Nội dung quan trọng của Hội nghị 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Tại Hội nghị này, Trung ương bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
978fx11e7ax15119x13366x138e5x13614x121e3xba48x161d8xX7x1585axcf69xf121x14622x13febxe565xX5xeaaexXax12ce3xcca3x12bfdxXdxX3x12be1x11f6dx156e7x10060xX3xf549xX18xX6xX19xX3xXexb37axb243xX19xX1axX3xX4x11767xX6xX3xcbfexX14xXdxX3xX19xX1axX1x12897xX3xX2xe76axX3xf309xX6xX19xX3xdf6cxX1x14b57xXbxX3xX1xcd27xX19xX1xX3xXcxa6e2xX3xeabbx9dbdxX19xX1axX3x10d55xX1x14a34xX6xX3xcfdexdff8xX53xX0x1150axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xX17xXaxX12xXcx104fcxXdxX3xX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xX19xX41x9923x1135fxX3xXcxX22xX18xX19xX1axX3xdc42x14878xX19xX1axX3x16014xX41xX19xX3xXexX1xX49x143dcxX3xX48xbfefxX3xX4xX83xX84xX19xX1axX3xX4x11741xX4xX3xd70dx10efaxX19xX3xX4dxXdx12e13xX19xX3xXexX22x12de0xX19xX1xX3xX48xX6cxXdxX3xX1xX14xXdxX3xX52xX53xX53xX53xX3xX4xX28xX6xX3xX48xX49xX19xX1ax1431dxX3xX4xX1xX18x130c4xX19xX3xX88xX32xX3xX4xX1xX8fxX3xX9exXdxXa4xX4xX3xX4xX1x1399bxX3x148e9xX6cxX8fxX3xXexXdx10eb1xX19xX3xX1xX41xX19xX1xX3xXdaxX6cxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXdaxX49xX19xX1axX3xX88xX14xX3xX4xX9bxX4xX3xX4xX3dxXbxX7bxX3xXexXdxXe0xX19xX3xXex10b04xXdxX3xX48xX6cxXdxX3xX1xX14xXdxX3xXexX8fxX41xX19xX3xX1cxX18x12ab6xX4xX3xX5xd98bxX19xX3xXexX1xfcb8xX3xX52xX53xX53xX53xX3xX4xX28xX6xX3xX48xX49xX19xX1axc1ffxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX8fxX17xX7axX3xXbxX3bxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdx10887xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX18xX151xX88xX3xX17xX1xXdxX17xX10xX3xXdxX3bxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax10f01xXdxX17xXexX1x104d6xX3x13225xX17fxX35xXbxa32dxXc2xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17dxX3xbaeaxX2xX18exXbxX183xXc2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX56xX56xXdxX131xX88xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX131xX9exX19xX56xX19xX10xX178xX7xX56xX2x1047exX2xX1b7xX56xX2xX35xX17fxX17xX18exX2xX18exX18exX18exX18exX18exXex1650cxX1c7xX35x14d42xX5x1290axf0c2xXexXexX183xX9exX19xX1cdxX4dxX1xX6xXdxX1cdxX151xX6xX4xX1cdxX1xX8fxXdxX1cdxX19xX131x146e6xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX6xX19xX3xXexX22xX23xX19xX1axX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xX2xX35xX3xX37xX6xX19xX3xX3bxX1xX3dxXbxX3xX1xX41xX19xX1xX3xXcxX46xX3xX48xX49xX19xX1axX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX53xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX8fxX17xX7axX3xXbxX3bxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX151xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX178xXdxX17xXexX1xX17dxX3xX1c7xbfa9xX35xXbxX183xXc2xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX17dxX3xX2xX274xX17fxX17fxXbxX183xXc2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17dxX56xX56xXdxX131xX88xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX131xX9exX19xX56xX19xX10xX178xX7xX56xX2xX1b7xX2xX1b7xX56xX2xX35xX17fxX17xX18exX2xX18exX18exX35xb797xX35xXexX274xX2b9xX2xX35xX5xX2xX35xX1cdxX9exX19xX6xX1cdxXbxX8fxXexX6xX5xX1cdxX19xX1xX18xX19xX1axX1cdxX19xX8fxXdxX131xX1e3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX6xX19xX3xXexX22xX23xX19xX1axX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xX2xX35xX3xX37xX6xX19xX3xX3bxX1xX3dxXbxX3xX1xX41xX19xX1xX3xXcxX46xX3xX48xX49xX19xX1axX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX53xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX17xXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX22xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX22xX8fxX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdx117dcxX19xX3xX1cxX18xX6xX19xX17dxX0xX56xX7xXexX22xX8fxX19xX1axX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1cdxXexX1xX18xX151xX88xX1cdxX6xX19xX17xX1cdxX7xX6xXbxX8fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xXcxX22xX18xX19xX1axX3xX83xX84xX19xX1axX3xX2xX35xX3xX88xX41xX19xX3xX19xX1xXdxX92xX18xX3xX19xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX6xX19xX3xXexX22xX23xX19xX1axX3xX4xX28xX6xX3xX48xX49xX19xX1axX3xX9exX41xX3xXdaxX3dxXexX3xX19xX83xX107xX4xXaxX3xX1xX22xX10xa72bxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX19xX1xX1cdxXexX22xXdxX56xX1xX8fxXdxX1cdxX19xX1axX1xXdxX1cdxXexX22xX18xX19xX1axX1cdxX18xX8fxX19xX1axX1cdxX2xX35xX1cdxX88xX6xX19xX1cdxX19xX1xXdxX10xX18xX1cdxX19xX8fxXdxX1cdxX17xX18xX19xX1axX1cdxX1cxX18xX6xX19xX1cdxXexX22xX8fxX19xX1axX1cdxX4xX18xX6xX1cdxX17xX6xX19xX1axX1cdxX9exX6xX1cdxX17xX6xXexX1cdxX19xX18xX8fxX4xX56xX2xX1ccxX274xX1ccxX1caxX1ccxX131xX1xXexX151xXaxX12xX0xXdxX151xX1axX3xX7xX22xX4xX9xXaxX56xX151xX10xX17xXdxX6xX56xX2xX274xX35xX56xX19xX10xX178xX7xX56xX2xX1b7xX2xX1b7xX56xX2xX35xX17fxX17xX18exX35xX1b7xX2xX2b9xX2xX35xXexX274xX1ccxX17fxX1caxX5xX35xX1cdxX2xX35xX17fxX17xX274xX35xX1b7xX35xX35xX274xX17fxXexX2xX35xX1c7xX1caxX5xX2b9xX1cdxX2xX131xX1e3xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX6xX19xX3xXexX22xX23xX19xX1axX3xX4xX28xX6xX3xX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xX2xX35xX3xX37xX6xX19xX3xX3bxX1xX3dxXbxX3xX1xX41xX19xX1xX3xXcxX46xX3xX48xX49xX19xX1axX3xX4dxX1xX4fxX6xX3xX52xX53xX53xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX17xXdxX9exX12xX0xX7xXexX22xX8fxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xXcxX22xX18xX19xX1axX3xX83xX84xX19xX1axX3xX2xX35xX3xX88xX41xX19xX3xX19xX1xXdxX92xX18xX3xX19xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX6xX19xX3xXexX22xX23xX19xX1axX3xX4xX28xX6xX3xX48xX49xX19xX1axX3xX9exX41xX3xXdaxX3dxXexX3xX19xX83xX107xX4xXaxX3xX1xX22xX10xX3dexX9xXaxX56xX4xX1xXdxX19xX1xX1cdxXexX22xXdxX56xX1xX8fxXdxX1cdxX19xX1axX1xXdxX1cdxXexX22xX18xX19xX1axX1cdxX18xX8fxX19xX1axX1cdxX2xX35xX1cdxX88xX6xX19xX1cdxX19xX1xXdxX10xX18xX1cdxX19xX8fxXdxX1cdxX17xX18xX19xX1axX1cdxX1cxX18xX6xX19xX1cdxXexX22xX8fxX19xX1axX1cdxX4xX18xX6xX1cdxX17xX6xX19xX1axX1cdxX9exX6xX1cdxX17xX6xXexX1cdxX19xX18xX8fxX4xX56xX2xX1ccxX274xX1ccxX1caxX1ccxX131xX1xXexX151xXaxX12xX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xXcxX22xX18xX19xX1axX3xX83xX84xX19xX1axX3xX2xX35xX3xX88xX41xX19xX3xX19xX1xXdxX92xX18xX3xX19xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX18xX6xX19xX3xXexX22xX23xX19xX1axX3xX4xX28xX6xX3xX48xX49xX19xX1axX3xX9exX41xX3xXdaxX3dxXexX3xX19xX83xX107xX4xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX22xX8fxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcx14864xX19xX1axX3xX37xbc84xX3xXexX1xX83xX7bxX3xX3bxX1xX28xX3xXexX32xX4xX1xX3xX19xX83xX107xX4xX3xX13xX1axX18xX7ax121b2xX19xX3xa838xX1x13664xX3xXcxX22xX23xX19xX1axX3xX4xX1xX28xX3xXexX22xXa9xX3xX9exX41xX3xX4xX1xXd8xX3xXdaxX6cxX8fxX3xX4xX9bxX4xX3xXbxX1xXdxX350xX19xX3xX1xX23xXbxX3xXexX6cxXdxX3xX2bxX14xXdxX3xX19xX1axX1xX32xX3xXcxX22xX18xX19xX1axX3xX83xX84xX19xX1axX3xX2xX35xX131xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX17xXdxX9exX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX18xX5xX12xX0xX17xXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX56xX17xXdxX9exX12xX0xX56xX17xXdxX9exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11f1fxX8fxX18xX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8fxX3xXcxXcxX52x125c6xX13xX0xX56xXbxX12