Thêm nhiều phần quà ý nghĩa hướng về người dân vùng lũ Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm vẫn tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ lụt Hà Tĩnh với nhiều phần quà cứu trợ ấm nghĩa tình.
7635xa306xeb7ax839cxc91fxf55ex9957xd710xe26cxX7xfcb0xe3c1xc82dx9136x103b3x863bxX5xa105xXaxda87xXcxX1x8b25x10a20xX3xeebdxX1xXdx92acx7691xX3xXbxX1xbd96xX18xX3x11474xX1cxcfa9xX3x1068cxX3xX18xfbd1xX1xcaa0xX6xX3xX1xaf38xc312xX18xX2axX3x83f4xX1bxX3xX18xX2axX30x8d11xXdxX3x970bx83cfxX18xX3xX35x7731xX18xX2axX3xX5x10b0exX3xb226xX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX0xb56exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xX3exXaxX12xe2eex7792xX4xX3xfc50x9f6axX18xX3xX35xc196xd9bcxX3xXexcadcxX3xX4xX1x88abxX4xX71xX3xX18xX1xX25xX3xX1x893dx8d3bxX3xXexX3fxX16xX3xX35x9affxX18xX3xXexXdx7941xXbxX3xXex10562xX4xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX6bx8d63xX18xX2axX3x788axX25xX82xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX35xX31xXdxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX78xX1cxX3xXex11e6dx10c24xX3xe83exX16xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xXexdfb5xX18xX1xe7ddxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd800xX82xX3exa57bxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xcccbxXex9a52xX6xX5xXdxX2axX18x8d93xX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xcc32xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xXf3xX68xX82xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX15xX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX2xd9c0xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXa3xX70xX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30x102baxX18xX2axX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexXe3xX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxf885xXdxX3exXexX1xX10axX3x9e82xX2xee2cxXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xb12cxX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52x10c7bxX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8x97b6xX3exX1a1xX2x10a18xX1b0xX132xX1a3xX1a3xXexc258xX1b0xX1b0xX1dfxX132xX5xX132xXe3x121ebxXbxX2ax8426xXd3xX9xX1a1x7ee1xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdx104e9xXf6xX112xXaxX12xX67xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1d8xX1b0xX52xX2xX132xX71xX3xXf3xX68xX82xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX15xX18xX3xXbxX1x885axXdxX3xX1xXd4xXbxX3xX35xX31xXdxX3xXcx7802xX18xX1xX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX6bx109e4xX3xXexXd3x109a6xX4xX3xXexXdxX8exXbxX3xX6bxX8exX18xX3xXexX1xe91fxX16xX3xX1xaa27xXdxX71xX3xX6bx9717xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX3xX35xX25xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX2xX132xX132xX3xX1xX2e8xX3xX3exX3fxX18xX3xX102xX2cdxX3xXcxX1xcec5xX4xX1xX3xca1bxX25xXdxX3xf995xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25x12156xX71xX3xX16x7683xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX2xX3xXexXd3xXdx117adxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8xX1dfxX3exX1a1xX2xX1e3xX1b0xX2xX2xX1dfxXexX1e3xX1d8xX1dfxX132xX132xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX2xX1d8xX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxX311xXdxX3xX102xX2cdxX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX315xX25xXdxX71xX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX6bxX8exX18xX3xXexX1xX2dfxX16xX3xX1xX2e3xXdxX3xX1a3xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xXa3xX70xX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX18xbaf2xX18xX2axX3xX18xX1bxX3xX3exX82xX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX3xX155xX3xXexX1x7a87xX18xX3x11347x1223bxX3x10353xX1xX82xX18xX2axXe3xX3xX319xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xX315xX82xX25xX18xX3xX6bxX8exX18xX3xXexX1xX2dfxX16xX3xX1xX2e3xXdxX71xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa9a5xX3xX35xX31xXdxX3xXa3xX25xX3x10325xX2axX1cxXf6x10f68xX18xX3xXcxX1xX70xX3xX4fcxX1xX1cxX18xX2axX3xX319xX1dfxX1e9xX3xXexX1cxX74xXdxX322xX3xX18xX1x9280xX18xX2axX3xcc9cxX1x970fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX71xX3xX35xXd6xXexX3xX35xX81xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxXd4xXexX3xX5xX48xX3xX35x11486xX6xX3xX23xX1cxX6xX0xX52xX10xX16xX12xX322xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8xX1dfxX3exX1a1xX2xX1e3xX1b0xX2xX1e9xX1f8xXexX1a3xX1a1xX1dfxX132xX1f8xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1b0xX1a1xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX315xX82xX25xX18xX3xX4xX48xX18xX2axX3xXexXd3xX2d1xX4xX3xXexXdxX8exXbxX3xX6bxX8exX18xX3xXexX1xX2dfxX16xX3xX1xX2e3xXdxX71xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4bdxX18xX2axX3xX315xX4a8xX18xX2axX3xX315xXe0xX18xX1xX3xXcxa872xX18xX1xX71xX3xXexX1xX4bdxX18xX3xX4c0xX4c1xX3xX4c3xX1xX82xX18xX2axX71xX3xX102xX2cdxX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX315xX25xXdxX3xX319xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX322xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8xX1dfxX3exX1a1xX2xX1e3xX1b0xX1e9xX132xX1dfxXexX1b0xX1e3xX1e9xX1a3xX1a3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1b0xX1a3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxX311xXdxX3xX102xX2cdxX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xXcxX1x7a58xX18xX2axX71xX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX6bxX2cdxX3xX6bxX8exX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4f3xX3xXexX1xX3fxX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX10xX16xX3xX4axX82xX25xX18xX2axX3xXcxXd3xc78bxX18xX2axX3x1127axXe3xX3xX104xX3xX18xX311xX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX35xX53cxX6xX3xXa3xX70xX3xX6bxX1cxX2afxXdxX3xX18xX30xX31xX4xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxXd4xXexX3xX5xX48xX3xX35xX53cxX6xX3xX23xX1cxX6xXe3xX3xXcxX311xXdxX3xX6bxX3fxXf6xX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX6bxX2cdxX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX1a3xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX1cxX16xXa3xX3xXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8xX1dfxX3exX1a1xX2xX1e3xX1b0xX1e9xX1e9xX1e9xXexX1e3xX1f8xX1f8xX1dfxX1dfxX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1e9xX1e9xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX315xX82xX25xX18xX3xX4xX48xX18xX2axX3xX6bxX2cdxX3xX6bxX8exX18xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX6xX18xX1xX3xX4fcxX2axX1cxXf6xX500xX18xX3xX4c3xX1xXdxX3xX4axX71xX3xXbxX1xX30xX3bxX18xX2axX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3x9701xXdxX18xX1xX3xX319xXcxX4c3xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX322xX3xX104xX3xX18xX311xX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX35xX53cxX6xX3xXa3xX70xX3xX6bxX1cxX2afxXdxX3xX18xX30xX31xX4xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxXd4xXexX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX3xX35xX25xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xX4axXe3xX3xX1a3xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xXcxb32dxXbxX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX4c0xX1xX82xX68xX18xX2axX3xX7xX81xX18xX3x8624xXdxX33bxXexX3xX4fcxX6xX16xX3xX5xX15xX18xX3xXbxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xX68xX18xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX102xX3fxXf6xX3xX18xX1xX25xX3xX4xX1xX82xX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1e9xX2xX3exX1a1xX2xX1e9xX1d8xX132xX1a3xX1dfxXexX1e9xX132xX1dfxX1d8xX1b0xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1d8xX1b0xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX4axX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xXa3xX70xX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xXa3xX155xXdxX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX71xX3xXcxXac9xXbxX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX4c0xX1xX82xX68xX18xX2axX3xX7xX81xX18xX3xXadcxXdxX33bxXexX3xX4fcxX6xX16xX3xX319xX4axX4c3xX67xX322xX3xX35xX53cxX6xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1a3xX132xX132xX3xXexX1xX43xX18xX2axX3xX16xX4c1xX3xXexX4bdxX16xX71xX3xX2xX132xX132xX3xXexX1xX43xX18xX2axX3xX7xX519xX6xX71xX3xX1a3xX132xX132xX3xXa3xX68xX18xX1xX3xX4xX1xX30xX18xX2axX71xX3xX1a1xX132xX3xXexe64fxXdxX3xX23xX1cxX20xX18xX3xX68xX82xXe3xXe3xXe3xX3xX2axXdxXcd1xXbxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX102xX2cdxX3xXcxX3fxX18xX3xXa24xX3fxX16xX3xX4axX30xX6cxX18xX2axX3xX319xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX322xX71xX3xXexX1xX70xX3xXexXd3xXd6xX18xX3xX67x94f7xX16xX3xf082xX1cxXf6xX15xX18xX3xX4xX51fxX3xXexX1xX15xX16xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX5xX2d1xX4xX3xX35xX30xXd4xXexX3xX23xX1cxX6xX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xX3xX3exXexX1xX1cxX16xXa3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1e9xX2xX3exX1a1xX2xX1e9xX1d8xX2xX2xX1dfxXexX1b0xX132xX2xX1e9xX1a3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1a3xX1e9xX1d8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxX3fxX18xX3xXa24xX3fxX16xX3xX4axX30xX6cxX18xX2axX3xX5xX25xX3xX2xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX1b0xX3xX102xX2cdxX3xX4xX1xX70xX1cxX3xXexX1xXdxX33bxXexX3xX1xX311xXdxX3xX18xX4a8xX18xX2axX3xX18xX1bxX3xX18xX1xXd6xXexX3xX4xb7f8xX6xX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxXd4xXexX3xX16xX1cxX6xX3xX5xX48xX3xX35xX53cxX6xX3xX23xX1cxX6xXe3xX3xX315xX2bbxX18xX1xX3xX5xX48xX3xX18xX2dfxX16xX3xX18xX6xXf6xX3xX6bxX2cdxX3xX35xX30xXd4xXexX3xX23xX1cxX6xX3xX16xX2afxX4xX3xX4xX6cxX18xX3xX5xX48xX3xX5xX70xX4xX1xX3xX7xac31xX3xX1d8xX132xX2xX132xX3xX1xX6cxX18xX3xX1e9xX132xX3xX4xX16xX71xX3xXa3xXdxX8exX18xX3xX4xX68xX4xX3xXexX1xX4bdxX18xX3xb352xX6cxX18xX3xXcxXd3xXe0xX18xX1xX71xX3xXcxX3fxX18xX3xXcxXdxX8exX18xX71xX3xXcxXdxX1bxX18xX3xXcxX1xX30xXd4xX18xX2axXe3xXe3xXe3xX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xX2afxX4xX3xX6bxX81xX82xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1e9xX2xX3exX1a1xX2xX1e9xX1d8xX2xX1d8xX1e3xXexX1d8xX1b0xX2xX2xX132xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1e3xX2xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xXf3xX25xX3xX4xX82xX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xXexX1xX70xX3xXexXd3xXd6xX18xX3xX67xXd1dxX16xX3xXd20xX1cxXf6xX15xX18xX3xXd6xX16xX3xX5xb5a9xX18xX2axX3xXexXd3xX30xX31xX4xX3xX18xX1xX519xX18xX2axX3xXexXe0xX18xX1xX3xX4xX81xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4f3xX3xX4xXeb3xX6xX3xXcxXac9xXbxX3xX6bxX82xX25xX18xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1e9xX2xX3exX1a1xX2xX1e9xX1d8xX1f8xX132xX1f8xXexX2xX1f8xX2xX1d8xX1e3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1dfxX132xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX315xX311xXdxX3xX3exXdxX33bxX18xX3xXcxXac9xXbxX3xX6bxX82xX25xX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX2axX9fxX16xX3xX1d8xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xX4a8xXexX3xX4xX43xX18xX2axX3xX4xX68xX4xX3xX18xX1xX1cxX3xXf6xX8exX1cxX3xXbxX1xXd1dxX16xX3xX4xX1xX82xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4xX1xX70xX3xX315xX4a8xX18xX2axX3xXcxX1xX70xX3xX4axX30xX6cxX18xX2axX3xX319xXexX1xX4bdxX18xX3xX4c0xd57dxX3xX67xX68xX4xX71xX3xX102xX2cdxX3xXcxX3fxX18xX3xXa24xX3fxX16xX3xX4axX30xX6cxX18xX2axX322xXe3xX3xX67xX48xX18xX2axX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX3exX70xXbxX3xX18xX25xXf6xX71xX3xXcxXac9xXbxX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX6bxX2cdxX3xXexXdxX8exX18xX3xX1xX25xX18xX1xX3xX51dxX1xX81xX82xX3xX7xX68xXexX3xX6bx10680xX3xX5xX15xX18xX3xXbxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xX68xX18xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX102xX3fxXf6xX3xX3exX2d1xX18xX2axX3xX18xX1xX25xX3xXexXe0xX18xX1xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX68xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX155xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX71xX3xX67xXd1dxX16xX3xXd20xX1cxXf6xX15xX18xX3xX2axX4a8xXbxX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX3xX35xX1bxX3xX18xX1xX25xX3xX155xX3xX7xX6xX1cxX3xX16xX30xX6xX3xX5xX48xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xXcxX4fcxX4axX4axX3xcc68xXcxXadcxX3xX4axX25xX3xXcxX1xXdxX33bxX18xX3xX319xXf3xXe0xX18xX1xX3xe327xX30xX6cxX18xX2axX322xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX1xX6cxX18xX3xX2xX1d8xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1b0xX1dfxX3exX1a1xX2xX2xX2xX1dfxX1d8xX1a3xXexX1dfxX2xX132xX1e9xX1a3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1a1xX132xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXf2cxX68xX18xX2axX3xX18xX6xXf6xX3xX319xX1d8xX1b0xX52xX2xX132xX322xX71xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xXcxX4fcxX4axX4axX3xX1368xXcxXadcxX3xX4axX25xX3xXcxX1xXdxX33bxX18xX3xXbxX1xX2afxXdxX3xX1xXd4xXbxX3xX35xX31xXdxX3x7f43xXf6xX3xXa3xX6xX18xX3xX1368xXcxXcxX84axX3xX102xX2cdxX3xX67xXd1dxX16xX3xX1368x8b31xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1d8xX2xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX71xX3xX16xX326xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX1a3xX132xX132xX3xX18xX2axX1xXe0xX18xX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXexX1xX4bdxX18xX3xX1e3xX3xX35xX25xX3xXexX1xX4bdxX18xX3xX1dfxXe3xX0xX10xX16xX12xX3xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3x11d4bxXdxX68xX16xX3xX6bxX2afxX4xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xXcxX4fcxX4axX4axX3xX1368xXcxXadcxX3xX4axX25xX3xXcxX1xXdxX33bxX18xX3xX319xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX4xX43xX18xX2axX3xXa3xX15xX18xX3xXbxX1xX81xXdxX322xX3xX35xX25xX3xX150fxXf6xX3xXa3xX6xX18xX3xX1368xXcxXcxX84axX3xX102xX2cdxX3xX67xXd1dxX16xX3xX1368xX1523xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXexX1xX4bdxX18xX3xX1e3xXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1b0xX1dfxX3exX1a1xX2xX2xX1d8xX2xX1a3xX2xXexX1e9xX132xX1dfxX1d8xX2xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1e9xX1a3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12x98e6xX18xX2axX3xX315xX4a8xX18xX2axX3xX84axX1cxX6xX18xX2axX3xXcxX1xXdxX33bxX18xX3xX104xX3xX1587xXdxX68xX16xX3xX6bxX2afxX4xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xXcxX4fcxX4axX4axX3xX1368xXcxXadcxX3xX4axX25xX3xXcxX1xXdxX33bxX18xX3xX4xX1xX82xX3xXa3xXdxX8exXexX10axX0xX10xX16xX12xX3xXaxX0xXdxX3xXdxX3exX9xXaxXdxX16xX2axX4xX6xXbxXexXdxX82xX18xX1f8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xXcxX1xXd6xXf6xX3xX6bxX30xXd4xX4xX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX3xX16xX25xX3xX4xX68xX4xX3xX1xX2e8xX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX6bxX6xX18xX2axX3xXbxX1xX81xXdxX3xX2axX68xX18xX1xX3xX4xX1xX70xX1cxX71xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX4xX1xXcd1xX18xX2axX3xXexX4bdxXdxX3xX2axX51fxXbxX3xX4xX1xXcd1xXexX3xX7xX78xX4xX3xX18xX1xX2e3xX3xX18xX1x116ccxX16xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX18xX6cxXdxX3xX6bxX3fxXf6xX3xX7xX31xX16xX3xX35xX30xXd4xXexX3xX23xX1cxX6xX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX71xX3xX74xX18xX3xX6bxX70xX18xX1xX3xX4xX1cxX2e8xX4xX3xX7xX2afxX18xX2axX0xX52xXdxX12xXaxXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1b0xX1dfxX3exX1a1xX2xX2xX1d8xX2xX2xX1e3xXexX1e3xX1b0xX132xX1dfxX1e9xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1a3xX1b0xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX67xX48xX18xX2axX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX7xX68xX18xX2axX3xX18xX6xXf6xX71xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX6bxX2cdxX3xX6bxX8exX18xX3xXexXac9xX18xX3xX18xX1xX25xX3xXexXd3xX6xX82xX3xXexX1xX15xX16xX3xX1d8xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX71xX3xX16xX326xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX2xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX4xX1xX82xX3xX4xX68xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4xX1xX70xX1cxX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX18xX4a8xX18xX2axX3xX18xX1bxX3xXa3xX155xXdxX3xX16xX30xX6xX3xX5xX48xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xXa24xX2cdxX18xX1xX3xX6bxX311xX82xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX2xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX35xX25xX3xX1d8xX132xX51dxX2axX3xX2axX311xX82xX3xX4xX1xX82xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xXa3xX25xX3xX4c3xX1xX6xX18xX3xXcxX1xX70xX3xX137bxX20xX18xX3xX319xXexX1xX4bdxX18xX3xX1368xX1523xX3xXcxXd3xX1cxX18xX2axX322xXe3xXe3xXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1b0xX1dfxX3exX1a1xX2xX2xX1d8xX132xX1b0xX1f8xXexX1a3xX1e3xX1e3xX1f8xX1a1xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX2xX1dfxX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xXcxX4fcxX4axX4axX3xX1368xXcxXadcxX3xX4axX25xX3xXcxX1xXdxX33bxX18xX3xX4xX48xX18xX2axX3xX6bxX2cdxX3xXexXd3xX6xX82xX3xX7xX2afxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX2xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xXcxXd3xX30xX3bxX18xX2axX3xX1368xX20xX16xX3xX18xX82xX18xX3xX67xXd1dxX16xX3xX1368xX1523xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xXa24xXdxX15xX18xX3xX1xXdxX33bxXbxX3xX4xX68xX4xX3xX4axX2e8xXdxX3xX4c0xX4axbd58xX4c0xXcxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xXbxX1xX2afxXdxX3xX1xXd4xXbxX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1b0xX1e9xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1a1xX1dfxX3exX1a1xX2xX1d8xX1a3xX1a1xX1a3xX1dfxXexX2xX1d8xX1e3xX1e3xX1e3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1a1xX1e3xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX67xX1xX1cxX18xX2axX3xXexX6xXf6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4f3xX3xX4xX43xX18xX2axX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX16xXdxX1bxX18xX3xXcxXd3xX1cxX18xX2axX71xX3xXa24xXdxX15xX18xX3xX1xXdxX33bxXbxX3xX4c0xX4axX1c5fxX4c0xXcxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX4xX43xX18xX2axX3xX35xX31xXdxX3xX7xX2d1xX3xX4xX1xX1cxX18xX2axX3xX7xX78xX4xX3xX4xXeb3xX6xX3xX4xX68xX4xX3xXexX74xX3xX4xX1xX78xX4xX71xX3xX4xX68xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xXexX1xX1cxX2e8xX4xX3xXa24xXdxX15xX18xX3xX16xXdxX18xX1xX3xX4fcxX2dfxX18xX2axX3xX5xX30xXd4xX18xX2axX3xXa3xX1bxX18xX3xX35xX519xX18xX2axX3xXadcxXdxX33bxXexX3xX4fcxX6xX16xX3xX6bxX2cdxX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX1b0xX1e9xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX35xX31xXdxX3xXexX74xX18xX2axX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX1d8xX2xX71xX1a1xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXa3xX70xX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX3xXexX311xXdxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXe3xX3xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxX51fxX71xX3xXcxX4c3xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX2xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX112xX3xX102xX2cdxX3xX67xXd1dxX16xX3xX137bxX1cxX33bxX71xX3xX67xXd1dxX16xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX16xX326xXdxX3xX102xX2cdxX3xX2xX1a3xX3xX7xX1cxXd6xXexX112xX3xX1e9xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX4xX1xX82xX3xX1xX82xX25xX18xX3xX4xX81xX18xX1xX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX3xXexX311xXdxX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX71xX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX16xX326xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX1a3xX132xX132xX3xX18xX2axX25xX18xX3xX6bxX9fxX18xX2axXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX132xX1a1xX3exX1a1xX2xX1a3xX1a3xX1dfxX1b0xX1b0xXexX1a1xX1f8xX132xX2xX5xX1dfxX104xX1a1xX1dfxX3exX1a1xX2xX1d8xX1a3xX1e3xX1a3xX1e3xXexX1a1xX1a3xX1a3xX132xX1d8xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX315xX82xX25xX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX2xX1a3xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX102xX2cdxX3xX67xXd1dxX16xX3xXcxX1xX311xX4xX1xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX1368xXcxXcxX84axX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xXa24xX2e8xX4xX3xX4axX25xX3xX35xXac9xX18xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX1e9xX1a3xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xX4xX68xX4xX3xX102xX2cdxX3xXa3xX70xX3xX18xX2axXac9xXbxX3xX5xX92xXexX3xX18xX4a8xX18xX2axX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1dfxX1b0xX3exX1a1xX132xX1f8xX1e9xX1e9xX132xX1e3xXexX1d8xX1f8xX2xX2xX1b0xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1dfxX1a1xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXadcxX31xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX20xX18xX3xa095xX5xX68xX3xX5xX25xX18xX1xX3xX6bxX43xX16xX3xX5xX68xX3xXd3xX68xX4xX1xea34xX71xX3xX6bxX8exX18xX3xXexX1xX3bxXdxX3xX6bxXdxX12abxX16xX3xX18xX25xXf6xX71xX3xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX150fxXf6xX3xXa3xX6xX18xX3xX1368xXcxXcxX84axX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xXa24xX2e8xX4xX3xX4axX25xX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX3xX6bxX2cdxX3xX51dxX15xX1cxX3xX2axX846xXdxX3xX6bxX30xXd4xX4xX3xX1xX6cxX18xX3xX1e9xX1a3xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xX4fcxX1xX3fxX18xX3xX3exX3fxX18xX3xX4xX68xX4xX3xX102xX2cdxX3xXa3xX70xX3xX18xX2axXac9xXbxX3xX5xX92xXexX3xX18xX4a8xX18xX2axX3xX18xX1xX30xX10axX3xX1368xX6xXdxX3xX4c3xX1xX92xX71xX3xX4axX2e8xX3xX315xX2e8xX3xX35xX25xX3xX4xX68xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4xX51fxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xXa3xX70xX3xX18xX311xX18xX3xX155xX3xXexX1xXeb3xXf6xX3xX6bxXdxX33bxX18xX3xd93fxX25xX82xX3xXcxXd3xX2dfxX18xX2axX3xX1e9xX3xX319xXcxX1xX53cxX6xX3xXcxX1xXdxX15xX18xX3xX104xX3xX4axX1cxX8exX322xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xXf3xX6b5xX3xXexX1xX30xX3xX4axX1cxXf6xX33bxX18xX3xXeb3xXf6xX3xXa24xX2e8xX4xX3xX4axX25xX3xX35xX25xX3xX4xX68xX4xX3xX18xX1xX25xX3xX1xX81xX82xX3xXexX3fxX16xX3xX6bxX8exX18xX3xXexX1xX2dfxX16xX3xX1xX2e3xXdxX71xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX6xX18xX1xX3xXa24xX15xX3xXadcxX2dfxX18xX3xXf2cxX68xX18xX2axX3xX319xXexX1xX4bdxX18xX3xXd20xX1cxX3fxX18xX3xXcxX3fxXf6xX71xX3xX102xX2cdxX3xX4axX2e8xX3xX315xX2e8xX322xX3xX16xXd6xXexX3xXexX6b5xX4xX1xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX35xX92xX3xX7xX311xXexX3xX5xX155xX3xX6bxXd6xXexX3xXexX311xXdxX3xX4xX4bdxX18xX2axX3xXexXd3xX30xX3bxX18xX2axX3xXcxX1xXeb3xXf6xX3xX6bxXdxX33bxX18xX3xX237axX25xX82xX3xXcxXd3xX2dfxX18xX2axX3xX1e9xXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1dfxX1b0xX3exX1a1xX132xX1f8xX1e9xX1e3xX132xX1e9xXexX1e9xX1a3xX1dfxX1dfxX1e3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1e3xX1a3xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX3exXdxXd3xX9xXaxX6xX1cxXexX82xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX4fcxX2axX82xX25xXdxX3xXd3xX6xX71xX3xX4axX2e8xXdxX3xXa24xX4axX4c3xX4fcxX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xXa24xX2e8xX4xX3xX4axX25xX3xX6bxX2cdxX3xX51dxX15xX1cxX3xX2axX846xXdxX3xX35xX25xX3xX1xX326xX3xXexXd3xXd4xX3xX51dxX70xXbxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXa3xX70xX3xX18xX2axXac9xXbxX3xX5xX92xXexX3xXexXd3xX15xX18xX3xX6bxX70xX6xX3xXa3xX25xX18xX3xX6bxX30xXd4xX4xX3xX1b0xX1f8xX132xX3xX1xX2e8xXbxX3xX4xX68xX3xX51dxX1xX4bdxX3xXd3xXdxX16xX3xX5xX311xX4xX71xX3xX1d8xX132xX132xX3xX1xX2e8xXbxX3xX4xX25xX3xX16xX1cxX2afxXdxX3xX16xX818xX16xX71xX3xX1d8xX132xX132xX3xXa3xX68xX18xX1xX3xX4xX1xX30xX18xX2axX71xX3xX1d8xX1b0xX1a1xX3xXexX1xX43xX18xX2axX3xX16xXe0xX3xXexX4bdxX16xX71xX3xX1d8xX3xXexXd6xX18xX3xX2axX311xX82xX71xX3xX1d8xX132xX132xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX18xX30xX31xX4xX3xX16xX818xX16xX71xX3xX1d8xX132xX132xX3xX5xX6b5xXexX3xX3exX20xX1cxX3xX2dfxX18xX71xX3xX1d8xX1a3xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX102xX4bdxXdxX71xX3xX1d8xX132xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX4xX6cxX16xX71xX3xX2axX20xX18xX3xX1e9xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xX4a8xXexX3xX35xX25xX3xX4xX68xX4xX3xX5xX82xX311xXdxX3xX18xX1xX1cxX3xXf6xX8exX1cxX3xXbxX1xXd1dxX16xX3xX18xX1xX30xX10axX3xX23xX1cxX20xX18xX3xX68xX82xX71xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX35xX155xXe3xXe3xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xXbxX1xX92xX3xX18xX519xX3xXexX1xX70xX3xXexXd3xXd6xX18xX3xXa24xX2e8xX4xX3xX4axX25xX3xX18xXd6xX1cxX3xX4xX6cxX16xX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xXa3xX25xX3xX4xX82xX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xXa3xX70xX3xX18xX2axXac9xXbxXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX3exXdxXd3xX9xXaxX6xX1cxXexX82xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1dfxX1b0xX3exX1a1xX132xX1f8xX1b0xX1d8xX1d8xX1dfxXexX1f8xX2xX1a3xX1d8xX1e9xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1dfxX1a3xX1e9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX3exXdxXd3xX9xXaxX6xX1cxXexX82xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxX74xX3xX4xX1xX78xX4xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xX6bxX82xX25xX18xX3xXexXd3xX15xX18xX3xX6bxX70xX6xX3xXa3xX25xX18xX3xX4xX48xX18xX2axX3xXbxX1xX68xXexX3xX1xX1cxXf6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX20xX18xX3xX229bxXcxX30xX6cxX18xX2axX3xXexX1xX3fxX18xX3xXexX30xX6cxX18xX2axX3xX68xXdxX22afxX3xX35xX25xX3xX6bxX2cdxX3xX35xXac9xX18xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX71xX3xX23xX1cxXf6xX15xX18xX3xX2axX51fxXbxX3xX6bxX30xXd4xX4xX3xX2xX1e9xX132xX3xXexX1xX43xX18xX2axX3xX16xX4c1xX3xXexX4bdxX16xX71xX3xX2xX1a3xX3xX51dxbd33xXexX3xX18xX30xX31xX4xX3xX7xX1cxX2afxXdxX71xX3xX1a3xX132xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX4xX6cxX16xX71xX3xX1e9xX132xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX102xX4bdxXdxX71xX3xX1a3xX132xX132xX3xXa3xX68xX18xX1xX3xX4xX1xX30xX18xX2axX71xX3xX1d8xX1b0xX1a3xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xXa3xX1812xX18xX2axX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xX4a8xXexX3xX4xX51fxX3xXexX74xX18xX2axX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX2xX1e9xX1d8xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX3exXdxXd3xX9xXaxX6xX1cxXexX82xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1dfxX1b0xX3exX1a1xX132xX1f8xX1b0xX1a3xX1b0xX1d8xXexX1e3xX1f8xX2xX1dfxX1d8xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1a3xX132xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX3exXdxXd3xX9xXaxX6xX1cxXexX82xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxX74xX3xX4xX1xX78xX4xX3xX315xX82xX25xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX15xX18xX3xXexXd3xX15xX18xX3xX6bxX70xX6xX3xXa3xX25xX18xX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xX4xX48xX18xX2axX3xX6bxX2cdxX3xX35xXac9xX18xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX6bxX82xX25xX18xX3xX35xXdxX15xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX15xX18xX71xX3xX6bxX2e8xXdxX3xX35xXdxX15xX18xX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xX6bxX30xXd4xX4xX3xX2axX20xX18xX3xX1b0xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX6bxX12abxX3xX2axXdxXcd1xXbxX3xX6bx10e0dxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX35xX43xX18xX2axX3xXexX1xXdxX15xX18xX3xXexX6xXdxX3xX2dfxX18xX3xX1cxX2afxX18xX2axX71xX3xX16xX1cxX6xX3xX7xX818xX16xX3xX23xX1cxX20xX18xX3xX68xX82xX3xX35xX25xX3xX7xX68xX4xX1xX3xX35xX155xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX82xX18xX3xX10xX16xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xX67xX1xXdxX3xX6bxX82xX25xX18xX3xXcxXd3xX30xX3bxX18xX2axX3xX4c3xXcxXcxX4axX3xX1368xX6xXdxX3xXcxX1xXcd1xX4xX3xXa24xX82xX6xX18xX3xXexX4a8xX18xX2axX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX4axX2e8xX3xX315xX2e8xX0xX52xX10xX16xX12xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX67xX4c3xX3xXd20xX3fxXf6xX3xX5xX818xXbxX3xX35xX25xX3xXcxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xX16xX311xXdxX3xX315xX311xXdxX3xXadcxXdxX33bxXexX3xXexXd3xX6xX82xX3xX2xX1a3xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX71xX3xX1a3xX3xXexXd6xX18xX3xX2axX311xX82xX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1f8xX1b0xX3exX1a3xX1d8xX1e9xX1a3xX132xX1a3xX132xXexX1e3xX1b0xX1e9xX1a1xX1e3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1f8xX1b0xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxX1xX4bdxX18xX2axX3xX23xX1cxX6xX3xX7xX2d1xX3xX51dxX8exXexX3xX18xX2afxXdxX3xX4xXeb3xX6xX3x12035xXf3xX4fcxX137bxX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX71xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX67xX4c3xX3xXd20xX3fxXf6xX3xX5xX818xXbxX3xX35xX25xX3xXcxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xX16xX311xXdxX3xX315xX311xXdxX3xXadcxXdxX33bxXexX3xX319xXcxX4c3xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX322xX3xX35xX53cxX6xX3xX6bxX8exX18xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX71xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX2xX1a3xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xXa3xX25xX3xX4xX82xX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX4xX1xX70xX1cxX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX3xXexXd3xX15xX18xX3xX6bxX70xX6xX3xXa3xX25xX18xXe3xX3xX1368xX326xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX2axX9fxX16xX3xX1a3xX3xX51dxX2axX3xX2axX311xX82xX71xX3xX4xX68xX3xX51dxX1xX4bdxX71xX3xX7xX519xX6xX3xX35xX25xX3xX2xX3xX51dxX28e2xXexX3xX18xX30xX31xX4xX3xX1cxX2afxX18xX2axX3xX6bxX51fxX18xX2axX3xX4xX1xX6xXdxXe3xXe3xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xX5xX2cdxX18xX1xX3xX6bxX311xX82xX3xX2d6dxXf3xX4fcxX137bxX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX4xX43xX18xX2axX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX67xX4c3xX3xXd20xX3fxXf6xX3xX5xX818xXbxX3xX35xX25xX3xXcxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xX16xX311xXdxX3xX315xX311xXdxX3xXadcxXdxX33bxXexX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXbxX1xX30xX3bxX18xX2axX3xX4axX25xX3xX4axX1cxXf6xX3xXcxXac9xXbxX0xX52xX10xX16xX12xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1f8xX1b0xX3exX1a3xX1d8xX1e9xX1a3xX1d8xX1e9xX1a1xXexX1a1xX132xX1e3xX1b0xX1e9xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1b0xX1a1xX1f8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXadcxX31xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX20xX18xX3xX229bxX4xXeb3xX6xX3xX6b5xXexX71xX3xX5xX108exX18xX2axX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX22afxX71xX3xXexXd6xXexX3xX4xX81xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xXd3xX1cxX2e8xXexX3xXexX1xX70xXexX71xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX6bxX2cdxX3xX6bxX8exX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX2xX1a3xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xXa3xX70xX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX18xX4a8xX18xX2axX3xX18xX1bxX71xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX3xXexX311xXdxX3xX1a3xX3xX6bxX70xX6xX3xXbxX1xX30xX6cxX18xX2axX71xX3xX2axX9fxX16xX3xX4xX68xX4xX3xXbxX1xX30xX3bxX18xX2axX10axX3xXadcxX2dfxX18xX3xe76axX15xX18xX71xX3xX315xX311xXdxX3xX4fcxX25xXdxX71xX3xX4axX25xX3xX4axX1cxXf6xX3xXcxXac9xXbxX71xX3xX4fcxX6xX16xX3xX4axX25xX3xX35xX25xX3xX102xX2cdxX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xXf3xXe0xX18xX1xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX1f8xX1b0xX3exX1a3xX1d8xX1e9xX1a3xX1b0xX1b0xX1f8xXexX2xX2xX1d8xX1f8xX1dfxX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1e3xX1d8xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX315xX3fxXf6xX3xX5xX25xX3xX18xX1xX519xX18xX2axX3xX6bxX70xX6xX3xXbxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xXa3xX70xX3xX18xX2axXac9xXbxX3xX5xX92xXexX3xX7xX3fxX1cxX3xX18xX1xXd6xXexX3xX35xX25xX3xX4xX51fxX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX1xX2e8xX3xX3exX3fxX18xX3xX2axX4a8xXbxX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xXe3xX3xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxXd4xXexX3xX18xX25xXf6xX71xX3xX4xX4bdxX18xX2axX3xXexXf6xX3xX4xX48xX18xX2axX3xX6bxX2cdxX3xXexXd3xX6xX82xX3xX1a3xX3xXexXd6xX18xX3xX2axX311xX82xX3xX319xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX1a1xX1a3xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX322xX3xX4xX1xX82xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX3xX35xX25xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX92xX4xX3xX4xX51fxX3xX51dxX8exX3xX1xX82xX311xX4xX1xX3xX4xX78xX1cxX3xXexXd3xXd4xX3xX155xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX67xXd1dxX16xX3xXd20xX1cxXf6xX15xX18xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd3xX112xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xXadcxX67xX67xfc30xX3xX4fcxX2axX1xX33bxX3x7b44xX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX1f8xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX4xX1xX82xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4xX1xX6b5xX18xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX71xX3xX1xX2e8xX3xXa3xX70xX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX132xX1a1xX3exX1a1xX2xX1d8xX1d8xX1dfxX1e9xX1dfxXexX1e9xX1b0xX1b0xX1d8xX1d8xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1f8xX1b0xX132xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX315xX82xX25xX18xX3xX4xX4bdxX18xX2axX3xXexX68xX4xX3xX4c3xX1xX108exX18xX2axX3xXcxX1xX30xX6cxX18xX2axX3xX16xX311xXdxX3xX35xX25xX3xX67xX4bdxX18xX2axX3xX18xX2axX1xXdxX33bxXbxX3xXadcxXdxX33bxXexX3xX4fcxX6xX16xX3xXexX311xXdxX3xX4fcxX2axX1xX33bxX3xX334dxX18xX3xX6bxX2cdxX3xXexXd3xX2d1xX4xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX1xX2dfxX16xX3xX1xX2e3xXdxX3xX35xX25xX3xXexXd3xX6xX82xX3xXexX4a8xX18xX2axX3xX1f8xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xX35xX25xX3xX4xX68xX4xX3xX18xX1xX1cxX3xXf6xX8exX1cxX3xXbxX1xXd1dxX16xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX68xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4xX1xX6b5xX18xX1xX3xX7xX68xX4xX1xX3xXexX311xXdxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xX6bxX82xX25xX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX68xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX10axX3xX4bdxX18xX2axX3xX4fcxX2axX4bdxX3xXf3xX68xX3xX67xX30xX3bxX18xX2axX3xX104xX3xXexX1xX3fxX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX5xXdxX33bxXexX3xX7xX1523xX3xX4fcxX2axX4bdxX3xXf3xX68xX3xXadcxX2dfxX18xXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX132xX1a1xX3exX1a1xX2xX1d8xX1d8xX1e3xX1a3xX1e9xXexX1f8xX132xX132xX1e3xX1a3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1a1xX1a1xX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX6bxX51fxX71xX3xXexXd3xX6xX82xX3xXexX4a8xX18xX2axX3xX1a1xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX71xX3xX16xX326xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xXexXd3xX70xX3xX2axXdxX68xX3xX1a3xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xX4a8xXexX71xX3xX2xX132xX3xX51dxX2axX3xX2axX311xX82xX3xX35xX25xX3xX2xX3xX4xX1xX2dfxX18xX3xX5xX4bdxX18xX2axX3xX4xX1xX82xX3xX4xX68xX4xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX10axX3xX4bdxX18xX2axX3xX4fcxX2axX4bdxX3xXf3xX68xX3xX67xX30xX3bxX18xX2axX3xX104xX3xXexX1xX3fxX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX5xXdxX33bxXexX3xX7xX1523xX3xX4fcxX2axX4bdxX3xXf3xX68xX3xXadcxX2dfxX18xX3xX319xX1xXf6xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX2axXdxXcd1xXbxX3xX4fcxX1xX3fxX18xX3xX3exX3fxX18xX3xXbxX1xX108exX18xX2axX3xX4xX1xX2afxX18xX2axX3xX5xX92xXexX3xXa3xX2cdxX82xX3xXexX311xXdxX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX84axX1cxX81xX18xX2axX3xXcxXd3xX70xX322xX112xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xXexX1xX30xXd4xX18xX2axX3xXcd1xXf6xX3xX23xX1cxX3fxX18xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX4xX1xX1cxXf6xX15xX18xX3xX18xX2axX1xXdxX33bxXbxX3xXcxXd3xX20xX18xX3xX84axX1cxX2afxX4xX3xX334dxX18xX1xX3xX4xX51fxX3xX1xX82xX25xX18xX3xX4xX81xX18xX1xX3xX6bxX4a8xX4xX3xXa3xXdxX33bxXexX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX3xX319xX155xX3xXbxX1xX30xX3bxX18xX2axX3xX4axX25xX3xX4axX1cxXf6xX3xXcxXac9xXbxX71xX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX322xX112xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4bdxX18xX2axX3xX4axX82xX25xX18xX2axX3xXcxXd3xX846xX18xX2axX3xXadcxX70xX3xX319xXa3xX2afxX3xX4xXeb3xX6xX3xX4xX1xX68xX1cxX3xX4axX82xX25xX18xX2axX3xXcxXd3xX846xX18xX2axX3xX84axX1cxX3fxX18xX3xX6bxX1cxX2afxXdxX3xX18xX30xX31xX4xX3xXexX311xXdxX3xX102xX2cdxX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xXcxX1xX818xX18xX2axX71xX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX3xX4axX25xX322xX112xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xXa3xX25xX3xX315xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX70xX3xXa24xX82xX6xX18xX71xX3xX4c3xX1xX311xX16xX3xXcxX1xX70xX3xXa24xXdxX15xX18xX3xX35xX25xX3xX4bdxX18xX2axX3xX4fcxX2axX1cxXf6xX500xX18xX3xXd20xX1cxX3fxX18xX3xXcxdeccxX3xX4xX51fxX3xX1xX82xX25xX18xX3xX6bxX4a8xX4xX3xXa3xXdxX33bxXexX3xX51dxX1xX51fxX3xX51dxX1xX2dfxX18xX3xXexX311xXdxX3xX102xX2cdxX3xX67xXd1dxX16xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX71xX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xX67xXd1dxX16xX3xXd20xX1cxXf6xX15xX18xXe3xX3xX0xX10xX16xX12xXcxXd3xX82xX18xX2axX3xX81xX18xX1xX10axX3xX6bxX82xX25xX18xX3xXexXd3xX6xX82xX3xX23xX1cxX25xX3xX4xX1xX82xX3xX2axXdxX6xX3xX6bxXe0xX18xX1xX3xX4xX1xX68xX1cxX3xX4axX82xX25xX18xX2axX3xXcxXd3xX846xX18xX2axX3xX84axX1cxX3fxX18xXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX18xXexX10xXd3xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX19axXdxX3exXexX1xX10axX3xX1a1xX2xX1a3xXbxX102xX112xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX1b0xX2xX132xXbxX102xX112xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX52xX52xXdxXe3xXa3xX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe3xX35xX18xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX132xX1a1xX3exX1a1xX2xX1d8xX1e9xX1d8xX1b0xX1a1xXexX1f8xX1f8xX1a1xX1b0xX1f8xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axX1f4xXd3xX9xX1dfxX1e9xX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX19axXdxX3exXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX1a3xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX132xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX102xXexX104xX6xX5xXdxX2axX18xX10axX3xX1f1xX1cxX7xXexXdxX28cxXf6xX112xXaxX12xX315xX82xX25xX18xX3xX4xX48xX18xX2axX3xX6bxX2cdxX3xXexXd3xX6xX82xX3xXexX4a8xX18xX2axX3xX1a3xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX71xX3xX16xX326xXdxX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX2xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xX4a8xXexX3xX35xX25xX3xX2xX132xX3xX51dxX2axX3xX2axX311xX82xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX68xX4xX3xX1xX2e8xX3xX3exX3fxX18xX3xXa3xX70xX3xX18xX2axXac9xXbxX3xX5xX92xXexX3xXexX311xXdxX3xX102xX2cdxX3xX67xXd1dxX16xX3xXcxX1xX311xX4xX1xX71xX3xX1xX1cxXf6xX33bxX18xX3xX67xXd1dxX16xX3xXd20xX1cxXf6xX15xX18xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xX3exXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXd3xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xXexX6xXa3xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX102xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2axX9xXaxX132xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3exX3exXdxX18xX2axX9xXaxX1a3xXaxX12xX0xXexXa3xX82xX3exXf6xX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xX10xX16xX12xXcxX1xX10xX82xX3xX2d6dxXf3xX4fcxX137bxX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX71xX3xX6bxX8exX18xX3xX18xX2axX25xXf6xX3xX1d8xX1e9xX52xX2xX132xX71xX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX6bxX2cdxX3xXexXdxX8exXbxX3xX18xX1xXac9xX18xX3xX4xX78xX1cxX3xXexXd3xXd4xX3xXexXd3xX15xX18xX3xX1f8xXe3xX132xX132xX132xX3xXexX1xX43xX18xX2axX3xX16xXe0xX3xXexX4bdxX16xX112xX3xX1e9xX132xX132xX3xX68xX82xX3xXbxX1xX6xX82xX112xX3xX1b0xX132xX132xX3xX51dxX28e2xXexX3xX18xX30xX31xX4xX112xX3xX1d8xXe3xX132xX132xX132xX3xXa3xX68xX18xX1xX3xX4xX1xX30xX18xX2axX112xX3xX1a3xX132xX132xX3xX4xX68xXdxX3xXa3xX68xX18xX1xX3xX16xXe0xX3xXexX30xX6cxXdxX112xX3xX2xX1d8xX132xX3xXexX1xX43xX18xX2axX3xX7xX519xX6xX112xX3xX1d8xX132xX132xX3xX7xX1cxXd6xXexX3xX23xX1cxX25xX3xXexX74xX18xX2axX3xX1xXd4xXbxX3xX35xX25xX3xXd3xXd6xXexX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xX68xX4xX3xX5xX82xX311xXdxX3xX18xX1xX1cxX3xXf6xX8exX1cxX3xXbxX1xXd1dxX16xX3xX51dxX1xX68xX4xXe3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX82xX3exXf6xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX4fcxX2axX82xX25xXdxX3xX23xX1cxX25xX3xX1xXdxX33bxX18xX3xX35xXac9xXexX71xX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX4xX48xX18xX2axX3xX6bxX2cdxX3xXexXdxX8exXbxX3xX18xX1xXac9xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX1d8xX1e3xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXexXdxX1bxX18xX3xX16xX4a8xXexX3xX23xX1cxX6xX3xX51dxX15xX18xX1xX3xX150fxXf6xX3xXa3xX6xX18xX3xX1368xXcxXcxX84axX3xXexX1xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX2afxX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXe3xX3xX0xX52xX10xX16xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX3exX12xX0xX52xXexXd3xX12xX0xX52xXexXa3xX82xX3exXf6xX12xX0xX52xXexX6xXa3xX5xX10xX12xX0xX52xX3exXdxX35xX12xX0xX3exXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXd3xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX15xX18xX3xX23xX1cxX6xX18xX10axX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX104xXexX1xX1cxX16xXa3xX104xX6xX18xX3exX104xX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fcxX1xXdxX1bxX1cxX3xXexXd6xX16xX3xX5xX108exX18xX2axX3xX6bxX8exX18xX3xX35xX31xXdxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX1xXd3xX10xX28cxX9xXaxX52xX3exX82xX6xX18xX104xXexX1xX10xX52xX18xX1xXdxX10xX1cxX104xXexX6xX16xX104xX5xX82xX18xX2axX104xX3exX10xX18xX104xX35xX82xXdxX104xX18xX2axX1cxX82xXdxX104xX3exX6xX18xX104xX35xX1cxX18xX2axX104xX5xX1cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX52xX1d8xX132xX132xX1a1xX1e9xX1dfxXe3xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX52xX16xX10xX3exXdxX6xX52xX2xX1d8xX132xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8xX1dfxX3exX1a3xX2xX132xX1d8xX1a3xX1b0xX132xXexX1e3xX132xX1f8xX1e9xX1dfxX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX3exXdxX35xX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4fcxX1xXdxX1bxX1cxX3xXexXd6xX16xX3xX5xX108exX18xX2axX3xX6bxX8exX18xX3xX35xX31xXdxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX1xXd3xX10xX28cxX9xXaxX52xX3exX82xX6xX18xX104xXexX1xX10xX52xX18xX1xXdxX10xX1cxX104xXexX6xX16xX104xX5xX82xX18xX2axX104xX3exX10xX18xX104xX35xX82xXdxX104xX18xX2axX1cxX82xXdxX104xX3exX6xX18xX104xX35xX1cxX18xX2axX104xX5xX1cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX52xX1d8xX132xX132xX1a1xX1e9xX1dfxXe3xX1xXexX16xXaxX12xX4fcxX1xXdxX1bxX1cxX3xXexXd6xX16xX3xX5xX108exX18xX2axX3xX6bxX8exX18xX3xX35xX31xXdxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX4c0xX70xXbxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX7xX4f3xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX35xX31xXdxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX6bxX6xX18xX2axX3xX4xX1xX70xX1cxX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX18xX4a8xX18xX2axX3xX18xX1bxX3xX4xXeb3xX6xX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexX3xX155xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX71xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXexX74xX3xX4xX1xX78xX4xX71xX3xX4xX68xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xXexXd3xX82xX18xX2axX3xX35xX25xX3xX18xX2axX82xX25xXdxX3xXexX2bbxX18xX1xX3xX6bxX2cdxX3xX51dxX15xX1cxX3xX2axX846xXdxX71xX3xX6bxX51fxX18xX2axX3xX2axX51fxXbxX3xX5xX30xX6cxX18xX2axX3xXexX1xX2d1xX4xX71xX3xXexX1xX2d1xX4xX3xXbxX1xXd1dxX16xXe3xXe3xXe3xX3xX6bxX12abxX3xX51dxX70xXbxX3xXexX1xX3bxXdxX3xX16xX6xX18xX2axX3xX6bxX8exX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xXe3xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX3exXdxX35xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX2e8xX3xX1587xXdxX6xX82xX3xXexX1xX4bdxX18xX2axX3xX35xXac9xX18xX3xXexX81xXdxX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX1d8xX132xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axXaxX3xX1xXd3xX10xX28cxX9xXaxX52xX35xX10xX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX52xXa3xX82xX104xX2axXdxX6xX82xX104xXexX1xX82xX18xX2axX104xX35xX6xX18xX104xXexX6xXdxX104xX1cxX18xX2axX104xX1xX82xX104xX3exX82xX18xX2axX104xXa3xX6xX82xX104xX35xX1cxX18xX2axX104xX5xX1cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX104xX1d8xX132xX132xX104xXexXd3xXdxX10xX1cxX104xX3exX82xX18xX2axX52xX1d8xX132xX132xX1a1xX1e9xX132xXe3xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX52xX16xX10xX3exXdxX6xX52xX2xX1d8xX132xX52xX18xX10xX19axX7xX52xX1d8xX132xX1b0xX1d8xX52xX2xX1d8xX1dfxX3exX1b0xX1d8xX132xX1e9xX2xX1e9xX1f8xXexX1d8xX1b0xX1e9xX132xX1e3xX5xX132xXe3xX1f1xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX20xX18xX3xX23xX1cxX25xX3xX27xX3xX18xX2axX1xX2cxX6xX3xX1xX30xX31xX18xX2axX3xX35xX1bxX3xX18xX2axX30xX3bxXdxX3xX3exX3fxX18xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX3exXdxX35xX12xX0xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf3xX2e8xX3xX1587xXdxX6xX82xX3xXexX1xX4bdxX18xX2axX3xX35xXac9xX18xX3xXexX81xXdxX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX1d8xX132xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axXaxX3xX1xXd3xX10xX28cxX9xXaxX52xX35xX10xX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX52xXa3xX82xX104xX2axXdxX6xX82xX104xXexX1xX82xX18xX2axX104xX35xX6xX18xX104xXexX6xXdxX104xX1cxX18xX2axX104xX1xX82xX104xX3exX82xX18xX2axX104xXa3xX6xX82xX104xX35xX1cxX18xX2axX104xX5xX1cxX104xX1xX6xX104xXexXdxX18xX1xX104xX1d8xX132xX132xX104xXexXd3xXdxX10xX1cxX104xX3exX82xX18xX2axX52xX1d8xX132xX132xX1a1xX1e9xX132xXe3xX1xXexX16xXaxX12xXf3xX2e8xX3xX1587xXdxX6xX82xX3xXexX1xX4bdxX18xX2axX3xX35xXac9xX18xX3xXexX81xXdxX3xXeb3xX18xX2axX3xX1xX2e8xX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX35xX43xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX1d8xX132xX132xX3xXexXd3xXdxX33bxX1cxX3xX6bxX9fxX18xX2axX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXd3xX82xX18xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX315xX82xX25xX18xX3xX4xX4bdxX18xX2axX3xXexX68xX4xX3xXf3xX2e8xX3xX1587xXdxX6xX82xX3xXexX1xX4bdxX18xX2axX3xXadcxXac9xX18xX3xXexX81xXdxX3xX3exX82xX3xXcxX1xX78xX3xXexXd3xX30xX155xX18xX2axX3xXa24xX15xX3xX315xXe0xX18xX1xX3xXcxX1xX846xX3xX3exX89xX18xX3xX6bxX20xX1cxX3xX6bxX2cdxX3xX6bxX8exX18xX3xX6bxX2e8xX18xX2axX3xX35xXdxX15xX18xX71xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4f3xX3xX35xX31xXdxX3xX6bxX9fxX18xX2axX3xXa3xX25xX82xX3xX4axX25xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xXa3xX70xX3xX81xX18xX1xX3xX1xX30xX155xX18xX2axX3xX5xX48xX3xX5xX92xXexXe3xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX3exXdxX35xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX1cxX5xX12xX0xX3exXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd3xXaxX12xX0xX52xX3exXdxX35xX12xX0xX52xX3exXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX334dxX1cxXexX1xX82xXd3xXaxX3xX3exXdxXd3xX9xXaxX6xX1cxXexX82xXaxX12xX4c3xXe3xXadcxX104xX67xXe3xXcxXe3xXadcxX0xX52xXbxX12
P.V-C.T.V