX18xX23xX180xX16xX3xX23xX162xXbxX3xX18xX1xX6xX15xX1exX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX3dxXdxX66xX12xX0xX2bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX704xX180xX18xX23xX3xX3dxX532xX3xXacxX6xX16xX3xX1xX27xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX539xX9xXaxX2bxX23xX44xX4xX153xX1xX6xXdxX2bxXexX14xX15xX16xX10xX18xX153xX4xX15xX44xXdxX153xX66xX6xX18xX23xX153xX3dxX10xX153xXacxX6xX16xX153xX1xX44xXdxX2bxX2xX105xX2xX105xX10bxX5a1xXe7xX1xXexX95xXaxX12xX0xXdxX95xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX2bxX95xX10xX3dxXdxX6xX2bxX2xXfaxXd4xX2bxX18xX10xXbcxX7xX2bxXfaxXd4xX2xX105xX2bxX2xXd4xX101xX3dxX2xX2xXc5xXc5xXd4xXd2xX105xXexX101xX2xX2xX101xX5xXd4xX153xX2xXd2xXd2xXc3xX105xXc5xXfaxX105xX105xXd2xX153xX2xXd2xXd2xXc3xX101xX101xX10bxXfaxXc5xXe7xX113xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xXcxX21xX18xX23xX3xX5xX1bxX27xX18xX23xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxX6xX12xX0xX3dxXdxX66xX12xX0xX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX704xX180xX18xX23xX3xX3dxX532xX3xXacxX6xX16xX3xX1xX27xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX539xX9xXaxX2bxX23xX44xX4xX153xX1xX6xXdxX2bxXexX14xX15xX16xX10xX18xX153xX4xX15xX44xXdxX153xX66xX6xX18xX23xX153xX3dxX10xX153xXacxX6xX16xX153xX1xX44xXdxX2bxX2xX105xX2xX105xX10bxX5a1xXe7xX1xXexX95xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX704xX180xX18xX23xX3xX3dxX532xX3xXacxX6xX16xX3xX1xX27xXdxX0xX2bxX6xX12xX0xX2bxX7xXexX14xX44xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX12xX297xX3xXcxX14xX44xX18xX23xX3xX23xXdxX1cxX3xXexX1x17d2axX4xX3xX1xX180xX18xX1xX3xX95xX156xX18xX3xX1xX44xX696xX3xX1xX4a0xX4xX3xXexX1x169ccxX16xX3xX23xXdxX696xX44xX3xX18xX5cxXdxX3xX66x11e74xX3xX4xX696xX4xX3xXex13f47xX18xX1xX3xX4xX1xX2fdxXexX3xX4xX34dxX6xX3xX66xX180xX18xX23xXe7xX0xX2bxXbxX12xX0xX2bxX3dxXdxX66xX12xX0xX2bxX5xXdxX12xX0xX2bxX15xX5xX12xX0xX3dxXdxX66xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX2bxX3dxXdxX66xX12xX0xX2bxX3dxXdxX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX44xX3dxX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc7xXexX153xX6xX5xXdxX23xX18xX1exX3xX14xXdxX23xX1xXexXc8xXaxX12xX0xX10xX95xX12xXcxX1xX10xX44xX3xXcxX1xX10xXexX1xX6xX44xX66xX6xX18xX1xX44xX6xX0xX2bxX10xX95xX12xX0xX2bxXbxX12