Loạt smartphone giảm giá sâu sau tết
Galaxy Note10 Lite, Nokia 7.2 hay Oppo Reno 10x Zoom… là những model được giảm giá mạnh sau Tết.
997x6037x34dex69bex2eaex7f3axX2x2fafx76c9x2a48x559dxX3x6dd4xXbx77a1x1874x60f4xX1xX2x70b9xX3xX6xXfx2c23xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex3ba6xX0xX1x860dxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex1e72x81f4xX16xXfxX9xX2xXexX22x2e9ax7649x82e3xXfxX7xXbx31daxX3xX6xXfxX2exX1xX37x2670xX2xX7xb5fxX16x8904xX3cxX7xX46xX16x5405xX7xXbx76dbx4c08xX7xXbxX3xX51xX7xXfx2fbaxXfxX0x6a51xX1xX25xX22xX0xX5bxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX37xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3cxX3xX16xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex8b84xX2xX3xX4xXexX22x37c5xX3xX9xX3xfaex2564xX7x62d2xX37xXfxX2xX25x6c47xX7xX36xX16xXfxX2x105axX7xX96xX37x3583xX16xX3xX7x4352x1899x1c20xX7xX1xX3xX94xX7x40aexX2exX2exX37xX7x355bxX2xX43xX37xX7xX25xX9bxX93xX7x7359xX37xX37xX3cx5c0dxX7xX9x2317xX7xX43xX1x1425xX43xX46xX7xX3cxX37xX4xX2xX9xX7x4999x6ad9x84f8xX8xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xX3cxX38xX43xX1xX7xXbxX3xX51xX7xX2fxX58xXfxXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX4xX16x12f8xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12x8632xX37xX4xX94xXexX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex4e64xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX94xX9xX2xXdxXex4fa5xX16xX4xXfxX1x1199xX7x2dfdxX25x86f9xX2exX93x4f76xX7xX1xX2xX16xX46xX1xXfxX187xX7x1709xX25xX9bxX2exX93xX18exXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX187xX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bx8496xX4xXabxX25xXa9xX18bxX18bxX25xX25xXfxXa9xX9bxX9bxX198xX18bxX9xX9bxXaax7c77xX2exX46x53e3xX6xXdxX198xXa9xX1c7xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex2e10xX37xX4xX94xXexX22x20e9x13faxX7xX3cx4264xX16xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX6xX3xX7xX3cx1c14xXfxX7xXa5xX1xX37xX48xX43xX46xX7xXabxX7xXfxX1xX4dxX43xX46xX7xXfxX38xX16xX7x8825xX16x5079xXfxX7xX96xX3xX3cxX7xX43xX1xXd5xX43xX46xX7xX3cx362axXfxX7xXbx2ff0xX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX43xX1x4d9dxX7xXd4x884fxX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX8fxX3xX9xX3xX93xX94xX7xX96xX37xXfxX2xX25xX9bxX7xX36xX16xXfxX2xX7xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX8xX1x73bcxX43xX1xX7xX1xX2b2xX43xX46xXaaxX7xX15dx6d35xX7xXfxX1x1153xXa1xX7xX3cxX4dxX94xX7xXd4xX3xX43xX46xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX10bxX4dxX43xX7xXf6xX26cxX16xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX46xX16xX4dxX7xX25xXabxXa1x3287xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4x80fcxX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXa1xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX25xXa1xX25xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXaaxX7x676bxX37xX4xX2xX9xX7xXbx2802xX7xX1xXcaxX51xX7xX3cxXc6xX43xX7xX1x5425xX43xX1xX7xX189xXa1xXa9xX7xX16xX43xX8xX1xX7x28fdxX43xX16x378dxX43xX16xXfxX94xX12xXb1xX7xXf6xX26cxX16xX7xXd4xX29exX7xX2exX1xX50xX43xX7xX46xX16xX48xX16xX7x473axX51xX9xX9xX7xX89xX268x333cxX7x427dxXabxXaaxX198xX9bxX9bxX7xX93xX7xX25xXaaxX9bxX1c7xX9bxX7xX2exX16xX93xX2xX9x21c2xXa1xX7xX2exX16xX43xX7xX198xXaaxX18bxX9bxX9bxX7xX3cx64f3xX1xXa1xX7xX1x8834xX7xXfxX6xXd6xX7xXbxX38xX8xX7xX43xX1xX3xX43xX1xX7xX8x1e90xX43xX46xX7xXbxX51x5340xXfxX7xXabxX18bxX7x6ae9xXa1xX7xX46xX16xX3xX37xX7xX4xX16xX290xX43xX7xXb1xX43xX2xX7x89b6xX365xX7xXabxX7xXfxX6x1293xX43xX7xX1xX290xX7xXd4xX16xa9axX51xX7xX1xXc6xX43xX1xX7xX3acxX43xX4xX6xX37xX16xX4xX7xX25xX9bxXaaxX7x2384xX43xX1xX187xX7xX0xX2xX3cxX22xX346xX3xXbxX1xX3xX10bxX9xX2xX0xX5bxX2xX3cxX22xXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25x1328xX31axX25xX31axXfxX189xX198xXabxXa9xX9xX25xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX4xX2xX368xX3xX51xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX8fxX3xX9xX3xX93xX94xX7xX96xX37xXfxX2xX25xX9bxX7xX36xX16xXfxX2xX7xXbxX34dxX7xX1xXcaxX51xX7xX4b7xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXbxX3xX51xX7xX46xX323xX3cxX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX8xX1xX2e3xX43xX1xX7xX25xXabxX7xX346x63e5xX7xX368xX5bxX25xXaaxXa9xX7xX38axX268xX51xX3xX9xX7xX598xX16xX93xX2xX9xX7xX3acxX381xXa1xX7xXb1xX365x5668xX39exXa1xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX46xd3bxX8xX7xXbxX16xX3e6xX51xX7xX6xX29exX43xX46xX7xX25xXabxX7xX346xX598xX7xX368xX5bxXabxXaaxXabxX7xXf6xXc6xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXfxX2xX9xX2xX2exX1xX37xXfxX37xX7xX25xXabxX7xX346xX598xX7xX368xX5bxXabxXaaxX198xXaaxX7xX5b2xX48xX43xX7xX2exX1x1a90xX3cxX7xXf6xf68xX43xX7xX8xX5bexX7xX10bx4d05xXfxX7xX5b2xX7xX598xX2xX43xX7xX1xX3b1xX7xXfxX6xXd6xX7xX3acxX16xX6xX7xX15dxX37xX3cxX3cxX3xX43xX4xXa1xX7xXa5xX58xXfxX7xX43xX2a2xX16xX7xX262xX9xX51xX2xXfxX37xX37xXfxX1xX7xXd4xX2f2xX7xXd4xX16xX3eexX51xX7xXa5xX1xX16xX2f2xX43xX7xX43xX1xX38xX8xXa1xX7xX8xX1xX2eexX2exX7xX48xX43xX1xX7xXfx1a31xX7xX93xX3xXaaxX7xX402xX43xX1xX187xX7xX0xX2xX3cxX22xX346xX3xXbxX1xX3xX10bxX9xX2xX0xX5bxX2xX3cxX22xXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25xX4b7xX31axX25xX31axXfxX189xX198xX1c7xX198xX9xXabxXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX96xX37xXa5xX16xX3xX7xXa9xXaaxXabxX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX7xX8xX5bexX7xX3cxXc6xX43xX7xX1xX358xX43xX1xX7xX189xXa1xX4b7xX7xX16xX43xX8xX1xXa1xX7xX381xX51xX9xX9xX7xX89xX268xX388xXa1xX7xX1xX3b1xX7xXfxX6xXd6xX7xX2exX1xX4dxXfxX7xX43xX1xXcaxX43xX46xX7xX43xX29exX16xX7xX4xX51xX43xX46xX7xX89xX268xXb6xX25xX9bxXaaxX7xX28exX26cxX16xX7xXf6xX16xX290xX8xX7xX43x8661xX3cxX7xXfxX6xX37xX43xX46xX7xX4x6a90xX7xX4dxX43xX7xX3acxX43xX4xX6xX37xX16xX4xX7xXb1xX43xX2xXa1xX7xX3cxX4dxX94xX7xXbx6329xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX1xX3b1xX7xXfxX6xXd6xX7xXfxX2a2xXfxX7xXf6xX3eexX7xX8x1d66xX2exX7xX43xX1xX844xXfxX7xX2exX1x1f38xX43xX7xX3cxX3eexX3cxXaaxX7xX346xX37xX4xX2xX9xX7xX43xXc6xX94xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xXfxX6xX3xX43xX46xX7xX10bx41a1xX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX4b7xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXf6xX26cxX16xX7xXfxX1xX16xX58xXfxX7xXa5xX58xX7xX43xX1xX3c2xX7xX9xX3e6xX43xX7xX1x84d2xX43xX7xXbxX37xX7xXf6xX26cxX16xX7xX3cx6c1exXfxX7xX9xXd5xX43xX46xXa1xX7xXa5xX1xX4dxX7xX4x576exX7xXfxX6xX84exX94xX7xX93xXd5xX26cxX8xXaaxX7xX346xX4dxX94xX7xXbx4bdfxX7xX4xX2eexX43xX46xX7xX8xX1xX16xX2exX7xX5b2xX43xX3xX2exX4xX6xX3xX46xX37xX43xX7xX189xX189xX9bxXa1xX7xX2exX16xX43xX7xX4b7xXaaxX18bxX9bxX9bxX7xX3cxX3acxX1xXaaxX7xX96xX37xXa5xX16xX3xX7xXa9xXaaxXabxX7xXd4xX3xX43xX46xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX10bxX4dxX43xX7xX6xX3xX7xXf6xX26cxX16xX7xX3cx6b15xX8xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX46xX16xX4dxX7xX198xXa1xXabxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXa1xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xXabxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX7xXbxX37xX7xXf6xX26cxX16xX7xXfxX6xXd5xX26cxX8xX7xXd4xX5bexXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25xX4b7xX31axX25xX31axXfxX189xX18bxX4b7xX198xX9xX4b7xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX5b2xX3xX51xX7xX2fxX58xXfxXa1xX7xX3cxX29exXfxX7xXbxX2a2xX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX9xX26cxX43xX7xX8x8379xX43xX46xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xX3cxX38xX43xX1xX7xX3cxX602xX51xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXb1xX2exX2exX37xX7xXb6xX2xX43xX37xX7xX25xX9bxX93xX7xXbfxX37xX37xX3cxX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXaaxX7xX89xX16xX290xX43xX7xXfxX38xX16xXa1xX7xXfxX1xX16xX58xXfxX7xX10bxX86cxX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX10bxX4dxX43xX7xXf6xX26cxX16xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX46xX16xX4dxX7xX25xX198xXa1xXa9xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXa1xX7xXfxX1xX3c8xX2exX7xX1x2206xX43xX7xX189xXa1xX4b7xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX7xXbxX37xX7xXf6xX26cxX16xX7xX46xX16xX4dxX7xX8xXaa7xXaaxX7xX346xX4dxX94xX7xXbxX34dxX7xX1xXcaxX51xX7xX3cxXc6xX43xX7xX1xX358xX43xX1xX7xXfxX6xXc6xX43xX7xXf6xX16xX3eexX43xX7xXa5xX2e3xX8xX1xX7xXfxX1xXd5xX26cxX8xX7xX189xXa1xX189xX7xX16xX43xX8xX1xXa1xX7xX381xX51xX9xX9xX7xX89xX268xXaaxX7xX346xX37xX4xX2xX9xX7xX43xXc6xX94xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xXfxX6xX3xX43xX46xX7xX10bxX86cxX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX4b7xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXbxX3xX51xX7xX46xX323xX3cxX7xX198xX1c7xX7xX346xX598xXa1xX7xX25xX4b7xX7xX346xX598xX7xXf6xXc6xX7xX1c7xX7xX346xX598xXa1xX7xXa5xX1xX48xX7xX43x4f35xX43xX46xX7x6cfdxX37xX37xX3cxX7xX9xX3xX16xX7xX25xX9bxX93xXaaxX7xX262xX3e6xX43xX7xX8xX38xX43xX1xX7xXd4xX5bexXa1xX7xXfxX1xX16xX58xXfxX7xX10bxX86cxX7xX8xX5bexX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXbxX2xX9xX368xX16xX2xX7xX4xX38xX43xX46xX7xXexXf6xX50xX94xX7xX8xX4dxX7xX3cxX844xX2exXexX7xX5fexX43xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xXd4x87baxX43xX1xX7xX3cxX4dxX94xXaaxX7xXb6xX2xX43xX37xX7xX25xX9bx5ab3xX7xXbfxX37xX37xX3cxX7xX4xX269xX43xX46xX7xXf6xX16xX3e6xX43xX7xX2exX16xX43xX7xX8xX5bexX7xX4xX51xX43xX46xX7xX9xXd5xXd6xX43xX46xX7xX198xXaaxX9bxX189xX18bxX7xX3cxX3acxX1xXa1xX7xXbxX38xX8xX7xXbxX16xX3e6xX51xX7xX43xX1xX3xX43xX1xX7xX28exXb1xXb1xX15dxX7xX4b7xXaaxX9bxXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25xX4b7xX31axX25xX31axXfxXa9xXa9xXa9xX4b7xX9xX198xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX89xX51xX3xX182xX2xX16xX7xX598xX4b7xX9bxX7xX598xX6xX37xX7xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX8xX1xX2e3xX43xX1xX7xX1xX2b2xX43xX46xX7xXd4xX3xX43xX46xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX10bxX4dxX43xX7xXf6xX26cxX16xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX46xX16xX4dxX7xX25xX1c7xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXa1xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX18bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXaaxX7xX15dxX1xXd5xXb2exX43xX46xX7xXfxX6xX358xX43xX1xX7xX4dxX2exX7xX4xX2eexX43xX46xX7xXfxX38xX16xX7xX3cxX29exXfxX7xXbxX2a2xX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX9xX26cxX43xXaaxX7xX346xX4dxX94xX7xX8xX1xX37xX7xXa5xX1xX48xX7xX43xXbd8xX43xX46xX7xX8xX1xX2eexX2exX7xX48xX43xX1xX7xXfxX2a2xXfxX7xXf6xX26cxX16xX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX198xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX2exX1xX2e3xX3xX7xXbxX3xX51xXa1xX7xX46xX323xX3cxX7xX198xX9bxX7xX346xX598xXa1xX7xXabxX9bxX7xX346xX598xXa1xX7xX1c7xX7xX346xX598xX7xXf6xXc6xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX2fxX37xX381xXaaxX7xX2fxX1xX16xX58xXfxX7xX10bxX86cxX7xX4xX269xX43xX46xX7xX8xX1xX16xX2exX7x26e3xX16xX6xX16xX43xX7xX31axX1c7xX9bxXa1xX7xXb6xX3acxX346xX7xX1c7xX7xX8fxX262xX7xXf6xXc6xX7xX10bxX29exX7xX43xX1xX26cxX7xXfxX6xX37xX43xX46xX7xXabxX18bxX189xX7xX8fxX262xXaaxX7xX262xX3e6xX43xX7xX8xX38xX43xX1xX7xXd4xX5bexXa1xX7xX3cxX37xX4xX2xX9xX7xX43xXc6xX94xX7xX8x16c6xX43xX7xXbxX34dxX7xX1xXcaxX51xX7xXf6xX16xX3e6xX43xX7xX2exX16xX43xX7xX4xX51xX43xX46xX7xX9xXd5xXd6xX43xX46xX7xX198xXaaxXabxX9bxX9bxX7xX3cxX3acxX1xX7xX8xX269xX43xX46xX7xXf6xX26cxX16xX7xXa5xX1xX48xX7xX43xXbd8xX43xX46xX7xXbxX38xX8xX7xXbxX16xX3e6xX51xX7xX43xX1xX3xX43xX1xX7xX5b2xX51xX2exX2xX6xX15dxX1xX3xX6xX46xX2xX7xX198xX9bxX7xX3cexXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25xX4b7xX31axX25xX31axXfxX25xX198xX4b7xXabxX9xX18bxXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXc3cxX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX16xX3xX37xX3cxX16xX7xX346xX16xX7xX96xX37xXfxX2xX7xX25xX9bxX7xX598xX6xX37xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX7xX8xX1xX2e3xX43xX1xX7xX1xX2b2xX43xX46xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX3cxX29exXfxX7xXbxX2a2xX7xX1xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX43xX1xX2afxX7xX46xX16xX48xX3cxX7xXabxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXa1xX7xX8xXf12xX43xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX25xX4b7xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXaaxX7xX346xX37xX4xX2xX9xX7xX43xXc6xX94xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xXfxX6xX3xX43xX46xX7xX10bxX86cxX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXf6xX26cxX16xX7xXd4xX29exX7xX2exX1xX50xX43xX7xX46xX16xX48xX16xX7xX25xX9bxX1c7xX7xX346xX598xXaaxX7x161exX50xX94xX7xX8xXaa7xX43xX46xX7xX9xXc6xX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xXfxX1xX90cxX7xXabxX7xXfxX6xX3e6xX43xX7xXfxX1xX58xX7xX46xX16xX26cxX16xX7xX8xX5bexX7xX18bxX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX8xX1xX2e3xX43xX1xXa1xX7xXbxX3xX51xX7xX96xX37xXa5xX16xX3xX7xX31axX7xX598xX51xX6xX2xX28exX16xX2xX182xXaaxX7xX89xX290xX7xXfxX1xX2a2xX43xX46xX7xX43xXc6xX94xX7xX10bxX3xX37xX7xX46xX323xX3cxX7xX3cxX29exXfxX7xX2a2xX43xX46xX7xXa5xX2e3xX43xX1xX7xX8xX1xX2e3xX43xX1xX7xX25xX9bxX1c7xX7xX346xX598xXa1xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX46xX5bexX8xX7xXbxX16xX3e6xX51xX7xX6xX29exX43xX46xX7xXabxX9bxX7xX346xX598xXa1xX7xX2a2xX43xX46xX7xXa5xX2e3xX43xX1xX7xXfxX2xX9xX2xX7xXabxX93xX7xX25xXabxX7xX346xX598xXa1xX7xX2a2xX43xX46xX7xXfxX2xX9xX2xX7xX18bxX93xX7xX18bxX7xX346xX598xX7xXf6xXc6xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX3cxX3xX8xX6xX37xX7xXabxX7xX346xX598xXaaxX7xX346xX4dxX94xX7xX8xX5bexX7xX3cxXc6xX43xX7xX1xX358xX43xX1xX7xX189xXa1xX198xXa9xX7xX16xX43xX8xX1xXa1xX7xXd4xX29exX7xX2exX1xX50xX43xX7xX46xX16xX48xX16xX7xX381xX51xX9xX9xX7xX89xX268xX388xXa1xX7xXfxX3c8xX3cxX7xX43xX3eexX43xX7xX3acxX346xXb1xX36x22d4xX268xXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25xX4b7xX31axX25xX31axXfxX198xX189xXa9xX189xX9xX189xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX28exX16xXf6xX37xX7xX28exX25xX18bxX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX7xX8xX1xX2e3xX43xX1xX7xX1xX2b2xX43xX46xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX25xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXa1xX7xX8xXf12xX43xX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX18bxXa1xX18bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXaaxX7xX2fxX1xX16xX58xXfxX7xX10bxX86cxX7xXbxX8c1xX7xX4xX2eexX43xX46xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXbxX2xX9xX368xX16xX2xX7xXfxX6xXd5xXd6xXfxX7xX4b7xXabxX7xX346xX598xXaaxX7xX346xX4dxX94xX7xX8xX5bexX7xX3cxXc6xX43xX7xX1xX358xX43xX1xX7xX189xXa1xX18bxX7xX16xX43xX8xX1xXa1xX7xXd4xX29exX7xX2exX1xX50xX43xX7xX46xX16xX48xX16xX7xX381xX51xX9xX9xX7xX89xX268xX388xXa1xX7xX8xX1xX16xX58xX3cxX7xX31axX9bxXa1xX31axX18bx69e3xX7xX4xX16xX290xX43xX7xXfxX2e3xX8xX1xX7xX3cxX8a1xXfxX7xXfxX6xXd5xX26cxX8xXaaxX7xX116axX16xX2f2xX3cxX7xX94xX58xX51xX7xX8x1844xX3xX7xX28exX16xXf6xX37xX7xX28exX25xX18bxX7xXd4xX58xX43xX7xXfxX656xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXbxX2xX9xX368xX16xX2xX7xXa5xX1xX3c2xX43xX46xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xXfxX6xX3xX43xX46xX7xX10bxX86cxX7xX8xX48xX3cxX7xX10bxX16xX58xX43xX7xX43xX3e6xX43xX7xXa5xX1xX16xX7xX43xX46xXd5x7778xX16xX7xX4xX269xX43xX46xX7xXd4xX3xX43xX46xX7xX8xX1xX2eexX2exX7xX48xX43xX1xX7xXf6xXc6xX7xX9x57e3xX7xXfxX3xX94xX7xX9xXc6xX3cxX7xX6xXb2exX16xX7xXfxX1xX358xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xX43xXc6xX94xX7xXa5xX1xX3c2xX43xX46xX7xXfxX817xX7xXd4xX5bexX43xX46xX7xX9xX38xX16xX7xXd4xXd5xXd6xX8xXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xXfxX3xX10bxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX51xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX46xX43xXdxXexX8xX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX2xX43xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX5bxX16xXaaxX10bxX3xX37xX1xX3xXfxX16xX43xX1xXaaxXf6xX43xX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX18bxX5bxX25xX9bxX1c7xX4xXabxXabxX25xX4b7xX31axX25xX31axXfxX1c7xX4b7xX198xX31axX9xXa9xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX10bxX16xX43xX4xX12xX2xXf6xX2xX43xXfxXdxXexXfxX6xX51xX2xXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX15dxX3xX2exXfxX16xX37xX43xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX37xX43xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX262xX37xX4xX94xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXb6xX2xX3xX9xX3cxX2xX7xX4b7xX7xX598xX6xX37xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX7xX8xX1xX2e3xX43xX1xX7xX1xX2b2xX43xX46xX7xX8xX5bexX7xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX46xX16xX4dxX7xX198xXa1xX189xX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xXa1xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX25xXa1xX31axX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXaaxX7xX346xX4dxX94xX7xXd4xXd5xXd6xX8xX7xXfxX6xX3xX43xX46xX7xX10bxX86cxX7xX10bxX29exX7xX93xX8c1xX7xX9x62b9xX7xX5b2xX43xX3xX2exX4xX6xX3xX46xX37xX43xX7xXa9xX25xX9bxXa1xX7xX4xX51xX43xX46xX7xX9xXd5xXd6xX43xX46xX7xXb6xX3acxX346xX7xX198xX7xX8fxX262xXa1xX7xX10bxX29exX7xX43xX1xX26cxX7xXfxX6xX37xX43xX46xX7xX189xX198xX7xX8fxX262xXaaxX7xX15dxX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXbxX2xX9xX368xX16xX2xX7xX8xX5bexX7xXd4xX29exX7xX2exX1xX50xX43xX7xX46xX16xX48xX16xX7xXabxX18bxX7xX346xX598xXa1xX7xXfxX2e3xX8xX1xX7xX1xXd6xX2exX7xX3acxX365xX7xX8xX269xX43xX46xX7xX43xX1xX16xX3eexX51xX7xX8xX1xX58xX7xXd4xX29exX7xX9xXc6xX3cxX7xXd4x7c4bxX2exXaaxX7xX96xX46xXd5xX14f1xX16xX7xX4xX269xX43xX46xX7xX8xX5bexX7xXfxX1xX2f2xX7xXfxX269xX94xX7xX8xX1x38e0xX43xX7xX8xX4dxX8xX7xX8xX3c8xX2exX7xXd4xX29exX7xX9xXc6xX3cxX7xX3cxX86cxX43xX7xX4xX3xXa1xX7xXfxX1xX51xX7xX46xX1790xX43xX7xXa5xX1xX51xX3c2xX43xX7xX3cxX8a1xXfxXa1xX7xX9xXc6xX3cxX7xXfxX37xX7xX3cxX278xXfxXaaxXaaxXaaxX7xXfxX269xX94xX7xXfxX1xX2xX37xX7xXbxX34dxX7xXfxX1xX2e3xX8xX1xXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxXfxX4xX22xX0xX5bxXfxX6xX22xX0xX5bxXfxX10bxX37xX4xX94xX22xX0xX5bxXfxX3xX10bxX9xX2xX22xX0xX5bxX4xX16xXf6xX22xX0xX5bxXbxX2xX8xXfxX16xX37xX43xX22xX0xX4xX16xXf6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX2fxX16xX43xX7xX9xX16xX3e6xX43xX7x455exX51xX3xX43xX187xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX51xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX51xX3cxX10bxX12xX3xX43xX4xX12xXbxX3xX2exX37xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX15dxX1xX50xX43xX7xX4xX51xX43xX46xX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xXfxX16xX3e6xX51xX7xX10bxX16xX2f2xX51xX7xX8xX14a8xX3xX7xX43xXbd8xX3cxX7xXabxX9bxXabxX9bxXexX7xX1xX6xX2xX368xXdxXexX5bxXfxX1xX16xX2xXfxX12xX10bxX16xX12xXbxX37xX5bxX8xX1xX3xX43xX12xX4xX51xX43xX46xX12xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX12xXfxX16xX2xX51xX12xX10bxX16xX2xX51xX12xX8xX51xX3xX12xX43xX3xX3cxX12xXabxX9bxXabxX9bxX5bxX25xX1c7xX189xXabxXabxX31axXaaxX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX3cxX2xX4xX16xX3xX5bxX25xXabxX9bxX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX4b7xX5bxX25xX9bxX1c7xX4xX189xX25xX25xX198xX1c7xX9bxX25xXfxX4b7xX31axX31axX25xX9xX189xX12xX51xX43xXfxX16xXfxX9xX2xX4xX12xX25xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX3xX22xX0xX4xX16xXf6xX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX15dxX1xX50xX43xX7xX4xX51xX43xX46xX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xXfxX16xX3e6xX51xX7xX10bxX16xX2f2xX51xX7xX8xX14a8xX3xX7xX43xXbd8xX3cxX7xXabxX9bxXabxX9bxXexX7xX1xX6xX2xX368xXdxXexX5bxXfxX1xX16xX2xXfxX12xX10bxX16xX12xXbxX37xX5bxX8xX1xX3xX43xX12xX4xX51xX43xX46xX12xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX12xXfxX16xX2xX51xX12xX10bxX16xX2xX51xX12xX8xX51xX3xX12xX43xX3xX3cxX12xXabxX9bxXabxX9bxX5bxX25xX1c7xX189xXabxXabxX31axXaaxX1xXfxX3cxXexX22xX15dxX1xX50xX43xX7xX4xX51xX43xX46xX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xXfxX16xX3e6xX51xX7xX10bxX16xX2f2xX51xX7xX8xX14a8xX3xX7xX43xXbd8xX3cxX7xXabxX9bxXabxX9bxX0xX5bxX3xX22xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX28exX26cxX16xX7xX1xXb2exX43xX7xX198xX9bxX1487xX7xXfxX1xX86cxX7xX2exX1xX84exX43xX7xX8xX1xX16xX2exX7xX4xX16xX7xXd4xX29exX43xX46xX7xXfxX6xX3e6xX43xX7xXfxX37xXc6xX43xX7xXfxX1xX58xX7xX46xX16xX26cxX16xXa1xX7xX1xX16xX290xX51xX7xX43xXbd8xX43xX46xX7xX8xX14a8xX3xX7x81b9xX51xX3xX9xX8xX37xX3cxX3cxX7xX5b2xX43xX3xX2exX4xX6xX3xX46xX37xX43xX7xX1c7xX189xX18bxX7xXbxX82exX7xX1832xX51xX94xX58xXfxX7xXd4xX86cxX43xX1xX7xXfxX2e3xX43xX1xX7xX43xXbd8xX43xX46xX7xXfxX16xX3e6xX51xX7xX10bxX16xX2f2xX51xX7xX8xX1xX37xX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX3acxX43xX4xX6xX37xX16xX4xX7xX6xX3xX7xX3cxX278xXfxX7xXfxX6xX37xX43xX46xX7xX43xXbd8xX3cxX7xXabxX9bxXabxX9bxXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxX4xX16xXf6xX22xX0xX5bxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX5b2xX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX7xXd4xX4dxX43xX46xX7xX8xX1xX609xX7xX16f1xX7xX4xX86cxX2exX7xX2fxX58xXfxXexX7xX1xX6xX2xX368xXdxXexX5bxXfxX1xX16xX2xXfxX12xX10bxX16xX12xXbxX37xX5bxXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX12xX4xX51xX37xX16xX12xX25xX9bxX12xXfxX6xX16xX2xX51xX12xX4xX37xX43xX46xX12xX4xX3xX43xX46xX12xX8xX1xX51xX12xX94xX12xX4xX16xX2exX12xXfxX2xXfxX5bxX25xX1c7xX18bxX31axX1c7xX18bxXaaxX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX3cxX2xX4xX16xX3xX5bxX25xXabxX9bxX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxXabxX9bxX9bxX4b7xX5bxX25xX9bxX189xX4xX25xXabxXabxX9bxX198xX198xXabxXfxX18bxX9bxX9bxX189xX9xX4b7xX12xX4b7xXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX3xX22xX0xX4xX16xXf6xX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX5b2xX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX7xXd4xX4dxX43xX46xX7xX8xX1xX609xX7xX16f1xX7xX4xX86cxX2exX7xX2fxX58xXfxXexX7xX1xX6xX2xX368xXdxXexX5bxXfxX1xX16xX2xXfxX12xX10bxX16xX12xXbxX37xX5bxXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX12xX4xX51xX37xX16xX12xX25xX9bxX12xXfxX6xX16xX2xX51xX12xX4xX37xX43xX46xX12xX4xX3xX43xX46xX12xX8xX1xX51xX12xX94xX12xX4xX16xX2exX12xXfxX2xXfxX5bxX25xX1c7xX18bxX31axX1c7xX18bxXaaxX1xXfxX3cxXexX22xX5b2xX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xX7xXd4xX4dxX43xX46xX7xX8xX1xX609xX7xX16f1xX7xX4xX86cxX2exX7xX2fxX58xXfxX0xX5bxX3xX22xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX5b2xX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX8xX14a8xX3xX7xX3acxX2exX2exX9xX2xXa1xX7xX5b2xX3xX3cxXbxX51xX43xX46xXa1xX7xXb1xX2exX2exX37xXaaxXaaxXaaxX7xX8xX5bexX7xX46xX16xX4dxX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXa1xX7xX43xX1xXd5xX43xX46xX7xXbxX34dxX7xX1xXcaxX51xX7xX1xXc6xX43xX46xX7xX9xX37xX38xXfxX7xXfxX6xX3xX43xX46xX7xX10bxX86cxX7xX3cxX38xX43xX1xX7xX3cxX82exX7xXf6xX3eexX7xX8xX1xX16xX2exXa1xX7xX8xX3xX3cxX2xX6xX3xX7xXf6xXc6xX7xX3cxXc6xX43xX7xX1xX358xX43xX1xXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxX4xX16xXf6xX22xX0xX5bxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xXa1xX7xX2exX16xX43xX7xXa5xX1xX2afxX2xX7xXd4xX4dxX43xX46xX7xX8xX1xX609xX7xX16f1xXexX7xX1xX6xX2xX368xXdxXexX5bxXfxX1xX16xX2xXfxX12xX10bxX16xX12xXbxX37xX5bxX9xX37xX3xXfxX12xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX12xX4xX51xX37xX16xX12xX25xX9bxX12xXfxX6xX16xX2xX51xX12xX2exX16xX43xX12xXa5xX1xX37xX2xX12xX4xX3xX43xX46xX12xX8xX1xX51xX12xX94xX5bxX25xXa9xX18bxX198xX189xX1c7xXaaxX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxX46xX7xXbxX6xX8xXdxXexX5bxX3cxX2xX4xX16xX3xX5bxX25xXabxX9bxX5bxX43xX2xX182xXbxX5bxX25xX31axXabxX189xX5bxX25xX9bxX1c7xX4xX9bxXabxX25xXabxX25xX198xXa9xXfxX25xX1c7xX1c7xXa9xX18bxX9xX9bxXaaxX1d9xX2exX46xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX46xX16xX48xX3cxX7xX46xX16xX4dxX7xXbxX50xX51xX7xXbxX3xX51xX7xXfxX58xXfxXexX7xX5bxX22xX0xX5bxX3xX22xX0xX4xX16xXf6xX22xX0xXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xXa1xX7xX2exX16xX43xX7xXa5xX1xX2afxX2xX7xXd4xX4dxX43xX46xX7xX8xX1xX609xX7xX16f1xXexX7xX1xX6xX2xX368xXdxXexX5bxXfxX1xX16xX2xXfxX12xX10bxX16xX12xXbxX37xX5bxX9xX37xX3xXfxX12xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX12xX4xX51xX37xX16xX12xX25xX9bxX12xXfxX6xX16xX2xX51xX12xX2exX16xX43xX12xXa5xX1xX37xX2xX12xX4xX3xX43xX46xX12xX8xX1xX51xX12xX94xX5bxX25xXa9xX18bxX198xX189xX1c7xXaaxX1xXfxX3cxXexX22xX36xX37xX38xXfxX7xXbxX3cxX3xX6xXfxX2exX1xX37xX43xX2xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xXa1xX7xX2exX16xX43xX7xXa5xX1xX2afxX2xX7xXd4xX4dxX43xX46xX7xX8xX1xX609xX7xX16f1xX0xX5bxX3xX22xX0xX5bxXbxXfxX6xX37xX43xX46xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX89xX16xX290xX43xX7xXfxX38xX16xX7xXfxX6xX37xX43xX46xX7xX2exX1xX50xX43xX7xXa5xX1xX609xX8xX7xX4xXd5xX26cxX16xX7xX25xX9bxX7xXfxX6xX16xX290xX51xX7xXd4xX323xX43xX46xXa1xX7xX43xX46xXd5xX14f1xX16xX7xX4xX269xX43xX46xX7xX8xX5bexX7xXfxX1xX2f2xX7xX8xX1xX1790xX43xX7xX3cxX51xX3xX7xX8xX4dxX8xX7xX3cxX37xX4xX2xX9xX7xXbxX34dxX7xX1xXcaxX51xX7xX4xX51xX43xX46xX7xX9xXd5xXd6xX43xX46xX7xX2exX16xX43xX7xX9xX26cxX43xX7xX43xX1xXd5xX7xX8fxX3xX9xX3xX93xX94xX7xX3acxXa9xX9bxXa1xX7xXb1xX2exX2exX37xX7xX381xX25xX25xX7xX598xX6xX37xX7xX1xX3xX94xX7xX28exX16xXf6xX37xX7x54fdxX25xX18bxXaaxX0xX5bxX2exX22xX0xX5bxX4xX16xXf6xX22xX0xX5bxX9xX16xX22xX0xX5bxX51xX9xX22xX0xX4xX16xXf6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX5bxX4xX16xXf6xX22xX0xX5bxX4xX16xXf6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX5b2xX37xX51xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX37xX7xXbfxX16xX43xX46xX0xX5bxX2exX22