Bắt 2 đối tượng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh khai thác cát trái phép
(Baohatinh.vn) - Tổ công tác số 1 của Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Lam.
d497xeac1x15a2ax14063xe4d1x17803x15131x117abx1611bxX7x1005ax1425ex1660cx13e88x14bedxe3adxX5xdf28xXaxe58ex113a2x15e76xXexX3xfbb6xX3x1387cx137b3xXdxX3xXex105aex13a8bxef37x15dc3xX3xXex10edbxX3x13ab1xX21xX1xdcf0xX3x16b08xX20xX3xefcexefb6x13274xX3x15d58xX2fxX3xXcxf14dxX20xX1xX3x137bcxX1xX6xXdxX3xXexX1xdea1xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexe9a5xX41xXdxX3xXbxX1x1010exXbxX0x13a8axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX10xX6x1263dxXaxX12xXcx1594dxX3xX4x1204fxX20xX21xX3xXexX41xX4xX3xX7xX1axX3xX2xX3xX4x15f38xX6xX3x16502xX6bxX20xX21xX3xX6xX20xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX2exX24xX6xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX29xX20xf72exX3x1391axX14xXexX3x13c1fxe6cdx167f5xX3xXexX6xX20xX21xX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX49x156daxX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3x152c9xX6x1788bx170c3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX30xX64x151b5xX3xXbxX7cxX10xX20xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxXd8xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7cxX10xX20xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXax10e44xXdxX64xXexX1xe0cdxX3x17123xX2x114faxXbx1753dx16c89xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX118xX3x15af9xX2x179bfxXbxX11exX11fxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX52xX52xXdxXd9xX9bxX6xX30xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd9xX2exX20xX52xX20xX10xX113xX7xX52xX2xf21bxX2xX11cxX52xX152xX11axX64xX11axX2xX11cxX11cxX17xX17x1670dxXexX15fxX15fxX12bxX15fxX12bxX5xX12bxXd9x13774xXbxX21xde75xX49xX9xX11cxX11axX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xX26xX21xX1xX29xX3xX2bxX20xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7cxX6xXbxXexXdxX30xX20xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXex11933xX6xX5xXdxX21xX20xX118xX3xX4xX10xX20xXexX10xX49xX11fxXaxX12xXcxX68xX3xX4xX6bxX20xX21xX3xXexX41xX4xX3xX7xX1axX3xX2xX3xf013xX7cxX6bxX20xX21xX3xX6xX20xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1x125e6xX3xXexefa8xXd8xX3xX21xXdxfc35xX3xXbxX1xX1ex15866xX20xX21xX3xXexXdxX29xX20xX3xX19x1478exX3xX4xX1xXa0xXecxX227xX20xX3xX21xXdxX6xX30xX3xX5xe199xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1x15c11xX4xX3xX20xfd92xX20xX21xX3xX11ex17128xX3xX5x1637exX3xXexX1xX10xX30xX3xX9fxXa0xXecxX3xX19x14544xX20xX1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX30xX64xXecxXaxX12x15ee2xX2fxX30xX3xX1x1232exXdxX3xX2xX12bxX1xX3xX20xX21xX2fxXecxX3xX2xX152xX52xX129xX52xX17xX12bxX2xX152xX99xX3xXexX213xXdxX3xXexXa0xXecx14eaaxX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3xXd6xX6xXd8xX3xX19xX30xX213xX20xX3xX9fxXa0xX6xX3xX19xX259xX6xX3xXbxX1x1208exX20xX3xX11ex156c8xX3x15f42xXa0x112f3xX20xX3xX32xf93fxXdxX3xX200xX26xX21xX1xXdxX3xX2b5xXa0xX2b7xX20xX210xX99xX3xXexX68xX3xX4xX6bxX20xX21xX3xXexX41xX4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX29xX20xX99xX3xX9bxX14xXexX3xX9fxXa0xXa1xX3xXexX6xX20xX21xX3xXcxX49x15d2bxX20xX3xX7cxXa1xX20xX1xX3xXcxX1xX2b7xX20xX3xX200x142a9xX26xX3xX2xX152x116daxX12bxX99xX3x1718exX3xX26xX6xXd8xX3xf0dbxX2fxX20xX99xX3xX26xX21xX1xX29xX3xX2bxX20xX210xX3xX19xX6xX20xX21xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxXd9xX3xXcxX213xXdxX3xXexX1x10577xXdxX3xX19xXdxX227xXd8xX3xX9bxX259xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX29xX20xX99xX3xXexX49xXcexX20xX3xXexX1xXa0xXecxfdf2xX20xX3xX4xee48xX3xX17xX304xXd8xX0xX7xXa0xXbxX12x15d30xX0xX52xX7xXa0xXbxX12xX3xX4xX41xXexXd9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX30xX64xXecxXaxX12xXcxXdxX294xXbxX3xX19xX363xX99xX3xX2exX2fxX30xX3xX3axX1xX30xXa1xX20xX21xX3xX17xX17xX1xX2xX11cxX3xX4x16301xX20xX21xX3xX20xX21xX2fxXecxX99xX3xXexX68xX3xX4xX6bxX20xX21xX3xXexX41xX4xX3xXexXdxX294xXbxX3xXexd9a6xX4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX29xX20xX3xX26xX21xXa0xXecx11145xX20xX3xX271xX245xX20xX3xX30exX213xX30xX3xX200xX2ffxX26xX3xX2xX152xX152xX15fxX99xX3xXexX49xffbaxX3xXexX213xXdxX3xX1xXa0xXecxX29xX20xX3xXcxX1exX21dxX20xX21xX3xfc10xX1exX21dxX20xX21xX99xX3xX26xX21xX1xX29xX3xX2bxX20xX210xX3xX7xX24axX3xX64xX3c5xX20xX21xX3xXexX1xXa0xXecxX35fxX20xX3xXd8xX41xXecxX3xX2ex17a20xX3xXexX1xX4fxXbxX3xX19xX6xX20xX21xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX49xXcexX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3xXd6xX6xXd8xX99xX3xXexX1xXa0xX2bbxX4xX3xX19xX259xX6xX3xXbxX1xX2afxX20xX3xX11exX2b3xX3xX2b5xXa0xX2b7xX20xX3xXd6xX6xXd8xX3xX200xX26xX21xX1xXdxX3xX2b5xXa0xX2b7xX20xX210xXd9xX3xXcxX213xXdxX3xXexX1xX340xXdxX3xX19xXdxX227xXd8xX3xX3axXdxX227xXd8xX3xXexX49xX6xX99xX3xXexX49xXcexX20xX3xXexX1xXa0xXecxX35fxX20xX3xX4xX363xX3xX17xX11axX99xX129xX3xXd8xX0xX7xXa0xXbxX12xX36dxX0xX52xX7xXa0xXbxX12xX3xX4xX41xXexX3xX2exX24xX6xX3xX19xX1exX1fxX4xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xXd9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX30xX64xXecxXaxX12xXd6xX236xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX1xX241xX4xX3xX20xX245xX20xX21xX3xX19xX2b3xX3xXexXdxX294xX20xX3xX1xX2fxX20xX1xX3xX5xX2afxXbxX3xX9bxXdxXcexX20xX3xX9bxXa1xX20xX3xX2exXdxX3xXbxX1xX213xXd8xX99xX3xXexX213xXd8xX3xX21xXdxX218xX3xXbxX1xX1exX21dxX20xX21xX3xXexXdxX29xX20xX99xX3xX7xX1axX3xX4xX41xXexX3xX19xX1exX1fxX4xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX99xX3xX4xX1xXa0xXecxX227xX20xX3xX21xXdxX6xX30xX3xX19xX21dxX20xX3xX2exX259xX3xX4xX1xX241xX4xX3xX20xX245xX20xX21xX3xX11exX24axX3xX5xX24dxX3xXexX1xX10xX30xX3xX9fxXa0xXecxX3xX19xX259xX20xX1xX3xX4xX79xX6xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xXa0xX2afxXexXd9xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX49xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xXa0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dexXexX1xXa0xXd8xX9bxX1dexX6xX20xX64xX1dexX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX3xX20xX21xX2fxXecxX3xX9bxX14xXexX3xX36dxX3xX2exX3c5xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX308xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xXaxX3xX1xX49xX10x122f3xX9xXaxX52xX6xX20xX1dexX20xXdxX20xX1xX1dexXexX49xX6xXexX1dexXexXa0xX52xX17xX1dexX20xX21xX6xXecxX1dexX9bxX6xXexX1dexX36dxX1dexX2exXa0xX1dexX3axX1xX6xXdxX1dexXexX1xX6xX4xX1dexX4xX6xXexX1dexXexX49xX6xXdxX1dexXbxX1xX10xXbxX1dexX30xX1dexX1xX6xX1dexXexXdxX20xX1xX52xX2xX15fxX12bxX11axX15fxX11axXd9xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX21xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX52xXd8xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX17xX12bxX52xX20xX10xX113xX7xX52xX2xX152xX2xX36dxX52xX2xX12bxX11axX64xX17xX2xX304xX2xX11axX2xX36dxXexX36dxX17xX15fxX11cxX11axX5xX12bxXd9xX169xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xX26xX21xX1xX29xX3xX2bxX20xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX2exX12xX0xX7xXexX49xX30xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX3xX20xX21xX2fxXecxX3xX9bxX14xXexX3xX36dxX3xX2exX3c5xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX308xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xXaxX3xX1xX49xX10xX60fxX9xXaxX52xX6xX20xX1dexX20xXdxX20xX1xX1dexXexX49xX6xXexX1dexXexXa0xX52xX17xX1dexX20xX21xX6xXecxX1dexX9bxX6xXexX1dexX36dxX1dexX2exXa0xX1dexX3axX1xX6xXdxX1dexXexX1xX6xX4xX1dexX4xX6xXexX1dexXexX49xX6xXdxX1dexXbxX1xX10xXbxX1dexX30xX1dexX1xX6xX1dexXexXdxX20xX1xX52xX2xX15fxX12bxX11axX15fxX11axXd9xX1xXexXd8xXaxX12xX17xX3xX20xX21xX2fxXecxX3xX9bxX14xXexX3xX36dxX3xX2exX3c5xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX308xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX49xX30xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX49xX30xX20xX21xX3xX17xX3xX20xX21xX2fxXecxX3xX9fxXa0xX6xX99xX3xXexX68xX3xX4xX6bxX20xX21xX3xXexX41xX4xX3xX5xXdxXcexX20xX3xX20xX21xX2fxX20xX1xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX21xX276xXd8xX3xX5xX236xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3xX4xX6bxX20xX21xX3xX6xX20xX3xX2exX2fxX3xX2ffxX308xX3xXcxX26x135d1xf597xXcxX3xX19xX2b3xX3xX9bxX14xXexX3xX21xXdxX218xX3xX36dxX3xX2exX3c5xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX99xX3xX2exX2afxX20xX3xX4xX1xXa0xXecxX227xX20xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX99xX3xX3axX1xX6bxX20xX21xX3xX4xX363xX3xX1xX363xX6xX3xX19xX21dxX20xX3xX4xX1xX241xX20xX21xX3xXexX24xX3xXexX213xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX19xX259xX6xX3xX9bxX2fxX20xX3xX1xXa0xXecxX29xX20xX3xX30exX241xX4xX3xXcxX1x12f06xX99xX3xX32xX1exX21dxX20xX21xX3x11859xX1xXcexX3xX2exX2fxX3xXcxX2b5xX3xX32xX276xX20xX21xX3xXd6xX36xX20xX1xXd9xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX2exX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX20xX1xXdxX35fxXa0xX3xX7xX2fxX3xX5xX6xX20xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX49xXcexX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3xXd6xX6xXd8xXaxX3xX1xX49xX10xX60fxX9xXaxX52xX6xX20xX1dexX20xXdxX20xX1xX1dexXexX49xX6xXexX1dexXexXa0xX52xX9bxX6xXexX1dexX20xX1xXdxX10xXa0xX1dexX7xX6xX1dexX5xX6xX20xX1dexX3axX1xX6xXdxX1dexXexX1xX6xX4xX1dexX4xX6xXexX1dexXexX49xX6xXdxX1dexXbxX1xX10xXbxX1dexXexX49xX10xX20xX1dexX7xX30xX20xX21xX1dexX5xX6xXd8xX52xX2xX11axX11axX15fxX129xX152xXd9xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX21xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX52xXd8xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX17xX12bxX52xX20xX10xX113xX7xX52xX2xX152xX12bxX2xX52xX304xX12bxX64xX17xX2xX2xX36dxX36dxX12bxX129xXexX36dxX2xX129xX11axX12bxX5xX12bxXd9xX169xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xX26xX21xX1xX29xX3xX2bxX20xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX2exX12xX0xX7xXexX49xX30xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX20xX1xXdxX35fxXa0xX3xX7xX2fxX3xX5xX6xX20xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX49xXcexX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3xXd6xX6xXd8xXaxX3xX1xX49xX10xX60fxX9xXaxX52xX6xX20xX1dexX20xXdxX20xX1xX1dexXexX49xX6xXexX1dexXexXa0xX52xX9bxX6xXexX1dexX20xX1xXdxX10xXa0xX1dexX7xX6xX1dexX5xX6xX20xX1dexX3axX1xX6xXdxX1dexXexX1xX6xX4xX1dexX4xX6xXexX1dexXexX49xX6xXdxX1dexXbxX1xX10xXbxX1dexXexX49xX10xX20xX1dexX7xX30xX20xX21xX1dexX5xX6xXd8xX52xX2xX11axX11axX15fxX129xX152xXd9xX1xXexXd8xXaxX12xX13xX14xXexX3xX20xX1xXdxX35fxXa0xX3xX7xX2fxX3xX5xX6xX20xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX49xXcexX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3xXd6xX6xXd8xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX49xX30xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX1xX236xX4xX3xX1xXdxX29xX20xX3xX19xX1fxXexX3xX4xX6xX30xX3xX19xXdxX227xXd8xX3xX9bxXa1xX30xX3xX19xXa1xXd8xX3xXexX49xX2afxXexX3xXexX236xX3xX6xX20xX3xXexX30xX2fxX20xX3xX11exX2b3xX3xX1xX2bbxXdxX3xX64xX259xXbxX3xXcxX294xXexX3xX26xX21xXa0xXecxXcexX20xX3xX19xX41xX20xX3xX898xfa21xX3xX32xX1fxXdxX99xX3xX5xX236xX4xX3xX5xX1exX1fxX20xX21xX3x160caxX1x16162xX20xX21xX3xX7cxXa1xX20xX1xX3xX7xX41xXexX3xX21xXdxX6xX30xX3xXexX1xX6bxX20xX21xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX19xX2b3xX3xX5xXdxXcexX20xX3xXexX3c5xX4xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX29xX20xX3xX20xX1xXdxX35fxXa0xX3xX2exX3c5xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxX3xXexX49xXcexX20xX3xX7xX6bxX20xX21xX3xXd6xX6xXd8xX3xX19xX30xX213xX20xX3xX9fxXa0xX6xX3xX19xX259xX6xX3xX9bxX2fxX20xX3xX30exX241xX4xX3xXcxX1xX88fxX99xX3xX26xX21xX1xXdxX3xX2b5xXa0xX2b7xX20xXd9xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX2exX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX1xX241xX4xX3xX20xX1xX1axXdxX3xX20xX213xX20xX3xX19xed75xXexX3xX5xX2afxXa0xX99xX3xX4xX41xXexX3x127dexXex16e0dxX4x118edxX3xX308xX3xX32xX1exX21dxX20xX21xX3xX898xX1xXcexX3xXd9xXd9xXd9xXaxX3xX1xX49xX10xX60fxX9xXaxX52xX64xXdxX10xXa0xX1dexXexX49xX6xX1dexX64xX30xX20xX1dexXexX1xXa0xX52xX20xX1xXa0xX4xX1dexX20xX1xX30xXdxX1dexX20xX6xX20xX1dexX64xX6xXexX1dexX5xX6xXa0xX1dexX4xX6xXexX1dexXexX6xX4xX1dexX30xX1dexX1xXa0xX30xX20xX21xX1dexX3axX1xX10xX52xX2xX11axX11axX17xX12bxX15fxXd9xX1xXexXd8xXaxX12xX0xXdxXd8xX21xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX52xXd8xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX17xX12bxX52xX20xX10xX113xX7xX52xX2xX304xX11cxX17xX52xX152xX129xX64xX36dxX2xX15fxX129xX11axX2xX15fxXexX36dxX129xX152xX11cxX12bxX5xX12bxXd9xX169xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX3xX19xX1axXdxX3xXexX1exX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xX26xX21xX1xX29xX3xX2bxX20xX3xX2exX2fxX30xX3xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX49xX41xXdxX3xXbxX1xX4fxXbxXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX2exX12xX0xX7xXexX49xX30xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX1xX241xX4xX3xX20xX1xX1axXdxX3xX20xX213xX20xX3xX19xXbebxXexX3xX5xX2afxXa0xX99xX3xX4xX41xXexX3xXbf7xXexXbf9xX4xXbfbxX3xX308xX3xX32xX1exX21dxX20xX21xX3xX898xX1xXcexX3xXd9xXd9xXd9xXaxX3xX1xX49xX10xX60fxX9xXaxX52xX64xXdxX10xXa0xX1dexXexX49xX6xX1dexX64xX30xX20xX1dexXexX1xXa0xX52xX20xX1xXa0xX4xX1dexX20xX1xX30xXdxX1dexX20xX6xX20xX1dexX64xX6xXexX1dexX5xX6xXa0xX1dexX4xX6xXexX1dexXexX6xX4xX1dexX30xX1dexX1xXa0xX30xX20xX21xX1dexX3axX1xX10xX52xX2xX11axX11axX17xX12bxX15fxXd9xX1xXexXd8xXaxX12xX26xX1xX241xX4xX3xX20xX1xX1axXdxX3xX20xX213xX20xX3xX19xXbebxXexX3xX5xX2afxXa0xX99xX3xX4xX41xXexX3xXbf7xXexXbf9xX4xXbfbxX3xX308xX3xX32xX1exX21dxX20xX21xX3xX898xX1xXcexX3xXd9xXd9xXd9xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX49xX30xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX32xXdxX29xX20xX3xX20xX6xXecxX99xX3xX32xX1exX21dxX20xX21xX3xX898xX1xXcexX3xX200xX32xX2fxX3xXcxX36xX20xX1xX210xX3xX19xX1exX1fxX4xX3xX11exX10xXd8xX3xX5xX2fxX3xXd8xX2bbxXexX3xXexX49xX30xX20xX21xX3xX20xX1xX218xX20xX21xX3xX19xX259xX6xX3xXbxX1xX1exX21dxX20xX21xX3xX4xX363xX3xXex10dc3xX20xX1xX3xXexX49xX213xX20xX21xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX2exX2afxXexX3xX5xXdxX29xXa0xX3xX11exX2b7xXecxX3xX64xX236xX20xX21xX3xXexX49xX2fxX20xX3xX5xX6xX20xX99xX3xX64xXdxX3d6xX20xX3xX9bxXdxX294xX20xX3xXbxX1xX241xX4xX3xXexX213xXbxXd9xX3xX271xXdxX29xX4xX3xX20xX21xX245xX20xX3xX4xX1xXbf9xX20xX3xX21xXbf9xXbxX3xX20xX1xXdxX35fxXa0xX3xX3axX1xX363xX3xX3axX1xX245xX20xX3xX64xX30xX3xX5xX1fxXdxX3xX20xX1xXa0xX2afxX20xX3xX5xde28xX20xX99xX3xX20xX1xXa0xX3xX4xX2f1xXa0xX3xX20xX1xXdxX35fxXa0xXd9xXd9xXd9xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX2exX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xXa0xX5xX12xX0xX64xXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX2exX12xX0xX52xX64xXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxXa0xXexX1xX30xX49xXaxX12xX3ffxXd9x16559xX0xX52xXbxX12
D.Q