Hà Tĩnh: Va chạm với xe khách, người đàn ông tử vong tại chỗ
(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 12h15 ngày 28/6, trên QL 1A đoạn thuộc địa phận phường Sông Trí (TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe gắn máy, làm 1 người tử vong tại chỗ.
ee3ex100f2x18457x153afx147dfx11e51x17619xfb89xfaf5xX7x15f16x15513x126d8x1010ax108d6x14525xX5x119cdxXax1860bx16224x1634dxX3xXcx170ebx17730xX1xfbe9xX3x17291xX6xX3xX4xX1x17392x10f43xX3x1208cx10563xXdxX3x13c9fxX10xX3x15bc6xX1x17b20xX4xX1x13e5fxX3xX18x1441ax11618xf9e9xXdxX3x11a12xX14xX18xX3x1254cxX18xX33xX3xXex10f56xX3xX24x123dbxX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1x18483xX0x140ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x12dabxXaxX12xX1cxX14xX44xX3xX2bxX1xX44x12d4bxX18xX33xX3xX2x13331xX1xX2xf58cxX3xX18xX33xX14x1095fxX3xX71x1767fxX50x15833xX30xX3xXex11267x1287cxX18xX3x11f13x18ba3xX3xX2x18b81xX3xX38xX44xX21xX18xX3xXexX1x11a9fx10da2xX4xX3xX38x11e04xX6xX3xXbxX1x11f46xX18xX3xXbxX1xX34xX35xX18xX33xX3x120e9xX3cxX18xX33xX3xXcxX82x101e4xX3x16c65xXcxfadexX3xfa92x10ebfxX3xX8axX18xX1xX30xX3xXex18247xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x14f82xX3xX28xX6cxX79xX3xX82xX6xX3xX24x11d2cxX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX33xXdxX6xX44xX3xXexX1xX3cxX18xX33xX3xX18xX33xX1xXdxX83xX22xX3xXexX82x141d1xX18xX33xX3xX33xXdx11f6dxX6xX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX3xX24xX14xX3xX28xX10xX3xX33x151e1xX18xX3xX22xX2dxX79xX30xX3xX5xX14xX22xX3xX2xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4ex133e1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15542xX44xX62xX79xX3xXbx1022exX10xX18xXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX22xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX18xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXax12b2bxXdxX62xXexX1xX1axX3xX7exX2xX74xXbxX28xfed8xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1axX3x14dc4xX2x17060xXbxX28xX172xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX50xX50xXdxX12cx16aefxX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12cxX24xX18xX50xX18xX10xX166xX7xX50xX2x103cfxX71xX74xX50xX2x11a4cxX74xX62xX74xX2x11b2bxX71xX2xX17exX1a5xXexX2xX1a5xX17cxX1aaxX7exX5xX17exX12cx16f6dxXbxX33xfdadxX82xX9xX1a5xX7cxX17cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX30xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX38xX14xX18xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX142x1413fxX3xX24xX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX2bxX1xXdx17855xX18xX3xX18xX21xX18xX3xX18xX1x10052xX18xX3x119dax14365xX18xX33xX3xX1cx14dc2xX18xX3xXcxX1xX12cxX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX44xX62xX79xXaxX12x150a7xX21xX18xX3xX18xX1xX23cxX18xX3xX5xX14xX3xX3cxX18xX33xX3xX23fxX240xX18xX33xX3xX1cxX245xX18xX3xXcxX1xX12cxX30xX3xXa7xX271xX3xX2xX1a5xX74xX17cxX30xX3xXexX82xX226xX3xXexX21xXdxX3xXexX1xX3cxX18xX3xX13xX44xX6xX3xXcxX1xX109xX18xX33xX30xX3xX28x141c3xX3xXb4xXb5xX3xX13xX44xX6xX30xX3xXcxXb2xX3xXb4xXb5xX3xX8axX18xX1xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX44xX62xX79xXaxX12xXb4xX1xXdxX3xX3cxX18xX33xX3xXcxX1xX12cxX3xX38xX6xX18xX33xX3xX38xXdx12e85xX93xX3xX2bxX1xXdx1042dxX18xX3xX28xX10xX3xX33xX109xX18xX3xX22xX2dxX79xX3xXb0xX13cxXb4xXa7xX3xX1aaxX7cxXb4xX2x13e60xX17exX17cxX7cxX12cxX74xX71xXc8xX3xX5xX34xX93xX3xXexX1xX3cxX18xX33xX3xXexX1xX10xX44xX3xX1xX34xX25xX18xX33xX3xX13cxX109xX4xX3xX30axX3xX271xX6xX22xX3xXexX1xfe36xX3xX192x169faxXexX3xX18xX33xX35xX3xX24xX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX3xX22xX6xX18xX33xX3xX13cxXb4xXa7xX3xX17cxX1afxX13cxX30axX17exX71xX17exX12cxX2xX7cxX3xXb0xX4xX1xX34xX6xX3xX82x1760bxX3xXexX1xX3cxX18xX33xX3xXexXdxX18xX3xXexX14xXdxX3xX28xX233xXc8xX3xXexX1xX93xX94xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX28xX10xX3xX13xX93xX79xX3xX13x165dbxX18xX33xX3xX4xX1xX21xX79xX3xX4xX394xX18xX33xX3xX4xX1xXdxX2edxX93xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX44xX62xX79xX3xXbxX142xX10xX18xXexX10xX82xXaxX12xX0xXdxX22xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX18xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX62xXexX1xX1axX3xX7exX2xX74xXbxX28xX172xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX1axX3xX17cxX2xX17exXbxX28xX172xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX50xX50xXdxX12cxX192xX6xX44xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12cxX24xX18xX50xX18xX10xX166xX7xX50xX2xX1a5xX71xX74xX50xX2xX1aaxX74xX62xX74xX2xX1afxX71xX2xX71xX17cxXexX7exX71xX71xX71xX1afxX5xX17exX12cxX1bdxXbxX33xX1c0xX82xX9xX1afxX74xX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX30xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX38xX14xX18xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX44xX18xXaxX12xX13xXdx13b67xX18xX3xXexX82xX34xX35xX18xX33xX3xX24xXd2xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX44xX62xX79xXaxX12xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX22xX21xX18xX1xX3xX2bxX1xXdxX233xX18xX3xX3cxX18xX33xX3xXcxX1xX12cxX3xX18xX33xX2b1xX3xX28xX93x14affxX18xX33xX3xX38xX34xX35xX18xX33xX3xX24xX14xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xX18xX33xX6xX79xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exX12cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX44xX62xX79xXaxX12xX271xX33xX6xX79xX3xX7xX6xX93xX3xX2bxX1xXdxX3xX24xXd2xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX28xX6cxX79xX3xX82xX6xX30xX3xX5x11b78xX4xX3xX5xX34x17bf8xX18xX33xX3xX142xXa7x161d9xXcxX3xX142xX3cxX18xX33xX3xX6xX18xX3xXexX1xX98xX3xX28xX2b1xX3xXb4xXb5xX3xX8axX18xX1xX3xX38xX2b1xX3xX4xf081xX3xX22xX240xXexX3xXexX21xXdxX3xX1xXdxX4a2xX18xX3xXexX82xX34xX35xX18xX33xX30xX3xX2bxX1xX2dxX22xX3xX18xX33xX1xXdxX4a2xX22xX3xX24xX14xX3xX38xXdxX2edxX93xX3xXexX82xX6xX3xX5xX14xX22xX3xX82xX36exX3xX24xXd2xX3xX18xX33xX93xX79xX83xX18xX3xX18xX1xX23cxX18xX3xX24xXd2xX3xX24xXdxX4a2xX4xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX82xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX83xX18xX3x147d9xX93xX6xX18xX1axX0xX50xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xX93xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX30axXexX1xX93xX22xX192xX30axX6xX18xX62xX30axX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13cxX98xX3xX28xX10xX3xX38x1128exX93xX3xX2bx176e4xX44xX3xX4xX2dxX18xX3xX5e5xX93xX6xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX30xX3xX4xXd2xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX1xX82xX10x16ec5xX9xXaxX50xX6xX18xX30axX18xXdxX18xX1xX30axXexX82xX6xXexX30axXexX93xX50xX192xXdxX30axX28xX10xX30axX62xX6xX93xX30axX2bxX10xX44xX30axX4xX6xX18xX30axX5e5xX93xX6xX30axX18xX33xX93xX44xXdxX30axX4xX93xX30axX44xX18xX33xX30axXexX93xX30axX24xX44xX18xX33xX30axXexX6xXdxX30axX4xX1xX44xX50xX2xX1afxX17cxX1afxX1a5xX7cxX12cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX33xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX50xX22xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX71xX17exX50xX18xX10xX166xX7xX50xX2xX1a5xX71xX74xX50xX1a5xX7exX62xX71xX17exX1a5xX2xX1aaxX1aaxX2xXexX1a5xX71xX7exX1a5xX7exX5xX17exX12cxX1bdxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX30xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX38xX14xX18xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX24xX12xX0xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13cxX98xX3xX28xX10xX3xX38xX629xX93xX3xX2bxX62dxX44xX3xX4xX2dxX18xX3xX5e5xX93xX6xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX30xX3xX4xXd2xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX1xX82xX10xX65axX9xXaxX50xX6xX18xX30axX18xXdxX18xX1xX30axXexX82xX6xXexX30axXexX93xX50xX192xXdxX30axX28xX10xX30axX62xX6xX93xX30axX2bxX10xX44xX30axX4xX6xX18xX30axX5e5xX93xX6xX30axX18xX33xX93xX44xXdxX30axX4xX93xX30axX44xX18xX33xX30axXexX93xX30axX24xX44xX18xX33xX30axXexX6xXdxX30axX4xX1xX44xX50xX2xX1afxX17cxX1afxX1a5xX7cxX12cxX1xXexX22xXaxX12xX13cxX98xX3xX28xX10xX3xX38xX629xX93xX3xX2bxX62dxX44xX3xX4xX2dxX18xX3xX5e5xX93xX6xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX30xX3xX4xXd2xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX1cxXd2xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX28x14f67xX79xX3xX82xX6xX3xX24xX14xX44xX3xX5xX226xX4xX3xX7exX3xX33xXdxX35xX3xX7xX2dxX18xX33xX3xX18xX6xX79xX3xXb0xX71xX74xX50xX7exXc8xX30xX3xXexX21xXdxX3xXb4xX22xX3xX74xX17exX71x18086xX1aaxX17exX17exX3xXexX82xX83xX18xX3xX5e5xX93xX4edxX4xX3xX5xX94xX3xX2xX8axX3xX38xX44xX21xX18xX3xX5e5xX93xX6xX3xX28xX2b1xX3x17b5cxX1xX394xX3xX1cxXdxX4a2xXexX30xX3xX1xX93xX79xX4a2xX18xX3xXcxX1xX21xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXb0xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXc8xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX24xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23fxX23cxX22xX3xX24xX14xX44xX3xX38xX93xX3cxXdxX3xX3cxX3xXexX3cxX30xX3xX18xX6xX22xX3xXexX82xX93xX18xX33xX3xX18xXdxX83xX18xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX1xX82xX10xX65axX9xXaxX50xX6xX18xX30axX18xXdxX18xX1xX30axXexX82xX6xXexX30axXexX93xX50xX62xX6xX22xX30axX24xX6xX44xX30axX62xX93xX44xXdxX30axX44xX30axXexX44xX30axX18xX6xX22xX30axXexX82xX93xX18xX33xX30axX18xXdxX10xX18xX30axXexX93xX30axX24xX44xX18xX33xX30axXexX6xXdxX30axX4xX1xX44xX50xX2xX1afxX1aaxX7exX1afxX1a5xX12cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX33xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX50xX22xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX71xX17exX50xX18xX10xX166xX7xX50xX2xX1a5xX71xX71xX50xX2xX17exX74xX62xX2xX2xX1afxX17cxX17cxX1aaxX17exXexX1aaxX2xX2xX74xX1afxX5xX17exX12cxX1bdxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX30xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX38xX14xX18xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX24xX12xX0xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23fxX23cxX22xX3xX24xX14xX44xX3xX38xX93xX3cxXdxX3xX3cxX3xXexX3cxX30xX3xX18xX6xX22xX3xXexX82xX93xX18xX33xX3xX18xXdxX83xX18xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX1xX82xX10xX65axX9xXaxX50xX6xX18xX30axX18xXdxX18xX1xX30axXexX82xX6xXexX30axXexX93xX50xX62xX6xX22xX30axX24xX6xX44xX30axX62xX93xX44xXdxX30axX44xX30axXexX44xX30axX18xX6xX22xX30axXexX82xX93xX18xX33xX30axX18xXdxX10xX18xX30axXexX93xX30axX24xX44xX18xX33xX30axXexX6xXdxX30axX4xX1xX44xX50xX2xX1afxX1aaxX7exX1afxX1a5xX12cxX1xXexX22xXaxX12xX23fxX23cxX22xX3xX24xX14xX44xX3xX38xX93xX3cxXdxX3xX3cxX3xXexX3cxX30xX3xX18xX6xX22xX3xXexX82xX93xX18xX33xX3xX18xXdxX83xX18xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX1cxXd2xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX28xX6cxX79xX3xX82xX6xX3xX24xX14xX44xX3xX2bxX1xX44xX6cxX18xX33xX3xX2xX1afxX1xX3xX4xX1xXdxX2edxX93xX3xX18xX6xX79xX3xXb0xX1aaxX50xX7exXc8xX30xX3xXexX82xX83xX18xX3xX86xX93xX4edxX4xX3xX5xX94xX3xX2xX8axX30xX3xXexX1xX93xX94xX4xX3xX28xX2b1xX3xXb4xXb5xX3xX23fx11f89xX18xX33xX30xX3xX1xX93xX79xX4a2xX18xX3xXb4xXb5xX3xX8axX18xX1xX3xXb0xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXc8xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX24xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb2xX10xX3xX4xX44xX18xXexX6xXdxX18xX10xX82xX3xX24xX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX28xX10xX3xX22xX2dxX79xX30xX3xX2xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX18xX33xX93xX79xX3xX2bxX98xX4xX1xXaxX3xX1xX82xX10xX65axX9xXaxX50xX6xX18xX30axX18xXdxX18xX1xX30axXexX82xX6xXexX30axXexX93xX50xX28xX10xX30axX4xX44xX18xXexX6xXdxX18xX10xX82xX30axX24xX6xX30axX4xX1xX6xX22xX30axX28xX10xX30axX22xX6xX79xX30axX2xX30axX18xX33xX93xX44xXdxX30axX18xX33xX93xX79xX30axX2bxXdxX4xX1xX50xX2xX7exX7cxX1afxX1aaxX74xX12cxX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX33xX3xX7xX82xX4xX9xXaxX50xX22xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX71xX17exX50xX18xX10xX166xX7xX50xX2xX1a5xX17exX1afxX50xX2xX17exX7exX62xX1aaxX2xX71xX17cxX7exX1aaxX71xXexX1aaxX71xX7cxX1aaxX5xX17cxX30axXdxX22xX33xX30axX2xX7cxX7exX71xX12cxX1bdxXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX28xX10xX3xX2bxX1xX2dxX4xX1xX30xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX38xX14xX18xX3xX3cxX18xX33xX3xXexX41xX3xX24xX44xX18xX33xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX24xX12xX0xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb2xX10xX3xX4xX44xX18xXexX6xXdxX18xX10xX82xX3xX24xX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX28xX10xX3xX22xX2dxX79xX30xX3xX2xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX18xX33xX93xX79xX3xX2bxX98xX4xX1xXaxX3xX1xX82xX10xX65axX9xXaxX50xX6xX18xX30axX18xXdxX18xX1xX30axXexX82xX6xXexX30axXexX93xX50xX28xX10xX30axX4xX44xX18xXexX6xXdxX18xX10xX82xX30axX24xX6xX30axX4xX1xX6xX22xX30axX28xX10xX30axX22xX6xX79xX30axX2xX30axX18xX33xX93xX44xXdxX30axX18xX33xX93xX79xX30axX2bxXdxX4xX1xX50xX2xX7exX7cxX1afxX1aaxX74xX12cxX1xXexX22xXaxX12xXb2xX10xX3xX4xX44xX18xXexX6xXdxX18xX10xX82xX3xX24xX6xX3xX4xX1xX21xX22xX3xX28xX10xX3xX22xX2dxX79xX30xX3xX2xX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX18xX33xX93xX79xX3xX2bxX98xX4xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX82xX44xX18xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXb4xX1xX44xX6cxX18xX33xX3xX1a5xX1xX1aaxX17exf56axX3xX7xX2dxX18xX33xX3xX18xX6xX79xX3xXb0xX71xX17exX50xX71xXc8xX30xX3xXexX82xX83xX18xX3xX86xX93xX4edxX4xX3xX5xX94xX3xX2xX8axX30xX3xX38xX44xX21xX18xX3xX5e5xX93xX6xX3xX28xX2b1xX3xXcxXdxX233xX18xX3xX87xX94xX4xX30xX3xX142xX6xX18xX3xX87xX94xX4xX3xXb0xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXc8xX3xX28xX6cxX79xX3xX82xX6xX3xX24xXd2xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX33xXdxX6xX44xX3xXexX1xX3cxX18xX33xX3xX5xX14xX22xX3xX22xX94xXexX3xX18xX33xX34xX35xXdxX3xX192xX98xX3xXexX1xX34xf2e4xX18xX33xX3xXexX82xX44xX18xX33xX3xXexX334xX18xX1xX3xXexX82xX21xX18xX33xX3xX18xX33xX93xX79xX3xX2bxX98xX4xX1xX12cxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX24xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX93xX5xX12xX0xX62xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX82xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX24xX12xX0xX50xX62xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8axX93xXexX1xX44xX82xXaxX12xXcxX82xX629xX18xX3xX1cxX34xXdadxX18xX33xX0xX50xXbxX12
Trần Vương