Facebook sẽ áp dụng AI để loại bỏ video giả trên News Feed
Facebook cho biết hãng sẽ sử dụng AI để loại bỏ phần lớn những bài báo hay hình ảnh đánh lừa người sử dụng bằng clickbait.
2661x3137x6c1ax3840x9fe2x7773x3591x5b9fx9fa3x8a73xX8x2953xa2f9x532cx5213x6b54xX8x3c6ex7f08xX2xX11xX6xXdxXbx38d1xX0x4f30x3224xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx3c51x382axX2xX11xX6xXdxXbxX17x667exX7xX5xXdx3811x4139xX30x53e0xX4xX8x9444xX4x683exX23xX4xX1x87cfxXcx53e1xX4x63c0x81aaxX4x3404x5512xX4xX6xX30x6565xX2xX4xX2fx766bxX4xX3xX2xX1xXdxX30xX4xX3dxX2x5c92xX4xX11x34daxa643xXcxX4x9e3fxXdxXexX8xX4xX2bxXdxXdxX1xX0x62ffxX19xX1axX17xX0xX66xX1xX2xX3xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x7357xXdxX7xX1xXbxX17xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX5xX19xX30xX4xX2fxX2x7519xX11xX4xX19x9f69xXcxX3dxX4xX8xX35xX4xX8x936dxX4xX1xX3bxXcxX3dxX4xX3fxX40xX4xX42xX43xX4xX6xX30xX47xX2xX4xX2fxX4bxX4xX23xX19x3467xXcxX4xX6x5553xXcxX4xXcxX19x4b80xXcxX3dxX4xX2fx6a54xX2xX4xX2fxX37xX30xX4xX19xX7x4a59xX4xX19xa1f5xXcxX19xX4xX55xXcxX19xX4xX42xX37xXcxX19xX4xX6x47d9xX7xX4xXcxX3dx63bax54a0xX2xX4xX8xX9cxX4xX1xX3bxXcxX3dxX4xX2fxa399xXcxX3dxX4xX5xX6xX2xX5xX32xX2fxX7xX2xX11x9e2dxX0xX66xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x9ee9xX30xX1xXcaxXbxX4xX8xX11xXcaxX6xXdxXaxXbxX11xXdx4ac3xX11xX10xX7xX6xX2xX3dxXcx93cfxX4xX5xXdxXcxX11xXdxX58x4142xXbxX17xX0xX2x97f5xX3dxX4xX8xX11xXcaxX6xXdxXaxXbxX19xXdxX2xX3dxX19xX11xX121x3a1dx5595xa153xX23xX119xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXcxXdxXexX8xX10xX2xX12exX3dxXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbx5d01xX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX8xXdxX4xX7xX23xX4xX1x95f6xXcxX3dxX4xX7xX2xX4xX1xXdxX4xX6xX30xX7xX2xX4xX2fxX30xX4xX3xX2xX1xXdxX30xX4xX3dxX2xX7xX4xX11xX58xXdxXcxX4xXcxXdxXexX8xX4xX15cxXdxXdxX1xXbxX4xX8xX58xX5xXaxXbxX19xX11xX11xX23xX121xX66xX66xX2xXfaxX2fxX7xX30xX19xX7xX11xX2xXcxX19xXfaxX3xXcxX66xXcxXdxXexX8xX66xX1ax8c8bx9ea2xX1baxX66xX1b9xX1b9xX1x3449x3d9exX141xX1bax9d80xX1ax3a03xX11xX1c6xX1axX1axX1c0xX6xX1c1xXfax7e47xX23xX3dxXbxX4xX66xX17xX0xX66xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX10axX30xX1xXcaxXbxX17xX10axX47xXcxX4xX42xX94xX4xX2fxX7xX30xX4xX3dxX2xXe1xX4xXcxX19xXcdxXcxX4xX11xX19x8ec2xXcaxX4xX12ex2e87xX11xX4xX42xXe0xXe1xXcxX3dxX4xX6xX2xXcxX32xX4xX5xX19x4cd0xX7xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX55xXcxX19xX4xX5x6da9xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xXcx5f76xX11xX4x60eax4969xX6xX7xXcax5fdbxX4x2784xX4xX3dxX2xXbcxX7x9f08xX4xX42xX43xX4xX58x933fxX2xX4xX8xX7xX16cxX4xX42xX222xX4xX2fxX47xXcxX4xX2fxX201xX12exX4xX3xXc1xX30xX4xX3xXcdxX4xXcxX3dx7d86xX4xXcxX19xXe0xX4xX42xXe0x3b08xX5xX4xX119xXdxX12exX4xX3xX2xX1xXdxX30xX4xX11xX19xXcdxX4xX6xX47xX2xX4xX2fx691cxX4xX5xX19xX16cxXcaxX43xXcxX4xX42xX90xXcxX4xX12exX205xX11xX4xX42xXe0xXe1xXcxX3dxX4xX1x4395xXcxX4xX2fxX59xXcxX4xXcxX3dxX30xXc1xX2xX4xX5xX19xXe0xX7x44a1xX4x27b0xX222xX4xX5xX19x93c4xXcxX19xX4xX6xXc1xX4xX5xX6xX2xX5xX32xX2fxX7xX2xX11xX4xX3xX2xX1xXdxX30xX4xX10xX4xX12exX205xX11xX4xX1xX47xXcxX3dxX4xX11xX19xX2xX90xX11xX4xX32xX90xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX55xXcxX19xX4xX42xX43xX4xX1xX3bxX4xX1x58a2xX4xXcxX19xXbcxXcxX3dxX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1x6af0xXcxX3dxX4xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX11xX19xX2xX90xX16cxX4xX19xX2xX43xX16cxX4xX2fxX2xX90xX11xX4xX3x5c9fxX4xX5x9dc2xXcxX3dxX4xXcxX3dxX19x8749xX4xX19xX30x26ecxX5xX4xX5xX19x2dedxX4xX42x5b08xXcxX4xX3dxX2xX55xXcxX4xX6xXc1xX4xX42xX7xXcxX3dxX4xX32xX19xX314xXcxX3dxX4xX11x771cxX23xX4xX11xX58xX16cxXcxX3dxX4xX2fxX201xX12exX4xX3xXc1xX30xX4xX12exX205xX11xX4xX42xXe0xXe1xXcxX3dxX4xX6xX2xXcxX32xX4xX2fxX201xX11xX4xX32xa1a0xXfaxX0xX66xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX10axX30xX1xXcaxXbxX17xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX11xX58xX30xXcxX3dxX4xX8xX16cx8156xX11xX4xXcx33bexX12exX4xX3xXdbxX7xX4x5968xX16cxX7xX4xX42xX94xX4xX3dxX2xX7xX4xX11xX38fxXcxX3dxX4xX3dxX201xX23xX4xX42xX314xX2xX4xXcxX2e4xX4xX6x81a5xX5xX4xX5x28e9xX7xX4xX12exXcdxXcxX19xX4xXcxX19xXedxX12exX4xX5xX19xX38bxXcxX3dxX4xX6xX47xX2xX4xX5xX37xX5xX4xX2fxXc1xX2xX4xX2fxX37xX30xX4xX5xX6xX2xX5xX32xX2fxX7xX2xX11xX4xXcxX19xXe0xX4xX3xX33exXcaxX23axX4xX3xXc1xX4xX3dxX2xXe1xX4xX5xX314xXcxX3dxX4xX11xXcaxX4xX42xX94xX4xX11xX2xX90xX23xX4xX11xX3bxX5xX4xX22dxX8xXe1xX4xX3dxX37xXcaxX232xX4xX42xX90xXcxX4xX12exX205xX11xX4xX1xX47xXcxX3dxX4xX1xX3bxX4xX1xX2e4xX4xX2fxX201xX12exX4xX3xXc1xX30xX4xXcxXbcxX7xX23axX4xX5xX19xX2a9xXcxX19xX4xX6xXc1xX4xX5xX6xX2xX5xX32xX2fxX7xX2xX11xX4xX3xX2xX1xXdxX30xXfaxX4x7691xX205xX11xX4xX11xX58xX30xXcxX3dxX4xXcxX19xXbcxXcxX3dxX4xX5xX37xX5xX19xX4xX23xX19x7bacxX4xX2fxX2xX90xXcxX4xXcxX19xX201xX11xX4xX8xX23xX7xX12exX12exXdxX58xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX4xX42xX43xX4xX1xX3bxX4xX1xX2e4xX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX23axX4xXcxX19xXe0xX4xX42xX94xX4xXcxX59xX16cxX4xX11xX58xX59xXcxX23axX4xX6xXc1xX4xX8xX9cxX4xX1xX3bxXcxX3dxX4xXcxX22axX11xX4xX22exX6xX7xXcaxX4xX3dxX2xX55xX121xX4x755cxX19xX2xX7xX4xX8x7091xX4xX12exX205xX11xX4xX2fxXc1xX2xX4xX2fxX37xX30xX4xX3xXb7xX2xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX55xXcxX19xX4xX15cxXdxX7xX11xX16cxX58xXdxX1xX4xX5xX222xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xXcxX22axX11xX4xX22exX6xX7xXcaxX4xX234xX4xX3dxX2xXbcxX7xX23axX4xX3xXc1xX4xX5xX19xX324xX4xX5xXb3xXcxX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX4xX6xXe0xXb7xX11xX4xX5cxXdxXexX8xX4xX2bxXdxXdxX1xX4xX32xX19xX314xXcxX3dxX4xX11xX33exX23xX4xX11xX58xX16cxXcxX3dxX4xX8xX35xX4xX58xX201xX11xX4xX1x891exX4xX2fxX279xX4xX42xX37xXcxX19xX4xX6xXdbxX7xX23axX4xXcxX19xX2xX311xX16cxX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX4xX5x5897xXcxX4xX11xX3b2xX4xX19xX4bxX2xX4xX11xX47xX2xX4xX8xX7xX30xX4xX3xX2xX1xXdxX30xX4xX32xX19xX314xXcxX3dxX4xX11xX3b2xX4xX23xX19xX37xX11xX4xX12exXc1xX4xX2fxX201xX12exX4xX3xXc1xX30xX4xXcxX22axX11xX4xX22exX6xX7xXcaxX4xX12exX205xX11xX4xX6xXb3xXcxX4xXcxXbcxX7xX4xX42xX43xX4xX119xXdxX12exX4xX3xXc1xX4xX11xX19xX90xX4xX6xXc1xX4xX42xXe0xX263xX5xX4xX1xX291xXcxX4xX11xXb7xX2xX4xX12exX205xX11xX4xX2fxXc1xX2xX4xX2fxX37xX30xX4xX32xX19xX37xX5xXfaxX0xX66xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX10axX30xX1xXcaxXbxX17xX44axX205xX11xX4xX5xX37xX5xX19xX4xXcxXbcxX7xX4xXcxX19xXbcxXcxX3dxX4xX32xX4bfxX4xX5xX19xX16cxXcaxX59xXcxX4xX42xX2xX4xX8xX23xX7xX12exX4xX11xX19xXe0xXe1xXcxX3dxX4xX8xX9cxX4xX1xX3bxXcxX3dxX4xX42xX222xX4xX6xXc1xX4xX42xX38fxXcxX3dxX4xX11xX55xX2xX4xX12exX205xX11xX4xX2fxX215xX5xX4xX55xXcxX19xX4xX11xX58xX314xXcxX3dxX4xX3dxX2xX38bxXcxX3dxX4xX12exX205xX11xX4xX3xX2xX1xXdxX30xX4xX42xX7xXcxX3dxX4xX42xXe0xX263xX5xX4xX23xX19xX37xX11xX4xX42xX43xX4xX42xX37xXcxX19xX4xX6xXdbxX7xX4xX11xX19xX16cxX33exX11xX4xX11xX30xX37xXcxX4xX5xX3b6xX7xX4xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xXfaxX4xX7bxXb3xX16cxX4xX19xX90xX11xX4xXcxX19xXbcxXcxX3dxX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX11xX19xX47xX30xX4xX5xX314xXcxX3dxX4xXcxX3dxX19xX31bxX4xX8xX35xX4xX32xX19xX314xXcxX3dxX4xX2fxX279xX4xX42xX37xXcxX19xX4xX6xXdbxX7xX23axX4xXcxX19xXe0xXcxX3dxX4xX6xX30xX47xX2xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX5xX6xX2xX5xX32xX2fxX7xX2xX11xX4xXcxXc1xXcaxX4xX58xX201xX11xX4xX1xX539xX4xX2fxX201xX12exX4xX3xXc1xX30xX4xX3xXcdxX4xX11xX19xXe0xXe1xXcxX3dxX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX55xXcxX19xX4xX8xX9cxX4xX1xX3bxXcxX3dxX4xX6xXc1xX4xXcxX19xXbcxXcxX3dxX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX55xXcxX19xX4xX2fx77f6xX11xX4xX12exX711xX11xX23axX4xX32xX19xX327xX2xX4xX1xX33exXcaxX4xX11xX2a9xXcxX19xX4xX11xX55axX4xX12exX55axX4xX5xX7xX30xX4xX42xX205xX4xX3xXc1xX4xX1xX2f3xX4xX8xX7xX30xX4xX32xX19xX314xXcxX3dxX4xX23xX19xX55xX2xX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX4xXcxXc1xX30xX4xX5x3a27xXcxX3dxX4xX11xX19xX314xXcxX3dxX4xX11xX19xX47xX30xX4xX5xX314xXcxX3dxX4xXcxX3dxX19xX31bxX4xX11xX19xX314xXcxX3dxX4xX11xX2xXcxXfaxX0xX66xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX10axX30xX1xXcaxXbxX17xX4b9xXb3xXcxX4xX6xXe0xX16cxX4x918axX4xX42x63f1xXcaxX4xX6xXc1xX4xX6xXb3xXcxX4xX42xXb3xX16cxX4xX11xX2xX59xXcxX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX4xX5xX19xX215xXcxX3dxX4xX32xX2xX90xXcxX4xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX42xX2xX4xX119xX7xX4xX19xX327xXcxX4xXcxX3dxX30xXc1xX2xX4xX3xX2xX31bxX5xX4xX8xX9cxX4xX1xX3bxXcxX3dxX4xX2fxX205xX4xX6x5f30xX5xX4xX3xX38fxXcxX4xX2fxX55xXcxX4xX42xX43xX4xX6xX30xX47xX2xX4xX2fxX4bxX4xX5xX37xX5xX4xX6xX30xX47xX2xX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX1xX3bxX4xX1xX2e4xX4xX2fxX201xX12exX4xX3xXc1xX30xXfaxX4xX2a4xXe0xX263xX5xX4xX2fxX2xX90xX11xX4xX42xX43xX4xX6xXc1xX12exX4xX42xXe0xX263xX5xX4xX42xX2xX311xX16cxX4xXcxXc1xXcaxX4xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX42xX94xX4xXcxX19xXe1xX4xX11xXb7xX2xX4xX8xX3b2xX4xX19xX2e4xX4xX11xX58xX263xX4xX5xX3b6xX7xX4xX3fxX40xX4x88a9xX3fxX58xX11xX2xX15cxX2xX5xX2xX7xX6xX4xX40xXcxX11xXdxX6xX6xX2xX3dxXdxXcxX5xXdxX4xX10xX4xX24xX58xX2a9xX4xX11xX16cxX31bxX4xXcxX19xX79cxXcxX4xX11xX47xX30x75d7xX4xX42xX43xX4xX23xX19xX79cxXcxX4xX11xX2a9xX5xX19xX4xXcxX205xX2xX4xX1xX16cxXcxX3dxX4xX19xXcdxXcxX19xX4xX55xXcxX19xXfaxX4x9879xX311xX4xX23xX19xXb3xXcxX4xX12exXcdxXcxX19xX23axX4xX12exX47xXcxX3dxX4xX119xX94xX4xX19xX205xX2xX4xX6xXb7xXcxX4xXcxX19xX201xX11xX4xX11xX19xX90xX4xX3dxX2xXb7xX2xX4xX42xX94xX4xXcxX222xX2xX4xX58xXedxXcxX3dxX121xX4xX22dxX5cxX19xXbcxXcxX3dxX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX42xX38fxXcxX3dxX4xX1xX3b2xX7xX4xX3xXc1xX30xX4xXcxX19xXbcxXcxX3dxX4xX1xX47xXcxX3dxX4xX2fxXc1xX2xX4xX42xX38fxXcxX3dxX4xX6xXdbxX7xX4xX42xX55xX30xX4xXcxX19xXe0xX4xX11xX19xX90xX4xXcxXc1xXcaxX4xX8xX35xX4xXcxX19xX33exXcxX4xX11xX19xX201xXcaxX4xX6xXe0xX263xXcxX3dxX4xX2fxXc1xX2xX4xX5xX19xX2xX7xX4xX8xX4bfxX4xX5xX3b6xX7xX4xX12exXcdxXcxX19xX4xX42xX205xX11xX4xXcxX3dxX205xX11xX4xX3dxX2xX55xX12exX4xX42xX37xXcxX3dxX4xX32xX43xX232xXfaxX4xX2a4xX79cxXcaxX4xX58x8dd8xX4xX58xXc1xXcxX3dxX4xX6xXc1xX4xX12exX205xX11xX4xX11xX2xXcxX4xX3xX16cxX2xX4xX5xX19xX30xX4xXcxX3dxXe0xXe1xX2xX4xX1xX2f3xXcxX3dxX4xX32xX19xX2xX4xX2fxX2xX90xX11xX4xX2bxX7xX5xXdxX2fxX30xX30xX32xX4xX42xX7xXcxX3dxX4xX42xXe0xX7xX4xX58xX7xX4xXcxX19xX2xX311xX16cxX4xX42xX205xXcxX3dxX4xX11xX19xX37xX2xX4xX42xX43xX4xX6xXc1xX12exX4xX8xX47xX5xX19xX4xXcxX311xXcxX4xX11xX55xXcxX3dxX4xX5xX3b6xX7xX4xX12exXcdxXcxX19xXfaxX0xX66xX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x277exX30xX16cxX58xX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX30xX4xX40xX4b9xX24xX4xX5cxXdxXexX8xX0xX66xX23xX17