Hạnh phúc được làm việc và cống hiến
(Baohatinh.vn) - Họ có thể là một Tổng đội Phó Tổng đội TNXP, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái trong chiến tranh hay là nữ chủ trang trại… trong thời bình. Điểm chung nhất của họ là cống hiến, hy sinh không mệt mỏi cho đất nước, quê hương nhưng lại vô cùng giản dị giữa đời thường.
27a3x8b42x4e39xe17cx105e3x977ex532fx11e0bxX6x8c44xf28fxX1x4f1dxaa9ax5734x4615x886cxf6e5xX4xdfbfxX9x7e37xc891x9e81x408cx462fxe4c6xX2xX1xX16x8bcdxX2xX18xX17xX2xXdxb61cxX18xX16xX2xf4d3xda01x853axX0x731dxX1xX14xX0xX16x9b47xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x2ff3xa9a7xX18xX16xX2xX1xX16x289dxX3xX2x9e29xb5dfx84c4xX3xX2xX4x72cdx11b02xX2x3425xXfx7599xX3xX2xX54xX51xX2xX3xb5e3xX18xX19xX2xX16xXfx7692xX18xX0xX2bxX16xX30xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX41xX12xX5xX27xX9xX14xX41xbce6xX2xX3x10471xX2xX10xX16x4161xX2xX4xX51xX2xX52x1154axX10xX2xXex6c9exX18xX19xX2xX4bxX89xXfxX2x6e39xX16xX7fxX2xXexX8dxX18xX19xX2xX4bxX89xXfxX2xXexX15x7f52xX95x8027xX2xXexXfxX83xXcxX2xX4bxX89xXfxX2xX10xfae7xX4cxb3efxX18xX19xX2xXexXfxX83xXcxX2xX4bxX89xXfxX2xX27x99f6xX18xX2x2e1axXcxXc2xX18xX2xX19x8ae6xXfxX2xX10xXb2x5e48xX18xX19xX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX10xXb2xX5xX18xX16xX2xX16xX5x8175xX2xX4xX51xX2xX18xX17xX2xX3xX16xe92cxX2xX10xXb2xX5xX18xX19xX2xX10xXb2xX42xXfx10687xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX10xX16xd40dxXfxX2xXdxX23xX18xX16x55ffxX2x71fcxXfxX83xX52xX2xX3xX16xXcxX18xX19xX2xX18xX16xc8caxX10xX2xX3xXecxX5xX2xX16xX7cxX2xX4xX51xX2xX3xX5dxX18xX19xX2xX16xXfxX63xX18xXa6xX2xX16xXe2xX2xX6xXfxX18xX16xX2x452bxX16xdb49xX18xX19xX2xX52xX56xX10xX2xX52x81adxXfxX2xX3xX16xXd0xX2xX4bxX118xX10xX2xX18xX4cx528axX3xXa6xX2xXc5xXcxf75bxX2xX16xX4cx9db8xX18xX19xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX4xX42xXfxX2xX54xX13axX2xX3x10578xX18xX19xX2xX19xXfx9c9cxX18xX2xX27xX28xX2xX19xXfxX17xX5xX2xX4bxX102xXfxX2xX10xX16xX4cxX102xX18xX19xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xa764xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xb5a8xX10x9d45xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2x6348xXcxX6xX10xXfxbb9cxXe2x118cexX9xX14xX197xXcbxXd0xX2xX41xX51xX2xXex56faxX18xX16xX2xX4bxXfxX56xX18xX2xX10x4c96xX2xX1a6xXfxX18xX2xX19xXfxX150xXfxX2xX10xX16xXfxX56xXcxX2xX4bxX63xX18xX2xXdxX42xX18xX2xX4bxX7cxX3xX2xX52xX89xX10xX2xX6xX5dxX2xX19xX4cxX15axX18xX19xX2xX52x4e62xX10xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX6xX5dxX2xX16xX51xX18xX19xX2xX10xXb2x48c6xX52xX2xX18xX19xX51xX18xX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX2xX16xX13axX52xX2xX18xX5xXe2xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX0xX6xX10xXb2xXd0xX18xX19xX14xc394xX51xXd0xX2xX10bxX172xX18xX19xX2xX4xX48xX3xX2x9946xX30xX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX0xX2bxX6xX10xXb2xXd0xX18xX19xX14xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX15xX19xX4cxX102xXfxX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX1xX16xX48xX3xX2xX16x4e58xXcxX2xX18xX51xXe2xX2xX4bx11f7cxX2x6515xda85xX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX10bxX172xX18xX19xXa6xX2xd688xX270xX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX4bxX102xXfxXa6xX2xX16xX51xX18xX19xX2xX18xX19xX51xXe2xX2xX54xb5bdxX18xX2xX4bxX42xX1xX2xX1a6xX12xX2xX10xX150xXfxX2xX4xX51xX52xX2xX54xXfxX56xX3xX2xX10xX42xXfxX2xX41xX89xXfxX2xX3x10c59xXcxX2xXexX15xXa4xX95xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX109xX2x11be1xX16xXfxX156xX52xX2xX10xX5dxX18xXa6xX2xX4bxXfx6886xX52xX2xX4bxX42xX52xXa6xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX4bx5765xX18xX19xX2xX6xX5xXcxX2xX4bxX7fxX2xX4xX51xX2xX6xX316xX2xX3xX5dxX18xX19xX2xX16xXfxX63xX18xX2xX138xX16xXfxX63xX18xX2xX3xX16xX48xX18xX19xX2xX10xX5xX2xX18xX83xX2xX1xX16xX1dxX3xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xXbxXfxX18xX16xX2xXb2xX5xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX52xX89xX10xX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX2xX4bxX13axX18xX19xX2xX5xX18xX16xX2xX12xX52xXa6xX2xX3xX16xX5xX2xX52x647axX2xX4bxX334xXcxX2xX4xX51xX2xX18xX13axX18xX19xX2xX27xXc2xX18xX2xXb4xX2xX10xX16xX13axX18xX2xX10bxX42xXfxX2xX10bx6494xX18xX19xXa6xX2xX1a6xX2cexX2xX327x4f9fxX2xX263xX20axX18xX2xca6dxX327xX3fbxX2xad69xX18xX16x47ecxXa6xX2xX3xX16xX28xX2x3900xX4cxX15axX18xX19xX2xXexX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX4xX51xX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX3xX16xX28xXcxX2xX138xX16xX7fxXa6xX2xX3xX16xX28xXcxX2xX138xX16xX8dxX2xX54xX51xX2xX10xX316xX2xX4xX2c6xX1xX2xX6xX150xX52xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xded0xXfxX27xX10xX16xX8xX9xX270xX2d1xX2d1xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX30xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX27xX27xXfxX18xX19xX8xX9xX30xX9xX2xXdxXd0xXb2xX27xX12xXb2xX8xX9xX2d1xX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xXb2xX9xX14xX0xX10xXdxXd0xX27xXe2xX14xX0xX10xXb2xX14xX0xX10xX27xX14xX0xXfxX52xX19xX2xX6xXb2xX3xX8xX9xX2bxX2bxXfxX109xXdxX5xXd0xX16xX5xX10xXfxX18xX16xX109xX54xX18xX2bxX18xX12xX452xX6xX2bxX30x10cbdxX2d1xf4a8xX2bxX30xX2d1xX2d0xX27xX4c8xX2d1xf3a2xX2d1xX2d1xX10xX30xX2d1xfeacxX4caxX270xX270xX4xX2d1xX109xX1b0xX1xX19xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXd0xbd81xX52xX5xX19xX12xX9xX2xX2bxX14xX0xX2bxX10xX27xX14xX0xX2bxX10xXb2xX14xX0xX10xXb2xX14xX0xX10xX27xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x5311xX5xX1xX10xXfxXd0xX18xX9xX14xX197xX51xX2xX40fxX4cxX15axX18xX19xX2xXexX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX401xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX10xX16x8bd1xX2xX4d2xX2xX10xc007xX2xX10xXb2xXcbxXfxX2xX6xX5xX18xX19xX408xX2xX3xX16xX1dxX1xX2xX172xX18xX16xX2xX4xX4cxXcxX2xX18xXfxX56xX52xX2xX54xX150xXfxX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xX3xX16x9c03xX2xX95xX16xX42xX52xX2xXexX16xX63xX2xa564xXcxXe2xX56xX10xX2xX10xX42xXfxX2xX10bxX42xXfxX2xX16xX89xXfxX2xX4bxX42xXfxX2xXdxXfxX83xXcxX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX10xXd0xX51xX18xX2xXc5xXcxX5dxX3xX2xX4xc5c9xX18xX2xX10xX16xX535xX2xX4ecxXa4xX2xX401xX18xX20axX52xX2xX270xX2d1xX2d1xX270xX408xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX2bxX10xX27xX14xX0xX2bxX10xXb2xX14xX0xX2bxX10xXdxXd0xX27xXe2xX14xX0xX2bxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX512xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX10xX16xX51xX18xX16xX2xX10xX16xX2c6xX10xX29xX2x12198xdea6xX23xX18xX16xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX18xX20axX52xX2xX30xX4caxX4d2xX2d0xXa6xX2xX138xX16xXfxX2xX3xX172xX2xX18xX4cxX150xX3xX2xX3xX7fxX2xX10xX150xXfxX2xX270xX2xX10xXb2xXfxX56xXcxX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX3xX16xX63xX10xX2xX4bxX7fxXfxXa6xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX2xX54xX2f6xX18xX2xXe2xX156xX18xX2xX8dxX18xX2xX54xX51xX2xX52xX23xX18xX16xX2xX54xX2f6xX18xX2xX138xX16xX143xX12xX2xX52xX42xX18xX16xX2xX10xX53axX2xX18xX16xX143xX2xX10xX150xXfxX2xX19xXfxX51xX109xX2xX327xX83xX2xX3x472axX18xX19xX2xX4xX42xX109xX109xX109xed65xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX15xX19xX51xXe2xX2xX118xXe2xX2xX4bxX2cexX2xX1a6xX5xX2xX52xX102xX2xX18xX16xX4cxX2xX138xX16xX7fxXfxXa6xX2xX18xX16xX4cxX2xX6xX4cxX15axX18xX19xXa6xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX611xX4bxX5dxX52xX2xX4xX1ccxX5xX2xX16xX3f2xX18xX19xX69exX2xX3xXecxX5xX2xX138x47bfxX2xX535xX3xX2xX54xX2f6xX18xX2xX10xX16xd1ddxX1xX2xX6xXcbxX18xX19xX2xX52xX2cexXfxX109xX2xX197xX51xX2xX40fxXd0xX5xX18xX2xX1a8xX2xX52xX3d4xX2xX3xX16xX28xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX16xX42xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX2dexX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX3xXd0xX18xXa6xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX4xX51xX2xX3xXd0xX18xX2xX10xX16xX535xX2xXdxX5xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX109xX2xX15xX19xX4cxX102xXfxX2xX5xX18xX16xX2xX10xX16xX535xX2xX16xX5xXfxX2xX3xXecxX5xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxXfxX2xXdxX89xX2xX4bxX89xXfxX2xX54xX51xX2xX16xXe2xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX42xXfxX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX10xXb2xX4cxX102xX18xX19xX2xX52xXfxX334xX18xX2xX15xX5xX52xX2xX4xX48xX3xX2xX270xX2d1xX2xX10xXcxX8dxXfxX109xX2xX512xX16xX5xX2xX52xX3d4xX2xX4bxX2cexX2xX10xX172xXd0xX2xX10xX59cxX18xX2xX18xXcxX13axXfxX2xX3xX16xX28xX2xX16xX7cxX3xX2xX1a6xXd0xX18xX19xX2xX4xX150xX1xX2xX2dexX109xX2xXexX16xX102xXfxX2xX118xXe2xXa6xX2xX6xX5dxX2xX16xX7cxX3xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX10xX16xXcxX89xX3xX2xX27xXfxX56xX18xX2xX18xX16xX4cxX2xX3xX16xX28xX2xXb4xX2xX4xX51xX18xX19xX2xX138xX16xX13axX18xX19xX2xX18xX16xXfxX334xXcxX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14x9fdaxX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX611xX19xXcbxXfxX2xX52xX4cxX102xXfxX2xXdxX172xXe2xX2xXdxe1f9xX2xX19xX2cexXe2xX2xX6xX53axX18xX19xX2xX10xXb2xXc2xXcxX69exX2xX4xX42xXfxX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX10xX71dxX52xX2xX52xX23xX18xX16xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX138xX16xX564xX2xX10xX16xX63xX2xX52xXfxX334xX18xX2xX197xX71dxX3xX2xX611xX52x1194cxXfxX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX4xX51xX52xX2xX54xXfxX56xX3xX2xXdxX343xX18xX19xX2xX16xX5xXfxX69exXa6xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX4bxX2cexX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX19xXfxXcbxX3xX2xX18xX19xX89xX2xX4xX712xX2xX10xX4cxXb4xX18xX19xX2xX3xX5xXd0xX2xX4bxX3d4xX1xX2xX3xXecxX5xX2xX10xX16xX5xX18xX16xX2xX18xXfxX156xX18xX2xX10xX16xX102xXfxX2xX4bxX42xXfxX2xX41xX3f2xX2xX512xX16xX564xX2xX612xXfxX18xX16xX29xX2xX611xX4bxXfxX2xXdxX118xX10xX2xX3xX535xX2xX18xX15axXfxX2xX4bxXc2xXcxXa6xX2xX4xX51xX52xX2xXdxX118xX10xX2xX3xX535xX2xX54xXfxX56xX3xX2xX19xX23xX2xX138xX16xXfxX2xX10bxX172xX18xX19xX2xX3xX59cxX18xXa6xX2xX27xXc2xX18xX2xX19xX7cxXfxX69exX109xX2xX263xX150xXfxX2xX10xXcbxX3xX2xX1xX16xXd0xX18xX19xX2xX18xX16xX5xX18xX16xX2xX18xX16xX3d4xX18xXa6xX2xX16xXd0xX42xX10xX2xXdxXcbxX10xXa6xX2xX611xX18xX7fxXfxX2xX564xX10xXa6xX2xX4xX51xX52xX2xX18xX16xXfxX334xXcxX69exX2xX18xX156xX18xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX2cexX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX3xXcbxX3xX2xX4bxXd0xX51xX18xX2xX54xXfxX156xX18xX2xX52xX63xX18xX2xX1xX16xX1dxX3xX2xXdxX59cxXcxX2xX4xX51xX52xX2xXdxX564xX2xX10xX16xX4cxX2xX3xX16xXfxX2xX4bxXd0xX51xX18xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX612xX89xX10xX2xX18xX20axX52xX2xX6xX5xXcxXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xXdxX59cxXcxX2xX4xX51xX52xX2xX197xX564xX2xX10xX16xX4cxX2xX10bxXd0xX51xX18xX2xX1a6xX2cexX2xX327xX3fbxX2xX263xX20axX18xXa6xX2xX10xXb2xX316xX3xX2xX10xXfxX63xX1xX2xX10xX8dxX2xX3xX16xX535xX3xXa6xX2xX3xX16x11338xX2xX4bxX42xXd0xX2xX4bxXd0xX51xX18xX2xX54xXfxX156xX18xX2xX10xX16xX5xX18xX16xX2xX18xXfxX156xX18xX2xX10xXfxX63xX18xX2xX3xX13axX18xX19xX2xX54xX51xXd0xX2xX52xX1f7xX10xX2xX10xXb2xX2c6xX18xX2xX6xX172xX18xX2xX1a6xXcxX118xX10xX2xX18xX13axX18xX19xX2xX18xX19xX16xXfxX56xX1xXa6xX2xX54xX150xXfxX2xX3xXcbxX3xX2xX1xX16xXd0xX18xX19xX2xX10xXb2xX51xXd0xX2xX4xX51xX52xX2xXdxc527xXd0xX2xX16xXd0xX5xX2xX27xXc2xXcxXa6xX2xX10xX16xXecxXe2xX2xX4xX4dxXfxXa6xX2xX1xX16xXc2xX18xX2xX1a6xX5xX18xX16xX109xX2xX197xX564xX2xX10xX16xX4cxX2xX4bxXd0xX51xX18xX2xX1a6xX2cexX2xX18xX16xX4cxX2xX3xXd0xX18xX2xX10xX16xXd0xXfxX2xX4bxX63xX18xX2xX10xX53axX18xX19xX2xX10xX16xX13axX18xXa6xX2xX10xX150xXfxX2xX10xX53axX18xX19xX2xX4xX5dxXfxX2xX18xX19x9504xXa6xX2xX54xX2c6xX18xX2xX4bxX89xX18xX19xX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX10xXb2xX87fxX2xX4bxX51xXd0xX2xX16xX5dxX2xXecxX2xX1xX16xXc2xX18xXa6xX2xX10xX4cxX2xX54xX118xX18xX2xX54xX334xX2xX138x85dbxX2xX10xX16xXcxX2c6xX10xX109xX2xX197xX172xX18xX2xX10xX16xXc2xX18xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX3xc12dxX18xX2xX4xX12xXd0xX2xX18xX48xXfxX2xX3xX16xX1f7xX10xX2xX16xXd0xX51xX18xX19xX2xX1a6xX51xX2xX54xX334xX2xXecxX2xX1xX16xXc2xX18xX2xX1a6xX5xX18xX16xXa6xX2xX3xXcxX5dxX3xX2xXdxX89xX2xX3xX16cxX18xX19xX2xX4bxXd0xX51xX18xX2xX54xXfxX156xX18xX2xX16xX51xX18xX19xX2xX3xX16xX1dxX3xX2xX3xXc2xXe2xX2xX6xX5dxX2xX19xXcbxX18xX16xX2xXdxXab9xXd0xX2xX16xXd0xX5xX2xX27xXc2xXcxX2xX54xX334xX2xX10xX16xX172xX2xX1a6xX5xX18xX16xX2xX4bxX3f2xX18xX19xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14x2ffdxX3f2xXfxX2xX18xX16xX17xX18xX19xX2xX18xX19xX51xXe2xX2xX4xX51xX52xX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX27xX28xX3xX16xX2xX10xX16xXecxXe2xX2xX4xX4dxXfxXa6xX2xX6xX150xX52xX2xX27xX2c6xXe2xXa6xX2xX6xX4cxX15axX18xX19xX2xX3xX16xX4cxX5xX2xX10xX5xX18xXa6xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX10xX5xXe2xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX2cexX2xX4bxX59cxXe2xX2xX4bxXecxX2xXc5xXcxX5xX18xX19xX2xX19xXcbxX18xX16xX2xX54xX51xX2xX3xXcxX5dxX3xX2xX1a6xX87fxX18xX19xX2xX3xX16cxX18xX19xX2xX4xX150xX1xX2xX4xX150xX1xX2xX10xX16xX5xX18xX16xX2xX18xXfxX156xX18xX2xX18xX42xXd0xX2xX54xe245xX10xX2xX138xX156xX18xX16xX2xX52xX4cxX15axX18xX19xXa6xX2xX4bxX71dxX1xX2xXdxX102xX2xX54xX16cxX18xX19xXa6xX2xX18xX19xX20axX18xX2xXdxX102xX2xX10xX16xX1ccxX5xXa6xX2xX138xX16xX15axXfxX2xX10xX16xX13axX18xX19xX2xX27xXb5exX18xX19xX2xX3xX16xX172xXe2xX2xX4bxX7fxX18xX2xX18xX4cxX150xX3xX2xX54xX334xX2xX4bxX3f2xX18xX19xX109xX2xX263xX150xXfxX2xX16xX51xX18xX19xX2xX10xXb2xX20axX52xX2xX16xX5xX2xXdxXab9xXd0xX2xX16xXd0xX5xX2xX27xXc2xXcxX2xX1xX16xXecxX2xX138xX564xX18xX2xX4bxX3f2xX18xX19xXa6xX2xX16xX51xX18xX19xX2xX18xX19xX51xX18xX2xX10xX118xX18xX2xX1xX16xXc2xX18xX2xX1a6xX5xX18xX16xXa6xX2xX10bxXd0xX51xX18xX2xX1a6xX2cexX2xX327xX3fbxX2xX263xX20axX18xX2xX4bxX2cexX2xX27xX2f6xX18xX2xX4bxX59cxXcxX2xX1xX16xXd0xX18xX19xX2xX10xXb2xX51xXd0xX2xX10xX16xXfxX2xX4bxXcxX5xX2xX10xXd0xX51xX18xX2xX16xXcxXe2xX56xX18xX109xX2xX15xX19xX51xXe2xX2xX4d8xX2bxX4d8xX2bxX30xX4caxX4c8xX4c8xXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX3xX118xX1xX2xXecxXe2xX2xX327xX3fbxX2xX263xX20axX18xX2xX138xX63xX10xX2xX18xX42xX1xX2xX10bxX172xX18xX19xXa6xX2xX4xX48xX3xX2xX52xX150xXfxX2xX270xX30xX2xX10xXcxX8dxXfxX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX0xX6xX10xXb2xXd0xX18xX19xX14xXexX23xX18xX16xX2xXe2xX156xXcxX2xX10xX16xX1ccxX2xX10xX16xXcbxX3xX16xX2xXc5xXcxX5xX2xX138xX16xX7fxXfxX2xX4xX1ccxX5xX2xX0xX2bxX6xX10xXb2xXd0xX18xX19xX14xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xXexX16xX102xXfxX2xX19xXfxX5xX18xX2xXb4xX2xX4bxX28xX5xX2xX1xX16xX4cxX15axX18xX19xXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX3xX118xX1xX2xX10xXb2xX156xX18xX2xX19xXfxX5xXd0xX2xX4xX51xX52xX2xXexXb2xX4cxXb4xX18xX19xX2xX10xXb2xX42xX52xX2xXexXb2xXcxX18xX19xX2xX3xX16xXcxXe2xX83xX18xX2xX327xX2dexX1a8xX327xX30xX2d1xX2xX4bxX83xX2xX4bxX7fxX18xX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xXdxX51xXd0xX2xX263xX1c2xX18xX16xX2xX40fxXfxX18xX16xX2xX6xX15axX2xX10xXcbxX18xXa6xX2xX4xX51xX52xX2xX95xX16xX7fxX2xX512xX16xXecxX2xX10xX28xX3xX16xX2xaf7fxX197xX15xX56fxX2xX1a6xX2cexX2xX327xX3fbxX2xX263xX20axX18xX109xX2xXc03xX3f2xXfxX2xX3xX16xX28xX2xX4bxXfxX2xXexX15xXa4xX95xXa6xX2xX4xX51xX52xX2xX10bxX42xXfxX2xX4bxX89xXfxX2xX10xXb2xX4cxXb4xX18xX19xX2xX512xX2d0xX2d0xX2d0xXa6xX2xXexX8dxX18xX19xX2xX4bxX89xXfxX2xX95xX16xX7fxX2xXexX8dxX18xX19xX2xX4bxX89xXfxX2xXexX15xXa4xX95xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX2xX3xX16xXa59xX2xX16xXcxXe2xX2xX16xX51xX18xX19xX2xX10xXb2xX20axX52xX2xXexX15xXa4xX95xX2xX611xX54xXcbxX3xX2xX4bxXcbxXa6xX2xX54xXcbxX2xX4bxX4cxX102xX18xX19xX69exX2xXb4xX2xX18xX16xX17xX18xX19xX2xX18xX15axXfxX2xXcbxX3xX2xX4xXfxX56xX10xX2xX18xX16xX118xX10xX109xX2xX41xX63xX10xX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX10xXb2xX5xX18xX16xXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX10xXfxX63xX1xX2xX10xX1dxX3xX2xX10xX316xX2xX16xX7cxX3xX109xX2xX15xX16xXfxX334xXcxX2xXdxX42xX18xX2xXdxXab9xXa6xX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xX18xX19xX16xXfxX56xX1xX2xX3xX172xX52xX2xX1xX16xX1dxX3xX2xX3xX16xX28xX2xXb4xX2xXdxX172xX18xX2xX4xX1c2xX18xX16xXa6xX2xX4bxX535xX3xX2xX138xX16xXfxX156xX52xX2xX10xX5dxX18xXa6xX2xX10xX564xX18xX16xX2xX10xXb2xXcxX18xX19xX2xX10xX16xX316xX3xX109xX2xXexXcxX8dxXfxX2xX10xX16xX5xX18xX16xX2xX1a6xXcxXc2xX18xX2xX3xXecxX5xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX4xX118xX1xX2xX4xXcbxX18xX16xX2xX18xX16xX17xX18xX19xX2xX16xXcxXe2xX334xX18xX2xX10xX16xXd0xX42xXfxX109xX2xX15xX16xX4cxX18xX19xX2xX3xX16xXcxXe2xX56xX18xX2xX138xX16xXfxX63xX18xX2xX10xX13axXfxX2xX3xX172xX52xX2xX4bxX89xX18xX19xX2xX18xX16xX118xX10xX2xX4xX51xX2xX52xX5dxXfxX2xX10xX23xX18xX16xX2xX3xXecxX5xX2xX3xX16xX28xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX512xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX138xX83xX29xX2xX15xX20axX52xX2xX30xX4caxX4c8xX2d0xXa6xX2xX138xX16xXfxX2xX54xX53axX5xX2xX10xXb2xXb5exX18xX2xX270xX2d1xX2xX10xXcxX8dxXfxXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX564xX18xX16xX2xX4cxX150xX3xX2xX54xX150xXfxX2xX5xX18xX16xX2xX95xX16xX42xX52xX2xXa4xXcxXc2xX18xX2xXbxX564xX18xX16xX2xX401xXc5xXcxX156xX2xX327xX3fbxX2xXexX16xX7cxX408xX109xX2xX197xX5xX2xX18xX19xX51xXe2xX2xX6xX5xXcxXa6xX2xX5xX18xX16xX2xXbxX564xX18xX16xX2xX4xX156xX18xX2xX4bxX4cxX102xX18xX19xX2xX18xX16xX2c6xX1xX2xX18xX19xX695xX2xXb2xX3f2xXfxX2xXdxXfxX334xX18xX2xXdxXfxX56xX10xX2xX10xXfxX18xX2xX10xX535xX3xX109xX2xX512xX16xX28xX2xX3xX695xX18xX19xX2xX19xXfxX5xX2xX18xX16xX2c6xX1xX2xXexX15xXa4xX95xX109xX2xX512xX16xXfxX63xX18xX2xX10xXb2xX4cxX102xX18xX19xX2xXcbxX3xX2xX4xXfxX56xX10xXa6xX2xX6xX316xX2xX6xX5dxX18xX19xX2xX54xX51xX2xX3xXcbxXfxX2xX3xX16xX63xX10xX2xX52xXd0xX18xX19xX2xX52xX5xX18xX16xX2xX18xX16xX4cxX2xX6xX4dxXfxX2xX3xX16xXa59xX109xX2xX512xXd0xX18xX2xX19xXcbxXfxX2xX3xX7fxX2xX10xX16xX23xXa6xX2xX52xX3d4xX2xX3xX16xX28xX2xX19xXfxX1dxX3xX29xX2xX611xX512xXd0xX18xX2xX4bxX53axX18xX19xX2xX3xX16xX102xX2xX4bxX4dxXfxX2xX18xX17xX5xXa6xX2xX4xXfxX56xXcxX2xX52xX51xX2xX4xX118xXe2xX2xX3xX16xX3f2xX18xX19xX2xX4bxXfxX69exX109xX2xX10bxXd0xX5xX18xX2xX10xXb2xX5xX18xX19xX2xX54xX51xX2xX138xX16xX143xX12xX2xX52xX42xX18xX16xX2xX18xX16xX4cxX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xXa6xX2xX138xX16xX13axX18xX19xX2xX564xX10xX2xX3xX16xX51xX18xX19xX2xX10xXb2xX5xXfxX2xX18xX19xX143xX2xX4xX102xXfxX109xX2xX15xX16xX4cxX18xX19xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX54xX2f6xX18xX2xX52xX89xX10xX2xX52xX316xX3xX2xX10xX16xXecxXe2xX2xX3xX16xXcxX18xX19xX2xX54xX150xXfxX2xX5xX18xX16xX2xXbxX564xX18xX16xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xXc03xX3f2xXfxX2xX6xX316xX2xX138xXfxX156xX18xX2xX10xXc2xX52xX2xX3xX16xX102xX2xX4bxX4dxXfxX2xX118xXe2xX2xX4bxX2cexX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX4bxX334xX18xX2xX4bxXcbxX1xX109xX2xX15xX20axX52xX2xX30xX4caxX2dexX4d8xXa6xX2xX6xX5xXcxX2x36eaxX2xX18xX20axX52xX2xX10xXb2xX102xXfxX2xX4bxX343xX18xX19xX2xX4bx8c9exX18xX19xXa6xX2xX52xX89xX10xX2xXdxXcxX8dxXfxX2xX3xX16xXfxX334xXcxX2xX10xX16xXcbxX18xX19xX2xXdxX172xXe2xXa6xX2xX52xX89xX10xX2xX4bxXd0xX51xX18xX2xX1a6xX12xX2xX10xX53axX2xX15xX5xX52xX2xXb2xX5xX2xX3xX16xXb4xX2xX16xX51xX18xX19xX2xX3xX16xX1dxX3xX2xX3xXcbxX18xX2xXdxX89xXa6xX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX6xX1c2xX2xX19xXfxX172xXfxX2xX1xX16xX7fxX18xX19xX2xXc5xXcxXc2xX18xX109xX2xXa4xX12xX2xX3xX16xX42xXe2xX2xXb2xX118xX10xX2xX18xX16xX5xX18xX16xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX52xX89xX10xX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX1a6xX7fxX52xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX4bxX2cexX2xX18xX16xX1f7xX10xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX52xX89xX10xX2xX4xXcbxX2xX10xX16xX4cxX2xX54xXfxX63xX10xX2xX54xX89xXfxX2xX18xXc91xX52xX2xX10xX53axX2xX10xXb2xX156xX18xX2xX1a6xX12xX2xX1a6xXcxX5dxX18xX19xX2xX4bxX4cxX102xX18xX19xX109xX2xX40fxXcbxX2xX10xX16xX4cxX2xX5xX18xX16xX2xXbxX564xX18xX16xX2xX4bxX2cexX2xX10xXb2xXb4xX2xX10xX16xX51xX18xX16xX2xX10xX16xX13axX18xX19xX2xX4bxXfxX56xX1xX2xX54xXcxXfxX2xX3xX16xXd0xX2xX138xX16xX13axX18xX19xX2xX3xX16xXa59xX2xXb2xXfxX156xX18xX19xX2xXdxX172xX18xX2xX10xX16xXc2xX18xX2xX3xX16xX28xX2xX52xX51xX2xX3xX172xX2xX270xX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX2xX54xX51xX2xXdxX51xX2xX3xXd0xX18xX2xX1a6xX7fxX52xX2xX4xX51xX18xX19xX109xX2xX512xXcxX5dxXfxX2xX18xX20axX52xX2xX30xX4caxX2dexX4d8xXa6xX2xX6xX5xXcxX2xX4bxX4dxX10xX2xX5xX18xX2xX27xX4cx5896xX18xX19xX2xX4d8xX2xX10xX16xXcbxX18xX19xX2xX10xX42xXfxX2xX263xX1c2xX18xX16xX2xX95xX16xX48xXa6xX2xX5xX18xX16xX2xXbxX564xX18xX16xX2xX54xX334xX2xXc5xXcxX156xX2xX54xX51xX2xX10xX8dxX2xX3xX16xX535xX3xX2xX4x85a7xX2xX3xX4cxX150xXfxX109xX2xXa4xXcxX118xX10xX2xX18xX19xX695xXa6xX2xX5xX18xX16xX2xX3xX16xXcxXe2xX83xX18xX2xX54xX334xX2xXexXe2xX2xX15xX13axX18xX19xX2xX18xX19xX16xXfxX56xX1xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX2xX3xX13axX18xX19xX2xX10xXcbxX3xX109xX2xX512xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX3xX695xX18xX19xX2xX16xX63xX10xX2xX18xX19xX16xX1c2xX5xX2xX54xX1dxX2xXexX15xXa4xX95xXa6xX2xX54xX334xX2xX4xX51xX52xX2xX3xXcbxX18xX2xXdxX89xX2xX10xXcxXe2xX156xX18xX2xX16xXcxX118xX18xX2xX41xX89xXfxX2xX40fxX41xX95xX15xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xXa4xXc2xXe2xX2xX27xX316xX18xX19xX2xX10xX8dxX2xX118xX52xX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX2xX10xX53axX2xX16xX5xXfxX2xXdxX51xX18xX2xX10xX5xXe2xX2xX10xXb2xX71dxX18xX19xXa6xX2xX3xXcxX89xX3xX2xX6xX5dxX18xX19xX2xX4bxX102xXfxX2xX10xX16xX4cxX102xX18xX19xX2xX27xX2f6xXcxX2xX19xXfxX12xXd0xX2xX18xX12xXd0xXa6xX2xX54xX118xX10xX2xX54xX172xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX5xX18xX16xX2xX3xX16xX28xX2xX54xX2f6xX18xX2xX6xX5dxX18xX19xX2xXb2xX118xX10xX2xX16xX42xX18xX16xX2xX1xX16xX48xX3xX109xX2xX512xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX270xX2xX3xXd0xX18xX2xX10xXb2xX5xXfxXa6xX2xX3xXd0xX18xX2xX4bxX59cxXcxX2xX4xX51xX2xX95xX16xX42xX52xX2xX40fxX4cxX15axX18xX19xX2xX327xXfxX156xX18xXa6xX2xX3xXd0xX18xX2xX10xX16xX535xX2xX16xX5xXfxX2xX4xX51xX2xX95xX16xX42xX52xX2xX40fxX4cxX15axX18xX19xX2xXexXb2xXcxX18xX19xX109xX2xX512xX16xX17xX2xXexXb2xXcxX18xX19xX2xX54xX51xX2xX3xX16xX17xX2xX327xXfxX156xX18xX2xX611xX19xX16xXc91xX1xX2xX4xX42xXfxX69exX2xX18xX16xX4cxX2xX712xX2xX3xX16xX564xXa6xX2xXdxX172xX18xX2xX4xX1c2xX18xX16xX2xX54xX51xX2xX18xXfxX334xX52xX2xX10xXfxX18xX2xX6xX71dxX10xX2xX6xXd0xX18xX2xX54xX150xXfxX2xX10bxX172xX18xX19xX2xX3xXecxX5xX2xX54xX4dxX2xX3xX16xX3f2xX18xX19xX2xX3xX16xX28xX109xX2xX15xX16xX4cxX18xX19xX2xX16xX42xX18xX16xX2xX1xX16xX48xX3xX2xX3xX16xX4cxX5xX2xX4bxX59cxXe2xX2xX4bxX1f7xX18xXa6xX2xXb2xXecxXfxX2xXb2xXd0xX2xX4xX42xXfxX2xX4bxX63xX18xX2xX54xX150xXfxX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX2xX3xX16xX28xX109xX2xX15xX20axX52xX2xX30xX4caxX2dexX4caxXa6xX2xX27xXd0xX2xX27xXfxX2xX3xX16xX535xX18xX19xX2xX6xX5dxX10xX2xXb2xXc91xX10xX2xXb4xX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX10xXb2xX4cxX102xX18xX19xXa6xX2xX5xX18xX16xX2xXbxX564xX18xX16xX2xXdxX28xX2xX6xX4cxX18xX19xX2xX4xXcbxX3xX16xX2xX18xX1f7xX18xX19xX2xX54xX51xX2xX54xX1c2xX18xX16xX2xX54xXfxX1448xX18xX2xXb2xX5xX2xX4bxXfxXa6xX2xX4bxX83xX2xX4xX42xXfxX2xX3xX16xXd0xX2xX3xX16xX28xX2xX270xX2xX4bxX535xX5xX2xX3xXd0xX18xX2xX10xX16xX15axX2xX27xX42xXfxX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX0xX6xX10xXb2xXd0xX18xX19xX14xX512xXb5exX18xX2xX6xX535xX3xXa6xX2xX3xXb5exX18xX2xX3xX5dxX18xX19xX2xX16xXfxX63xX18xX0xX2bxX6xX10xXb2xXd0xX18xX19xX14xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX263xX150xXfxX2xXdxX172xX18xX2xX4xX1c2xX18xX16xX2xX1xX16xXfxX2xX10xX16xX4cxX102xX18xX19xXa6xX2xXdxXfxX63xX10xX2xX16xXe2xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX18xX156xX18xX2xX3xX16xe6f6xX18xX19xX2xX18xX16xXfxX334xXcxX2xX4xX102xXfxXa6xX2xX3xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX4bxX2cexX2xX54xX4cxX4dxX10xX2xXc5xXcxX5xX2xX18xX8bbxXfxX2xX4bxX5xXcxXa6xX2xX54xX4cxX4dxX10xX2xXc5xXcxX5xX2xX18xX16xX17xX18xX19xX2xX10xX16xXfxX63xXcxX2xX4bxX7fxXfxX2xX10xX16xX102xXfxX2xXdxX5xXd0xX2xX3xX118xX1xXa6xX2xX19xXcbxX18xX16xX2xX10xXb2xX7cxX18xX2xX270xX2xX54xX5xXfxX2xX54xXfxX56xX3xX2xX18xX4cxX150xX3xX2xX18xX16xX51xXa6xX2xX18xXcxX13axXfxX2xX3xXd0xX18xX2xX138xX16xX13axX18xX2xX4xX150xX18xX109xX2xX512xX7fxX2xX4x9db7xXa6xX2xX10xX564xX18xX16xX2xX16xX5xX52xX2xX4xX51xX52xXa6xX2xXdxXcbxX52xX2xX6xXcbxX10xX2xX10xX16xX316xX3xX2xX10xXfxX1448xX18xX2xX54xX51xX2xX16xX5xX52xX2xX16xX7cxX3xX2xX4bxX2cexX2xX10xX16xX118xX52xX2xX6xXc2xXcxX2xX54xX51xXd0xX2xX52xXcbxXcxX2xX10xX16xX28xX10xX2xX3xX16xX28xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xXc03xX3f2xXfxX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xXdxX59cxXcxX2xX4xX51xX52xX2xX95xX16xX7fxX2xX512xX16xXecxX2xX10xX28xX3xX16xX2xX41xX89xXfxX2xX40fxX41xX95xX15xX2xX10xXa59xX18xX16xX109xX2xX263xX53axX5xX2xX1xX16xX172xXfxX2xX4xXd0xX2xX4bxX5dxXfxX2xX18xX89xXfxXa6xX2xX54xX53axX5xX2xX1xX16xX172xXfxX2xX4xXd0xX2xX4bxX5dxXfxX2xX18xX19xXd0xX42xXfxXa6xX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX52xX7cxXfxX2xX3xX13axX18xX19xX2xX54xXfxX56xX3xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX19xXfxX5xXd0xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX334xXcxX2xX16xXd0xX51xX18xX2xX10xX16xX51xX18xX16xX2xX1a6xXcxX118xX10xX2xX6xX71dxX3xX109xX2xX56fxX118xXcxX2xX118xX18xX2xX10xX16xX51xX18xX16xX2xX3xX13axX18xX19xX2xX18xX16xX118xX10xX2xX3xXecxX5xX2xX3xX16xX28xX2xX138xX16xXfxX2xXb4xX2xX3xX4cxX15axX18xX19xX2xX54xX28xX2xX18xX51xXe2xX2xX4xX51xX2xX10xX8dxX2xX3xX16xX535xX3xX2xX3xX16xXd0xX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX10xX564xX3xX16xX2xX3xX316xX3xX2xX10xX16xX5xX52xX2xX19xXfxX5xX2xX1xX16xXd0xX18xX19xX2xX10xXb2xX51xXd0xX2xX1a6xX7fxX5xX2xX4bxX7fxXfxXa6xX2xX19xXfxX172xX52xX2xX18xX19xX16xXab9xXd0xX109xX2xX512xX16xX28xX2xX10xX118xX10xX2xXdxX2c6xX10xXa6xX2xX4xX48xX3xX2xXb2xX5xX2xX41xX51xX2xX15xX89xXfxXa6xX2xX4xX48xX3xX2xX4xX156xX18xX2xX41xX4cxX15axX18xX19xX2xXbxX15axX18xXa6xX2xX4xX48xX3xX2xX54xX51xXd0xX2xX327xX3fbxX2xX405xX18xX16xX109xX2xX327xX16xX13axX18xX19xX2xX3xX7fxX2xX18xX15axXfxX2xX18xX51xXd0xX2xX10xX16xXfxX63xXcxX2xXdxX4cxX150xX3xX2xX3xX16xXc2xX18xX2xX3xXecxX5xX2xXdxX51xX2xX95xX16xX7fxX2xX512xX16xXecxX2xX10xX28xX3xX16xX2xX16xX89xXfxX109xX2xX15xX16xX102xX2xX10xX16xXcbxXd0xX2xX54xXcbxX10xXa6xX2xX18xX20axX18xX19xX2xX4bxX89xX18xX19xXa6xX2xX10xX16xX13axX18xX19xX2xXc5xXcxX5xX2xX10xX8dxX2xX3xX16xX535xX3xX2xX3xXecxX5xX2xX41xX89xXfxX2xX40fxX41xX95xX15xX2xX263xXfxX56xX10xX2xX15xX5xX52xX2xX54xX51xX2xX18xX19xX51xX18xX16xX2xX18xX19xXd0xX42xXfxX2xX19xXfxX5xXd0xXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX2cexX2xX138xX63xX10xX2xX18xX5dxXfxX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX54xX150xXfxX2xX3xXcbxX3xX2xX10xX8dxX2xX3xX16xX535xX3xX2x6f39xXa4x9758xX405xX612xX2xX405xX18xX16xXa6xX2xX1ac1xXa4xX1ac3xX405xX612xX2xX197xXa59xXa6xX2x8955xXcxXb43xX2xX15xX16xXfxX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xX405xX18xX16xX2xX3xX16xXd0xX2xX3xX16xX28xX2xX12xX52xX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX2xX54xX5xXe2xX2xX30xX2xX10xXb2xXfxX56xXcxX2xXebexXbxX56fxX2xX10xX16xX316xX3xX2xX16xXfxX56xX18xX2xX27xX316xX2xXcbxX18xX2xX1a6xX7fxX5xX2xX4bxX7fxXfxX2xX19xXfxX172xX52xX2xX18xX19xX16xXab9xXd0xX109xX2xX15xX16xX102xX2xX4bxX7fxXa6xX2xX3xXcxX89xX3xX2xX6xX5dxX18xX19xX2xX3xXecxX5xX2xX16xX51xX18xX19xX2xX10xXb2xX20axX52xX2xX19xXfxX5xX2xX4bxX23xX18xX16xX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX3xX172xXfxX2xX10xX16xXfxX56xX18xXa6xX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xX54xX5dxX18xX2xX54xX5xXe2xX2xX6xXfxX18xX16xX2xX6xX13axXfxXa6xX2xX1xX16xXd0xX18xX19xX2xX10xXb2xX51xXd0xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX10xXfxX63xX1xX2xX10xX1dxX3xX2xX18xX16xXc2xX18xX2xXb2xX89xX18xX19xX109xX2xX15xX20axX52xX2xX30xX4caxX4caxX4c8xXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xXdxX59cxXcxX2xX4xX51xX52xX2xX512xX16xXecxX2xX10xX28xX3xX16xX2xX41xX89xXfxX2xX40fxX41xX95xX15xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX1b7xX2xX18xX20axX52xX2xX270xX2d1xX2d1xX2d1xXa6xX2xX4bxX4cxX4dxX3xX2xX54xXfxX18xX16xX2xX27xX316xX2xX10xX16xX5xX52xX2xX27xX316xX2xX10bxX42xXfxX2xX16xX89xXfxX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX6xX1c2xX2xX10xX16xXfxX2xX4bxXcxX5xX2xX10xXd0xX51xX18xX2xXc5xXcxX5dxX3xX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX10bxX2cexX2xX30xX2d0xX2xX18xX20axX52xX2xX18xX19xX16xXa59xX2xX16xX4cxXcxXa6xX2xX54xX51xXd0xX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX611xX10xX16xX118xX10xX2xX10xX16xX2c6xX1xX69exX2xX18xX16xX4cxX18xX19xX2xX3xX16xX28xX2xX54xX2f6xX18xX2xX10xX16xX5xX52xX2xX19xXfxX5xX2xX197xX512xX41xX2xX512xX16xXfxX2xXdxX89xX2xX1xX16xX4cxX102xX18xX19xX2xX41xX51xX2xX41xXcxXe2xX2xXexX2c6xX1xXa6xX2xX4xX51xX52xX2xX95xX16xX7fxX2xX512xX16xXecxX2xX10xX28xX3xX16xX2xXexX16xX4cxX102xX18xX19xX2xX10xXb2xX316xX3xX2xX41xX89xXfxX2xX512xX316xXcxX2xXexX15xXa4xX95xX2xX41xX51xX2xXexX1c2xX18xX16xX109xX2xX41xX23xX18xX16xX2xX172xX18xX16xX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX1xX16xX1dxX2xX18xX17xX2xX18xX19xX4cxX4dxX3xX2xX1a6xXcxX13axXfxX2xX10xXb2xX156xX18xX2xX18xX16xX17xX18xX19xX2xX3xX16xXcxXe2xX63xX18xX2xX1a6xX12xX2xX19xXfxX17xX5xX2xX18xX19xX51xXe2xX2xX4bxX13axX18xX19xX2xX19xXfxXcbxX2xXb2xXc91xX10xX2xX4bxXfxX2xX138xX16xX71dxX1xX2xX3xXcbxX3xX2xX52xXfxX334xX18xX2xXc5xXcxX156xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX10xXa59xX18xX16xX2xX4bxX83xX2xX54xX2c6xX18xX2xX4bxX89xX18xX19xXa6xX2xX10xX16xX20axX52xX2xX16xX143xXfxXa6xX2xX10xXb2xX5xXd0xX2xXc5xXcxX51xX2xX10xX63xX10xXa6xX2xX1a6xXc2xXe2xX2xX18xX16xX51xX2xX10xX23xX18xX16xX2xX18xX19xX16xX1c2xX5xXf8xX2xX3xX16xXd0xX2xX16xX89xXfxX2xX54xXfxX156xX18xX2xX3xX7fxX2xX16xXd0xX51xX18xX2xX3xX172xX18xX16xX2xX138xX16xX7fxX2xX138xX16xX20axX18xXa6xX2xX3xXcxX18xX19xX2xX3xX118xX1xX2xX10xX4cxX2xX4xXfxX56xXcxX2xX4xX28xX3xX16xX2xX6xX1ccxX2xX3xX16xXd0xX2xX3xXcbxX3xX2xX18xX16xX51xX2xXdxXcbxXd0xXf8xX2xX10xXb2xXb4xX2xX18xX156xX18xX2xXc5xXcxX12xX18xX2xX10xX16xXcxX89xX3xX109xX2xX512xX16xX28xX2xX10xX16xXcxX89xX3xX2xX16xXd0xX51xX18xX2xX3xX172xX18xX16xX2xX10xX53axX18xX19xX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xX4bxX89xXfxX2xX3xX695xXa6xX2xX10xX156xX18xX2xX10xXcxX8dxXfxX2xX3xXcbxX3xX2xX3xXcbxX18xX2xXdxX89xX2xX16xX89xXfxX2xX54xX51xX2xX4xXcxX13axX18xX2xX4bxX5xXcxX2xX4bxXcbxXcxX2xX4xX51xX52xX2xX19xX23xX2xX4bxX83xX2xX4bxX102xXfxX2xX6xX5dxX18xX19xX2xX3xX316xXcxX2xXexX15xXa4xX95xX2xXdxX150xX10xX2xX138xX16xX7fxX2xX138xX16xX20axX18xX109xX2xX512xX7fxX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX16xX143xXfxX2xX611xX4bxXfxX2xX18xX16xXfxX334xXcxX2xX18xX16xX4cxX2xX10xX16xX63xX2xX3xX7fxX2xX52xX56xX10xX2xX138xX16xX13axX18xX19x4a04xX69exXa6xX2xX3xX16xX28xX2xX3xX4cxX102xXfxX29xX2xXexXb2xXcbxXfxX2xX4xX42xXfxXa6xX2xX10xX13axXfxX2xX3xX51xX18xX19xX2xX4bxXfxXa6xX2xX3xX51xX18xX19xX2xX10xX16xX118xXe2xX2xX54xXcxXfxX2xX54xX51xX2xX138xX16xX143xX12xX2xX4xX156xX18xX2xX18xX16xXfxX334xXcx6e0axX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX197xXd0xX27xXe2xX9xX2xX6xX10xXe2xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX1a6xX10xX1a8xX5xX4xXfxX19xX18xX29xX2xX1b0xXcxX6xX10xXfxX1b5xXe2xX1b7xX9xX14xX512xX16xX28xX2xXexXcxX56xX2xX10xXc2xX52xX2xX6xX316xX29xX2xX611xX10bxX4cxX4dxX3xX2xX10xXb2xXb4xX2xX54xX334xX2xX10xX53axX2xX3xXcxX89xX3xX2xX3xX16xXfxX63xX18xX2xX54xX51xX2xX3xX7fxX2xX270xX2xX3xXd0xX18xX2xX138xX16xX13axX18xX2xX4xX150xX18xXa6xX2xX10xXb2xX4cxXb4xX18xX19xX2xX10xX16xX51xX18xX16xXa6xX2xX54xX150xXfxX2xX10xX13axXfxXa6xX2xX4bxX7fxX2xX4xX51xX2xX16xX42xX18xX16xX2xX1xX16xX48xX3xX109xX2xX15xX16xXfxX334xXcxX2xX4bxX3f2xX18xX19xX2xX4bxX89xXfxX2xX138xX16xXcbxX3xX2xX4bxX2cexX2xX52xX2cexXfxX2xXe2xX156xX18xX2xX18xX19xX16xXa59xX2xX10xXb2xXd0xX18xX19xX2xX4xXb5exX18xX19xX2xX4bxX118xX10xX109xX2xX15xX16xX17xX18xX19xX2xX18xX19xX4cxX102xXfxX2xX3xXb5exX18xX2xX6xX5dxX18xX19xX2xX18xX16xX4cxX2xX10xX13axXfxX2xX1xX16xX172xXfxX2xX10xXfxX63xX1xX2xX10xX1dxX3xX2xX4xX51xX52xX2xX54xXfxX56xX3xX109xX2xX512xXb5exX18xX2xX6xX535xX3xXa6xX2xX3xXb5exX18xX2xX3xX5dxX18xX19xX2xX16xXfxX63xX18xX109xX2xX10bxX7fxX2xX3xX695xX18xX19xX2xX4xX51xX2xX4xX183fxX2xX10xX16xX4cxX102xX18xX19xX69exX109xX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX405xXcxX10xX16xXd0xXb2xX9xX14xX95xX16xX5xX18xX2xXexX16xX63xX2xX512xX172xXfxX0xX2bxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXd0xXcxXb2xX3xX12xX9xX14xX401xX512xXb5exX18xX2xX18xX17xX5xX408xX0xX2bxX1xX14
Phan Thế Cải