Mang Tết yêu thương về vùng khó khăn
(Baohatinh.vn) - Tết với các bạn sinh viên Đội tình nguyện Đồng hương Hà Tĩnh - Đại học Ngoại thương còn là sự sẻ chia trong những chuyến hành trình mang yêu thương về vùng khó khăn.
b91x4ee6x5ee7x80abxd01x423cx45f2x5c72x19eexX7x5d17x6f1ax74ccx1b11xa444x44ccxX5x7b89xXax3c57x1b77xX6x93b0x2a34xX3xXcx6eebxXexX3xa819x1601x7c5bxX3xXexX1x2c00x62a3xX15xX16xX3x4969x6073xX3xX27x9204xX15xX16xX3x3dc1xX1x687exX3xX2fxX1x3655xX15xX0x3846xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx61cbxX10xX6x952cxXaxX12xXcxX19xXexX3xX27x130dxXdxX3xX4x25e2xX4xX3x457fx62bdxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX27xXdxX1dxX15xX3x1708x3752xXdxX3xXexa94dxX15xX1xX3xX15xX16xX1exX1cx556exX15xX3xX67x2b8dxX15xX16xX3xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX47xfb5xX3xXcx37b3xX15xX1xX3x43ccxX3xX67xX5axXdxX3xX1x7073xX4xX3x5ff7xX16x412exX5axXdxX3xXexX1xX22xX23xX15xX16xX3xX4x390cxX15xX3xX5xX83xX3xX7x4aedxX3xX7x3a4bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXex13b4xX96xX15xX16xX3xX15xX1x400cxX15xX16xX3xX4xX1xX1exX1cxX19xX15xX3xX1xX83xX15xX1xX3xXexXb4xX6cxX15xX1xX3xeeaxX6xX15xX16xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX28xX3xX27xX2bxX15xX16xX3xX2fxX1xX31xX3xX2fxX1xX35xX15x56f9xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4ff7xX96xX4axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10x76cbxXexX8axX6xX5xXdxX16xX15x60f1xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4x8332xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax2367xXdxX4axXexX1xX118x86d5x902cxX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118x1632xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2x49a4xX136x32b9xX38xX16cxX16cxX4axX2xX136x479fxX173x23d7x2b6dxX142xXexX135xX175xX142xX5xX136xXf1x12c4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5c7fxX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX13xX6xX15xX16xX3xX15xX1xXbbxX15xX16xX3xXbxX1x1654xX15xX3x2aa7xX1exX83xX3xa599xX3xX15xX16xX1xX86xX6xX3x955bxX19xX15xX3xX27xX52xXdxX3xX27xX2bxX15xX16xX3xX2fxX1xX31xX3xX2fxX1xX35xX15xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX12xXcxXb4xX96xX15xX16xX3xX4xX1xX22xX23xX15xX16xX3xXexXb4xX6cxX15xX1xX3xX5xX1f2xX15xX3xX15xX83xX1cx327cxX3xX67xX68xXdxX3xXexX6cxX15xX1xX3xX15xX16xX1exX1cxX74xX15xX3xX67xX78xX15xX16xX3xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX47xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX3xX8axX3xX67xX5axXdxX3xX1xX91xX4xX3xX94xX16xX96xX5axXdxX3xXexX1xX22xX23xX15xX16xX3xX201x350dxX3xX1f5xX1exX1cxX1dxX15xX3xX16xX31xXbxX3xX27xX83xX3xXex1830xX15xX16xX3xX4xX56xX4xX3xX1xX68xX3xX16xXdxX6xX3xX201xX6cxX15xX1xX3xX2fxX1xX31xX3xX2fxX1xX35xX15xX3xX110xX282xX3x5204xX23xX15xX3xX94xXdxX15xX1xX3xa4ebxX47xX22xX23xX15xX16xX3xX2b2xX23xX15x50cfxX3xX15xX1xXdxX28xX1exX3xXbxX1xX1f2xX15xX3xX1f5xX1exX83xX3xX1f9xX3xX15xX16xX1xX86xX6xX3xX15xX1xX22xX118xX3xX16xX5axX96xX245xX3xXd1x3143xXexX245xX3xX59xX56xX15xX1xX3xX2fx716dxX96xX120xX3xXexX292xX15xX16xX3xXexXb4xXacxX3xX10xXd1xX3xX15xX16xX1x9dfaxX96xX3xX27xX22xa5a8xXexX3xX2fxX1xX31xX3xX7xX56xX4xX1xX245xX3xX27x7cf5xX245xX3xX201xX78xX3xX4xX1xX23xXdxXf1xXf1xXf1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX142xX135xX176xa77bxX5xX2xXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX173xX16axX2xX16axX5xX176xXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX17fxX1exX7xXexXdx1e79xX1cxX120xXaxX12xXcxXb4xX6xX96xX3xX1f5xX1exX83xX3xX201x31ecxXdxX3xXexX22xX30bxX15xX16xX3xX4xX1x2429xX15xX1xX3xX7xX56xX4xX1xX245xX3xX16xXdxX6xX3xX201xX6cxX15xX1xX3xX2fxX1xX31xX3xX2fxX1xX35xX15xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX176xX176xX135xX173xX5xX175xXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xXcxX292xX15xX16xX3xX7xX56xX4xX1xX3xX27xX319xX3xX4xX1xX96xX3xXexXb4xXacxX3xX10xXd1xX3xX15xX16xX1xX306xX96xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX16cxX136xX175xX136xX5xX142xXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX17fxX1exX7xXexXdxX4d6xX1cxX120xXaxX12xXcxXb4xX6xX96xX3xX1x6b70xX3xXexXb4xX30bxX3xX67xX96xX83xX15xX3xX110xX282xX3xX5xX83xXd1xX3xX201xX306xX15xX3xX201xX22x5367xX15xX16xX3xXexX1xa0a8xXbxX3xX7xX56xX15xX16xX3xX5xX83xX15xX16xX3xX1f5xX1exX1dxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX12xX47xX23xX15xX3xX142xX136xX3xXexX6cxX15xX1xX3xX15xX16xX1exX1cxX74xX15xX3xX27xXdxX1dxX15xX3xX4x6c13xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX83xX15xX1xX3xX4xX56xX4xX3xX15xX1xX31xXd1xX3xX15xX1x2a3dxX245xX3xX16xXdx38a8xXbxX3xX59xX83xX3xX4xX96xX15xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX74xX15xX3xX4xX56xX4xX3xX4x5ea5xX15xX16xX3xX27xXdxX74xX4xX3xX5xX6xX96xX3xX201xX68xX15xX16xX3xX15xX1xX22xX118xX3xX2fx2b8axX96xX3xX201xX22xX735xX15xX16xX3xX4ax808dxX1cxX3xX201xXdxX74xX15xX245xX3xX1f5xX1exX7c9xXexX3xX4axX91xX15xX3xX15xX1xX83xX3xX4x64b5xX6xX245xX3xX5xX83xXd1xX3xX27xX74xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2fxX1xX1exX3xX201xX83xXdxX3xXexX22xX319xX15xX16xX3xX15xXdxX74xXd1xX3xX4xX56xX4xX3xX5xXdxX74xXexX3xX7xX86xX3xX4xX31xX3xX4xX7b1xX15xX16xX3xX27xX52xXdxX3xXcx555fxX3xX1f5xX1exX4e5xX4xX245xXf1xXf1xXf1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX175xX135xX3b0xX3b0xX5xX173xXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX17fxX1exX7xXexXdxX4d6xX1cxX120xXaxX12xX1c0xX56xX4xX3xXexX6cxX15xX1xX3xX15xX16xX1exX1cxX74xX15xX3xX27xXdxX1dxX15xX3xX1f5xX1exX7c9xXexX3xX4axX91xX15xX3xX2fxX1xX1exX3xX201xX28xX15xX3xXexX1xX735xX3xX27xX83xX3xX5xX35xX15xX16xX3xXd1xX68xX3x7c2axX6xX15xX1xX3xXexX22xX52xX15xX16xX3xX94xX16xX1exX1cx9268xX15xX3xXcxX1ex5fbdxX15xX3xXcxX1xXdxX74xX15xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX12xXcxXb4xX96xX15xX16xX3xX2fxX1xX1exX7b1xX15xX3xX2fxX1xX826xX3xX4xX1xX22xX23xX15xX16xX3xXexXb4xX6cxX15xX1xX245xX3xX67xX68xXdxX3xXexX6cxX15xX1xX3xX15xX16xX1exX1cxX74xX15xX3xX67xX78xX15xX16xX3xX1xX22xX23xX15xX16xX3xX47xX83xX3xXcxX86xX15xX1xX3xX8axX3xX67xX5axXdxX3xX1xX91xX4xX3xX94xX16xX96xX5axXdxX3xXexX1xX22xX23xX15xX16xX3xX27xX83xX3xX67xX96xX83xX15xX3xX110xX282xX3xX2b2xX23xX15xX3xX94xXdxX15xX1xX3xX201xX282xX3xXexX826xX3xX4xX1xX2e9xX4xX3xX59xX1exX826xXdxX3xX16xXdxX6xX96xX3xX5xX22xX1exX3xX27xX35xX15xX3xX15xX16xX1xX74xX3xX7xX7b1xXdxX3xX15xX826xXdxX245xX3xX201xX1f2xXd1xX3xX96exXd1xXf1xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX16cxX16axX2xX173xX5xX135xXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX96xX4axX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX110xXexX8axX6xX5xXdxX16xX15xX118xX3xX4xX10xX15xXexX10xXb4xX120xXaxX12xX0xXdxXd1xX16xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX4axXexX1xX118xX135xX136xX136xXbxX110xX120xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX142xX136xX136xXbxX110xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX38xX38xXdxXf1xX59xX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xXf1xX27xX15xX38xX15xX10xX12fxX7xX38xX2xX16axX136xX16cxX38xX16cxX16cxX4axX2xX136xX173xX173xX175xX176xX142xXexX176xX136xX2xX142xX5xX16cxXf1xX17fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXd1xX6xX15xX16xX3xXexX10xXexX3xX1cxX10xX1exX3xXexX1xX1exX96xX15xX16xX3xX27xX10xX3xX27xX1exX15xX16xX3xX2fxX1xX96xX3xX2fxX1xX6xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d4axX1exXexX1xX96xXb4xXaxX12xX0xX59xX12xa6b2xX1xX22xX23xX15xX16xX3xXcxXb4xXdxX15xX1xX0xX38xX59xX12xX0xX38xXbxX12
Phương Trinh