Hoàng Liên Sơn vào top địa điểm đáng đi nhất thế giới năm 2019
Chuyên trang du lịch thuộc tạp chí National Geographic đã đưa dãy Hoàng Liên Sơn vào danh sách một trong những nơi đáng cho dân xê dịch đặt chân đến nhất năm 2019.
d9a4x10fc9x16b9ex185f7x14f4bx162bbx13776x10cd9xf2b8xX7x15e44x16b55x18329x12203x1781cx15de0xX5xe92dxXax1709ex14479x11fbdxfdedx17731xd9c8xX3x193e2xXdx12fe8xX16xX3x146d4x11164xX16xX3xddcaxX15xX14xX3xXexX14xXbxX3x16bacx17e74xX6xX3xX2axXdx17c84x15cbexX3xX2ax12569xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1x1772bxXexX3xXexX1xfcb4xX3xX17xXdx18aeaxXdxX3xX16x13eedxX31xX3xfb26x17553xX2x13cafxX0x17252xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11e03xXaxX12x160f8xX1x165a1x135e2xX1bxX16xX3xXex12211xX6xX16xX17xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xXexX1xX69x10b2axX4xX3xXex14a5dxXbxX3xX4xX1xdccexX3x14797xX6xXexXdxX14xX16xX6xX5xX3x10803xX10xX14xX17xX6fxX6xXbxX1xXdxX4xX3xX2ax11ff9xX3xX2ax15b55xX6xX3xX64xX9fxX6axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xX64xX6xX16xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX31xX7fxXexX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX16xX1xda32xX16xX17xX3xX16xX1fxXdxX3xX2axX34xX16xX17xX3xX4xX1xX14xX3xX64x1221exX16xX3x13462xX1bxX3xX64xX2bxX4xX1xX3xX2ax17d18xXexX3xX4xX1xXe4xX16xX3xX2axX42xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50x1445exX0xX52xXbxX12xX0xXexX6x18cbbxX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16x176b9xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14x10e82xXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXax1190axXdxX64xXexX1xX122xX3xdc5fxX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3x147b8xX2x17f32xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xf453xX16xX1xX3x11638xX16xX1xX3xX2xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dx107b6xX50xX2xX50xXexX4dxX20axX2x12fbbxX5xX2xX109x18f93xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX183xX2xX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX4dxX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX174xX50xX185xX4dxX5xX4dxX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXex11bc3xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdx11b87xX6axX12cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3x15b17x11150xXdx1157exXexX3xX8axX6xX31x13104xX122xX3xf7d1xX9fxX6axX3xX16x17fe4xXdxX3xX16xX15xX6axX3xX16x19474xX31xX3xXbxX1xX88xX6xX3xXcxXe4xX6axX3xe385x14585xX4xX3xX4x11babxX6xX3xX3caxXdxX3ccxXexX3xX8axX6xX31xX109xX3xX8axX1x10f58xX3xXexX69xX6axX42xX16xX3xX4xX34xXbxX3xXexX6fxX10xX14xX3xX2axXa2x1214fxX4xX3xX22x105baxX16xX3xX1xX15xX16xX1x10dbfxX3x13c75xX1xX34xX4xX1xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX16xX17xX15xX6axX3xX16xX6xX6axX3xX4x1319fxX3xX16xX1xXdx177e1xX69xX3xX4xX1fxX3xX1xX7fxXdxX3xXexXdxX42xXbxX3xX4xX419xX16xX3xX2ax16223xX16xX1xX3xe67fxX6xX16xX7xXdxXbxX6xX16xX3xX64xda22xX3xX64xX15xX16xX17xX3xX1xX1fxX16xX3xXexX6fxXa2xX46xX4xX109xX3xXcx13ac2xX3xX2axXe4xX6axX420xX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX4xX43axX3xXexX1xX30xX3xX4xX1xXdxX1bxX31xX3xX16xX17xXa2x1275axX16xX17xX3xX7x127d6xX3xX1x15bf8xX16xX17xX3xX22x14b02xX3xX4xX3f3xX6xX3xX64xX9fxX6axX3xX16xX3daxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX109xX3xX8axX17xX14xX15xXdxX3xX6fxX6xX420xX3xX16xX17xX1xX453xX3xX16xX17xX1fxXdxX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX14xX31xX10xX7xXexX6xX6axX3xX17xXdxXd2xX6xX3xX111xX1d6xX16xX3xX5xX15xX16xX17xX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX3xX64xXe4xX16xX3xXexX7fxX4xX3xX13xXax1725cxX14xX16xX17xX420xX3xXcxX15xX6axX109xX109xX109xX3xX4x17a70xX16xX17xX3xX5xX15xX3xX31xX7fxXexX3xXexX6fxX1d6xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX3ccxX31xX3xX2axXa2xX415xX4xX3xX16xX1xXdxX43fxX69xX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX3xX6axX1bxX69xX3xXexX1xX88xX4xX1xX109xX3x171c2xX16xX1xX122xX3x13cfexX6xX16xX16xX6xX16xX16xX5xX10xX10xX4dxX185xX420xX3xX54axX6fxX14xX69xX64xX14xX6axX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX2xX4exX4dxX183xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX212xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX185xX20axX20axX212xX5xX212xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX20axX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX174xX2xX4dxX50xX5xX20axX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12x1427exX1xX83xX31xX3xXcxX2bxX16xX1xX3xX1exX1fxX16xX3xX3c9xXcxX6fxX69xX16xX17xX3x15ce5xX69xe818xX4xX3d2xX122xX3xX67xX34xX4xX1xX3xX2axXe4xX6axX3xX422xX1x122d4xX16xX17xX3xX5xXe4xX69xX420xX3xX16xX17x182efxX16xX3xX16xX3daxXdxX3xX16xX15xX6axX3xX2axXa2xX415xX4xX3x18f68xX8ax1833exX1exX67xf936xX3xX4xX852xX16xX17xX3xX16xX1xX419xX16xX3xX5xX15xX3xX3d5xXdxX3xX7xX1d6xX16xX3xXcxX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX109xX3xX1ex18241xX3xX1xXd2xX69xX3xX2axX7fxX3xX4xX6xX14xX3xXexX6fxX1d6xXdxX3xX64xX15xXdxX3xXexX474xX3xX185xX4exX4exX3a8xX4dxX109x147aexX185xX4exX3xX31xX420xX3xX16xX3daxXdxX3xX82bxX1xX83xX31xX3xXcxX1d2xX16xX1xX3xXexX1xX69xX7fxX4xX3xX64xX9fxX6axX3xX8axX17xX512xX3xX19xX4axX16xX17xX420xX3xXexX453xX16xX1xX3xX82bxX1xX3daxX4xX3xX67xX1xXe4xX69xX420xX3xX4x157e5xX16xX3xX5xX15xX3xX422xX1xX69xX3xX2axX83xX14xX3xXexX6fxX15xX16xX17xX3xX16x1823bxXdxX3xXexXdxX42xX16xX17xX3xX4xX3f3xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX82bxX1xX419xXexX3xXex111d0xX109xX3xfc39xX1xX852xX16xX17xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xXexX1xX42xX420xX3xX422xX1xX69xX3xX22xX499xX4xX3xX16xX15xX6axX3xX4xX8ecxX16xX3xX4xX43axX3xX1xX3ccxX3xXexX1xX842xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX85dxX4xX3xX2axX6xX3xX64xX83xX16xX17xX3xX22xX46xXdxX3xX16xX1xXdxX43fxX69xX3xX5xX14xX15xXdxX3xX2axX7fxX16xX17xX3xXexX1xX499xX4xX3xX22xX419xXexX3x17c9axX69x15d6bxX3xX1xXdxX42xX31xX109xX3xX3d5xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX4xX43axX3xXexX1xX30xX3xX4xX1xX85dxX16xX3xX2axXdxX3xX111xX3e2xX16xX17xX3xX4xX34xXbxX3xXexX6fxX10xX14xX3xX1xX14xXf0xX4xX3xX5xX10xX14xX3xX16xX3daxXdxX3xX2axX30xX3xX5xX1bxX16xX3xX2axXa2xX415xX4xX3xX2axXe4xX6axX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xX54axX3x14bb9xXdxX1xX6xX16xX50xX183x10351xX9cbxX1xX14xX69xX3xX420xX3xX54axX422xX6xX5xX10xX14xX4xX1xX6xX16xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX2xX4exX4dxX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX185xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX212xX4exX212xX8b2xX5xX185xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX2xX4exX4dxX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX183xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX20axX2xX183xX2xX5xX183xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12xX93xX6fxX10xX10xX16xX5xX6xX16xX64xX3xX3c9x10e51xX6xX16xX3xX504xX83xX4xX1xX3d2xX122xX3xX13xX8ecxX16xX3xX2axX1d6xX14xX3xX5xX46xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX3dxX6axX3xX5xX15xX3xX31xX7fxXexX3xX22xX49cxX16xX17xX3xXexX499xX3xXexX6fxX2bxX3xX4xX3f3xX6xX3xX3caxXa2xX1fxX16xX17xX3xX976xX69xX842xX4xX3xXcb5xX6xX16xX3xX504xX83xX4xX1xX109xX3xX504xX85dxXdxX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX3xX4xX8ecxX16xX3xX111xXdxX42xXexX3xX2axX42xX16xX3xX93xX6fxX10xX10xX16xX5xX6xX16xX64xX3xX16xX1xXa2xX3xX31xX7fxXexX3xX16xX1fxXdxX3xXexX419xX16xX3xX4xX49cxX16xX17xX3xX4xX3f3xX6xX3xXcxX6fxX34xXdxX3xXcb5xX3dxXexX3xX22xX46xXdxX3xXexX1xX402xXdxX3xXexXdxX42xXexX3xX5xX83xX16xX1xX3xX5xe553xX14xX3xX976xX69xX6xX16xX1xX3xX16xX4axX31xX109xX3xX3d5xX14xX3xX111xX4axX16xX17xX3xX17xXdxX34xX3xXbxX1xX3f3xX3xX2axX42xX16xX3xX174xX4ex173cbxX3xX64xXdxX3ccxX16xX3xXexX88xX4xX1xX3xX4xX3f3xX6xX3xX1xX8ecxX16xX3xX2axX1d6xX14xX420xX3xXexX15xX69xX420xX3xXexX6fxX499xX4xX3xXexX1xX4axX16xX17xX3xX22xX15xX3xX31xX34xX6axX3xX111xX6xX6axX3xXexX6fxX893xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xXa2xX1fxX16xX17xX3xXexXdxX3ccxX16xX3xX4xX1xX88xX16xX1xX3xX2axX30xX3xX422xX42xXexX3xX16xX842xXdxX3xX17xXdxXd2xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX422xX1xX69xX3xX22xX499xX4xX3xX893xX3xX93xX6fxX10xX10xX16xX5xX6xX16xX64xX109xX3xX504xX7fxXexX3xX22xX15xXdxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xXexX1xXa2xX402xX16xX17xX3xX17xX1x13d33xX3xXexX1xX6xX31xX3xX976xX69xX6xX16xX3xX16xX1xXa2xX3xXexX1xX2bxX3xXexX6fxX3dxX16xX3x13b9axX5xX69xXdxX7xX7xX6xXexX420xX3xX91bxX6xX16xX17xX10xX6fxX5xX69xX7xX7xX69xX6xX976xX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xX54axX64xX6fxX14xX16xX10xX16xX6xXexX69xX6fxX10xX420xX3xX54axXexX6fxX69xX5xX6axX6xX31xX6xX9cbxXdxX16xX17xXbxX5xX6xX4xX10xX7xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX8b2xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX212xX4dxX185xX4exX5xX8b2xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX8b2xX4exX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX174xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX4dxX185xX183xX20axX5xX174xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12xX93xX6xX5xX16dxX6xX6axX3xX3c9xXe39xX6fxX10xX5xX6xX16xX64xX3d2xX122xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX5xX46xX16xX3xXexX1x1319dxX3xX20axX3xX4xX3f3xX6xX3xXe39xX6fxX10xX5xX6xX16xX64xX3xX4xX43axX3xX64xXe4xX16xX3xX7xX842xX3xX422xX1xX14xX1d6xX16xX17xX3xX174xX4exX109xX4exX4exX4exX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX109xX3xX93xX6xX5xX16dxX6xX6axX3xXexX1xXa2xX402xX16xX17xX3xXe7xX69xX6axX1bxX16xX3xX4xX43axX3xX16xX1xXdxX43fxX69xX3xX7xX499xX3xX422xXdxX3ccxX16xX3xX16xX17xX1xX3ccxX3xXexX1xX69xX419xXexX3xXexX1xX69xX3xX1xX3daxXexX3xX7xX842xX3xX5xXa2xX415xX16xX17xX3xX5xX46xX16xX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX3xXexX1xX6xX31xX3xX17xXdxX6xX420xX3xX16xX901xXdxX3xX111xX419xXexX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX7xX842xX3xX2axX43axX3xX5xX15xX3xX4xX69xX7fxX4xX3xX64xXdxX461xX69xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX504xX6xX4xX16xX6xX7xX3xX16xX901xXdxX3xXexXdxX42xX16xX17xX109xX3xX8axX17xX14xX15xXdxX3xX6fxX6xX420xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX7xX852xXdxX3xX2axX7fxX16xX17xX3xX16xX15xX6axX3xX4xX8ecxX16xX3xX4xX43axX3xX16xX1xXdxX43fxX69xX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX30xX3xXexX1xX6xX31xX3xX976xX69xX6xX16xX3xX16xX1xXa2xX3xX4xX852xX16xX17xX3xX22xXdxX1bxX16xX3xde43xX14xX1xX16xX3xX457xX109xX3xX91bxX10xX16xX16xX10xX64xX6axX420xX3xX22xX34xX4xX1xX3xX2axX34xX3xX504xX14xX1xX10xX6fxX420xX3xXexX1xX34xX16xX1xX3xX2axXa2xX402xX16xX17xX3xX93xX6xX5xX16dxX6xX6axX109xX109xX109xX3xX8axX42xX69xX3xXexX1xX88xX4xX1xX3xX4xX69xX7fxX4xX3xX7xX842xX16xX17xX3xX16xX1xX7fxX16xX3xX16xX1xX2bxXbxX3xX22xX43fxX3xX2axX1bxX31xX420xX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX4xX43axX3xXexX1xX30xX3xX1xX8ecxX6xX3xX31xX1d2xX16xX1xX3xX22xX15xX14xX3xXbxX1xX842xX3xX840xX69xX6xX6axX420xX3xXexX499xX69xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX4xX3f3xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX16xX1xX15xX3xX1xX15xX16xX17xX420xX3xX976xX69xX34xX16xX3xX111xX6xX6fxX109xX109xX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xX54axX5xX14xX6fxX10xX16xX9cbxX14xX50xX4exX22xXdxX3xX420xX3xX54axX4xX6xXexX4xX1xX6xX16xX64xX7xX1xX6xX6fxX10xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX174xX2xX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX50xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX2xX185xX8b2xX174xX5xX50xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX185xX174xX50xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX4exX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX2xX2xX2xX20axX5xX2xX4exX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12xX3d5xX14xX6fxX64xX14xX17xX16xX10xX3xX3c9xX82bxX1xX34xXbxX3d2xX122xX3xXcxX453xX16xX1xX3xX3d5xX14xX6fxX64xX14xX17xX16xX10xX3xXexX1xX69xX7fxX4xX3xX22xX49cxX16xX17xX3x19493xX976xX69xXdxXexX6xXdxX16xX10xX109xX3xXcxX69xX6axX3xX22xX2bxX3xXexX6fxX88xX3xX16xX3e2xX31xX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX5xX8ecxX16xX17xX3xX16xXa2xX46xX4xX3xX82bxX1xX34xXbxX420xX3xX422xX1xX852xX16xX17xX3xX17xXdxX34xXbxX3xX111xXdxX30xX16xX420xX3xX422xX1xX69xX3xX22xX499xX4xX3xX16xX15xX6axX3xX22x16f01xX16xX3xXexX1xX69xX3xX1xX3daxXexX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX16xX1xX402xX3xXexX1xXdxX1bxX16xX3xX16xX1xXdxX1bxX16xX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX5xX15xX16xX1xX3xX22xX15xX3xX22xX15xX3xX422xXdxX42xX16xX3xXexX6fxX3daxX4xX3xX4xX901xX3xX2axXf0xX4xX3xX7xX3efxX4xX109xX3xX8axX1fxXdxX3xX2axXe4xX6axX3xX4xX43axX3xX185xX3xX64xX8ecxX16xX17xX3xX7xX852xX16xX17xX3xX4xX1xX1d6xX6axX3xX976xX69xX6xX109xX3xX3d5xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX4xX43axX3xXexX1xX30xX3xX2axX42xX16xX3xXexX1xX6xX31xX3xX976xX69xX6xX16xX3xXexX1xX69xX16xX17xX3xX5xX512xX16xX17xX3xX7xX852xX16xX17xX3xX3d5xX14xX6fxX64xX14xX17xX16xX10xX3xX2axX30xX3xX4xX1xXdxX1bxX31xX3xX16xX17xXa2xX494xX16xX17xX3xX1xX15xX16xX17xX3xXexX6fxX4axX31xX3xXexX8ecxX6xX3xX5xXe4xX69xX3xX2axX15xXdxX3xX4xX901xX3xX422xX88xX16xX1xX109xX3xXcb5xXf0xX4xX3xX111xXdxX3ccxXexX420xX3xX4xX34xX4xX3xX64xXdxX3xXexX88xX4xX1xX420xX3xXexX6fxX6xX16xX1xX3xX22xXd60xX3xX1xX6xX16xX17xX3xX2axX7fxX16xX17xX3xX4xX3f3xX6xX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX3xXexXdxX43fxX16xX3xX7xX918xX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xXexX1xX69xX16xX17xX3xX5xX512xX16xX17xX3xX7xX852xX16xX17xX3xX3caxX10xX9cbxX10xX6fxX10xX3xX5xX15xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX16xX1xX3dxX16xX3xX976xX69xX6xX16xX3xXexX6fxX85dxX16xX17xX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexX6fxX1d2xX16xX1xX3xX422xX1xX34xX31xX3xXbxX1xX34xX3xX4xX3f3xX6xX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xXexX83xXdxX3xX3d5xX14xX6fxX64xX14xX17xX16xX10xX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xX54axX216xX69xX16xX17xX10xXexX31xX6xX64xX7xX10xX16xX420xX3xX54axX16xXdxX6xX31xX14xX6fxX9d2xX10xXbxXdxX4xX69xX6fxXdxX10xX16xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX174xX50xX174xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX2xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX8b2xX4dxX4exX5xX2xX2xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX2xX4exX4dxX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX4dxX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX174xX4exX50xX50xX5xX2xX4dxX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12xX504xX6xXexX10xX6fxX6xX3xX3c9xXe39xXexX6xX5xX6axX3d2xX122xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX16xX15xX6axX3xX2axXa2xX415xX4xX3xX86dxX8axX86fxX1exX67xX872xX3xX4xX852xX16xX17xX3xX16xX1xX419xX16xX3xX5xX15xX3xX64xXdxX3xX7xX1d6xX16xX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX22xX15xX14xX3xX16xX4axX31xX3xX2xX50xX50xX212xX109xX3xX3caxX49cxX16xX17xX3xX2axX3dxXexX3xXe7xXdxX16xX1xX3xX2ax106a1xXbxX3xX16xX3e2xX31xX3xXexX6fxX1bxX16xX3xX31xX7fxXexX3xX7xXa2xX402xX16xX3xX2ax13edcxXdxX3xX5xX893xX31xX3xX4xX1xX893xX31xX3xX2axX34xX109xX3xX8axX17xX15xX6axX3xXe7xXa2xX6xX420xX3xX504xX6xX6fxX10xXexX6xX3xX422xX1xX34xX3xX111x16de7xX16xX3xXexX1xX453xX69xX3xX22xX15xX3xX4xX1xX2bxX69xX3xX16xX83xX16xX3xX16xX17xX1x192caxX14xX3xX2axX43axXdxX420xX3xX64xX2bxX4xX1xX3xX111xX3ccxX16xX1xX3xXexX6fxX15xX16xX3xX5xX6xX16xX109xX3xXcxX1xX10xX14xX3xXexX1xX402xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX420xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX504xX6xX6fxX10xXexX6xX3xX22xX1676xX16xX3xX17xXdxXd2xX3xX2axXa2xX415xX4xX3xX16xXe20xXexX3xX1xX14xX6xX16xX17xX3xX7xX1fxX3xX22xX15xX3xX2axX7fxX4xX3xX2axX34xX14xX3xX22xX842xX16xX3xX4xX43axX109xX3xXcxX83xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX402xX3xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX1xX6xX16xX17xX3xX2axX7fxX16xX17xX420xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xX111xX115exX4xX3xX111xX88xX4xX1xX3xX1xX85dxX6xX3xX2ax15552xX6axX3xX31xX15xX69xX3xX7xX3efxX4xX3xXexX6fxX893xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX16xX1xX3dxX16xX3xX17xXe4xX6axX3xX3dxX16xX3xXexXa2xX415xX16xX17xX3xX22xX46xXdxX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xX54axX17xXdxX64xX6axX212xX183xX50xX420xX3xX54axX4xX5xX6xX69xX64xXdxX6xX4xX1xXdxX6xX6fxXdxXexX14xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX183xX2xX185xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX212xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX185xX2xX183xX185xX5xX2xX212xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX183xX20axX4dxXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX20axX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX4dxX2xX50xX185xX5xX2xX20axX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12xX67xX6xXdxX6fxX14xX3xX3c9xX1628xXdxX3xX67xX419xXbxX3d2xX122xX3xX8axX3e2xX31xX3xX111xX1bxX16xX3xX111xX402xX3xX7xX852xX16xX17xX3xX8axXdxX5xX10xX420xX3xXexX1xX3f3xX3xX2axX852xX3xX4xX3f3xX6xX3xX1628xXdxX3xX67xX419xXbxX3xX4xX43axX3xX111xX43fxX3xX64xX15xX6axX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX918xX3xX5xXe4xX69xX3xX2axX402xXdxX420xX3xX2axXa2xX415xX4xX3xX31xX3ccxX16xX1xX3xX64xX6xX16xX1xX3xX5xX15xX3xXaxXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX16xX17xX1xX1d2xX16xX3xXexX1xX34xXbxXaxX3xX422xX1xXdxX3xX4xX43axX3xX1xX1fxX16xX3xX2xX109xX4exX4exX4exX3xX2axX43fxX16xX3xXexX1xX402xX3xX13xX1b5axXdxX3xX17xXdxX34xX14xX3xX22xX15xX3xX1xX1fxX16xX3xX2xX109xX4exX4exX4exX3xXexX8ecxX6xX3xXexX1xX34xXbxX109xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX16xX15xX6axX3xXexX1xX69xX7fxX4xX3xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX46xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xX22xX15xX3xX2axX852xX16xX17xX3xX64xXe4xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xX893xX3xX4xX1xXe4xX69xX3xX82bxX1xXdxX109xX3xX13xX15xX16xX17xX3xX5xX14xX83xXexX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX4xX43axX3xXexX1xX30xX3xX17xX1xXe20xX3xXexX1xX4axX31xX3xX422xX1xXdxX3xX2axX42xX16xX3xX67xX6xXdxX6fxX14xX3xX16xX1xXa2xX3xX422xX1xX69xX3xX4xX1xX415xX3xX91bxX1xX6xX16xX3a8xX86fxX5xX3a8xX91bxX1xX6xX5xXdxX5xXdxX3xX3eexX6xX9cbxX9cbxX6xX6fxX420xX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX402xX3xX13xX1b5axXdxX3xX17xXdxX34xX14xX3xX1628xXe39xX3xX1628xX9cbxX1xX6xX6fxX109xX109xX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xX93xX10xXexX3x171c8xX14xX69xX6fxX3xX93xX69xXdxX64xX10xX420xX3xX872xX7xXdxX6fxXdxX7xX3xXcxX14xX69xX6fxX7xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXexX6xX111xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX31xX6xX6fxX17xXdxX16xX122xX3xX4dxXbxXe7xX3xX6xX69xXexX14xX12cxXaxX12xX0xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX185xX20axX8b2xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX185xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX185xX185xX5xX2xX185xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX20axX183xX2xXbxXe7xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX1d6xX16xX1xX3xX2xX183xX3xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX50xX2xX50xXexX185xX183xX174xX20axX5xX2xX183xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe7xXexX3a8xX6xX5xXdxX17xX16xX122xX3xX216xX69xX7xXexXdxX3b5xX6axX12cxXaxX12xX1exX6xX5xX22xX6xX64xX14xX6fxX3xX3c9xX3eexX6fxX6xX9cbxXdxX5xX3d2xX122xX3xXcxX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX17xXdxX15xX69xX3xXexX88xX16xX1xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX918xX3xX16xX15xX6axX3xX5xX15xX3xXexX1xX3f3xX3xX2axX852xX3xX2axX1c36xX69xX3xXexXdxX1bxX16xX3xX4xX3f3xX6xX3xX3eexX6fxX6xX9cbxXdxX5xX3xXexX474xX3xX2xX185xX20axX50xX3a8xX2xX8b2xX183xX185xX109xX3xX8axX1fxXdxX3xX2axXe4xX6axX3xX976xX69xX6axX3xXex17a50xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xX422xXdxX42xX16xX3xXexX6fxX3daxX4xX3xXexX1xX69xX7fxX4xX3xX2axX2bxX6xX3xX4xX8ecxX16xX3xX16xX17xX69xX6axX1bxX16xX3xX22xX1b44xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX83xXdxX3xX8axX6xX31xX3xX504xffe5xX109xX3xX8axX1xXdxX43fxX69xX3xXexX1xX30xX3xX5xX14xX83xXdxX3xXe4xX31xX3xX16xX1xX83xX4xX3xX4xX512xX16xX17xX3xX2axXa2xX415xX4xX3xX422xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX893xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX16xX15xX6axX3xX16xX1xXa2xX3xX3eexX14xX7xX7xX6xX3xX16xX14xX22xX6xX420xX3xX1exX6xX31xX111xX6xX3xX22xX15xX3xXcxX6fxX14xXbxXdxX4xX6xX5xXdxX6xX109xX3xX8axX42xX69xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX2axX42xX16xX3xX1exX6xX5xX22xX6xX64xX14xX6fxX3xX22xX15xX14xX3xXexX1xX34xX16xX17xX3xX4dxX420xX3xX64xX69xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX4xX43axX3xX4xX1fxX3xX1xX7fxXdxX3xXexX1xX6xX31xX3xX64xX499xX3xX5xX461xX3xX1xX7fxXdxX3xX4xX6xX6fxX16xXdxX22xX6xX5xX3xX1xX14xX15xX16xX1xX3xXexX6fxX34xX16xX17xX420xX3xXexX1xX69xX3xX1xX3daxXexX3xX1xX1fxX16xX3xX4dxX3xXexX6fxXdxX3ccxX69xX3xX16xX17xXa2xX402xXdxX3xX16xX1xX1d6xX6axX3xX31xX3daxX6xX3xX422xX1xX3efxXbxX3xX2axXa2xX402xX16xX17xX3xXbxX1xX842xX109xX3xX545xX16xX1xX122xX3xXcxX14xX69xX6fxXbxX5xX6xX16xX7xX420xX3xX2xX4exX4exX3x16560xX10xX7xXdxX5xXdxX10xX16xXexX3xX67xXdxXexXdxX10xX7xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX6fxX12xX0xX52xXexX111xX14xX64xX6axX12xX0xX52xXexX6xX111xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1xX69xX31xX111xX3xX64xX1xXdxX64xX10xX3xXdxX67xX10xX16xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX64xXexX1xX122xX3xX174xX4dxX4exXbxXe7xX12cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX122xX3xX185xX20axX8b2xXbxXe7xX12cxXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX52xX52xXdxX109xX111xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX109xX22xX16xX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX174xX64xX183xX4dxX4dxX20axX174xX185xX50xXexX20axX212xX212xX8b2xX5xX20axX3a8xX2xX185xX185xX212xX174xX8b2xX185xX185xX3a8xX2xX212xX4dxX185xX212xX50xX185xX4exX20axX20axX2xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX6fxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX976xX69xX6xX16xX122xX0xX52xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xX69xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3a8xXexX1xX69xX31xX111xX3a8xX6xX16xX64xX3a8xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX4exX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX1xX3dxXbxX3xX64xX1676xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX6fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX52xX2xX4exX3a8xX64xXdxX10xX31xX3a8xX64xX10xX16xX3a8xX1xX6xXbxX3a8xX64xX6xX16xX3a8xX4xX1xX14xX3a8xX16xX6xX31xX3a8xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX183xX183xX4dxX174xX20axX109xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX52xX31xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4exX185xX64xX185xX2xX212xX185xX183xX4dxX50xXexX2xX212xX4exX4exX174xX5xX4exX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX22xX12xX0xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX4exX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX1xX3dxXbxX3xX64xX1676xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX6fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX52xX2xX4exX3a8xX64xXdxX10xX31xX3a8xX64xX10xX16xX3a8xX1xX6xXbxX3a8xX64xX6xX16xX3a8xX4xX1xX14xX3a8xX16xX6xX31xX3a8xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX183xX183xX4dxX174xX20axX109xX1xXexX31xXaxX12xX2xX4exX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX1xX3dxXbxX3xX64xX1676xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX3eexX1bxX16xX3xX4xX83xX16xX1xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xX4xX34xXdxX3xXexX1bxX16xX3xX976xX69xX10xX16xX3xXexX1xX69xX7fxX4xX420xX3xX31xX7fxXexX3xX7xX842xX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX22xX842xX16xX3xX422xX1xX852xX16xX17xX3xXaxX976xX69xX10xX16xX3xX31xXf0xXexXaxX3xX22xX46xXdxX3xX64xXe4xX16xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX4xX512xX16xX17xX3xX1xX115exX6xX3xX1xX1b44xX16xX3xX7xXd60xX3xX422xX1xXdxX42xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1d6xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xX5xXd2xX3xX422xX1xX34xX4xX1xX3xX64xX15xX6axX3xX64xX83xX16xX3xX422xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX3ccxX31xX3xX4xX512xX16xX17xX3xXbxX1xX1d6xXdxX3xX111xX3dxXexX3xX16xX17xX402xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX22xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15xX3xX8axX7fxXdxX3xX5xX85dxXexX3xXexX14xXbxX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX31xX15xX3xX111xXdxX1bxX16xX3xXexX419xXbxX3xX22xXdxX1bxX16xX3xX67xX8axX8axX3xX31xX14xX16xX17xX3xX31xX69xX842xX16xX3xX422xX1xX34xX31xX3xXbxX1xX34xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX6fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX52xX1xX6xX3a8xX16xX14xXdxX3a8xX5xX14xXexX3a8xXexX14xXbxX3a8xX64xXdxX10xX31xX3a8xX64xX10xX16xX3a8xX31xX6xX3a8xX111xXdxX10xX16xX3a8xXexX6xXbxX3a8xX22xXdxX10xX16xX3a8xX4xX16xX16xX3a8xX31xX14xX16xX17xX3a8xX31xX69xX14xX16xX3a8xX422xX1xX6xX31xX3a8xXbxX1xX6xX3a8xX16xX6xX31xX3a8xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX183xX183xX4dxX20axX174xX109xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX52xX31xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX185xX4dxX52xX2xX4dxX20axX64xX20axX2xX185xX4dxX4dxX20axX20axXexX183xX212xX212xX183xX5xX4exX3a8xX2xX4dxX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX22xX12xX0xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX15xX3xX8axX7fxXdxX3xX5xX85dxXexX3xXexX14xXbxX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX31xX15xX3xX111xXdxX1bxX16xX3xXexX419xXbxX3xX22xXdxX1bxX16xX3xX67xX8axX8axX3xX31xX14xX16xX17xX3xX31xX69xX842xX16xX3xX422xX1xX34xX31xX3xXbxX1xX34xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX6fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX52xX1xX6xX3a8xX16xX14xXdxX3a8xX5xX14xXexX3a8xXexX14xXbxX3a8xX64xXdxX10xX31xX3a8xX64xX10xX16xX3a8xX31xX6xX3a8xX111xXdxX10xX16xX3a8xXexX6xXbxX3a8xX22xXdxX10xX16xX3a8xX4xX16xX16xX3a8xX31xX14xX16xX17xX3a8xX31xX69xX14xX16xX3a8xX422xX1xX6xX31xX3a8xXbxX1xX6xX3a8xX16xX6xX31xX3a8xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX183xX183xX4dxX20axX174xX109xX1xXexX31xXaxX12xX13xX15xX3xX8axX7fxXdxX3xX5xX85dxXexX3xXexX14xXbxX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX31xX15xX3xX111xXdxX1bxX16xX3xXexX419xXbxX3xX22xXdxX1bxX16xX3xX67xX8axX8axX3xX31xX14xX16xX17xX3xX31xX69xX842xX16xX3xX422xX1xX34xX31xX3xXbxX1xX34xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX67xX8axX8axX3xXcxX6fxX6xX22xX10xX5xX3xX22xX474xX6xX3xXe7xX69xX3dxXexX3xX111xX1d6xX16xX3xX31xX7fxXexX3xX64xX6xX16xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX42xX16xX3xX31xX15xX3xX4xX34xX4xX3xX111xXdxX1bxX16xX3xXexX419xXbxX3xX22xXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX2419xX3xXexX6fxX34xX4xX1xX3xX4xX1xX69xX6axX1bxX16xX3xX31xX2419xX4xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX4xX3f3xX6xX3xX422xX1bxX16xX1xX3xXexX6fxX69xX6axX43fxX16xX3xX1xX1d2xX16xX1xX3xX504xX2452xX3xX16xX901xXdxX3xXexXdxX42xX16xX17xX3xX111xX1d2xX16xX1xX3xX4xX1xX85dxX16xX3xX5xX15xX3xXexX842xXexX3xX16xX1xX3dxXexX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX174xX3xX22xX15xX3xX31xX14xX16xX17xX3xX31xX69xX842xX16xX3xX2axXa2xX415xX4xX3xXexX46xXdxX3xXexX1xX4axX31xX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX22xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX4exX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axX42xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX6fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX52xX2xX4exX3a8xXexX1xX6xX16xX1xX3a8xXbxX1xX14xX3a8xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX3a8xX64xX6xX16xX17xX3a8xX64xX10xX16xX3a8xX16xX1xX6xXexX3a8xXexX1xX10xX3a8xX17xXdxX14xXdxX3a8xX16xX6xX31xX3a8xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX183xX212xX2xX183xX183xX109xX1xXexX31xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX52xX31xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX16xX10xX16dxX7xX52xX2xX174xX20axX212xX52xX2xX212xX20axX64xX183xX4exX174xX4dxX212xX185xX4exXexX50xX212xX185xX185xX5xX2xX109xX216xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xXdxX1bxX16xX3xX1exX1fxX16xX3xX22xX15xX14xX3xXexX14xXbxX3xX2axX2bxX6xX3xX2axXdxX30xX31xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axXdxX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX22xX12xX0xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX4exX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axX42xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xXaxX3xX1xX6fxX10xX3b5xX9xXaxX52xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX52xX2xX4exX3a8xXexX1xX6xX16xX1xX3a8xXbxX1xX14xX3a8xX64xX69xX3a8xX5xXdxX4xX1xX3a8xX64xX6xX16xX17xX3a8xX64xX10xX16xX3a8xX16xX1xX6xXexX3a8xXexX1xX10xX3a8xX17xXdxX14xXdxX3a8xX16xX6xX31xX3a8xX4dxX4exX2xX50xX52xX2xX183xX212xX2xX183xX183xX109xX1xXexX31xXaxX12xX2xX4exX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX64xX69xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axX42xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX6fxX14xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX3caxX46xXdxX3xXexX1xXdxX42xXexX3xX422xX42xX3xX1xXdxX3ccxX16xX3xX2axX83xXdxX420xX3xX2xX185xX3xX16xX1xX15xX3xX1xX15xX16xX17xX3xX2axX83xXexX3xX7xX6xX14xX3xX504xXdxX4xX1xX10xX5xXdxX16xX3xX4xX49cxX16xX17xX3xX16xXe20xXexX3xX22xX4axX16xX3xX1xX43axX6xX3xXexX1xXe4xX16xX3xXexX1xXdxX3ccxX16xX420xX3xX67xX14xXbxX10xX16xX1xX6xX17xX10xX16xX3xX4xX3f3xX6xX3xXcb5xX6xX16xX3xX504xX83xX4xX1xX3xX2axX9fxX3xX2axX115exX16xX17xX3xX2axX1c36xX69xX3xX64xX6xX16xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX16xX1xXd2xX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX842xX3xX2axX34xX16xX17xX3xX2axX42xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX42xX3xX17xXdxX46xXdxX3xX16xX4axX31xX3xX4dxX4exX2xX50xX109xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX22xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX69xX5xX12xX0xX64xXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6fxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX22xX12xX0xX52xX64xXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX14xX69xX6fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX9cbxXdxX16xX17xX0xX52xXbxX12