1 tháng phát động, phụ nữ Lộc Hà chỉnh trang gần 4.000 vườn hộ
(Baohatinh.vn) - Trong đợt ra quân 30 ngày cao điểm hướng tới kỷ niệm 89 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra mắt 5 chi hội “5 không, 3 sạch” và 3 chi hội “3 sạch”.
62a9x78d3xe83cxce75x72e3x10615xdf43xa5bdxef2dxX7x8e6cxd070xf41excc9axd9ffx71bfxX5x6d3axXax73a0xX2xX3xXexX1x6cb3x7d49xebd5xX3xXbxX1xX17xXexX3xc68ex8751xX18xX19x8540xX3xXbxX1x67b8xX3xX18x8a47xX3xe0dbxX21xX4xX3xeb6ax7dc8xX3xX4xX1xe941xX18xX1xX3xXex77b7xX6xX18xX19xX3xX19xeb3dxX18xX3xe90bxfed5x107d1xX46xX46xX3x7de0x93c0x9389xX18xX3xX1xX21xX0xc89cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6xb44fxXaxX12xXcxX3bxc086xX18xX19xX3xX20xc89dxXexX3xX3bxX6xX3xca31x74dfxa105xX18xX3xeb42xX46xX3xX18xX19xX32xdfc7xX3xX4xX6xX69xX3xX20xXdxd5a0x1069dxX3xX1xX4bx6c3axX18xX19xX3xXexX8cxXdxX3xc5cex8833xX3xX18xXdx6b02xX88xX3xa4ecx802dxX3xX18x8ba4xX88xX3xXexX1xX32xX18xX1xX3xX5xaea0xXbxX3xX31xX21xXdxX3xX2dxX31xeedcxc8c3xX3xecf4xXdxX99xXexX3xXb4xX6xX88xX24xX3xX31xX21xXdxX3xX2dxX31xXb3xXb4xX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3x7e25xX31xX32xX3xXcx7f5fxX18xX1xb3f8xX3xX20xe4daxX3xX3bxX6xX3xX88xec88xXexX3xa30cxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xb5f0xXe4xX3xX94xX1xae61xX18xX19xX24xX3xX79xX3xX7x7dbaxX4xX1xa6ffxX3xX4axX32xX3xX79xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXeexX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX45xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa1b4xX69xX64xX7fxX3xXbxf314xX10xX18xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX88xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax9c56xXdxX64xXexX1x6edfxX3xff35xX2xXe4xXbx1034fxfa9bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX44xX2xX46xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX52xX52xXdxX45xc72cxX6xX69xX1xX6xXexXdxX18xX1xX45xX4axX18xX52xX18xX10xX14fxX7xX52xX2xX9dxX44xX2xX52xX156xX9cxX64xX2x89c8xX46xX79xX196xXe4xf51fxXexX19bxX9cxXe4xX156xXe4xX5xX46xX45xc586xXbxX19x6c87xX3bxX9xX44xX9cxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX44xX45xX46xX46xX46xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX69xX18xXaxX12xXcxX3bxX69xX18xX19xX3xX79xX46xX3xX18xX19xX32xX7fxX3xX4xX6xX69xX3xX20xXdxX87xX88xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX18xX1xX32xX3xffa0xX24xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX20xXdbxX3xX4bxe678xX88xX3xX20xX4bxX6exX4xX3xX196xX2xX45xX79xX46xX46xX3xX4xX76xX7fxX3xX4xX1xX75xe0a0xXdxX3xX18xX19xbd18xX4xX45xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX69xX64xX7fxXaxX12xXb6xX8cxXdxX3xX7x6fabxX3xX20xXdxX3xX20xX41xX75xX3xX4xed4axX6xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX21xXdxX3xX4axXdxe4ecxX18xX3xX18xef74xX18xX19xX3xX4xc5c5xXexX3xX4axX32xX3xX7xX28cxX3xX1xX4bxX236xX18xX19xX3xea23xX18xX19xX3xX4xX296xX6xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX24xX3xXexX3bxX69xX18xX19xX3xX2xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX20xX6exXexX3xXexX1xXdxX3xX20xX75xX6xX3xXd0xXex9cedxX3xX196xX46xX52xX9dxX3xX20xdcbcxX18xX3xX196xX46xX52xX2xX46xXd8xX24xX3xX20xX2fexX18xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX20xXdxX87xX88xX3xX18xX32xX7fxX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX4axXaaxX18xX3xX20xX21xX18xX19xX3xX4axX32xX3xX19xXdx8dccxXbxX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX44xX45xX46xX46xX46xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xX24xX3xX15axX76xX7fxX3xX88xX8cxXdxX3xX1xX254xX18xX3xXe4xX46xX46xX88xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX3bxX32xX69xX24xX3xX4bxX254xX88xX3xX196xX2xX45xX79xX46xX46xX3xX4xX76xX7fxX3xX4xX1xX75xX26axXdxX3xX18xX19xX26fxX4xX24xX3xXexX3bxb140xX18xX19xX3xX196xX2xX45xX46xX46xX46xX88xX3xX1xX32xX18xX19xX3xX3bxX32xX69xX3xX15axX6xX18xX1xX45xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX88xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX18xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX64xXexX1xX154xX3xX156xX2xX44xXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX154xX3xX44xX2xX46xXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX52xX52xXdxX45xX17bxX6xX69xX1xX6xXexXdxX18xX1xX45xX4axX18xX52xX18xX10xX14fxX7xX52xX2xX9dxX44xX2xX52xX156xX9dxX64xX196xX2xX44xX196xX46xX2xX44xXexX196xX2xX9cxX19bxX5xX156xa745xX156xX9cxX64xX2xX196xX46xX79xXe4xX79xX156xXexX156xX9cxX9dxX9cxX44xX5xX46xX45xX1a5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX44xX45xX46xX46xX46xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX69xX18xXaxX12x7eedxX4bxX6exX4xX3xXexfc1fxX18xX19xX3xX19xXdx10832xX3xX3bxX17xX4xX24xX3xX4xX17xX4xX3xX17bxX32xX24xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xd356xX3xX20xXdbxX3xX18xX1xX76xX18xX3xX3bxX21xX18xX19xX3xX88xXf3xX3xX1x9bd5xX18xX1xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX5xX69xXfbxXdxX3xX3bxX17xX4xX3xXexX1xf607xXdxX3xX18xX19xX6xX7fxX3xXexXfbxXdxX3xX1xX21xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX69xX64xX7fxXaxX12xXb4xX19xX69xX32xXdxX3xX4axXdxX99xX4xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX21xXdxX3xX4axXdxX2a3xX18xX3xX3bxX6xX3xX74xX75xX76xX18xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX18xX1xX32xX3xX7xXfbxX4xX1xX24xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX20x8cdfxXbxX24xX3xXexX3bxX69xX18xX19xX3xX20xX6exXexX3xXexX1xXdxX3xX20xX75xX6xX3xX4xX6xX69xX3xX20xXdxX87xX88xX3xX18xX32xX7fxX24xX3xX31xX21xXdxX3xX2dxX31xXb3xXb4xX3xX1xX75xX7fxX99xX18xX3xX20xXdbxX3xXbxX1xX2acxXdxX3xX1xX6exXbxX3xX4axX8cxXdxX3xX4xX17xX4xX3xX15axXdbxX3xX3bxX6xX3xX88xXe1xXexX3xXe4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXeexXe4xX3xX94xX1xXf3xX18xX19xX24xX3xX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX3xX4axX32xX3xX79xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXeexX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX45xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX69xX64xX7fxXaxX12xXcxX1xX10xX69xX3xX20x7c5axX24xX3xX20xX2fexX18xX3xXexX1xX4cxXdxX3xX20xXdxX87xX88xX3xX1xXdxX99xX18xX3xXexXfbxXdxX24xX3xXexX69xX32xX18xX3xX1xX75xX7fxX99xX18xX3xX4xX5faxX3xX2xX44xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXeexXe4xX3xX94xX1xXf3xX18xX19xX24xX3xX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX3xX4axX32xX3xX2xX9cxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXeexX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX24xX3xX156xX9cxX3xXexe75fxX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xX45xX3xXcxXdxX2a3xX75xX3xX17bxXdxX87xX75xX3xXexX3bxX69xX18xX19xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xXexX3bxX32xX69xX3xX18xX32xX7fxX3xX5xX32xX3xX1xX21xXdxX3xX2dxX31xXb3xXb4xX3xX4xX17xX4xX3xX15axXdbxX154xX3xXcxX1xXfbxX4xX1xX3xX12bxX1xX76xX75xX24xX3xX31xX392xX18xX19xX3xX2dxX21xX4xX24xX3xf91axX18xX3xX2dxX21xX4xX24xX3x83a9xX6xXdxX3xXb3xX1xX28xX24xX3xX31xX21xX3xX4abxX21x97eexX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX69xX64xX7fxXaxX12xX31xX21xXdxX3xX2dxX31xXb3xXb4xX3xX1xX75xX7fxX99xX18xX3xX4axX32xX3xX4xX1xbf81xX18xX1xX3xX74xX75xX7fx8c04xX18xX3xX4xX17xX4xX3xX20xX4ccxX6xX3xXbxX1xX4bxX254xX18xX19xX3xX20xXdbxX3xXexX4b1xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX2xX45xX2xX46xX46xX3xX19xXdxX4b7xX3xX3bxX17xX4xX3xX4xX1xX69xX3xXex7b87xXexX3xX4xX4f3xX3xX4xX17xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX21xXdxX3xXeexX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX3xX4axX32xX3xXeexXe4xX3xX94xX1xXf3xX18xX19xX24xX3xX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX3xX18xX1xfc4fxX88xX3xX1xX26axX3xXexX3bxX6exX3xX1xX21xXdxX3xX4axXdxX2a3xX18xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX99xX18xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX5xX69xXfbxXdxX3xX3bxX17xX4xX3xXexX1xX4f3xXdxX3xXexXfbxXdxX3xX1xX21xX45xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX3bxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX75xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX433xXexX1xX75xX88xX17bxX433xX6xX18xX64xX433xX7xX6xXbxX69xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeexX125xX6fcxX3xX74xX75xX7fxX2fexXexXfexX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX3bxXdxX87xX18xX3xXexX65cxX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xX1xX21xXdxX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX4axf113xX18xX19xX3xX94xX1xX5faxX3xX94xX1xXa0xX18xX3xX236xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xb105xX9xXaxX52xX15axX6xX433xX1xX69xXdxX52xX17bxXdxX433xX74xX75xX7fxX10xXexX433xXbxX1xX6xXexX433xXexX3bxXdxX10xX18xX433xXexX69xX433xX4xX1xX75xX4xX433xX1xX69xXdxX433xXbxX1xX75xX433xX18xX75xX433xX4axX75xX18xX19xX433xX94xX1xX69xX433xX94xX1xX6xX18xX433xX69xX433xX1xX6xX433xXexXdxX18xX1xX52xX2xX19bxX9cxX9cxXe4xX46xX45xX1xXexX88xXaxX12xX0xXdxX88xX19xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX88xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX196xX46xX52xX18xX10xX14fxX7xX52xX2xX9dxX79xX156xX52xX156xX9dxX64xX2xX196xX196xX196xX9dxX44xX2xXexX9cxX44xX156xX9cxX79xX5xX46xX45xX1a5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX44xX45xX46xX46xX46xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX4axX12xX0xX7xXexX3bxX69xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeexX125xX6fcxX3xX74xX75xX7fxX2fexXexXfexX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX3bxXdxX87xX18xX3xXexX65cxX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xX1xX21xXdxX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX4axX818xX18xX19xX3xX94xX1xX5faxX3xX94xX1xXa0xX18xX3xX236xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX833xX9xXaxX52xX15axX6xX433xX1xX69xXdxX52xX17bxXdxX433xX74xX75xX7fxX10xXexX433xXbxX1xX6xXexX433xXexX3bxXdxX10xX18xX433xXexX69xX433xX4xX1xX75xX4xX433xX1xX69xXdxX433xXbxX1xX75xX433xX18xX75xX433xX4axX75xX18xX19xX433xX94xX1xX69xX433xX94xX1xX6xX18xX433xX69xX433xX1xX6xX433xXexXdxX18xX1xX52xX2xX19bxX9cxX9cxXe4xX46xX45xX1xXexX88xXaxX12xXeexX125xX6fcxX3xX74xX75xX7fxX2fexXexXfexX3xXbxX1xX17xXexX3xXexX3bxXdxX87xX18xX3xXexX65cxX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xX1xX21xXdxX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX4axX818xX18xX19xX3xX94xX1xX5faxX3xX94xX1xXa0xX18xX3xX236xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX69xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxXaaxXbxX3xXexX3bxX75xX18xX19xX3xX15axX76xX7fxX3xX64xX28cxX18xX19xX3xX4xX17xX4xX3xX88xXf3xX3xX1xX4dfxX18xX1xX3xX12bxX2dxX125xX24xX3xXexX65cxX3xX1xX6exXbxX3xXexX17xX4xX3xXd0xXcxX31xXcxXd8xX24xX3xXexXfbxX69xX3xX7xX2bbxX4xX3xX1xX338xXexX3xX1xX21xXdxX3xX4axXdxX2a3xX18xX3xX4axX32xX3xX19xX76xX7fxX3xX64xX28cxX18xX19xX3xX5xX28cxX4xX3xX5xX4bxX6exX18xX19xX3xX18xX2a7xX18xX19xX3xX4xX2acxXexX3xX4xX1xX69xX3xX4xX17xX4xX3xX1xX69xXfbxXexX3xX20xX21xX18xX19xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX236xX3xX4axX818xX18xX19xX3xX94xX1xX5faxX3xX94xX1xXa0xX18xX3xX5xX32xX3xX17bxX4bxX8cxX4xX3xX20xXdxX3xX1xXdxX99xX75xX3xX74xX75xX4f3xX3xX4xX296xX6xX3xX31xX21xXdxX3xX2dxX31xXb3xXb4xX3xXexX1xX4ccxX3xX15axXdbxX3xa66bxcb5bxX3xX6bcxX18xX1xX3xXd0xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXd8xX45xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX4axX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeexX2xX46xX3xX1xX21xX3xX5xXdxX703xX18xX3xX94xX703xX3xX15axX6xX18xX1xX3xX433xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX433xX3xX20xX55cxXbxXfexX3xX236xX3xX15axXdbxX3xX4axX818xX18xX19xX3xX17bxXdxX2a3xX18xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX833xX9xXaxX52xX64xXdxX10xX88xX433xX64xX10xX18xX52xX2xX46xX433xX1xX69xX433xX5xXdxX10xX18xX433xX94xX10xX433xX15axX6xX18xX1xX433xX7xX6xX4xX1xX433xX64xX10xXbxX433xX69xX433xX15axX6xX433xX4axX75xX18xX19xX433xX17bxXdxX10xX18xX433xX1xX6xX433xXexXdxX18xX1xX52xX2xX19bxX79xX19bxX9cxX46xX45xX1xXexX88xXaxX12xX0xXdxX88xX19xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX88xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX196xX46xX52xX18xX10xX14fxX7xX52xX2xX9dxX196xX196xX52xX2xX196xX9dxX64xX79xX2xX2xX44xX46xX79xXe4xXexX19bxXe4xX196xX44xX9cxX5xX46xX45xX1a5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX44xX45xX46xX46xX46xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX4axX12xX0xX7xXexX3bxX69xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeexX2xX46xX3xX1xX21xX3xX5xXdxX703xX18xX3xX94xX703xX3xX15axX6xX18xX1xX3xX433xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX433xX3xX20xX55cxXbxXfexX3xX236xX3xX15axXdbxX3xX4axX818xX18xX19xX3xX17bxXdxX2a3xX18xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX833xX9xXaxX52xX64xXdxX10xX88xX433xX64xX10xX18xX52xX2xX46xX433xX1xX69xX433xX5xXdxX10xX18xX433xX94xX10xX433xX15axX6xX18xX1xX433xX7xX6xX4xX1xX433xX64xX10xXbxX433xX69xX433xX15axX6xX433xX4axX75xX18xX19xX433xX17bxXdxX10xX18xX433xX1xX6xX433xXexXdxX18xX1xX52xX2xX19bxX79xX19bxX9cxX46xX45xX1xXexX88xXaxX12xXeexX2xX46xX3xX1xX21xX3xX5xXdxX703xX18xX3xX94xX703xX3xX15axX6xX18xX1xX3xX433xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX433xX3xX20xX55cxXbxXfexX3xX236xX3xX15axXdbxX3xX4axX818xX18xX19xX3xX17bxXdxX2a3xX18xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX69xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXb6xX8cxXdxX3xX4xX17xX4xX3xXexX6fcxX18xX1xX3xX4xX1xX734xXexX3xX20xX4ccxX6xX3xX17bxX32xX18xX3xX20xX4b1xX4xX3xXexX1xX818xX24xX3xX31xX21xXdxX3xX2dxX31xXb3xXb4xX3xX15axXdbxX3xd0bbxX254xX18xX3xXad5xXdxX88xX3xX2xX3xXd0xX31xX4bxX254xX18xX19xX3xXd33xX254xX18xX24xX3xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXd8xX3xX20xXdbxX3xX7xX17xX18xX19xX3xX94xXdxX2fexX18xX3xX15axX76xX7fxX3xX64xX28cxX18xX19xX3xX88xXf3xX3xX1xX4dfxX18xX1xX3xXeexX2xX46xX3xX1xX21xX3xX5xXdxX703xX18xX3xX94xX703xX3xX15axX6xX18xX1xX3xX433xX3xX7xXfbxX4xX1xX3xX433xX3xX20xX55cxXbxXfexX24xX3xX4axX32xX3xX20xXdbxX3xXexX3bxX236xX3xXexX1xX32xX18xX1xX3xX20xXdxX87xX88xX3xX18xX1xX734xX18xX3xXexX3bxX69xX18xX19xX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX99xX18xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xXexX3bxX32xX69xX3xXeexXe4xX3xX94xX1xXf3xX18xX19xX3xX79xX3xX7xXfbxX4xX1xXfexX45xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX4axX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xXf3xX18xX19xX3xXexX1xXf3xX18xX3xX7xXfbxX4xX1xX24xX3xX20xX55cxXbxX3xX1xX254xX18xX3xXexX2f6xX3xX4axXdxX99xX4xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX5xX69xXfbxXdxX3xX3bxX17xX4xX3xXexX1xX4f3xXdxX3xXexXfbxXdxX3xX1xX21xX3xX19xXdxX6xX3xX20xX4dfxX18xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX833xX9xXaxX52xX18xX69xX18xX19xX433xX18xX19xX1xXdxX10xXbxX52xX18xX69xX18xX19xX433xXexX1xX69xX18xX433xX7xX6xX4xX1xX433xX64xX10xXbxX433xX1xX69xX18xX433xXexX75xX433xX4axXdxX10xX4xX433xXbxX1xX6xX18xX433xX5xX69xX6xXdxX433xX3bxX6xX4xX433xXexX1xX6xXdxX433xXexX6xXdxX433xX1xX69xX433xX19xXdxX6xX433xX64xXdxX18xX1xX52xX2xX156xX9dxXe4xX79xX79xX45xX1xXexX88xXaxX12xX0xXdxX88xX19xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX52xX88xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX196xX46xX52xX18xX10xX14fxX7xX52xX2xX9dxX2xX46xX52xX2xX46xXe4xX64xX2xX2xX46xX46xX196xX196xXe4xXexX44xX9dxX2xX5xX19bxX433xX2xX79xX9dxX64xX156xX2xX9cxX44xX9cxX2xX2xXexX79xX79xX44xX19bxX79xX5xX46xX45xX1a5xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xXexX3xX20xX21xX18xX19xX24xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xX4xX1xX36xX18xX1xX3xXexX3bxX6xX18xX19xX3xX19xX41xX18xX3xX44xX45xX46xX46xX46xX3xX4axX4bxX4cxX18xX3xX1xX21xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX4axX12xX0xX7xXexX3bxX69xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xXf3xX18xX19xX3xXexX1xXf3xX18xX3xX7xXfbxX4xX1xX24xX3xX20xX55cxXbxX3xX1xX254xX18xX3xXexX2f6xX3xX4axXdxX99xX4xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX5xX69xXfbxXdxX3xX3bxX17xX4xX3xXexX1xX4f3xXdxX3xXexXfbxXdxX3xX1xX21xX3xX19xXdxX6xX3xX20xX4dfxX18xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX833xX9xXaxX52xX18xX69xX18xX19xX433xX18xX19xX1xXdxX10xXbxX52xX18xX69xX18xX19xX433xXexX1xX69xX18xX433xX7xX6xX4xX1xX433xX64xX10xXbxX433xX1xX69xX18xX433xXexX75xX433xX4axXdxX10xX4xX433xXbxX1xX6xX18xX433xX5xX69xX6xXdxX433xX3bxX6xX4xX433xXexX1xX6xXdxX433xXexX6xXdxX433xX1xX69xX433xX19xXdxX6xX433xX64xXdxX18xX1xX52xX2xX156xX9dxXe4xX79xX79xX45xX1xXexX88xXaxX12xXb4xXf3xX18xX19xX3xXexX1xXf3xX18xX3xX7xXfbxX4xX1xX24xX3xX20xX55cxXbxX3xX1xX254xX18xX3xXexX2f6xX3xX4axXdxX99xX4xX3xXbxX1xX76xX18xX3xX5xX69xXfbxXdxX3xX3bxX17xX4xX3xXexX1xX4f3xXdxX3xXexXfbxXdxX3xX1xX21xX3xX19xXdxX6xX3xX20xX4dfxX18xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3bxX69xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX6c4xXf3xX3xX1xX4dfxX18xX1xX3xXeexXb3xX1xX76xX18xX3xX5xX69xXfbxXdxX3xX3bxX17xX4xX3xXexX1xX4f3xXdxX3xXexXfbxXdxX3xX1xX21xX3xX19xXdxX6xX3xX20xX4dfxX18xX1xXfexX3xX236xX3xX2dxX21xX4xX3xX31xX32xX3xXd0xX31xX32xX3xXcxXd5xX18xX1xXd8xX3xX20xXdbxX3xX4axX32xX3xX20xX6xX18xX19xX3xX20xX4bxX6exX4xX3xX18xX1xXdxX703xX75xX3xX4xX1xX4ccxX3xX10xX88xX3xX1xX21xXdxX3xX4axXdxX2a3xX18xX3xXbxX1xX28xX3xX18xX2bxX3xXbxX1xX17xXexX3xX1xX75xX7fxX3xX1xXdxX99xX75xX3xX74xX75xX4f3xX3xX4axX32xX3xXexX6fcxX4xX1xX3xX4xX28cxX4xX3xX18xX1xX76xX18xX3xX3bxX21xX18xX19xX45xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX4axX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX75xX5xX12xX0xX64xXdxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX4axX12xX0xX52xX64xXdxX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bcxX75xXexX1xX69xX3bxXaxX12xXcxX45xXb4xX0xX52xXbxX12
T.N