Oppo trình làng smartphone có sạc không dây nhanh nhất thế giới
Ace 2 là mẫu smartphone cận cao cấp được Oppo ra mắt tại Trung Quốc vào chiều 13/4 (giờ địa phương).
913bxf169x92f8xe387x12266x14685xX2xd310x12634xdefax130fdxX3x1202cxXbxe11bx130efxda1fxX1xX2xbaa0xX3xX6xXfx12b94xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexf794xX0xX1xfacbxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex14085x14a85xX16xXfxX9xX2xXexX22xecf8xX2exX2exef3bxX7xXfxX6xe742xaae8xX1xX7xX9x1490dxX3exa7a0xX7xXbx10dbdxX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8x10ca7xX7xXbxc915xX8xX7x127f9xX1x9fe6xX3exX44xX7xX4x144dbxfdf5xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1x1065fxXfxX7xXfxX1x9280xX7xX44xX16xae25xX16xX0xc7d4xX1xX25xX22xX0xX76xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX39xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX47xX3xX16xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex142f2xX2xX3xX4xXexX22x9fe7xX8xX2xX7x10875xX7xX9xX42xX7xX47xaf15xc1bbxX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8x12fe2xX3exX7xX8xX3xX39xX7xX8xX6axX2exX7xbc3cx13dc8x10076xX8xX7xX36xX2exX2exX39xX7xX6xX3xX7xX47x946fxXfxX7xXfxX55xX16xX7xX2fxX6xXb5xX3exX44xX7xb0c1xXb5xe0ccxX8xX7xd405xX42xX39xX7xX8xX1xX16xd328xXb5xX7xX25x12fdaxX76x1425axX7x13cb7xX44xX16x10739xX7xXcex102f1xX3xX7xX2exX1xXcfxee12xX3exX44xb3dbxd2bfxX0xX76xX2exX22xX0xX4xX16xXeexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xf6d8xX39xX4xX60xXexX22xX0xXfxX3xX12axX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXb5xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX44xX3exXdxXexX8xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex103f4xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX17cxX2xX3exXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX60xX9xX2xXdxXexf412xX16xX4xXfxX1x150eexX7x13196xX25xc1bfxX2ex140dex112c0xX7xX1xX2xX16xX44xX1xXfxX1a6xX7xXfbxX25x1432bxX2exX1acxX1adxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX76xX16xX10dxX12axX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3exX1xX10dxXeexX3exX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX25xX1aaxX76xX25xX1b9x11cc8xX4xXaexX25xXfbxXfbxX1e1xX1b9xXf9xXfxXaexX1a8xd913xX1e1xX1e1xX9xX1b9xX10dx10ca5xX2exX44x15458xX6xXdxX1edxX25xX1aaxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX12axX16xX3exX4xX12xX2xXeexX2xX3exXfxXdxXexXfxX6xXb5xX2xXexX7xX76xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX2fxXcfxX109xX3exX44xX7xXfxf262xX7xX12axe26axX3exX7xXfxX16xXf5xX3exX7xX3exX1xX16xb7a7xX47xX7x13192xX2xX3exX39xX7xXaaxX8xX2xX7xX6xX3xX7xX47xXdcxXfxX7xXfxX1x1272exX3exX44xX7xX25xX25xX7xX3ex9d80xX47xX7xX3exX44xX39xX2caxX16x11f2dxX7xX36xX2exX2exX39xX7xXaaxX8xX2xX7xXaexX7xX47xX3xX3exX44xX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xX47xX3dxX3exX1xX7xX8xX5axX3exX44xX7xX3exX44xX1xX2b5xX7xXbxX55xX8xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xX1xX16xX2b5xX3exX7xX3exX3xX60xX2daxX7xX12ax151d2xX3exX7xX8xX55xX3exX1xX7xX3exX1x12cbdxX3exX44xX7xX3exX5fxX3exX44xX7xX8xX6axX2exX7xXeexXf5xX7xXfxX1xX16xX6fxXfxX7xX58xX6fxX7xXeexX42xX7xX8xX6axXb5xX7xX1xX3dxX3exX1xX10dxX7xe4f0xX3exX1xX1a6xX7xX0xX2xX47xX22xX36xX2exX2exX39xX0xX76xX2xX47xX22xX10dxX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xX76xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xX76xXfxX3xX12axX9xX2xX22xX0xXfxX3xX12axX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXb5xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX44xX3exXdxXexX8xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX76xX16xX10dxX12axX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3exX1xX10dxXeexX3exX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX25xX1aaxX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xXfbxXfbxX1e1xXfbxX1edxXfxX25xXf9xX1aaxX25xX9xX25xX10dxX1f3xX2exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX12axX16xX3exX4xX12xX2xXeexX2xX3exXfxXdxXexXfxX6xXb5xX2xXexX7xX76xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX7xXbxXfxX60xX9xX2xXdxXexXfxX2xX1acxXfxX12xX3xX9xX16xX44xX3exX1a6xX7xX1f3xXb5xXbxXfxX16x12cf5xX60xX1adxXexX22xX17cx153b2xX7xXfxX1x113f6xX2daxX7xX36xX2exX2exX39xX7xXaaxX8xX2xX7xXaexX7xXfxX6xX3xX3exX44xX7xX12axX103xX7xX8xX5axX3exX44xX7xX3exX44xX1xX2b5xX7xXbxX55xX8xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX8xX52xX7xX4xX5fxX60xX7xfcc5xXb5xX2exX2xX6xc8e7xX36xX36xX17cxX7xXaexX10dxX1b9xX7xX8xX1xX39xX7xX8xX5axX3exX44xX7xXbxXb5xX6axXfxX7xX9xX31bxX3exX7xXcexX6fxX3exX7xX1a8xX1aaxX7x96aaxX7xX44xX16x152aexX2exX7xXbxX55xX8xX7xXcexc7adxX60xX7xX2exX16xX3exX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xXf9xX1b9xX7xX2exX1xX52exXfxX10dxX7x142c4xX44xX39xX42xX16xX7xX6xX3xX2daxX7xX47xX2caxX60xX7xX8x14369xX3exX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xXaaxX16xX6xX508xX36xX36xX17cxX7xX8xX5axX3exX44xX7xXbxXb5xX6axXfxX7xXfxXebxX16xX7xXcexX3xX7xXfbxX1b9xX7xX52axX7xX44xX16xX52exX2exX7xXbxX55xX8xX7xXcexX536xX60xX7xX2exX16xX3exX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xX1aaxX1a8xX7xX2exX1xX52exXfxX10dxX7xX34bxX3exX1xX1a6xX7xX0xX2xX47xX22xX36xX2exX2exX39xX10dxX0xX76xX2xX47xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xX76xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xX76xXfxX3xX12axX9xX2xX22xX0xXfxX3xX12axX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXb5xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX44xX3exXdxXexX8xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX76xX16xX10dxX12axX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3exX1xX10dxXeexX3exX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX25xX1aaxX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xXfbxXfbxX1e1xXfbxX1edxXfxXf9xX25xX1b9xXf9xX9xXaexX10dxX1f3xX2exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX12axX16xX3exX4xX12xX2xXeexX2xX3exXfxXdxXexXfxX6xXb5xX2xXexX7xX76xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX7xXbxXfxX60xX9xX2xXdxXexXfxX2xX1acxXfxX12xX3xX9xX16xX44xX3exX1a6xX7xX1f3xXb5xXbxXfxX16xX4c7xX60xX1adxXexX22x11f80xffc7xX7xX8xX52xX7xX47x10bd2xX8xX7xX44xX16xX2caxX7xX8xXc3xX3exX7xX8xX3xX39xX7xX8xX6axX2exX2daxX7xXaaxX8xX2xX7xXaexX7xXfxX6xX3xX3exX44xX7xX12axX103xX7xX8xX6axXb5xX7xX1xX3dxX3exX1xX7xX58xX1xX2caxX7xX47xX55xX3exX1xX7xX47x10178xX10dxX7xX17cxX4cdxX7xXfxX1xX4d1xX2daxX7xX47xX2caxX60xX7xX8xX52xX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX7xX36xb71dx9457xX734xX7xX1a8xX2daxX1aaxX1aaxX7xX16xX3exX8xX1xX7x12615xXb5xX9xX9xX7xXa4xX734x1405cxX7xXfxX536xX3exX7xXbxXebxX7x1510axXb5x12b30xXfxX7xX1edxX1b9xX7xXa4x13597xX2daxX7xX1xccd6xX7xXfxX6xXd0xX7xX25xX1b9xX1b9x11102xX7xX4xX2aaxX16xX7xX47xX42xXb5xX7xX734xX17cxb48dxX12x14adbxXf9xX2daxX7xX8xX1xX16xX2exX7xX1acx13d9exX7xX9x1135cxX7xX503xX3exX3xX2exX4xX6xX3xX44xX39xX3exX7xX1e1xX1a8xX1aaxX7xX47xX55xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xX1xX16xX2b5xX3exX7xX3exX3xX60xX7xX8xc04dxX3xX7xXe9xXb5xX3xX9xX8xX39xX47xX47xX2daxX7xX8xX2aaxX47xX7xX12axX16xX6fxX3exX7xXeexX5fxX3exX7xXfxX3xX60xX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX2daxX7xX2b8xXaax13e8exX7xXfxXebxX16xX7xXcexX3xX7xX25xXaexX7xe9a3x120a2xX2daxX7xX12ax137cbxX7xX3exX1xX73xX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xXfxXebxX16xX7xXcexX3xX7xXaexX1aaxX1a8xX7xX83dxX83exX2daxX7xXbxX55xX8xX7xX3exX44xXcfxXd0xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX25xX1b9xX7xX52axX2daxX7xX8xX42xX16xX7xXbx11cfbxX3exX7xXaaxX3exX4xX6xX39xX16xX4xX7xX25xX1b9xX7xXeexX73xX16xX7xX44xX16xX3xX39xX7xX4xX16xX2b5xX3exX7xX17cxX39xX9xX39xX6xX36xX503xX7x155d0xX10dxX1b9xX10dxX7xX34bxX3exX1xX1a6xX7xX0xX2xX47xX22xX36xX2exX2exX39xX0xX76xX2xX47xX22xX10dxX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xX76xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xX76xXfxX3xX12axX9xX2xX22xX0xXfxX3xX12axX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXb5xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX44xX3exXdxXexX8xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX76xX16xX10dxX12axX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3exX1xX10dxXeexX3exX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX25xX1aaxX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xXfbxXfbxX1e1xXfbxX1edxXfxX1a8xX1e1xXfbxX9xXf9xX10dxX2exX3exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX12axX16xX3exX4xX12xX2xXeexX2xX3exXfxXdxXexXfxX6xXb5xX2xXexX7xX76xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX7xXbxXfxX60xX9xX2xXdxXexXfxX2xX1acxXfxX12xX3xX9xX16xX44xX3exX1a6xX7xX1f3xXb5xXbxXfxX16xX4c7xX60xX1adxXexX22xX831xa472xXfxX7xX9xXcfxX3exX44xX7xX8xX801xX3xX7xXaaxX8xX2xX7xXaexX7xX9xX42xX7xX8xX4cdxX47xX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX1xX3dxX3exX1xX7xXfxX6xX55bxX3exX7xX3exa16exX47xX7xace7xX7xX44xX16xX325xX3xX2daxX7xX12axX31bxX3exX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xX8xX1xX73bxX3xX7xXfbxX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX44x1141fxX47xX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX8xX1xc9f8xX3exX1xX7xXfbxX1e1xX7xX831xX7cfxX2daxX7xXebxX3exX44xX7xX58xXa81xX3exX1xX7xX44xX52xX8xX7xXbxX16xX31bxXb5xX7xX6xX842xX3exX44xX7xX1e1xX7xX831xX7cfxX2daxX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX47xX3xX8xX6xX39xX7xXaexX831xX7cfxX7xXeexX42xX7xX8xX2aaxX47xX7xX12axX16xX6fxX3exX7xX3exX1xXc3xX3exX7xX4xX16xX2b5xX3exX7xX8xX1xX16xXf5xXb5xX7xXbxX5fxXb5xX7xX8xX1xX39xX7xXfxXa81xX3exX1xX7xX3exX2d2xX3exX44xX7xX8xX1xX4cdxX2exX7xX8xX1xX5fxX3exX7xX4xXb5xX3exX44xX7xX1acxX52xX3xX7xX2exX1xX5axX3exX44xX10dxX7xX831xXa26xXfxX7xXfxX6xXcfxX73xX8xX7xX47xX2caxX60xX7xX9xX42xX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xXbxX2xX9xX4c7xX16xX2xX7xX25xX1a8xX7xX831xX7cfxX7xX3exXa51xX47xX7xXfxX6xX39xX3exX44xX7xX9xX7b8xX7xX58xX1xXb5xX60xX6fxXfxX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX10dxX7xX34bxX3exX1xX1a6xX7xX0xX2xX47xX22xX36xX2exX2exX39xX0xX76xX2xX47xX22xX10dxX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xX76xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xX76xXfxX3xX12axX9xX2xX22xX0xXfxX3xX12axX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXb5xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX44xX3exXdxXexX8xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX76xX16xX10dxX12axX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3exX1xX10dxXeexX3exX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX25xX1aaxX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xXfbxXfbxX1e1xXfbxX1edxXfxX1a8xX1e1xX1edxX8a0xX9xXfbxX10dxX1f3xX2exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX12axX16xX3exX4xX12xX2xXeexX2xX3exXfxXdxXexXfxX6xXb5xX2xXexX7xX76xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX7xXbxXfxX60xX9xX2xXdxXexXfxX2xX1acxXfxX12xX3xX9xX16xX44xX3exX1a6xX7xX1f3xXb5xXbxXfxX16xX4c7xX60xX1adxXexX22xX2fxX6xX39xX3exX44xX7xXfxX1xX100xX16xX7xX44xX16xX3xX3exX7xX7abxXb5xX3xX2daxX7xX8xX2caxX8xX7xX3exX1xX42xX7xXbxX2aaxX3exX7xX1acxXb5xX6axXfxX7xX9xX16xX31bxX3exX7xXfxX4cdxX8xX7xX2exX1xX2caxXfxX7xXfxX6xX16xX4d1xX3exX7xX8xX5axX3exX44xX7xX3exX44xX1xX2b5xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xXeexX73xX16xX7xX8xX5axX3exX44xX7xXbxXb5xX6axXfxX7xX8xX3xX39xX7xX8xX1xX39xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX10dxX7xX36xX3exX2xX7cfxX9xXb5xXbxX2daxX7xXfxX1xXcfxX109xX3exX44xX7xX1xX16xX2b5xXb5xX7xX8xc2c2xX3exX44xX7xXfxX1xXb5xX842xX8xX7xXbxXa54xX7xX1xX325xXb5xX7xX8xX801xX3xX7xX83exX83ex1506axX7xX3exX1xXcfxX7xX36xX2exX2exX39xX2daxX7xXbxX771xX7xXfxX6xX3xX3exX44xX7xX12axX103xX7xX8xX5axX3exX44xX7xX3exX44xX1xX2b5xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX9xX31bxX3exX7xX36xX3exX2xX7cfxX9xXb5xXbxX7xX1e1xX7xXeexX73xX16xX7xX8xX5axX3exX44xX7xXbxXb5xX6axXfxX7xXf9xX1b9xX7xX52axX10dxX7x125e1xX7xXfxXcfxXa54xX3exX44xX7xX47xXb4xXb5xX7xX508xX16xXeexX39xX7xXaaxX2exX2xX1acxX7xXaexX1b9xXaexX1b9xX7xXfxX6xX3xX3exX44xX7xX12axX103xX7xXbxX55xX8xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX1a8xX1b9xX7xX52axX7xXcexc49bxX7xX1acxXb5xX6axXfxX7xX1xX16xX2b5xX3exX7xX3exX1xXcfxX3exX44xX7xX8xX1xXcfxX3xX7xXcexXcfxXd0xX8xX7xXfxX1xXcfxX109xX3exX44xX7xX47xX55xX16xX7xX1xX52xX3xX10dxX7xX34bxX3exX1xX1a6xX7xX0xX2xX47xX22xX36xX2exX2exX39xX10dxX0xX76xX2xX47xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xX76xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xX76xXfxX3xX12axX9xX2xX22xX0xXfxX3xX12axX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXb5xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX44xX3exXdxXexX8xX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX2xX3exXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX76xX16xX10dxX12axX3xX39xX1xX3xXfxX16xX3exX1xX10dxXeexX3exX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX25xX1aaxX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xXfbxXfbxX1e1xXfbxX1edxXfxX1a8xX1aaxXaexX1aaxX9xX1aaxX10dxX1f3xX2exX2xX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX12axX16xX3exX4xX12xX2xXeexX2xX3exXfxXdxXexXfxX6xXb5xX2xXexX7xX76xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exX7xX8xX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX17cxX3xX2exXfxX16xX39xX3exXexX7xXbxXfxX60xX9xX2xXdxXexXfxX2xX1acxXfxX12xX3xX9xX16xX44xX3exX1a6xX7xX1f3xXb5xXbxXfxX16xX4c7xX60xX1adxXexX22xX508xXf5xX7xX44xX16xX2caxX7xX12axX2caxX3exX2daxX7xX36xX2exX2exX39xX7xXaaxX8xX2xX7xXaexX7xXbxX771xX7xX12axX2caxX3exX7xX6xX3xX7xXfxX55xX16xX7xX2fxX6xXb5xX3exX44xX7xXe9xXb5xXebxX8xX7xXfx14f7cxX7xXaexX1b9xX76xXfbxX7xXeexX73xX16xX7xX44xX16xX2caxX7xX8xX1xX39xX7xX2exX1xX16xX31bxX3exX7xX12axX2aaxX3exX7xX2b8xXaaxX831xX76xX2b8xX36xX831xX7xX1e1xX76xX25xXaexX1e1xX7xX83dxX83exX7xX9xX42xX7xX58xX1xX39xX2aaxX3exX44xX7xX0xX3xX12axX12axX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xXb5xXbxX4xX7xX7abxXb5xX16xX8xX58xXeexX16xX2xX1a1xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX39xX3exXfxX2xX3exXfxXdxXexX1aaxX1a8xX1aaxX7xe417xX503xX734xXexX22xX1aaxX1a8xX1aaxX7xX1041xX503xX734xX0xX76xX3xX12axX12axX6xX22xX2daxX7xX1e1xX76xXaexX1aaxX1a8xX7xX83dxX83exX7xX9xX42xX7xX0xX3xX12axX12axX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xXb5xXbxX4xX7xX7abxXb5xX16xX8xX58xXeexX16xX2xX1a1xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX39xX3exXfxX2xX3exXfxXdxXexX1a8xXaexX1aaxX7xX1041xX503xX734xXexX22xX1a8xXaexX1aaxX7xX1041xX503xX734xX0xX76xX3xX12axX12axX6xX22xX7xXeexX42xX7xX25xXaexX76xXaexX1aaxX1a8xX7xX83dxX83exX7xX9xX42xX7xX0xX3xX12axX12axX6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX6xX3xXfxX2xX12xXb5xXbxX4xX7xX7abxXb5xX16xX8xX58xXeexX16xX2xX1a1xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX8xX39xX3exXfxX2xX3exXfxXdxXexX1a8xX1aaxX1b9xX7xX1041xX503xX734xXexX22xX1a8xX1aaxX1b9xX7xX1041xX503xX734xX0xX76xX3xX12axX12axX6xX22xX10dxX7xX34bxX3exX1xX1a6xX7xX0xX2xX47xX22xX831xX60xX503xX47xX3xX6xXfxX7cfxX6xX16xX8xX2xX10dxX0xX76xX2xX47xX22xX0xX76xX2exX22xX0xX76xXfxX4xX22xX0xX76xXfxX6xX22xX0xX76xXfxX12axX39xX4xX60xX22xX0xX76xXfxX3xX12axX9xX2xX22xX0xX76xX4xX16xXeexX22xX0xX76xXbxX2xX8xXfxX16xX39xX3exX22xX0xX4xX16xXeexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX2fxX16xX3exX7xX9xX16xX31bxX3exX7xX7abxXb5xX3xX3exX1a6xX0xX76xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xXb5xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xXb5xX47xX12axX12xX3xX3exX4xX12xXbxX3xX2exX39xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX83exX2exX1xX39xX3exX2xX7xXfbxX7xXbxX771xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXeexX42xX39xX7xXfxX1xX2caxX3exX44xX7xXf9xXexX7xX1xX6xX2xX4c7xXdxXexX76xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX12axX16xX12xXbxX39xX76xX12axX2exX1xX39xX3exX2xX12xXfbxX12xXbxX2xX12xXfxX6xX16xX3exX1xX12xX9xX3xX3exX44xX12xXeexX3xX39xX12xXfxX1xX3xX3exX44xX12xXf9xX76xX25xX1e1xX8a0xXf9xX1e1xX1b9xX10dxX1xXfxX47xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX47xX2xX4xX16xX3xX76xX25xXaexX1b9xX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX1b9xX8a0xX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xX1a8xXf9xX1b9xXf9xX8a0xXfxX1e1xX1aaxX1b9xXfbxX9xXfbxX12xX1aaxX1aaxX1aaxX1aaxX10dxX1f3xX2exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX76xX22xX0xX76xX3xX22xX0xX4xX16xXeexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX83exX2exX1xX39xX3exX2xX7xXfbxX7xXbxX771xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXeexX42xX39xX7xXfxX1xX2caxX3exX44xX7xXf9xXexX7xX1xX6xX2xX4c7xXdxXexX76xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX12axX16xX12xXbxX39xX76xX12axX2exX1xX39xX3exX2xX12xXfbxX12xXbxX2xX12xXfxX6xX16xX3exX1xX12xX9xX3xX3exX44xX12xXeexX3xX39xX12xXfxX1xX3xX3exX44xX12xXf9xX76xX25xX1e1xX8a0xXf9xX1e1xX1b9xX10dxX1xXfxX47xXexX22xX83exX2exX1xX39xX3exX2xX7xXfbxX7xXbxX771xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXeexX42xX39xX7xXfxX1xX2caxX3exX44xX7xXf9xX0xX76xX3xX22xX0xX76xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22x149c8xX5fxX60xX7xX9xX42xX7xXfxX1xX5axX3exX44xX7xX12axX2caxX39xX7xX47xX73xX16xX7xX3exX1xX6axXfxX7xX8xX801xX3xX7xX17cxX78exX36xX7xX83exXd67xXaaxX508xX7xX54cxX44xXb5xX60x9851xX3exX7xX2fxX7d9xX7xXe9xXb5xX2aaxX3exX44xX10dxX0xX76xX2exX22xX0xX76xX4xX16xXeexX22xX0xX76xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX25xX1b9xX7xXfxX6xX16xX2b5xXb5xX7xXcexXa75xX3exX44xX7xXcexX2caxX3exX44xX7xX8xX1xX52exX7xX7dcxX7xX4xX103xX2exX7xX2fxX6fxXfxXexX7xX1xX6xX2xX4c7xXdxXexX76xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX12axX16xX12xXbxX39xX76xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX12xX4xXb5xX39xX16xX12xX25xX1b9xX12xXfxX6xX16xX2xXb5xX12xX4xX39xX3exX44xX12xX4xX3xX3exX44xX12xX8xX1xXb5xX12xX60xX12xX4xX16xX2exX12xXfxX2xXfxX76xX25xX1e1xX1aaxX1edxX1e1xX1aaxX10dxX1xXfxX47xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX47xX2xX4xX16xX3xX76xX25xXaexX1b9xX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xXaexX1b9xX1b9xXf9xX76xX25xX1b9xX1a8xX4xX25xXaexXaexX1b9xXfbxXfbxXaexXfxX1aaxX1b9xX1b9xX1a8xX9xXf9xX12xXf9xX10dxX1f3xX2exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX76xX22xX0xX76xX3xX22xX0xX4xX16xXeexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX25xX1b9xX7xXfxX6xX16xX2b5xXb5xX7xXcexXa75xX3exX44xX7xXcexX2caxX3exX44xX7xX8xX1xX52exX7xX7dcxX7xX4xX103xX2exX7xX2fxX6fxXfxXexX7xX1xX6xX2xX4c7xXdxXexX76xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX12axX16xX12xXbxX39xX76xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX12xX4xXb5xX39xX16xX12xX25xX1b9xX12xXfxX6xX16xX2xXb5xX12xX4xX39xX3exX44xX12xX4xX3xX3exX44xX12xX8xX1xXb5xX12xX60xX12xX4xX16xX2exX12xXfxX2xXfxX76xX25xX1e1xX1aaxX1edxX1e1xX1aaxX10dxX1xXfxX47xXexX22xX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX25xX1b9xX7xXfxX6xX16xX2b5xXb5xX7xXcexXa75xX3exX44xX7xXcexX2caxX3exX44xX7xX8xX1xX52exX7xX7dcxX7xX4xX103xX2exX7xX2fxX6fxXfxX0xX76xX3xX22xX0xX76xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX801xX3xX7xXaaxX2exX2exX9xX2xX2daxX7xX503xX3xX47xXbxXb5xX3exX44xX2daxX7xX36xX2exX2exX39xX10dxX10dxX10dxX7xX8xX52xX7xX44xX16xX2caxX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX25xX1b9xX7xXfxX6xX16xX2b5xXb5xX7xXcexXa75xX3exX44xX2daxX7xX3exX1xXcfxX3exX44xX7xXbxXa54xX7xX1xX325xXb5xX7xX1xX42xX3exX44xX7xX9xX39xX55xXfxX7xXfxX6xX3xX3exX44xX7xX12axX103xX7xX47xX55xX3exX1xX7xX47xX771xX7xXeexXf5xX7xX8xX1xX16xX2exX2daxX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xXeexX42xX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX10dxX0xX76xX2exX22xX0xX76xX4xX16xXeexX22xX0xX76xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xXcexX536xXb5xX7xXfxX16xX31bxX3exX7xX8xX52xX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX2daxX7xX12ax1429dxX7xX1xX6fxXfxX7xX8xb798xX3exX44xX7xX58xX6fxXfxX7xX3exXebxX16xXexX7xX1xX6xX2xX4c7xXdxXexX76xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX12axX16xX12xXbxX39xX76xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX12xX4xX3xXb5xX12xXfxX16xX2xX3exX12xX8xX39xX12xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX12xX4xXb5xX39xX16xX12xX47xX3xX3exX12xX1xX16xX3exX1xX12xX12axX39xX12xX1xX2xXfxX12xX8xX39xX3exX44xX12xX58xX2xXfxX12xX3exX39xX16xX76xX25xX1e1xXf9xX1a8xX25xX1edxX10dxX1xXfxX47xXexX22xX0xX16xX47xX44xX7xXbxX6xX8xXdxXexX76xX47xX2xX4xX16xX3xX76xX25xXaexX1b9xX76xX3exX2xX1a1xXbxX76xX25xX1edxXfbxX1edxX76xX25xX1b9xX1e1xX4xXaexX25xX1edxX25xX1aaxX25xX1e1xXfxX1aaxX8a0xX25xXf9xX1b9xX9xX1b9xX10dxX1f3xX2exX44xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2exX2exX39xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xX8xX52xX7xXbxX55xX8xX7xX58xX1xX5axX3exX44xX7xX4xX5fxX60xX7xX3exX1xX3xX3exX1xX7xX3exX1xX6axXfxX7xXfxX1xX6fxX7xX44xX16xX73xX16xXexX7xX76xX22xX0xX76xX3xX22xX0xX4xX16xXeexX22xX0xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xXcexX536xXb5xX7xXfxX16xX31bxX3exX7xX8xX52xX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX2daxX7xX12axX166axX7xX1xX6fxXfxX7xX8xX1671xX3exX44xX7xX58xX6fxXfxX7xX3exXebxX16xXexX7xX1xX6xX2xX4c7xXdxXexX76xXfxX1xX16xX2xXfxX12xX12axX16xX12xXbxX39xX76xXbxX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX12xX4xX3xXb5xX12xXfxX16xX2xX3exX12xX8xX39xX12xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX12xX4xXb5xX39xX16xX12xX47xX3xX3exX12xX1xX16xX3exX1xX12xX12axX39xX12xX1xX2xXfxX12xX8xX39xX3exX44xX12xX58xX2xXfxX12xX3exX39xX16xX76xX25xX1e1xXf9xX1a8xX25xX1edxX10dxX1xXfxX47xXexX22xX503xX47xX3xX6xXfxX2exX1xX39xX3exX2xX7xXcexX536xXb5xX7xXfxX16xX31bxX3exX7xX8xX52xX7xX8xX3xX47xX2xX6xX3xX7xX4xXcfxX73xX16xX7xX47xX42xX3exX7xX1xX3dxX3exX1xX2daxX7xX12axX166axX7xX1xX6fxXfxX7xX8xX1671xX3exX44xX7xX58xX6fxXfxX7xX3exXebxX16xX0xX76xX3xX22xX0xX76xXbxXfxX6xX39xX3exX44xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX734xX2a7xX7xX58xX16xX6fxX3exX7xX47xXb4xXb5xX7xXcexX16xX2b5xX3exX7xXfxX1xX39xX55xX16xX7xX3exX42xX60xX7xXbxX771xX7xXcexXcfxXd0xX8xX7xX36xX2exX2exX39xX7xX8xX1xXa81xX3exX1xX7xXfxX1xX73bxX8xX7xXfxX6xX3dxX3exX1xX7xX9xX42xX3exX44xX7xXeexX42xX39xX7xXcexX536xXb5xX7xX3exX2d2xX47xX7xXaexX1b9xXaexX1b9xX10dxX7xXa4xX16xX2b5xX3exX7xXfxX55xX16xX2daxX7xX1xXdf7xX3exX44xX7xX47xX73xX16xX7xXcexX2xX47xX7xXfxX6xXcfxX3exX44xX7xX12axX42xX60xX7xX12axX2aaxX3exX7xX47xXb4xXb5xX10dxX0xX76xX2exX22xX0xX76xX4xX16xXeexX22xX0xX76xX9xX16xX22xX0xX76xXb5xX9xX22xX0xX4xX16xXeexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX76xX4xX16xXeexX22xX0xX76xX4xX16xXeexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX503xX39xXb5xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX39xX7x146a1xX16xX3exX44xX0xX76xX2exX22