TV 4K cỡ lớn giảm giá hàng triệu đồng
Các model 65, 75 inch của Sony, Samsung và LG giảm 3 - 5 triệu đồng nhằm dọn đường cho loạt model 2020 sắp ra mắt.
e66cx18e2cxfa45x11025x15321x15d9fx1802dx16db7x1775exX7x18a5bxed76xe98fx162adx14abfx17ac2xX5x16232xXax15fe1xXcx127efxX3x17a78x1b048xX3xX4x12b30xX3xX5x18798x14ab9xX3x18794xXdx19107x1aad3xX3xX20xXdxe70dxX3xX1x1a825xX1exX20xX3xXex1106fxXdx1427ax10e39xX3x14ad5x13298xX1exX20xX0x18d6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16968xX10xX6x19a9cxXaxX12x17403xX27xX4xX3xX23x16f9cxX4bxX10xX5xX3x15007x1a33cx18415xX3x13b6axX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX4x16547xX6xX3x11df0xX53xX1ex164a8xX5axX3xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3x13ea8xX2axX3xf156x1a949xX3xX20xXdxX22xX23xX3x10343xX3xebb7xX3xX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX3xX1exX1xff53xX23xX3xX4bx11fe6xX1exX3xX34x152a5x15c88xX1exX20xX3xX4xX1xX53xX3xX5xX53x1893dxXexX3xX23xX53xX4bxX10xX5xX3x109b8x10f9bxXb0xXb1xX3xX7x112caxXbxX3xX2fxX6xX3xX23xXb6xXex144a0xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4c6xX53xX4bxX6bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax1308exXdxX4bxXexX1xe8c0xX3xX58xf777xXb1xXbx1171fx115ecxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10exX3xX81xX111xX81xXbxX114xX115xX3xX4bxXdxX7xXbxX5xX6xX6bxX10exX3x1033bxX5xX53xX4x12490xX115xX3xX23xX6xX2fxX20xXdxX1exX83xX5xX10x1abcexXexX10exX3xX6xX32xXexX53xX115xX3xX23xX6xX2fxX20xXdxX1exX83xX2fxXdxX20xX1xXexX10exX3xX6xX32xXexX53xX115xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX39xX39xXdxXbfxX12fxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1exX1xXbfxX76xX1exX39xX1exX10xX109xX7xX39xXb0xXb1xXb1xX5cxX39xX2xXb1xX58xX4bxXb0xXb1x13dd6xX81xX16xX59xX81xXexXb0xXb0xX111xX5xX2xX83xX7xX53xX1exX6bxX83xX114xX5cxXb1xXb1xXb1xX20xX83xX2xX59xX111xX2xX189xX2xX5cxX111xXbfx165caxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX68xX53xX1exX6bxX3x17fc0xX5cxXb1xXb1xXb1xX7axX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3x1314exX20xXdxX22xX23xX3xX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20x17e34xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xXcxX14xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX208xX5cxXb1xXb1xXb1xX7axX3xX4xX65xX6xX3xX68xX53xX1exX6bxX3xX4x19c54xX3xX20xXdxX27xX3xX2xX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX3x180b9xX3xX23x15f82xXexX3xX7x18b28xX3xX4x10113xX6xX3xX1xX2axX1exX20xX3xX1exX1x14cbaxX3xX76xX2axX3xX133xX1xX53xX22xX1exX20xX3xX2xX5cxX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX3xX278xX3xX4xX27xX4xX3xX7xXdxe6d0xX32xX3xXexX1x19b56xX3xX34xXdxX31xX1exX3xX23xX27xX6bxXbfxX3x15459x1aed1xX6bxX3xX5xX2axX3xX23x11a48xX32xX3xXcxX14xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX20xXdxX27xX3xXexX27fxXexX3xX1exX1x19243xXexX3xX4xX65xX6xX3xX68xX53xX1exX6bxX3xX1xXdxX31xX1exX3xX1exX6xX6bxXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12x14445xX20xX53xX2axXdxX3xX34xX27bxX3xXbxX1xX2c0xX1exX3xX20xXdxX22xXdxX3xX16xX17xX5axX3xX1exX1xX2axX3xX7xX22xX1exX3xX114xX32xX2dfxXexX3xX4x19331xX1exX3xXexX2fxX6xX1exX20xX3xX12fxX2b3xX3xX4xX1xX53xX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1x1a684xX23xX3xX1exX1xXdx10db0xX32xX3xXex19ab4xX1exX1xX3xX1ex17147xX1exX20xX5axX3xX20xXdx12403xXbxX3xXexX353xX1exX20xX3xX4xX9cxX9dxX1exX20xX3xX4xX1xX2dfxXexX3xX5xX9cx10b34xX1exX20xX3xX1x123fexX1exX1xX3xX22xX1exX1xX5axX3xX23xX2axX32xX3xX7xXb6xX4xX3xX76xX2axX3xX2c0xX23xX3xXexX1xX6xX1exX1xX5axX3xX1exX1xX9cxX3xX208xX83x1591cxX10xX6xX5xXdxXexX6bxX3x11357xX2fxX53xX5axX3xXcxX2fxXdxX5xX32xX23xXdxX1exX53xX32xX7xX5axX3x11cbexX53xXexXdxX53xX1exX3xX208xX398xX3xXb0xXb1xXb1xX48x16d14xX5axX3xX48x15fd7xX398xX2xXb1xX5axX3xX68xX83x1a7f9xX53xX2fxX4xX10xX3xX68xX32xX2fxX2fxX53xX32xX1exX4bxXbfxXbfxXbfxX3xX4exX27xX4xX3xX133x19423xXexX3xX1exX27fxXdxX3xX1exX1xX9cxX3xX48xX3c4xX3b2x16df4xX5axX3xX79x10ea7xX309xX5axX3x1371bxX68xXcfxX5axX3xX20xXdxXb6xX4xX3xX81xX5axX59xX3xX23xX23xX5axX3xX4x18611xX1exX20xX3x17948xX32xX6xX1exX20xX5axX3xX3f5xX39xX14xX3xX4exX53xX23xXbxX53xX7xXdxXexX3xX1xX6xX6bxX3x19bebxXdxX83xX3ccxXdxX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xXexX2fxX6xX1exX20xX3xX12fxX2b3xX3xX133xX1xX27xX3xX34xffb4xX6bxX3xX34xX65xXbfxX3xX14xX34axX3xX4x19525xX3xX12fxX22xX1exX5axX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1xX344xX23xX3xX34xX27xXbxX3x15213xX1exX20xX3xXexX27fxXexX3xX1exX1xX32xX3xX4xX441xX32xX3xX114xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX23xX5axX3xXexX2fxX32xX6bxX34axX1exX3xX1xX374xX1exX1xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX2bfxXdx127cbxX32xX3xX6bxX3e3xX32xX3xX4xX65xX6xX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1xX344xX23xX3xX5xX2axX3xX4xX1x15c22xX3xX4xX264xX3xX1xX31xX3xX34xXdxX34axX32xX3xX1xX2axX1exX1xX3xX79xXdxX1exX32xX114xX3xXexX1xX6xX6bxX3xX76xX374xX3xX3f5xX1exX4bxX2fxX53xXdxX4bxX3xXcxX14xX5axX3xX4bx16611xX3xX76xX2c7xX1exX3xX4xX1xXa7xX6bxX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xX23xX27bxXexX3xX7xX27fxX3xX460xX1exX20xX3xX4bx1267cxX1exX20xX3xX410xX32xX10xX1exX3xXexX1xX32xX27bxX4xX3xX1exX1xX9cxX3x1720axX53xX32xXcxX32xX12fxX10xX5axX3xX309xX10xXexX3ccxX5xXdxX114xX5axX3xXexX2fxX374xX1exX1xX3xX4bxX32xX6bxX31xXexX3xX109xX10xX12fxXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxX3xXbxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX4bxXexX1xX10exX3xX58xX111xXb1xXbxX114xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10exX3xX58xX81xX16xXbxX114xX115xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX39xX39xXdxXbfxX12fxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1exX1xXbfxX76xX1exX39xX1exX10xX109xX7xX39xXb0xXb1xXb1xX5cxX39xX2xXb1xX58xX4bxXb0xXb1xX189xX81xX59xXb1xX189xXexX81xX189xX189xX81xX5xXb1xX83xXb0xXbfxX1aaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX79xX7axX3xX3f9xX3b2xX5cxX59xXb1xXb1xX3xX5cxX59xX3xX217xX20xXdxX22xX23xX3xX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX229xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX3f9xX3b2xX5cxX59xXb1xXb1xX3xX5xX2axX3xX4bxX32exX1exX20xX3xXcxX14xX3x1990cxX133xX1xX40cxX1exX20xX3xX5xX35x11c8fxX3xX4xX65xX6xX3xX79xX7axX3xX76xX1dxXdxX3xX4xX27xX4xX3xXexX32x19443xX3xX4xX1xX98xX1exX3xX133xX34exX4xX1xX3xXexX1xX9cxX1dxX4xX10exX3xX5cxX59xX5axX3xX111xXb0xX3xX76xX2axX3xX111xX58xX3xXdxX1exX4xX1xXbfxX3xX3a0xX1xXdxX2aexX1exX3xX12fxX22xX1exX3xX5cxX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX4xX264xX3xX20xXdxX27xX3xXexX27fxXexX3xX1exX1xX2dfxXexX3xX12fxX278xXdxX3xX23xX1dxXdxX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xX34xXdxX34axX32xX3xX4xX1xX4b6xX1exX1xX3xXex1a741xX3xX81xX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX3xX114xX32xX27fxX1exX20xX3xX133xX1xX53xX22xX1exX20xX3xX81xXb1xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX5axX3xX7xX6xX32xX3xX133xX1xXdxX3xX34x10c8dxX3xXexX2fxX6e2xX3xX4xX27xX4xX3xX133xX1xX32xX6bxX3e3xX1exX3xX23xXa7xXdxX3xX76xX2axX3xX410xX32xX2axX3xXex1aaf9xX1exX20xX3xX34xXdxX3xX133x1a969xX23xXbfxX3xX3b2xX460xX4xX3xX20xXdxX27xX3xX23xX1dxXdxX3xX4xX65xX6xX3xXcxX14xX3xX1exX20xX6xX1exX20xX3xX76xX1dxXdxX3xX23xX27bxXexX3xX23xX2c7xX32xX3xX23xX27xX6bxX3xX4xX1xXdxX3e3xX32xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX40cxX3xXexX1x13fb6xX1exX20xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX309xX20xX53xX2axXdxX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xX16xX17xX3xX48xX3c4xX398xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xXbxX1xX4e3xX3xX1xX36fxXbxX3xX114xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX23xX3xX76xX2axX3xX12fxX264xX1exX20xX3xX34xX27xX3xXexXa7xXdxX3xX1exX1xX2axX5axX3xX23xX53xX4bxX10xX5xX3xX5cxX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX4xX32exX1exX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xXexX2fxX6xX1exX20xX3xX12fxX2b3xX3xX133xX3e3xXexX3xX1exX27fxXdxX3xX3f1xX1exXexX10xX2fxX1exX10xXexXbfxX3xX48xX31xX3xX34xXdxX34axX32xX3xX1xX2axX1exX1xX3xX428xX10xX12fx12383xX68xX3xX81xXbfxX59xX3xX1x18c69xX3xXexX2fxX36fxX3xX34xXdxX34axX32xX3xX133xX1xXdxX49dxX1exX3xXexX1xX778xX1exX20xX3xX23xXdxX1exX1xX5axX3xX4xX264xX3xXexX1xX49dxX3xX1exX1x14d8cxXbxX3xX5xXdxX31xX32xX5axX3xX2fxX6xX3xX5xX31xX1exX1xX3xX12fxX94xX1exX20xX3xX20xXdxX98xX1exX20xX3xX1exX264xXdxX3xXexXdxX3e3xX1exX20xX3xX14xXdxX31xXexX3xX76xX2axX3xXexX9cxX44cxX1exX20xX3xXexX1xX34exX4xX1xX3xX76xX1dxXdxX3xX1exX34axX1exX3xXexX22xX1exX20xX3xX1exX1xX2axX3xXexX1xX778xX1exX20xX3xX23xXdxX1exX1xX3xX4xX65xX6xX3xX3f5xXbxXbxX5xX10xX5axX3xX7axX53xX53xX20xX5xX10xXbfxX3xXdxX3a0xX1xX53xX1exX10xX5axX3xXdxX3a0xX6xX4bxX3xX76xX2axX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xXdxX3e3xXexX3xX12fxX2b3xX3xX4bxXdxX3xX34xX27bxX1exX20xX3xX3f5xX1exX4bxX2fxX53xXdxX4bxX3xX4xX264xX3xXexX1xX49dxX3xXexX2fxX32xX6bxX34axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xX22xX1exX1xX5axX3xX1exX1xXa7xX4xX3xX133xX1xX778xX1exX20xX3xX4bxX2c0xX6bxX3xXexX1dxXdxX3xXcxX14xX3xXexX1xX778xX1exX20xX3xX410xX32xX6xX3xX133xX3e3xXexX3xX1exX27fxXdxX3xX3f5xXdxX2fxX3a0xX5xX6xX6bxX5axX3xX4exX6xX7xXexXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX3f9xX3b2xX5cxX59xXb1xXb1xX3xX12fxX22xX1exX3xX5cxX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX4xX264xX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xX4bxX2axXdxX3xX20xX441xX1exX3xXb0xX3xX23xX3xX76xX2axX3xX1exX734xX1exX20xX3xX133xX1xX53xX22xX1exX20xX3xX16xX59xX3xX133xX20xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX309xX1xX9cxX36fxX4xX3xX34xXdxX49dxX23xX3xX4xX65xX6xX3xX3f9xX3b2xX5cxX59xXb1xXb1xX3xX5xX2axX3xXexX1xXdxX3e3xXexX3xX133xX3e3xX3xX20xXdxX27fxX1exX20xX3xX4xX27xX4xX3xX23xX53xX4bxX10xX5xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX40cxX3xXexX1xX778xX1exX20xX3xX20xXdxX27xX3xXexX1xX2dfxXbxXbfxX3xX4exX1xX2c0xX1exX3xX34xX3e3xX3xX34xX734xXexX3xX12fxX2axX1exX3xX133xXdxX49dxX32xX3xX4xX1x13697xX3xX14xX3xX114xX32xX2dfxXexX3xX1xXdxX31xX1exX3xX34xX717xX3xX1exX1xXdxX34axX32xX3xX1exX353xX23xX3xX410xX32xX6xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxX3xXbxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX4bxXexX1xX10exX3xX58xX111xXb1xXbxX114xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10exX3xX16xX59xXb0xXbxX114xX115xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX39xX39xXdxXbfxX12fxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1exX1xXbfxX76xX1exX39xX1exX10xX109xX7xX39xXb0xXb1xXb1xX5cxX39xX2xXb1xX58xX4bxXb0xXb1xX189xX81xX59xX2xX5cxXexX58xX5cxX58xX2xX5xX58xX83xX81xXbfxXbxX1exX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3xX398xX3f9xX5cxX2xXb1xXb1xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX217xX20xXdxX22xX23xX3xX81xX5axX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX229xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX14xX1dxXdxX3xX58xX3xX5x106ffxX6xX3xX4xX1xX98xX1exX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xXexX6e2xX3xX16xX81xX5axX3xX59xXb1xX5axX3xX59xX59xX3xXexX1dxXdxX3xX59xX111xX5axX3xX58xX59xX3xX76xX2axX3xX5cxX59xX3xXdxX1exX4xX1xX5axX3xX398xX3f9xX5cxX2xXb1xXb1xX3xX5xX2axX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX264xX3xX133xX34exX4xX1xX3xX4xX1axX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xX34xX6xX3xX4bxXa7xX1exX20xX3xX1exX1xX2dfxXexX3xX14xXdxX31xXexX3xX309xX6xX23xX3xX1xXdxX31xX1exX3xX1exX6xX6bxXbfxX3xX3a0xX1xXdxX2aexX1exX3xX12fxX22xX1exX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX34xX6xX1exX20xX3xX4xX264xX3xX20xXdxX27xX3xX278xX3xXexX1xX2b3xX3xXexX2fxX9cxX9dxX1exX20xX3xX48xX2axX3xX309xX27bxXdxX3xXexX6e2xX3xX2xX59xX3xX34xX3e3xX1exX3xX2xX5cxX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX5axX3xX7xX6xX32xX3xX133xX1xXdxX3xXexX2fxX6e2xX3xX133xX1xX32xX6bxX3e3xX1exX3xX23xXa7xXdxXbfxX3xX3b2xX460xX4xX3xX1exX2axX6bxX3xXexX1xX2dfxXbxX3xX1xX44cxX1exX3xX81xX5axX59xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX3xX7xX53xX3xX76xX1dxXdxX3xX4xX32xX27fxXdxX3xXb0xXb1xX2xX189xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xXcxX1xXdxX3e3xXexX3xX133xX3e3xX3xX4xX65xX6xX3xX398xX3f9xX5cxX2xXb1xXb1xX3xX133xX1xX778xX1exX20xX3xX1exX40cxXdxX3xX12fxX843xXexX3xX12fxX278xXdxX3xX4bxX4e3xX1exX20xX3xX4xX1xX2c0xX1exX3xX34xX3e3xX3xX4xX1xX9f1xX3xX14xX3xX76xX2axX3xX133xX1xX32xX1exX20xX3xX76xXdxX34axX1exX3xX1exX1xXb42xX6xXbfxX3xX309xX1xX9cxX1exX20xX3xX7xX53xX3xX76xX1dxXdxX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1xX344xX23xX3xX4xX4e3xX1exX20xX3xXexX441xX23xX3xX4xX65xX6xX3xX68xX53xX1exX6bxX3xX76xX2axX3xX79xX7axX5axX3xX23xX53xX4bxX10xX5xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX4xX65xX6xX3xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3xXexX2fxX778xX1exX20xX3xX23xX28cxX1exX20xX3xX1xX44cxX1exX3xX76xX2axX3xX4xX264xX3xX23xX734xXexX3xX5xX9cxX1exX20xX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xXexX1xXdxX3e3xXexX3xX133xX3e3xX3xXexX27fxXdxX3xX20xXdxX22xX1exX5axX3xX4xX1xX10xX3xX20xX98xX1exX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xX4bxX2c0xX6bxX3xX34xXdxX31xX1exX3xX76xX2axX3xX4xX27xX4xX3xX4xX40cxX1exX20xX3xX133xX3e3xXexX3xX1exX27fxXdxXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3xX4bxX4e3xX1exX20xX3xX4xX778xX1exX20xX3xX1exX20xX1xX31xX3xX3f9xX48xX3c4xX3xX3c4xXdxX23xX23xXdxX1exX20xX3xX20xXdxX35axXbxX3xXexX353xX1exX20xX3xX34xX27bxX3xX7xX2c0xX32xX3xX4xX1xX53xX3xX1xX374xX1exX1xX3xX22xX1exX1xX5axX3xX4xX22xXdxX3xXexX1xXdxX31xX1exX3xX133xX1xX22xX3xX1exX353xX1exX20xX3xXexX1xX49dxX3xX1xXdxX31xX1exX3xX23xX2axX32xX3xX34xX10xX1exX3xXexX2fxX2aexX1exX3xXcxX14xX3xX79x17281xX3c4xXbfxX3xX17xX1xX778xX1exX20xX3xX4bxX4e3xX1exX20xX3xX3f5xX1exX4bxX2fxX53xXdxX4bxX5axX3xX398xX3f9xX5cxX2xXb1xXb1xX3xX4bxX4e3xX1exX20xX3xX1exX34axX1exX3xXexX22xX1exX20xX3xXcxXdxX3c0xX10xX1exX3xX4bxX53xX3xX1exX1xX2axX3xX7xX22xX1exX3xX114xX32xX2dfxXexX3xX48xX2axX1exX3x113cdxX32xX27fxX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2fxXdxX49dxX1exX3xX2fxXdxX2aexX1exX20xXbfxX3xX3c4xX4e3xX3xX133xX1xX778xX1exX20xX3xX34xX6xX3xX4bxXa7xX1exX20xX3xX1exX1xX9cxX3xX1exX34axX1exX3xXexX22xX1exX20xX3xX4xX65xX6xX3xX7axX53xX53xX20xX5xX10xX5axX3xX133xX1xX53xX3xX460xX1exX20xX3xX4bxX4ffxX1exX20xX3xX34xX65xX3xX4bxX4e3xX1exX20xX3xX76xX1dxXdxX3xX1exX1xXdxX34axX32xX3xXbxX1xX441xX1exX3xX23xX34axX23xX3xXexX2fxX32xX6bxX34axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX5axX3xX20xXdxX22xXdxX3xXexX2fxX34exX3xX4xX65xX6xX3xX14xXdxX31xXexX3xX309xX6xX23xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxX3xXbxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX4bxXexX1xX10exX3xX58xX111xXb1xXbxX114xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10exX3xX81xX189xX58xXbxX114xX115xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX39xX39xXdxXbfxX12fxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1exX1xXbfxX76xX1exX39xX1exX10xX109xX7xX39xXb0xXb1xXb1xX5cxX39xX2xXb1xX58xX4bxXb0xXb1xX189xX81xX59xXb0xX16xXexX189xX59xXb1xX16xX5xX2xX83xX16xXbfxX1aaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3xXe26xX58xX59xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX217xX20xXdxX22xX23xX3xX81xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX229xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX309xX94xX23xX3xXexX2fxX53xX1exX20xX3xX1exX1xX264xX23xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX6xX53xX3xX4xX2dfxXbxX5axX3xX23xX2c7xX32xX3xXe26xX79xXddfxX3c4xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX7xX6xX32xX3xX133xX1xXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX4xX32exX1exX3xXb0xX5cxX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXbfxX3xXcxX14xX3xXexX34exX4xX1xX3xX1xX36fxXbxX3xX4xX778xX1exX20xX3xX1exX20xX1xX31xX3xXe26xX32xX6xX1exXexX32xX23xX3xX48xX3c4xX398xX3xX16xX208xX3xX20xXdxX35axXbxX3xX1exX2c0xX1exX20xX3xX4xX6xX53xX3xX4xX1xX2dfxXexX3xX5xX9cxX36fxX1exX20xX3xX1xX374xX1exX1xX3xX22xX1exX1xX5axX3xXexX353xX1exX20xX3xX4xX9cxX9dxX1exX20xX3xX34xX27bxX3xX7xX27xX1exX20xX3xX1xX6xX6bxX3xXe26xX32xX6xX1exXexX32xX23xX3xX3c4xX53xXexX3xX1exX2aexX1exX3xXexX1xX49dxX3xX1xXdxX31xX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xX22xX1exX1xX3xX2fxXb42xX4xX3xX2fxX1axX5axX3xX7xX27fxX1exX20xX3xX34xX27bxX1exX20xXbfxX3xX3b2xX53xX4bxX10xX5xX3xX1exX2axX6bxX3xX4x14df8xX1exX20xX3xXbxX1xX4e3xX3xX1xX36fxXbxX3xX34xX49dxX3xX4xX1xX44cxXdxX3xX20xX6xX23xX10xX3xX76xX1dxXdxX3xXexX34exX1exX1xX3xX1exX353xX1exX20xX3xX3ccxX2fxX10xX10xX68xX6bxX1exX4xX3xX4xX1xX27fxX1exX20xX3xX20xXdxX843xXexX5axX3xXexX27fxXdxX3xX9cxX32xX3xX1xX53xX27xX3xXexX27fxX4xX3xX34xX27bxX3xXbxX1xX22xX1exX3xX1xX35xXdxX3xX4xX65xX6xX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX7axXdxX27fxX1exX20xX3xX79xX7axX5axX3xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3xX7xX282xX3xX4bxX4ffxX1exX20xX3xX1exX34axX1exX3xXexX22xX1exX20xX3xX68xX23xX6xX2fxXexX3xXcxX14xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2fxXdxX49dxX1exX3xX2fxXdxX2aexX1exX20xX5axX3xXcxXdxX3c0xX10xX1exX815xX68xX5axX3xXexX1xX6xX6bxX3xX76xX374xX3xX4bxX4e3xX1exX20xX3xX3f5xX1exX4bxX2fxX53xXdxX4bxX3xXcxX14xX3xX1exX1xX9cxX3xX68xX53xX1exX6bxXbfxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX1exX2axX6bxX3xX1xX81dxX3xXexX2fxX36fxX3xXexX2fxX36fxX3xX5x1026fxX3xX22xX53xX3xXcfxXdxX114xX12fxX6bxX5axX3xX4xX264xX3xXexX1xX49dxX3xX5xX2axX23xX3xXexX2fxX32xX1exX20xX3xXexX2c0xX23xX3xX114xX282xX3xX5xX11caxX3xX4xX65xX6xX3xX1xX31xX3xXexX1xX27fxX1exX20xX3xX1exX1xX2axX3xXexX1xX778xX1exX20xX3xX23xXdxX1exX1xX3xX68xX6xX23xX7xX32xX1exX20xX3xX68xX23xX6xX2fxXexXcxX1xXdxX1exX20xX7xXbfxX3xX309xX20xX53xX2axXdxX3xX2fxX6xX5axX3xX1exX264xX3xX4xX10caxX1exX20xX3xX4xX264xX3xXexX1xX49dxX3xX133xX3e3xXexX3xX1exX27fxXdxX3xX3f5xXdxX2fxX3a0xX5xX6xX6bxX3xXexX1dxXdxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xXdxX3e3xXexX3xX12fxX2b3xX3xX4bxXdxX3xX34xX27bxX1exX20xX3xX4xX65xX6xX3xX3f5xXbxXbxX5xX10xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxX3xXbxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX1exXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX4bxXexX1xX10exX3xX58xX111xXb1xXbxX114xX115xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX10exX3xX81xX189xX58xXbxX114xX115xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX39xX39xXdxXbfxX12fxX6xX53xX1xX6xXexXdxX1exX1xXbfxX76xX1exX39xX1exX10xX109xX7xX39xXb0xXb1xXb1xX5cxX39xX2xXb1xX58xX4bxXb0xXb1xX189xX81xX59xX81xX2xXexX59xXb1xX111xX59xX5xXb0xX83xX59xXbfxX1aaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX68xX53xX1exX6bxX3xX208xX111xXb1xXb1xXb1xX7axX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX217xX20xXdxX22xX23xX3xX16xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX229xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX208xX111xXb1xXb1xXb1xX3xX4xX264xX3xX59xX3xX5xXb42xX6xX3xX4xX1xX98xX1exX3xX133xX34exX4xX1xX3xX4xX1axX3xXexX6e2xX3xX16xX81xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX34xX3e3xX1exX3xX5cxX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX76xX1dxXdxX3xX20xXdxX27xX3xX4bxX6xX53xX3xX34xX27bxX1exX20xX3xXexX6e2xX3xX2xX16xX5axX16xX3xX34xX3e3xX1exX3xX58xXb0xX5axX189xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXbfxX3xX68xX53xX3xX76xX1dxXdxX3xX34xX2axX1exX3xX10xX23xX3xX208xX5cxXb1xXb1xXb1xX7axX5axX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1xX344xX23xX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xX1exX2c0xX1exX20xX3xX4xX2dfxXbxX3xX5xX2aexX1exX3xX1xX31xX3xX34xXdxX34axX32xX3xX1xX2axX1exX1xX3xX3f5xX1exX4bxX2fxX53xXdxX4bxX3xXcxX14xXbfxX3xX17xX1xX22xX3xX1exX353xX1exX20xX3xX114xX282xX3xX5xX11caxX3xX1xX374xX1exX1xX3xX22xX1exX1xX3xX16xX17xX3xXexX27fxXexX3xX1xX44cxX1exX3xX133xX1xXdxX3xX7xX282xX3xX4bxX4ffxX1exX20xX3xX4xX778xX1exX20xX3xX1exX20xX1xX31xX3xX208xX83xX398xX10xX6xX5xXdxXexX6bxX3xX3a0xX2fxX53xX3xX76xX2axX3xXexX34exX1exX1xX3xX1exX353xX1exX20xX3xX410xX32x1229fxXexX3xX1xX374xX1exX1xX3xX3b2xX53xXexXdxX53xX1exX3ccxX5xX53xX109xX3xX208xX398xX3xXb0xXb1xXb1xX48xX3c0xX5axX3xXexX1xX34exX4xX1xX3xX1xX36fxXbxX3xX1xX44cxX1exX3xX34xX49dxX3xX114xX10xX23xX3xXbxX1xXdxX23xX3xX1xX2axX1exX1xX3xX34xX27bxX1exX20xX5axX3xXexX1xX49dxX3xXexX1xX6xX53xXbfxX3xX48xX31xX3xXexX1xX27fxX1exX20xX3xX2c0xX23xX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xX7xX282xX3xX4bxX4ffxX1exX20xX3xX5xX53xX6xX3xX4xX264xX3xX4xX778xX1exX20xX3xX7xX32xX2dfxXexX3xX76xX6e2xX6xX3xXbxX1xX22xXdxX3xXb0xXb1xX3xX428xX3xX1exX1xX9cxX1exX20xX3xXexX1xX2aexX23xX3xXexX34exX1exX1xX3xX1exX353xX1exX20xX3xXexX353xX1exX20xX3xX4xX9cxX9dxX1exX20xX3xX2c0xX23xX3xXexX2fxX441xX23xX3xXcfxX6xX7xX7xX3xX398xX10xX13fxX5xX10xX114xX3xX76xX2axX3xXexXa7xX53xX3xX1xXdxX31xX32xX3xX460xX1exX20xX3xX76xX32exX23xX3xX68xX83xX3ccxX53xX2fxX4xX10xX3xX3ccxX2fxX53xX1exXexX3xX68xX32xX2fxX2fxX53xX32xX1exX4bxXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX2bfxXdxX49dxX23xX3xX6bxX3e3xX32xX3xX4xX65xX6xX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1xX344xX23xX3xX5xX2axX3xXexX1xXdxX3e3xXexX3xX133xX3e3xX3xX4bxX2axX6bxX3xX76xX2axX3xX133xX1xX32xX1exX20xX3xX76xXdxX34axX1exX3xX1exX1xXb42xX6xX5axX3xX133xX1xX778xX1exX20xX3xX4xX460xX1exX20xX3xX4xX27xXbxX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX4xX1xXb6xX1exX3xX1exX1xX9cxX3xX208xX111xX59xXb1xXb1xX3xX1xX6xX6bxX3xX208xX189xX59xXb1xXb1xX7axXbfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcfxX53xX4bxX6bxXaxX12xX7axXdxX27xX3xX4xX65xX6xX3xX23xX53xX4bxX10xX5xX3xX58xX59xX3xXdxX1exX4xX1xX3xX208xX111xXb1xXb1xXb1xX7axX3xX34xX9cxX36fxX4xX3xX1xXa7xX3xX114xX32xX27fxX1exX20xX3xX4xX32exX1exX3xXb0xX2xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX5axX3xX7xX6xX32xX3xX133xX1xXdxX3xX34xX717xX3xXexX2fxX6e2xX3xX410xX32xX2axX3xXexX734xX1exX20xX3xX76xX2axX3xX133xX1xX32xX6bxX3e3xX1exX3xX23xXa7xXdxXbfxX0xX39xXbxX12xX0xX4bxXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX2fxX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX2aexX1exX3xX410xX32xX6xX1exX10exX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX83xXexX1xX32xX23xX12fxX83xX6xX1exX4bxX83xX7xX6xXbxX53xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX7axX3xXexX2fxX374xX1exX1xX3xX4bxXdx180c6xX1exX3xXcxX14xX3xX12fxXdxX3e3xX1exX3xXexX1x189afxX1exX20xX3xXexX1xX2axX1exX1xX3xX4xX53xX1exX20xX3xXexX2fxX53xX1exX20xX3xX23xX27bxXexX3xX1exX27fxXexX3xX1exX1xXa7xX4xXaxX3xX1xX2fxX10xX13fxX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX83xX12fxXdxX83xX7xX53xX39xX5xX20xX83xXexX2fxXdxX1exX1xX83xX4bxXdxX10xX1exX83xXexX76xX83xX12fxXdxX10xX1exX83xXexX1xX6xX1exX20xX83xXexX1xX6xX1exX1xX83xX4xX53xX1exX20xX83xXexX2fxX53xX1exX20xX83xX23xX53xXexX83xX1exX53xXexX83xX1exX1xX6xX4xX39xX2xX111xX59xXb0xX5cxXb1xXbfxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX39xX23xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xXb0xXb1xX39xX1exX10xX109xX7xX39xXb0xXb1xXb1xX2xX39xX2xXb1xX58xX4bxX16xX2xXb1xX16xXb0xX59xX189xXexX58xXb1xX2xX2xX5xX2xXb1xX83xX3c0xXb1xX189xX58xXb1xX111xXb1xX2xXb0xXb1xXb0xXb1xX83xX4xX53xXbxX6bxXbfxX1aaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX76xX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX79xX7axX3xXexX2fxX374xX1exX1xX3xX4bxXdxX16e2xX1exX3xXcxX14xX3xX12fxXdxX3e3xX1exX3xXexX1xX16efxX1exX20xX3xXexX1xX2axX1exX1xX3xX4xX53xX1exX20xX3xXexX2fxX53xX1exX20xX3xX23xX27bxXexX3xX1exX27fxXexX3xX1exX1xXa7xX4xXaxX3xX1xX2fxX10xX13fxX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX83xX12fxXdxX83xX7xX53xX39xX5xX20xX83xXexX2fxXdxX1exX1xX83xX4bxXdxX10xX1exX83xXexX76xX83xX12fxXdxX10xX1exX83xXexX1xX6xX1exX20xX83xXexX1xX6xX1exX1xX83xX4xX53xX1exX20xX83xXexX2fxX53xX1exX20xX83xX23xX53xXexX83xX1exX53xXexX83xX1exX1xX6xX4xX39xX2xX111xX59xXb0xX5cxXb1xXbfxX1xXexX23xXaxX12xX79xX7axX3xXexX2fxX374xX1exX1xX3xX4bxXdxX16e2xX1exX3xXcxX14xX3xX12fxXdxX3e3xX1exX3xXexX1xX16efxX1exX20xX3xXexX1xX2axX1exX1xX3xX4xX53xX1exX20xX3xXexX2fxX53xX1exX20xX3xX23xX27bxXexX3xX1exX27fxXexX3xX1exX1xXa7xX4xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX2bfxX2c0xX6bxX3xX5xX2axX3xX7xX22xX1exX3xXbxX1xX344xX23xX3xX4xX1xX53xX3xX1exX1xX9f1xX1exX20xX3xX6xXdxX3xX34xX6xX1exX20xX3xXbxX1xX2c0xX1exX3xX76xX2c0xX1exX3xX20xXdxX9f1xX6xX3xXcxX14xX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xXbxX1xX16efxX1exX20xX3xX76xX2axX3xX23xX2axX1exX3xX1xX374xX1exX1xX3xX4xX53xX1exX20xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX76xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX9cxX44cxX1exX20xX3xX1xXdxX31xX32xX3xX14xXdxX31xXexX3xX83xX3xX68xX6xX1exX4xX53xX3xXexX32xX1exX20xX3xX81xX3xX23xX2c7xX32xX3xXcxX14xX3xX20xXdxX27xX3xX12fxX374xX1exX1xX3xX4bxX2c0xX1exX5axX3xXexX6e2xX3xXb0xX5axX111xX189xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX1xX2fxX10xX13fxX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX83xX12fxXdxX83xX7xX53xX39xXexX1xX32xX53xX1exX20xX83xX1xXdxX10xX32xX83xX76xXdxX10xXexX83xX7xX6xX1exX4xX53xX83xXexX32xX1exX20xX83xX81xX83xX23xX6xX32xX83xXexX76xX83xX20xXdxX6xX83xX12fxXdxX1exX1xX83xX4bxX6xX1exX83xXexX32xX83xXb0xX83xX111xX189xX83xXexX2fxXdxX10xX32xX83xX4bxX53xX1exX20xX39xX2xX111xX16xX16xXb1xX16xXbfxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX20xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX39xX23xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xXb0xXb1xX39xX1exX10xX109xX7xX39xX2xX189xX59xX2xX39xX2xXb1xX58xX4bxXb0xX2xXb0xX81xX189xX16xX5cxXexX111xX81xX5cxX16xX5xX2xXbfxX1aaxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xX4xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX20xXdxX27xX3xX1xX2axX1exX20xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX76xX12xX0xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX9cxX44cxX1exX20xX3xX1xXdxX31xX32xX3xX14xXdxX31xXexX3xX83xX3xX68xX6xX1exX4xX53xX3xXexX32xX1exX20xX3xX81xX3xX23xX2c7xX32xX3xXcxX14xX3xX20xXdxX27xX3xX12fxX374xX1exX1xX3xX4bxX2c0xX1exX5axX3xXexX6e2xX3xXb0xX5axX111xX189xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXaxX3xX1xX2fxX10xX13fxX9xXaxX39xXexX1xXdxX10xXexX83xX12fxXdxX83xX7xX53xX39xXexX1xX32xX53xX1exX20xX83xX1xXdxX10xX32xX83xX76xXdxX10xXexX83xX7xX6xX1exX4xX53xX83xXexX32xX1exX20xX83xX81xX83xX23xX6xX32xX83xXexX76xX83xX20xXdxX6xX83xX12fxXdxX1exX1xX83xX4bxX6xX1exX83xXexX32xX83xXb0xX83xX111xX189xX83xXexX2fxXdxX10xX32xX83xX4bxX53xX1exX20xX39xX2xX111xX16xX16xXb1xX16xXbfxX1xXexX23xXaxX12xXcxX1xX9cxX44cxX1exX20xX3xX1xXdxX31xX32xX3xX14xXdxX31xXexX3xX83xX3xX68xX6xX1exX4xX53xX3xXexX32xX1exX20xX3xX81xX3xX23xX2c7xX32xX3xXcxX14xX3xX20xXdxX27xX3xX12fxX374xX1exX1xX3xX4bxX2c0xX1exX5axX3xXexX6e2xX3xXb0xX5axX111xX189xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX2fxX53xX1exX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX68xX6xX1exX4xX53xX3xXexX32xX1exX20xX3xX2fxX6xX3xXexX1xX2b3xX3xXexX2fxX9cxX9dxX1exX20xX3xX81xX3xX23xX2c7xX32xX3xXcxX14xX3xX34xX35axX1exX20xX3xX76xX2axX53xX3xX4bxX2b3xXbxX3xX23xX32xX6xX3xX7xXb6xX23xX3xX4xX32xX27fxXdxX3xX1exX353xX23xX5axX3xX1exX1xXb6xX23xX3xX76xX2axX53xX3xX1exX1xX264xX23xX3xX133xX1xX27xX4xX1xX3xX1xX2axX1exX20xX3xX12fxX374xX1exX1xX3xX4bxX2c0xX1exX3xX76xX1dxXdxX3xX20xXdxX27xX3xX12fxX27xX1exX3xXexX6e2xX3xXb0xX5axX111xX189xX3xXexX2fxXdxX31xX32xX3xX34xX35xX1exX20xXbfxX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX76xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX39xX32xX5xX12xX0xX4bxXdxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX39xX4bxXdxX76xX12xX0xX39xX4bxXdxX76xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX53xX32xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX53xX3xX14xX1exXddfxX114xXbxX2fxX10xX7xX7xX0xX39xXbxX12