Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.
db0ax13983x11d09x151a6xdbb9x12b57x101d1x12fb0x1358cxX7x140ebx1461dx11a0dx13e39x12312x159a1xX5x11d05xXax12572x1533fxdd96xX3xXexe3eex105a9xX3xX5xe59cx15409x10127xe3d0xX3xX4x11b45xX1dxX1exX3xX4xX1x10542xX4x14088xX3xf02cxXdxf48exX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX1xX10x15c0bxX3xX2bx153d3xX3xXexX17xe008xX3xX2bxXdx152e4xX4xX3xX5xf2c8xefbaxX3xXex11802xX3x12d69x10bf6xX4dxX4exX0x13379xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12fc2xX10xX6xf08bxXaxX12x11968xfcfexX3x13dc3xX68xXdxX3xX2bx120f9xX3xe86fxX6xX1dxX1exX3xX71x15ae5xX3xf1d4xe3cax157ecxXexX3xXexX1xX6x12626xX3xX71x15396xXdxX3xX4x1569cxX4xX3x11c0dxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX1xXdxX43xX1dxX3xX1xX47xX1dxX1xX3xX2bxX77xX3xX79xX88xX4xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX2bxX3bxX3xXexX17xX3fxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX5xX47xX48xX29xX3xXexX7axX81x145e5xX1dxX3xX64xX6fxX1dxX1exX29xX3xX71xX88xX1dxX1xX3xX1exXdxX88xX29xX3xXbxX1xfc57xX1dxX3xX5xX38xf160xXdxX3xX4xX88xX1dxX3x13c2cxX68xX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX29xX3xX2bxXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX1dxX1xf9b2xX48xX3xXexX1xfcffxX4xX3xX1xXdxX43xX1dxX3xX48xX6fxX4xX3xXexXdxX2dxX7axX3xX71xX84xXdxX3xX48xf018xXdxX3xX1dxX77xX1dxX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX2bxX6fx15773xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdfbxX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX17xX10x121f7xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x13bb9xX52xX52xX4xX64xX1dxXdxX48xX1exX123xX2bxXdxX10xXexX1dxX6xX48xXbxX5xX7axX7xX123xX2bxX1dxX52xXex11031xX163xX4exX52xX7axXbxX5xX38xX6xX64xX10xX64xX52xX8bxX38x157ddxX6xXdxf6a8xX52xX4dxX4exX2xedbexe678xX4exX4dxX17bxX2xX2xX52xX4xX6xX1dxX17bxXdfxX38xX123x13b33xXbxX1exXaxX3xX64xX6xXexX6x135f3xXdxX1dxX64xX10xX79xX9xXaxX4exXaxX12xX0xXdxX48xX1exX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdxX123xXdfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX123xX2bxX1dxX52xX1dxX10xecd8xX7xX52xX2xX17axX4exX163xX52xX2xX4exec1fxX64xX2xX4dxX2xX2x13c71x10da0x13b7exXexX4dxX1d1xX4dx12770xX5xX2xX123xX189xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX29xX3xX2bxXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX1xX10xX38xX3xX2bxX3bxX3xXexX17xX3fxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xXexX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX6xXbxXexXdxX38xX1dxXaxX12x1247axfbefxX1dxX1xX3xX48xXdxX1dxX1xX3xX1x13ce8xX6xX149xX3xXcxXcx14ebbxf681xX6ax13ff2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12x119c5xXd3xX81xX3xX5xX47xX3xX1dxX68xXdxX3xX64xX7axX1dxX1exX3xX4x149f6xX6xX3xX64xXffxX3xXexX1xX18xX38xX3xX64xXffxX3xX88xX1dxX3x145a3xX7ax13485xXexX3xX7x14646xX6xX3xX71xX84xXdxX29xX3xXdfxX84xX3xX7xX7axX1dxX1exX3xX48xX68xXexX3xX7x13b72xX3xX71xXdxX77xX7axX3xX4xX27dxX6xX3xX28exX7axX290xXexX3xX133xX88xX1dxX3xXdfxX68xX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX3xX2bxX47xX3xX28exX7axX290xXexX3xX254xXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX64xX38xX3xX67xX68xX3xX6axX68xXdxX3xX2bxX6fxX3xX71xX6xX1dxX1exX3xX79xXd3xX81xX3xX64xXffxX1dxX1exX3xX2bxX47xX3xX5xX7bxX81xX3xdc07xX3xX172xXdx15c8cxX1dxX3xX1xX38xX47xX1dxX3xXexX1xXdxX43xX1dxX3xXexX17xf112xX1dxX1xX3xX133xX1xX3fxX1dxX1xX3xXbxX1xX27dxX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12x1161cxXffxX3xXexX1xX18xX38xX3xX5xX7axX290xXexX3xX1ex107d7xX48xX3xX1cfxX3xX71xXdxX77xX7axX29xX3xXexX17xX38xX1dxX1exX3xX71x1555exX3xX26cxXdxX77xX7axX3xX2xX3xX7xX294xX6xX3xX71xX84xXdxX29xX3xXdfxX84xX3xX7xX7axX1dxX1exX3xX2xX1d6xX3xX71xXdxX77xX7axX29xX3xX172xX1xX38xX18xX1dxX3xX4xX27dxX6xX3xX28exX7axX290xXexX3xX133xX88xX1dxX3xXdfxX68xX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xfcb9xX3xX26cxXdxX77xX7axX3xX4dxX3xX7xX294xX6xX3xX71xX84xXdxX29xX3xXdfxX84xX3xX7xX7axX1dxX1exX3xX2xX2xX3xX71xXdxX77xX7axX29xX3xX172xX1xX38xX18xX1dxX3xX4xX27dxX6xX3xX28exX7axX290xXexX3xX254xXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX2bxX47xX3xX26cxXdxX77xX7axX3xX1cfxX3xX1xXdxX43xX7axX3xX5xXffxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX47xX1dxX1xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12xX6axX68xXdxX3xX64xX7axX1dxX1exX3xX64xXffxX3xXexX1xX18xX38xX3xX5xX7axX290xXexX3xX1dxX1xXfaxX48xX3xXexX1xXbexX3xX4xX1xX303xX3xX1xX356xX6xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX1xX27dxX3xXexX17xX1bxX1cxX1dxX1exX29xX3xX71xX1bxeedbxX1dxX1exX3xX5xX2a9xXdxX3xX4xX27dxX6xX3xX26cxX18xX1dxX1exX3xXexX1xX10xX38xX3xX71xf548xX1dxX1exX3xXexXdxX303xX1dxX3xX71xX68xX3xXexXd8xXdxX3x14551xX303xX3xX1xX38xXd8xX4xX1xX3xX7xX2a9xX3xX2xX4exX192xX466xX61xX52xXcxfb0bxX3xX1dxX1exX47xX81xX3xX163xX52xX163xX52xX4dxX4exX2xX1d6xX3xX4xX27dxX6xX3xX67xX68xX3xX133xX1xX3fxX1dxX1xX3xXexX17xX3bxX3xX2bxX77xX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxX43xX1dxX3xX6axX1exX1xX3bxX3xX8bxX7axX81xX303xXexX3xX61xX68xXdxX3xX1dxX1exX1xX3bxX3xX5x13bbfxX1dxX3xXexX1xX27xX3xXdfxX18xX81xX3xX67xX6xX1dxX3xX133xX1xX7bxXbxX3xX1xX47xX1dxX1xX3xXcxX17xX7axX1dxX1exX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX26cxX18xX1dxX1exX3xX172xX1xX356xX6xX3xX253xfe4dxX4ebxX3xX2bxX77xX3xXexX290xXbxX3xXexX17xX7axX1dxX1exX3xX79xXd3xX81xX3xX64xXffxX1dxX1exX3xX71xX68xXdxX3xX1dxX1ex14559xX3xX4xX88xX1dxX3xXdfxX68xX3xX4xX88xX4xX3xX4xX7bxXbxX29xX3xX1dxX1xX7bxXexX3xX5xX47xX3xX4xX7bxXbxX3xX4xX1xXdxX303xX1dxX3xX5xX1bxfec4xX4xX29xX3xX71xX27dxX3xXbxX1x13481xX48xX3xX4xX1xX7bxXexX29xX3xX1dx12f45xX1dxX1exX3xX5xXffxX4xX3xX2bxX47xX3xX7axX81xX3xXexX3fxX1dxX29xX3xX1dxX1exX6xX1dxX1exX3xXexX4bcxX48xX3xX1dxX1xXdxX43xX48xX3xX2bxX6fxX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12xX336xXffxX3xXexX1xX18xX38xX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX79xX88xX4xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX17x12b07xX3xX2bxX3bxX3xXexX17xX3fxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX5xX47xX3xX4xX543xX1dxX3xX4xX27xX3xX71xXbexX3xX79xX88xX4xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xXdfxXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX303xX29xX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxX43xX1dxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xXexX7axX81xXbexX1dxX3xX64xX6fxX1dxX1exX29xX3xX7xX294xX3xX64xX6fxX1dxX1exX3xX2bxX47xX3xXexX17xX18xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX71xX2a9xXdxX3xX2bxX115xXdxX3xX4xX88xX1dxX3xXdfxX68xX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX29xX3xX2bxXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12xX254xX77xX3xX4xX1xX3fxX1dxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xXexX1xX7axX3xX1xX456xXexX29xX3xX7xX294xX3xX64xX6fxX1dxX1exX29xX3xX71xf937xXdxX3xX1dxX1exX68xX3xX1dxX1exX1bxX43fxXdxX3xX4xX356xX3xXexX47xXdxX3xX1dxX543xX1dxX1exX29xX3xX133xX1xX3fxX1dxX1xX3xXbxX1xX27dxX3xX7xX14xX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX172xX1xX7axX1dxX1exX3xX4xX1cxX3xX4xX1xX303xX29xX3xX4xX1xX3fxX1dxX1xX3xX7xX88xX4xX1xX3xX2bxX47xX3xXbxX1xXd3xX1dxX3xX4xX7bxXbxX3xX4xX1xX38xX3xX67xX68xX29xX3xX1dxX1exX47xX1dxX1xX29xX3xX71xX3bxX6xX3xXbxX1xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX543xX1dxX3xX4xX27xX3xX71xXdxX77xX7axX3xX172xXdxX43xX1dxX3xX4xX6fxX3xXexX1xXbexX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX303xXexX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12xX26cx13f1dxX4xX3xXdfxXdxX43xXexX29xX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX71xX88xX1dxX1xX3xX1exXdxX88xX29xX3xXbxX1xXd3xX1dxX3xX5xX38xXd8xXdxX3xX4xX88xX1dxX3xXdfxX68xX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX3xX7xX14xX3xX71xX1bxX530xX4xX3xXdfxX84xX3xX7xX7axX1dxX1exX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX71xX88xX1dxX1xX3xX1exXdxX88xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX5xX1bxX530xX1dxX1exX29xX3xXdfxXfaxX1dxX1exX3xX7xX18xX1dxX3xXbxX1xX539xX48xX29xX3xXexX1xX21xX1dxX1exX3xX8bxX7axX6xX3xX172xX1xX18xX38xX3xX7xX88xXexX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX172xX1xX6xXdxX3xX172xX303xXexX3xX8bxX7axX18xX3xX2bxX47xX3xX7xX38xX3xX7xX88xX1dxX1xX3xX2bxX115xXdxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX64xX6xX1dxX1xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX71xX1bxX1cxX1dxX1exX29xX3xXdfxX18xX38xX3xX71xX18xX48xX3xX79xX7axX81xX2dxX1dxX3xX7xX7axX2a9xXexX29xX3xX5xXdxX2dxX1dxX3xXexX6fxX4xX29xX3xX71xX6xX3xX4xX1xXdxX77xX7axX29xX3xX64xXd3xX1dxX3xX4xX1xX27dxX29xX3xX172xX1xX88xX4xX1xX3xX8bxX7axX6xX1dxX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12x14165xX1xXd3xX1dxX3xX5xX38xXd8xXdxX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX50axX1dxX1exX3xX7xX14xX3xX172xX1xX21xX1dxX1exX3xX172xX1xX2a9xX1dxX1exX3xX4xX1xX303xX3xX7xX2a9xX3xX5xX1bxX530xX1dxX1exX3xX1dxX1exXd8xX4xX1xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX4bxX3xX4xX6xX38xX3xX79xX7axX2a9xX1dxX1exX3xXexX1xX7bxXbxX3xX4xX1x1304dxX3xX4xX356xX3xX1d0xX3xX5xX38xXd8xXdxX3xX242x131f5xX29xX3xX67xX29xX3xX133xX29xX3xX336xX256xX3xX1dxX1xX1bxX3xXexX17xX1bxX115xX4xX3xX71xXd3xX81xX3xX48xX47xX3xX1exXdxX6xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX133xX1xX3fxX1dxX1xX3xXbxX1xX27dxX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX4xX6fxX3xXexX1xXbexX3xXexX1xX27xX3xXdfxX290xX4xX3xX4xX88xX4xX3xX1dxX1exXd8xX4xX1xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX3xX4xX1xX7axX81xX2dxX1dxX3xX1dxX1exX47xX1dxX1xX3xXexX4bxX3xX4xX6xX38xX3xX79xX7axX2a9xX1dxX1exX3xXexX1xX7bxXbxX3xX71xXbexX3xXexXd8xX38xX3xX4xX1cxX3xX7x107d3xX3xXexX1xX7axX290xX1dxX3xX5xX530xXdxX3xX4xX1xX38xX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX79xXd3xX81xX3xX64xXffxX1dxX1exX3xX1xX43xX3xXexX1xX2a9xX1dxX1exX3xX2bxX3bxX3xXexX17xX3fxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xX2bxX47xX3xXexX17xX18xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX10xX38xX3xX2bxX3bxX3xXexX17xX3fxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX5xX47xX48xX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12xX336xXffxX3xXexX1xX18xX38xX3xX4xX50axX1dxX1exX3xXdfxX84xX3xX7xX7axX1dxX1exX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX79xX294xX3xX5xX2ffxX3xX172xf1b6xX3xX5xX7axX290xXexX3xX71xX2a9xXdxX3xX2bxX115xXdxX3xX4xX88xX1dxX3xXdfxX68xX29xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX29xX3xX2bxXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xX71xX656xX3xX1dxX1exX1xX86cxX3xX1xX1bxX7axX29xX3xX1dxX1exX1xX86cxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX1xX38xX705xX4xX3xX71xX656xX3xX4xX1xX7axX81xXbexX1dxX3xX4xX21xX1dxX1exX3xXexX88xX4xX3xX1dxX1xX1bxX1dxX1exX3xX4xX356xX3xX1xX47xX1dxX1xX3xX2bxXdxX3xX2bxXdxX3xXbxX1xXd8xX48xX3xXexX17xX38xX1dxX1exX3xXexX1xX43fxXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX4xX21xX1dxX1exX3xXexX88xX4xX29xX3xX1dxX1xXfaxX48xX3xXexX1xXbexX3xX4xX1xX303xX3xX1xX356xX6xX3xX1dxX1exX1xXdxX2dxX48xX3xXexX456xX4xX3xX4xX1xX27dxX3xXexX17xX1bxX1cxX1dxX1exX29xX3xX71xX1bxX43fxX1dxX1exX3xX5xX2a9xXdxX3xX4xX27dxX6xX3xX26cxX18xX1dxX1exX29xX3xXdfxX18xX38xX3xX71xX18xX48xX3xX172xX992xX3xX5xX7axX290xXexX29xX3xX172xX992xX3xX4xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX2bxX47xX3xX7xXffxX3xX1dxX1exX1xXdxX2dxX48xX3xX48xXdxX1dxX1xX3xX4xX27dxX6xX3xXbxX1xX88xXbxX3xX5xX7axX290xXexX123xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX38xX64xX81xXaxX12xX336xXffxX3xX172xXdxX303xX1dxX29xX3xX28exX7axX290xXexX3xX4xX356xX3xX1xXdxX43xX7axX3xX5xXffxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX47xX1dxX1xX3xXexX4bxX3xX1dxX1exX47xX81xX3xX2xX52xX2xX52xX4dxX4exX4dxX4exX123xX52xX123xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX17xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX17xX38xX1dxX1exX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX2dxX1dxX3xX8bxX7axX6xX1dxX149xX0xX52xX7xXexX17xX38xX1dxX1exX12xX0xX7axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX192xXexX1xX7axX48xXdfxX192xX6xX1dxX64xX192xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4bxX3xX1dxX1exX47xX81xX3xX2xX52xX1d1xX52xX4dxX4exX2xX17axX29xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1cxX3xX7xX8ffxX3xX5xX2dxX1dxX3xX2xX29xX1d0xX17axX3xXexX17xXdxX43xX7axX3xX71xX344xX1dxX1exX52xXexX1xX88xX1dxX1exXaxX3xX1xX17xX10xX141xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1dxX1xX192xX7xX6xX4xX1xX192xX79xX6xX192xX1xX38xXdxX52xXexX7axX192xX1dxX1exX6xX81xX192xX2xX192xX1d1xX192xX4dxX4exX2xX17axX192xX5xX7axX38xX1dxX1exX192xX4xX38xX192xX7xX38xX192xX5xX10xX1dxX192xX2xX192xX1d0xX17axX192xXexX17xXdxX10xX7axX192xX64xX38xX1dxX1exX192xXexX1xX6xX1dxX1exX52xX2xX163xX1cfxX1d1xX17axX4exX123xX1xXexX48xXaxX12xX0xXdxX48xX1exX3xX7xX17xX4xX9xXaxX52xX48xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX4dxX4exX52xX1dxX10xX1bfxX7xX52xX2xX1d6xX1d0xX1c9xX52xX2xX4exX163xX64xX1c9xX2xX163xX4dxX17axX4exX1c9xXexX1d0xX4exX1d0xX4exX5xX2xX123xX189xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX4xX1xX27xX4xX29xX3xX2bxXdxX2dxX1dxX3xX4xX1xX27xX4xX3xXexX1xX10xX38xX3xX2bxX3bxX3xXexX17xX3fxX3xX2bxXdxX43xX4xX3xX5xX47xX48xX3xXexX4bxX3xX4dxX4exX4dxX4exXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX17xX38xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX4bxX3xX1dxX1exX47xX81xX3xX2xX52xX1d1xX52xX4dxX4exX2xX17axX29xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1cxX3xX7xX8ffxX3xX5xX2dxX1dxX3xX2xX29xX1d0xX17axX3xXexX17xXdxX43xX7axX3xX71xX344xX1dxX1exX52xXexX1xX88xX1dxX1exXaxX3xX1xX17xX10xX141xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1dxX1xX192xX7xX6xX4xX1xX192xX79xX6xX192xX1xX38xXdxX52xXexX7axX192xX1dxX1exX6xX81xX192xX2xX192xX1d1xX192xX4dxX4exX2xX17axX192xX5xX7axX38xX1dxX1exX192xX4xX38xX192xX7xX38xX192xX5xX10xX1dxX192xX2xX192xX1d0xX17axX192xXexX17xXdxX10xX7axX192xX64xX38xX1dxX1exX192xXexX1xX6xX1dxX1exX52xX2xX163xX1cfxX1d1xX17axX4exX123xX1xXexX48xXaxX12xXcxX4bxX3xX1dxX1exX47xX81xX3xX2xX52xX1d1xX52xX4dxX4exX2xX17axX29xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1cxX3xX7xX8ffxX3xX5xX2dxX1dxX3xX2xX29xX1d0xX17axX3xXexX17xXdxX43xX7axX3xX71xX344xX1dxX1exX52xXexX1xX88xX1dxX1exX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX17xX38xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX6axX1exX1xX3bxX3xX8bxX7axX81xX303xXexX3xX4xX27dxX6xX3xfa44xX7axX2a9xX4xX3xX1xX68xXdxX3xX1exXdxX6xX38xX3xX133xX1xX3fxX1dxX1xX3xXbxX1xX27dxX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxX43xX1dxX3xX71xXdxX77xX7axX3xX4xX1xX86cxX1dxX1xX3xX48xX27xX4xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1cxX3xX7xX8ffxX3xXexX4bxX3xX2xX29xX1cfxX17axX3xXexX17xXdxX43xX7axX3xX71xX344xX1dxX1exX52xXexX1xX88xX1dxX1exX3xX5xX2dxX1dxX3xX2xX29xX1d0xX17axX3xXexX17xXdxX43xX7axX3xX71xX344xX1dxX1exX52xXexX1xX88xX1dxX1exX29xX3xX71xXdxX77xX7axX3xX4xX1xX86cxX1dxX1xX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1xX1bxX7axX29xX3xXexX17xX530xX3xX4xX7bxXbxX3xXdfxX18xX38xX3xX1xXdxXbexX48xX3xX79xX656xX3xX1xX68xXdxX29xX3xXexX17xX530xX3xX4xX7bxXbxX3xX1xX47xX1dxX1exX3xXexX1xX88xX1dxX1exX3xXexX1xX10xX38xX3xX8bxX7axX81xX3xX71xX3bxX1dxX1xX3xX242xX71xX2a9xXdxX3xXexX1bxX530xX1dxX1exX3xX64xX38xX3xX1dxX1exXd3xX1dxX3xX7xX88xX4xX1xX3xX1dxX1xX47xX3xX1dxX1bxX115xX4xX3xXdfxX18xX38xX3xX71xX18xX48xX256xX3xX2bxX47xX3xXexX17xX530xX3xX4xX7bxXbxX3xX1bxX7axX3xX71xX656xXdxX3xX1dxX1exX1bxX43fxXdxX3xX4xX356xX3xX4xX21xX1dxX1exX3xX2bxX115xXdxX3xX4xX88xX4xX1xX3xX48xXd8xX1dxX1exX3xXexX543xX1dxX1exX3xXdfxXfaxX1dxX1exX3xX48xX27xX4xX3xXexX543xX1dxX1exX3xX5xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1cxX3xX7xX8ffxX29xX3xXexX1xX43fxXdxX3xX71xXdxXbexX48xX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxX43xX1dxX3xXexX4bxX3xX1dxX1exX47xX81xX3xX2xX52xX1d1xX52xX4dxX4exX2xX17axX123xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX2bxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX7axX5xX12xX0xX64xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX2bxX12xX0xX52xX64xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX7axX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX254xXdxX10xXexX1dxX6xX48x14704xX0xX52xXbxX12