Galaxy Note9 và loạt smartphone giảm giá mạnh dịp Black Friday
Galaxy Note9, iPhone XS Max hay Vsmart Live… được các cửa hàng điều chỉnh giá mạnh trong dịp Black Friday, lên đến gần 9 triệu đồng.
923x3239x70fax381dx3a7ax36f9x3d6ex70b5x500cxX7x62dax46efx1a32x3849x744fx6543xX5x682dxXax3ff2x9d8xX6xX5xX6x151dx2444xX3x522ex49f1xXexX10x4f33xX3x4169x1203xX3xX5xX1bx61b3xXexX3xX7x2134xX6x2399xXexXbxX1xX1bx8921xX10xX3x8986xXdx54dfxX29xX3xX33xXdx6dbbxX3xX29xX25xX30xX1xX3x1d4ax405fxXbxX3xaafxX5xX6xX4x5755xX3xbdaxX2bxXdxX41xX6xX18xX0x6e69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5104xX10xX6xX41xXaxX12xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1ex244bxX3xXdx2f4bxX1xX1bxX30xX10xX3x3d4ex173fxX3x364dxX6xX17xX3xX1xX6xX18xX3x125bxX7xX29xX6xX2bxXexX3x2b6dxXdxX20xX10x1890xX3x9b1x191dx1dffxX4xX3xX4xX3axX4xX3xX4x19d1xX6xX3xX1xX21xX30xX33xX3xX94xXdx5856xc7bxX3xX4xX1x7a1bxX30xX1xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xXexX2bxX1bxX30xX33xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xX73xX3xX5x8805xX30xX3xX94x5c04xX30xX3xX33x4cc9xX30xX3xX1exX3xXexX2bxXdx2c84xXa9xX3xX94x4421xX30xX33xe9cxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x3fb2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30x5639xX3x2211xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bx71c7xXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4261xX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXax31ebxXdxX41xXexX1xX103xX3x4713xX2x5456xXbxX17xX10dxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX103xX3x56c1xX2x33faxXbxX17xX10dxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165x3f04xX52xX2xX167x4cc0xX41xX105xX2xX156xX158xX167xX165xX158xXexX165xX105xX1exX167xX158xX5xX167xXeax5914xXbxX33x4911xX2bxX9xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXex185cxX6xX5xXdxX33xX30xX103xX3xX1a6xXa9xX7xXexXdx3916xX18xX10dxXaxX12xXcxX2bxX1bxX30xX33xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xX73xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX4xX1x1f06xX30xX1xX3xX1x55f1xX30xX33xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX94xXdxXa8xXa9xX3xX4xX1xXadxX30xX1xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xXeaxX3xX12ax3f87xX3xXexX1x2b02xX73xX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX94xX6xX30xX33xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX194xX73xX190xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX73xX3xX4x1996xX30xX3xX2xX165xX73x1818xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xXeaxX3xX12axX1xX95x88e4xX30xX33xX3xXexX2bx4b18xX30xX1xX3xX3axXbxX3xX41xX288xX30xX33xX3xXexX25xXdxX3xX29x2709xXexX3xX7x2f6dxX3xX1xXe3xX3xXexX1xX2efxX30xX33xX3xX30xX1x2831xXeaxX3x2159xXdxX28cxX29xX3xX30x16e9xXdxX3xXf2x31f6xXexX3xXexX2bxXd3xX30xX3xX29xX3axX18xX3xX94xXd7xX30xX3xXex668bxX3xXf2x3854xXexX3xX7dxX3xX76xX10xX30xX3xX1x499bxX3xXexX2bxX96xX3xX45xX5xXa9xX10xXexX1bxX1bxXexX1xX3xX33xXdxX31dxXbxX3xX30xX33xX95x31e7xXdxX3xX41x3e59xX30xX33xX3xX94xXdxXa8xXa9xX3xX49xX1xXdxX28cxX30xX3xX49xX1xXdxX3xX4xX1xX288xXbxX3xX35xX30xX1xX3xX1xX1bx6d36xX4xX3xX4xX1xXa9xX18xX28cxX30xX3xX7xX5xXdxX41xX10xX3xXexX1xXa9xX18xXd7xXexX3xXexX2bxX2daxX30xX1xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX165xX156xX105xX2c2xX5xX2xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX12xXcxX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX7x89b8xX3xX1x79bdxXa9xX3xX29xX21xX30xX3xX1xX2daxX30xX1xX3xX156xX73xX165xX3xXdxX30xX4xX1xX3xX105x885dxX73xX3xX4xX1xXdxXbxX3x10cdxX17xX18xX30xX1bxX7xX3xX1exX194xX2xX167xX73xX3x2191x5e07xX7fxX3xX156xX3xX13xX45xX3xX20xX21xX3xX20xXdxXd3xX30xX3xXbxXdxX30xX3xX41xXa9xX30xX33xX3xX5xX95xX96xX30xX33xX3xX165xXeaxX167xX167xX167xX3xX29xX4c6xX1xXeaxX3xXcxXa9xX18xX3xX30xX1xXdxXd3xX30xX73xX3xXbxX1xXdbxX30xX3xX20xXdxXa8xX30xX3xXexX2bxXd3xX30xX3xX20xX21xX3xX41xX95x58fcxXdxX3xX4x74aexX6xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX49xX1xX3axX3xX41xX21xX18xX3xX49xX1xXdxX3xX7xX1bxX3xX20xX50fxXdxX3xX30xX1xXdxXa8xXa9xX3xX29x4988xXa9xX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX1xXdxXe3xX30xX3xXexX25xXdxXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX156xX167xX190xX165xX5xX105xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX22bxX6xX5xXdxX33xX30xX103xX3xX1a6xXa9xX7xXexXdxX238xX18xX10dxXaxX12xXdxX76xX1xX1bxX30xX10xX3xX7cxX7dxX3xX7fxX6xX17xX3xXf2xX35xX30xX3xX105xX158xX156xX3xX13xX45xX3xX4xX1xX264xX30xX1xX3xX1xX269xX30xX33xX3x2a07xXexX2bxX3axXdx1e4dxX3xX94xX6xX30xX33xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX165xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX73xX3xX4xX2bcxX30xX3xX2c2xX167xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xXeaxX3xX12axX1xX95xX2d4xX30xX33xX3xXexX2bxX2daxX30xX1xX3xX3axXbxX3xX41xX288xX30xX33xX3xXexX25xXdxX3xX29xX2ebxXexX3xX7xX2efxX3xX1xXe3xX3xXexX1xX2efxX30xX33xX3xX5xX50fxX30xX3xX94xXd7xX30xX3xX1xXd7xXexX3xX30xX33xX21xX18xX3xX105xX1exX52xX2xX2xXeaxX3xX2ffx7c35xX18xX3xX5xX21xX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX4xX6xX1bxX3xX4x3b02xXbxX3xX30xX1xX734xXexX3xX4xX513xX6xX3xX4c6xXbxXbxX5xX10xX3xXexX2bxX1bxX30xX33xX3xX30x3171xX29xX3xX105xX167xX2xX194xXeaxX3xXcxX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX4x7499xX3xX29xX21xX30xX3xX1xX2daxX30xX1xX3xX156xX73xX158xX3xXdxX30xX4xX1xX73xX3xXexX734xX29xX3xX30xXa8xX30xX3x1b25xX8exX4b8x3e20xXeaxX3xX12axX6xX29xX10xX2bxX6xX3xX49x6afdxXbxX3xX4xX513xX6xX3xX29xX3axX18xX3xX94xXa8xXa9xX3xX4xX760xX3xX94xX2ebxX3xXbxX1xX71exX30xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX2xX105xX3xX7fxX76xXeaxX3xX7fxX1bxX41xX10xX5xX3xX30xX21xX18xX3xX7xX497xX3xX1xX49axXa9xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX4c6xXbxXbxX5xX10xX3xX4c6xX2xX105xX3xX45xXdxX1bxX30xXdxX4xX73xX3xX4c5xX4c6xX7fxX3xX165xX3xX13xX45xX3xX20xX21xX3xX20xXdxXd3xX30xX3xXbxXdxX30xX3xX41xXa9xX30xX33xX3xX5xX95xX96xX30xX33xX3xX2c2xXeaxX2xX190xX165xX3xX29xX4c6xX1xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX2xX2xX156xX190xX5xX2c2xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX22bxX6xX5xXdxX33xX30xX103xX3xX1a6xXa9xX7xXexXdxX238xX18xX10dxXaxX12xX87xX7xX29xX6xX2bxXexX3xX8exXdxX20xX10xX3xXf2xX35xX30xX3xX4c5xX4c6xX7fxX3xX156xX3xX13xX45xX3xX94xX95xX96xX4xX3xXf2xX3axX30xX3xX20xX50fxXdxX3xX33xXdxX3axX3xX2c2xX73xX194xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xX73xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX165xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xXeaxX3xX7fxX3axX18xX3xX7xX497xX3xX1xX49axXa9xX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xX49xXd7xX3xX30xX1xXdxXa8xXa9xX3xX29xX21xXa9xX3xX7xc87xX4xX73xX3xXbxX1xX343xX3xX1xX96xXbxX3xX20xX50fxXdxX3xX33xXdxX50fxXdxX3xXexX2bx67d9xXeaxX3xXcxXa9xX18xX3xX30xX1xXdxXd3xX30xX73xX3xX29xX361xXexX3xX5xX95xX30xX33xX3xX4xX513xX6xX3xX29xX1bxX41xX10xX5xX3xX30xX21xX18xX3xX4xX1xXadxX3xX94xX95xX96xX4xX3xX1xX1bxX21xX30xX3xXexX1xXdxXe3xX30xX3xXexX31axX3xX30xX1x720dxX6xX73xX3xX41x69a2xX3xXf2xX3axX29xX3xXf2xX288xXdxX3xX20xX21xX3xX41xX734xXa9xX3xX20xX71exX30xX3xXexX6xX18xXeaxX3xX1axX33xX1bxX21xXdxX3xX2bxX6xX73xX3xX87xX7xX29xX6xX2bxXexX3xX8exXdxX20xX10xX3xX4x5dd2xX30xX33xX3xX94xX95xX96xX4xX3xXexX2bxX6xX30xX33xX3xXf2xX42xX3xX4xX734xXa9xX3xX1xX2daxX30xX1xX3xXexX2efxXexX3xX20xX50fxXdxX3xX4xX1xXdxXbxX3xX7dxX30xX6xXbxX41xX2bxX6xX33xX1bxX30xX3xX156xX190xX158xX73xX3xX4xX760xX3xXexX1xX28cxX3xX94xX3axXbxX3x5d41xX30xX33xX3xX30xX1xXa9xX3xX4xXdbxXa9xX3xX33xXdxX35xXdxX3xXexX2bxX264xX73xX3xX4xX1xX2d4xXdxX3xX33xX6xX29xX10xX3xX30xX361xX30xX33xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX158xX190xX1exX105xX5xX165xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX22bxX6xX5xXdxX33xX30xX103xX3xX1a6xXa9xX7xXexXdxX238xX18xX10dxXaxX12xX77dxXbxXbxX1bxX3xX4xXa27xX30xX33xX3xX94xXdxXa8xXa9xX3xX4xX1xXadxX30xX1xX3xX29xXa6axX4xX3xX33xXdxX3axX3xX4xX513xX6xX3xX4c5xX10xX30xX1bxX3xX4xX1xX264xX30xX1xX3xX1xX269xX30xX33xXeaxX3xX12axX288xX3xXexX1xX28cxX73xX3xX29xX3axX18xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX2c2xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX73xX3xX4xX2bcxX30xX3xX2xX167xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xXeaxX3xX7dxX35xX30xX3xXbxX1x3553xX29xX3xX4xX760xX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xX49xXd7xX3xX4xX6xX29xX10xX2bxX6xX3xX7xX10xX5xX238xXdxX10xX3xXexX2bxX95xX96xXexX3xX2xX156xX3xX7fxX76xX3x136exX20xX71exX18xX3xX4xX3axX3xX29xX309xXbx1c24xXeaxX3xXcxX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX7xX497xX3xX1xX49axXa9xX3xX20xXdxXd3xX30xX3xXbxXdxX30xX3xX41xXa9xX30xX33xX3xX5xX95xX96xX30xX33xX3xX2c2xXeaxX190xX156xX158xX3xX29xX4c6xX1xX73xX3xXexX264xX4xX1xX3xX1xX96xXbxX3xX4xX1xXa9xXc2bxX30xX3xX7xX25xX4xX3xX30xX1xX6xX30xX1xX3xX87xX77dxX77dxX12axX3xX2c2xXeaxX167xXeaxX3xX12ax6105xX30xX33xX3xX30xX33xX1xXe3xX3xX30xX21xX18xX3xX33xXdxX31dxXbxX3xX4c5xX10xX30xX1bxX3xX4xX760xX3xXexX1xX28cxX3xX7xX25xX4xX3xX167x4f40xX3xX5xXd3xX30xX3xX94xXd7xX30xX3xX190xX158xXcd8xX3xXexX2bxX1bxX30xX33xX3xX20xX2bcxX30xX33xX3xX2c2xX167xX3xXbxX1xX31dxXexXeaxX3xX7fxX3axX18xX3xX94xX95xX96xX4xX3xXexX2bxX6xX30xX33xX3xXf2xX42xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX7dxX30xX6xXbxX41xX2bxX6xX33xX1bxX30xX3xX190xX2xX167xX73xX3xX4c5xX4c6xX7fxX3xX156xX3xX13xX45xX3xX20xX21xX3xXf2xX2ebxX3xX30xX1xX50fxX3xXexX2bxX1bxX30xX33xX3xX105xX158xX156xX3xX13xX45xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX1exX158xX2c2xX2xX5xX158xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX22bxX6xX5xXdxX33xX30xX103xX3xX1a6xXa9xX7xXexXdxX238xX18xX10dxXaxX12xX7cxXdxX6xX1bxX29xXdxX3xX7fxXdxX3xX1exX3xX7dxX4b8xX3xX4xX1xX264xX30xX1xX3xX1xX269xX30xX33xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX105xX73xX2c2xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX73xX3xX4xX2bcxX30xX3xX156xX73xX105xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xXeaxX3xX2ffxX71exX18xX3xX5xX21xX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX94xXdbxXa9xX3xXexXdxXd3xX30xX3xX94xX95xX96xX4xX3xXexX2bxX6xX30xX33xX3xXf2xX42xX3xX4xX1bxX30xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX7dxX30xX6xXbxX41xX2bxX6xX33xX1bxX30xX3xX190xX2xX105xX3xX4xX513xX6xX3x7a22xXa9xX6xX5xX4xX1bxX29xX29xXeaxX3xXcxX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX4xX760xX3xX4c5xX4c6xX7fxX3xX156xX3xX13xX45xX73xX3xXf2xX2ebxX3xX30xX1xX50fxX3xX156xX165xX3xX13xX45xXeaxX3xX1axX33xX1bxX21xXdxX3xX4xXcb5xX30xX33xX3xX30xX33xX1xXe3xX3xX29xX497xX3xX49xX1xX1bxX3axX3xXf2x2de0xX30xX33xX3xX49xX1xXa9xXcb5xX30xX3xX29xX361xXexX73xX3xX29xX3axX18xX3xX4xX2bcxX30xX3xX7xX497xX3xX1xX49axXa9xX3xX4xX35xX29xX3xXf2xXdxXd7xX30xX3xX20xX71exX30xX3xXexX6xX18xX3xX41xX95xX50fxXdxX3xX29xX21xX30xX3xX1xX2daxX30xX1xXeaxX3xX2ffxXdxX28cxX29xX3xXexX2bxX31axX3xX4xX513xX6xX3xX29xX1bxX41xX10xX5xX3xX30xX21xX18xX3xX94xXd7xX30xX3xXexX31axX3xX29xX21xX30xX3xX1xX2daxX30xX1xX3xX49xX1xXa9xX18xXd7xXexX3xX94xXadxX30xX1xX3xX49xX1xX3axX3xX41xX21xX18xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX1exX1exX1exX190xX5xX156xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX22bxX6xX5xXdxX33xX30xX103xX3xX1a6xXa9xX7xXexXdxX238xX18xX10dxXaxX12xX87xXdxX20xX1bxX3xX87xX2xX190xX3xX76xX2bxX1bxX3xX4xX1xX264xX30xX1xX3xX1xX269xX30xX33xX3xX94xX6xX30xX33xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX2xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX73xX3xX4xX2bcxX30xX3xX1exX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xXeaxX3xX2ffxX71exX18xX3xX5xX21xX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX94xXdbxXa9xX3xXexXdxXd3xX30xX3xX7xX497xX3xX1xX49axXa9xX3xX1xXe3xX3xXexX1xX2efxX30xX33xX3xX4xX6xX29xX10xX2bxX6xX3xX7xX10xX5xX238xXdxX10xX3xX49xX78bxXbxX3xXexX2bxX95xX96xXexX3xX2c2xX105xX3xX7fxX76xX3xX20xX21xX3xX194xX3xX7fxX76xXeaxX3xXcxX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX4xX760xX3xX29xX21xX30xX3xX1xX2daxX30xX1xX3xXexX2bxX21xX30xX3xX20xXdxXa8xX30xX3xX156xX73xX165xX165xX3xXdxX30xX4xX1xX73xX3xX4bxXa9xX5xX5xX3xX61xX780xXeaxX3xX61xXe3xX3xXexX1xX2efxX30xX33xX3xX165xX3xX4xX6xX29xX10xX2bxX6xX3xX7xX6xXa9xX3xX4xX513xX6xX3xX87xX2xX190xX3xX76xX2bxX1bxX3xXf2xX6xX1bxX3xX33xXe7xX29xX3xX165xX194xX3xX7fxX76xX73xX3xX194xX3xX7fxX76xX3xX20xX21xX3xX105xX3xX4xX6xX29xX10xX2bxX6xX3xX105xX3xX7fxX76xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX2bxX33xXdxX30xX103xX3xX105xXbxX17xX3xX6xXa9xXexX1bxX10dxXaxX12xX0xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX10xX30xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXeaxXf2xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX30xX1xXeaxX20xX30xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX105xX105xX2xX158xX165xX2c2xX165xXexX105xX165xX158xX165xX5xX190xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX1bxX30xXaxX12xX4c5xX10xX6xX5xX29xX10xX3xX2c2xX3xX76xX2bxX1bxX3xX4xX1xX264xX30xX1xX3xX1xX269xX30xX33xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX2xX73xX165xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX73xX3xX4xX2bcxX30xX3xX165xX73xX156xX3xXexX2bxXdxXe3xXa9xX3xX94xXe7xX30xX33xX3xXeaxX3xX7fxX3axX18xX3xX94xX95xX96xX4xX3xXexX2bxX6xX30xX33xX3xXf2xX42xX3xXf2xX2ebxX3xX17xX9exX3xX5x25d5xX3xX7dxX30xX6xXbxX41xX2bxX6xX33xX1bxX30xX3xX190xX2xX167xX73xX3xX41xXa9xX30xX33xX3xX5xX95xX96xX30xX33xX3xX4c5xX4c6xX7fxX3xX165xX3xX13xX45xX73xX3xXf2xX2ebxX3xX30xX1xX50fxX3xXexX2bxX1bxX30xX33xX3xX156xX165xX3xX13xX45xXeaxX3xX12axX6xX29xX10xX2bxX6xX3xX7xX10xX5xX238xXdxX10xX3xX4xX760xX3xX94xX2ebxX3xXbxX1xX71exX30xX3xX33xXdxX35xXdxX3xX105xX158xX3xX7fxX76xX73xX3xXexX264xX4xX1xX3xX1xX96xXbxX3xX4c6x8032xX3xX4xX343xX30xX33xX3xX30xX1xXdxXa8xXa9xX3xX4xX1xXd7xX3xX94xX2ebxX3xX5xX21xX29xX3xX94x5c92xXbxXeaxX3xX1axX33xX95xX33fxXdxX3xX41xX343xX30xX33xX3xX4xX760xX3xXexX1xX28cxX3xXexX343xX18xX3xX4xX1x411bxX30xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX734xXbxX3xX94xX2ebxX3xX5xX21xX29xX3xX29xX42xX30xX3xX41xX6xX73xX3xXexX1xXa9xX3xX33xX1404xX30xX3xX49xX1xXa9xXcb5xX30xX3xX29xX361xXexX73xX3xX5xX21xX29xX3xXexX1bxX3xX29xX99cxXexXeaxXeaxXeaxX3xXexX343xX18xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX7xX497xX3xXexX1xX264xX4xX1xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX41xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXf2xX1bxX41xX18xX12xX0xX52xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xX41xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xXcxXdxX30xX3xX5xXdxXd3xX30xX3x5195xXa9xX6xX30xX103xX0xX52xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xXa9xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX22bxXexX1xXa9xX29xXf2xX22bxX6xX30xX41xX22bxX7xX6xXbxX1bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX2ebxX3xX35xX30xX1xX3xX7dxX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX7dxX2xX2xXaxX3xX1xX2bxX10xX238xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX22bxXf2xXdxX22bxX7xX1bxX52xX5xX1bxX22bxX6xX30xX1xX22bxX7xX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX22bxX33xX6xX5xX6xX17xX18xX22bxX7xX2xX2xX52xX2xX194xX105xX194xX2c2xX1exXeaxX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX29xX10xX41xXdxX6xX52xX2xX105xX167xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX190xX52xX2xX167xX194xX41xX2xX2xX167xX165xX165xX2xX156xXexX194xX2c2xX167xX165xX2xX5xX167xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX41xXdxX20xX12xX0xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX2ebxX3xX35xX30xX1xX3xX7dxX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX7dxX2xX2xXaxX3xX1xX2bxX10xX238xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX22bxXf2xXdxX22bxX7xX1bxX52xX5xX1bxX22bxX6xX30xX1xX22bxX7xX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX22bxX33xX6xX5xX6xX17xX18xX22bxX7xX2xX2xX52xX2xX194xX105xX194xX2c2xX1exXeaxX1xXexX29xXaxX12xX8exX2ebxX3xX35xX30xX1xX3xX7dxX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX7dxX2xX2xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12x5e11xX30xX1xX3xX41xX9f1xX30xX33xX3xX7dxX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX3xX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX7dxX2xX2xX3xX20xX31axX6xX3xX94xX95xX96xX4xX3xX77dxX30xX8exX10xX6xX49xX7xX3xX20xX21xX3xX1exX2xX7fxX1bxXf2xXdxX5xX10xX7xX3xX4xXcb5xX30xX33xX3xXf2xX2efxX73xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX94xX760xX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xXexX1xXd7xX3xX1xXe3xX3xX29xX50fxXdxX3xX4xX513xX6xX3xX7dxX6xX29xX7xXa9xX30xX33xX3xX7x3e5exX3xXexX1xX6xX18xX3xX94xX305xXdxX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xX49xXd7xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX41xXdxX20xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xXc54xX7xX2efxX4xXc5fxX3xX20xX50fxXdxX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX33xXdxX6xX3xX41xX288xX30xX33xX3xX1axX10xX33xXdxX30xX3xXexX25xXdxX3xX61xX21xX3xXcx44efxX30xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX238xX9xXaxX52xXexX1xXa9xX1bxX30xX33xX22bxX29xX6xXdxX22bxX41xXdxX4xX1xX22bxX20xXa9xX52xX33xXdxX6xX29xX22bxX33xXdxX6xX22bxX7xX1bxX4xX22bxX20xX1bxXdxX22bxXexX1xXdxX10xXexX22bxXf2xXdxX22bxX33xXdxX6xX22bxX41xXa9xX30xX33xX22bxX30xX10xX33xXdxX30xX22bxXexX6xXdxX22bxX1xX6xX22bxXexXdxX30xX1xX52xX2xX194xX105xX190xX1exX2xXeaxX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX29xX10xX41xXdxX6xX52xX2xX105xX167xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX156xX52xX2xX167xX194xX41xX167xX2xX165xX167xX167xX2c2xX1exXexX2xX2xX2xX1exX167xX5xX167xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX41xXdxX20xX12xX0xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xXc54xX7xX2efxX4xXc5fxX3xX20xX50fxXdxX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX33xXdxX6xX3xX41xX288xX30xX33xX3xX1axX10xX33xXdxX30xX3xXexX25xXdxX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX238xX9xXaxX52xXexX1xXa9xX1bxX30xX33xX22bxX29xX6xXdxX22bxX41xXdxX4xX1xX22bxX20xXa9xX52xX33xXdxX6xX29xX22bxX33xXdxX6xX22bxX7xX1bxX4xX22bxX20xX1bxXdxX22bxXexX1xXdxX10xXexX22bxXf2xXdxX22bxX33xXdxX6xX22bxX41xXa9xX30xX33xX22bxX30xX10xX33xXdxX30xX22bxXexX6xXdxX22bxX1xX6xX22bxXexXdxX30xX1xX52xX2xX194xX105xX190xX1exX2xXeaxX1xXexX29xXaxX12xX13xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xXc54xX7xX2efxX4xXc5fxX3xX20xX50fxXdxX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX33xXdxX6xX3xX41xX288xX30xX33xX3xX1axX10xX33xXdxX30xX3xXexX25xXdxX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX1axX33xX21xX18xX3xX105xX2c2xX52xX2xX2xX73xX3xXexX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX33xXdxX6xX3xX41xX288xX30xX33xX3xX1axX10xX33xXdxX30xX3xX4xX1xX264xX30xX1xX3xXexX1xXa6axX4xX3xX49xX1xX6xXdxX3xXexX2bxX95xX2d4xX30xX33xX3xXexX25xXdxX3xX94xX42xX6xX3xX4xX1xXadxX3xX2c2xX165xX105xX3xX61xX35xXdxX3xXcxX1xX95xX96xX30xX33xX3xX8exX269xX30xX3x334axX30xX33xX3xX22bxX3xXcxX76xX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xXeaxX3xXcxX1xXdxXd7xXexX3xXf2xX42xX3xX33xXdxX6xX3xX41xX288xX30xX33xX3xX1axX4b8xX13xX13cfxX1axX3xX7xX16b9xX3xX41xX21xX30xX1xX3xXc54xX194xX3xX30xX33xX21xX18xX3xX20xX21xX30xX33xXc5fxX3xXexX31axX3xX105xX2c2xX52xX2xX2xX3xX94xXd7xX30xX3xX1xXd7xXexX3xX2c2xX167xX52xX2xX2xX52xX105xX167xX2xX1exX3xX20xX50fxXdxX3xX1xX21xX30xX33xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX4xX1xX95xX2d4xX30xX33xX3xXexX2bxX2daxX30xX1xX3xX49xX1xXa9xX18xXd7xX30xX3xX29xX25xXdxX73xX3xX33xXdxX3axX3xXc54xX7xX2efxX4xXc5fxXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX41xXdxX20xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX1axX1xX2ebxX30xX3xX30xX1xX42xXbxX3xX7xX74dxX30xX3xXc54xX7xX6xX5xX10xXc5fxX3xX41xX42xXbxX3xXc54xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXc5fxX3xXexX25xXdxX3xXcxX76xX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX238xX9xXaxX52xXexX1xXa9xX1bxX30xX33xX22bxX29xX6xXdxX22bxX41xXdxX4xX1xX22bxX20xXa9xX52xX30xXf2xX7xXbxX22bxX30xX1xX1bxX30xX22bxX30xX1xXdxXbxX22bxX7xX6xX30xX22bxX7xX6xX5xX10xX22bxX41xXdxXbxX22bxXf2xX5xX6xX4xX49xX22bxX238xX2bxXdxX41xX6xX18xX22bxXexX6xXdxX22bxXexXbxX22bxX1xX6xX22bxXexXdxX30xX1xX52xX2xX194xX105xX190xX165xX2xXeaxX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX33xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX29xX10xX41xXdxX6xX52xX2xX105xX167xX52xX30xX10xX14fxX7xX52xX2xX1exX165xX156xX52xX2xX165xX105xX41xX156xX2xX167xX105xX1exX158xX105xXexX105xX2xX156xX2xX105xX5xX167xXeaxX1a6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX5xX6xX17xX18xX3xX1axX1bxXexX10xX1exX3xX20xX21xX3xX5xX1bxX25xXexX3xX7xX29xX6xX2bxXexXbxX1xX1bxX30xX10xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX29xX25xX30xX1xX3xX41xX42xXbxX3xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX41xXdxX20xX12xX0xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3xX1axX1xX2ebxX30xX3xX30xX1xX42xXbxX3xX7xX74dxX30xX3xXc54xX7xX6xX5xX10xXc5fxX3xX41xX42xXbxX3xXc54xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXc5fxX3xXexX25xXdxX3xXcxX76xX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX238xX9xXaxX52xXexX1xXa9xX1bxX30xX33xX22bxX29xX6xXdxX22bxX41xXdxX4xX1xX22bxX20xXa9xX52xX30xXf2xX7xXbxX22bxX30xX1xX1bxX30xX22bxX30xX1xXdxXbxX22bxX7xX6xX30xX22bxX7xX6xX5xX10xX22bxX41xXdxXbxX22bxXf2xX5xX6xX4xX49xX22bxX238xX2bxXdxX41xX6xX18xX22bxXexX6xXdxX22bxXexXbxX22bxX1xX6xX22bxXexXdxX30xX1xX52xX2xX194xX105xX190xX165xX2xXeaxX1xXexX29xXaxX12xX3xX1axX1xX2ebxX30xX3xX30xX1xX42xXbxX3xX7xX74dxX30xX3xXc54xX7xX6xX5xX10xXc5fxX3xX41xX42xXbxX3xXc54xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXc5fxX3xXexX25xXdxX3xXcxX76xX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2bxX1bxX30xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX12axX2bcxX30xX3xX1xX2d4xX30xX3xX2xX3xXexXa9xXdbxX30xX3xX5xX9f6xX3xX30xX49axX6xX3xX29xX50fxXdxX3xX94xXd7xX30xX3xX30xX33xX21xX18xX3xXc54xX45xX5xX6xX4xX49xX3xX4bxX2bxXdxX41xX6xX18xXc5fxX3xX6a4xX1axX33xX21xX18xX3xXexX1xXa6axX3xX156xX3xX94xX10xX30xX3xXexX2efxXdxX6a9xX3xX30xX1xX95xX30xX33xX3xX30xX1xXdxXa8xXa9xX3xX4xX9exX6xX3xX1xX21xX30xX33xX73xX3xXexX2bxXa9xX30xX33xX3xXexX71exX29xX3xXexX1xX95xX2d4xX30xX33xX3xX29xX25xXdxX3xX497xX3xXcxX76xXeaxX3xX61xX21xX3xXcxX171dxX30xX1xX3xX94xX269xX3xXc54xX30xX1xX6xX30xX1xX3xX4xX1xX71exX30xXc5fxX3xXexX2bxX10xX1bxX3xXf2xXdxX28cxX30xX3xX33xXdxX35xX29xX3xX33xXdxX3axX3xX7xX2efxX4xXeaxX3xX87xX50fxXdxX3xX4xX3axX4xX3xXc54xXexX264xX30xX3xX94xXe7xXc5fxX3xX29xXa9xX6xX3xX7xX99cxX29xX73xX3xX94xX71exX18xX3xX5xX21xX3xX41xX42xXbxX3xXc54xX7xX74dxX30xXc5fxX3xX94xX95xX96xX4xX3xX30xX1xXdxXa8xXa9xX3xX29xX760xX30xX3xX1xX21xX30xX33xX3xX20xX50fxXdxX3xX33xXdxX3axX3xXc54xX29xXa8xX29xXc5fxX3xX30xX1xX734xXexX3xXexX2bxX1bxX30xX33xX3xX30xX74dxX29xXeaxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX41xXdxX20xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xXa9xX5xX12xX0xX41xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX52xX41xXdxX20xX12xX0xX52xX41xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX1bxXa9xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3x7f7bxXdxX30xX33xX0xX52xXbxX12