Chồng khóc ròng với sao kê thực phẩm thiết yếu
Đầu mùa dịch, vợ mua được mớ "thực phẩm thiết yếu" cho ông chồng cầm cự qua giãn cách. Ấy vậy mà ổng tham lam, chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền...
2600x4359x5d9fx535ex3b35xa0ddx9ce2x76b1x8bd8xX7x9fb6xc1bdx57a1x5987x5da0x73c1xX5x3978xXaxb6cexbcd9xX1x37c6xbe05xacedxX3x377cxX1x733fxX4xX3x9ce8x9762xX16xX17xX3x2878x6a00xXdxX3xX7xX6x3c85xX3xX19x4407xX3xXexX1x9541xX4xX3xXbxX1xae12x4e95xX3xXexX1xXdx9b15xXexX3x5fb2xX3bx6dbcxX0x7c85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxafd1xX10xX6x67a5xXaxX12x4f38x69ccxX40xX3xX36xbd8fxX6xX3xX54xb137xX4xX1x3f45xX3xX23x9c3axX3xX36xX40xX6xX3xbea8xa129xX66xX4xX3xX36xX24xX3x2d03xXexX1xX30xX4xX3xXbxX1xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX40x633axX3xX4xX1xX29xX3x8653xX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX58xX36xX3xX4xX30xX3x8cd7xX40xX6xX3xX17xXdx500cxX16xX3xX4xb771xX4xX1x828axX3x50b0xX3exX3xX23xba22xX3exX3xX36xa059xX3x65f6xX16xX17xX3xXexX1xX6xX36xX3xX5xX6xX36xX63xX3xX4xX1xX6dxX6xX3xX6cxXdxX3xX6cxX3bxX16xX3xX4xX1xX66xX3xX6cxXa5xX3xXexXdxX2cxX40xX3xX1xX3bxXexX3xXexXdx71eexX16xXacxXacxXacxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7995xX29xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX36xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX16xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxb101xXdxX54xXexX1x92a6xX3xb8cax636fx646exXbx70c2x92a7xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11fxX3xX2xX122xX123x98a5xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX42xX42xXdxXacx96d2xX6xX29xX1xX6xXexXdxX16xX1xXacxX23xX16xX42xX16xX10xX11axX7xX42xX122xX2xX133x5364xX42xX2xX123x3241xX54xX133xX2xb3c1xX15bxX123xX133xX122xXexa1b1x5063xX165xX166xX5xX2xX123xc7cexXexX1exX6xX16xX1xX16cxX142xXdxX10xX36xX16cxX1xX29xX6xX16cxX7xX6xX29xX16cxX19xXacx9fe3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX1exX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX19xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xXbxX1xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX40xXaxX3xX11axXdxX54xXexX1xX9xXaxX121xX122xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX122xX123xX133xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX29xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX36xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX40xX36xX142xX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxX13xX10xX16xXexX10xX1exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX11axXdxX54xXexX1xX11fxX3xX121xX122xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX11fxX3xX15bxX15fxX157xXbxX125xX126xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX42xX42xXdxXacxX142xX6xX29xX1xX6xXexXdxX16xX1xXacxX23xX16xX42xX16xX10xX11axX7xX42xX122xX2xX133xX157xX42xX2xX123xX15bxX54xX133xX2xX15fxX15bxX2xX2xX2xXexX15bxX2xX123xX157xX2xX5xX123xXacxX182xXbxX17x88a1xX1exX9xX157xX123xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX1exX1fxX16xX17xX3xX23xX24xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX19xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xXbxX1xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX3exX3bxX40xXaxX3xX11axXdxX54xXexX1xX9xXaxX121xX122xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15bxX15fxX157xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7daaxX29xX40xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXcxX40xXb8xXdxX3xXexX1ex9e14xX3xX13xX6dx51eaxXdxX0xX42xXbxX12