Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh tuyển 14 nhân viên
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 gồm: 05 Kế hoạch - Đấu thầu; 06 Kỹ thuật - Giám sát; 01 Hành chính - Tổng hợp;  01 Văn thư, lưu trữ; 01 Kho quỹ kiêm phục vụ 
d886x10c1ax136e1x14452x15a7cxe8e0x10f83xe999x137f0xX7x1589bx11642x14b96x15fe1x12b95x13416xX5x127b9xXaxf446xe68bxX6xfeeaxX3x122b0x10e2ax13bcex111d2xX3x155e9xf92cxefa3xX3xXex11f2fxX3x126d0x114ecx13a30xX3xfd12x14794xX15x10f56xX3xX4x14980xX15xX2axX3xXex10130xf252xX15xX1xX3x136c8xX37x11e4cx1511dxXcxX37xXcxX3xXex12b27xX15xX1xX3xdde5x1694dxX3xXcx1506bxX15xX1xX3xXexX1exX25xdfa3xX15xX3xX2x14083xX3xX15xX1xX24xX15xX3xf3bdxXdxfab3xX15xX0x11937xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX27xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX1ex10bcexX15xX3xX5xf5b1xX3xX27xX28xX3x11491xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX15xX2axX3x16346xX83x152d2xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27x11673xX15xX2axX3xX5axXdxX5cxX15xX3xX4xX1xdc9exX4xX3xX1cx13d7fxXexX3xX2xX3xX15x1442dx139cexX3x11341x1070bxXdfxXe0xX3xX2ax15f00xXddx141e1xX3xXe0xdf10xX3x1408fx1257fxX3xX1xXbex14207xX4xX1xX3x12fc3xX3xf5c5x149a2xX1exX3xXexX1xX1dxX1ex10985xX3xXe0x13a3exX3xXecx11663xX3xXexX1xX1exe5bdxXexX3xXf5xX3x16692xXdxX83xXddxX3xX7xX83xXexXffxX3xXe0xX2xX3xX44xX45xX15xX1xX3xX4xX1x13a45xX15xX1xX3xXf5xX3xXcx16805xX15xX2axX3xX1xXd6xXbxXffxX3xXe0xX2xX3x167b8xXdcxX15xX3xXexX1xX21x13ccexX3xX5xX21xX1exX3xXexX32x14ba3xXffxX3xXe0xX2xX3xXecxX1xXbexX3x146ebxX1exX105xX3x10d96xXdxX5cxXddxX3xXbxX1xXc7xX4xX3xX5axXc7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexXf5xX6xX5xXdxX2axX15xXe7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX32xXffxXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xXcxX44xeea0xX37xX10fxX3xX13xeda6x13c8bxX3xXcx12784xec89x15e9bxX37xX3xX19x11f31xX37xX10fxX3xX136x13877x13b9bxX37xX3x15169xX44x12235xX1b2xX3xXf7xe258xXcxX3xX2xX3xX37x1628cx1345axX3xXdfxXe0xXdfxXe0xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7axX15xX3xX5xX7exX3xX27xX28xX3xX83xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1xX2dxX15xX2axX3xXbcxX83xXbexX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xXc7xX15xX2axX3xX5axXdxX5cxX15xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX1cxXd6xXexX3xX2xX3xX15xXdcxXddxX3xXdfxXe0xXdfxXe0xX13dxX3xX4xXc7xX3xXexX1xX4fxX3xX15xX1xX21xX3xX7xX6xX1exXe7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX2x134f7xX3xX1b2xX1xX40xX3xXexXdxX5cxX1exX13dxX3xX1xXf1xX15xX2axX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX27xX6xX15xX1xX3xX15xX2axX1x164e8xX3xX15xX2axX1xXdx16928xXbxX3xXex12901xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX1exX3xX4xXc7xX3xXexX1xX4fxX3xX15xX1xX21xX3xX7xX6xX1exXe7xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xX3xXbxX1b2xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxXddxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b2xX10xX15xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax11429xXdxX27xXexX1xXe7xX3xX102xXdfxXe0xXbxX23xXffxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexXe7xX3xXdfx10246xXeaxXbxX23xXffxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX281xXbcxX6xXbexX1xX6xXexXdxX15xX1xX281xX5axX15xX5fxX15xX10xX303xX7xX5fxXdfxXe0xXe0xXdfxX5fx1651axX102xX27xXdfxX2xXeaxXe0xX102xXeaxX53xXexX2xXeaxX102xX31axX5xX53xXf5xXexX1exX25xX10xX15xX27xX1exX15xX2axX281x14436xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX2xX53xX3xX15xX1xX24xX15xX3xX5axXdxX5cxX15xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xXdfxX281xX3xXcxX1x123dfxXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX15xX1xX10axX15xX3xX1xXe5xX3xX7x15c55xXe7xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12x113aaxXe0xX3xX15xX2axX45xX25xX13dxX3xXbcx116e6xXexX3xX1cxX1dxX1exX3xXex15f44xX3xX341xX1xX409xXe0x158e7xX15xX2axX45xX25xX3xX2xXeaxX5fxX2xX5fxXdfxXe0xXdfxXe0xX3xX1cxXedxX15xX3xX2xX341xX1xX409xXe0x16665xX3xX15xX2axX45xX25xX3xX2xX53xX5fxXdfxX5fxXdfxXe0xXdfxXe0xX3x104adxX15xX1xX10axX15xX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xX3xXexX32xXbexX15xX2axX3xX2axXdxX3d8xX3xX1xX45xX15xX1xX3xX4xX1xX123xX15xX1xfbc0xX281xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX409xX281xX3xXf7x15ec5xX6xX3xX1cxXdxX4fxXddxX3xX15xX1xX10axX15xX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xXe7xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xXcxXf1xXdxX3xX136xXdcxX15xX3xXbxX1x16747xX15xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7axX15xX3xX5xX7exX3xX27xX28xX3xX83xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX13dxX3xX7xX2a9xX3xXe0xX53xX13dxX3xX1cxX21xX3d8xX15xX2axX3xe4b6xX2dxX3xX136xXdxXedxXexX13dxX3xX37xX2axX1xX2a5xX3xXcxX48xX15xX1xX13dxX3xXcxX3axX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX281xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX53xX281xX3xXecxXedxX3xX1xXbexXf1xX4xX1xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xXc7xX15xX2axX13dxX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xX3xX1cxXdcxX15xX2axX3xX153xX7exX3xX27xX28xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX3xX1cxX21xXd6xX4xX3xX15xXdxX5cxXddxX3xX25xXedxXexX3xXexXf1xXdxX3xX136xXdcxX15xX3xXbxX1xX4c9xX15xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7axX15xX3xX5xX7exX3xX27xX28xX3xX83xX15xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX281xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xXeaxX281xX3xXcxX32xXbexX15xX2axX3xXexX1xX3d8xXdxX3xX2axXdxX6xX15xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX3xXeaxX3xX15xX2axX45xX25xX3xX153xX4fxX3xXexX41bxX3xX15xX2axX45xX25xX3xXexX1xX123xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15x13511xXbxX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xX3xX27xX28xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX281xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX44bxXcxX32xXbexX15xX2axX3xXexX1xX3d8xXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX5xX45xXddxX3xX32x13d14xX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xX13dxX3xX15xXedxX1exX3xXexX1xX123xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX153xX1xX2dxX15xX2axX3xXbcxX12axX3xX7xX1exX15xX2axX13dxX3xX5xX45xXddxX3xX32xX681xX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xX3xXexX1xX33xX3xX44xX644xXdxX3xX1cxXe5xX15xX2axX3xX23x10dd0xXexX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX23xX10xXddxX3xX15xX1xX21xX3xX1xXe5xX3xX7xX3e9xX3xX153xX1xX2dxX15xX2axX3xX1cxec84xX3xXexXdxX5cxX1exX3xX4xX1xX1exe972xX15xX13dxX3xX1cxXdxX29fxX1exX3xX153xXdxX2a5xX15xX3xX1cxX4fxX3xXexX1xX6xXddxX3xX27xX28xX3xXbxX1xf1daxX15xX2axX3xX5axXf8xX15xX3xX5axX4c9xX15xX2axX3xXdfxX46bxX281xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX12xX37xX1xX145xX15xX2axX3xX15xX2axX21xX3d8xXdxX3xX4x1167exX3xX15xX1xX1exX3xX4xX1dxX1exX3xX1cxXdcxX15xX2axX3xX153xX7exX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX27xXc7xX15xX2axX3xXddxX1exX2a9xX15xX3xXbcxXdxXedxXexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXedxXexX3xX23xXdxX15xX3xX5xXdxX5cxX15xX3xX1xX2a5xX3xX1cxXe5xX15xX2axX3xX4xX1xX123xX3xX37xX2axX1exX25x14f0dxX15xX3xXcxX1xX48exX3xX19fxX15xX1xX13dxX3xX1b2xX1xX83xX15xX1xX3xX136xXdcxX15xX3xXbxX1xX4c9xX15xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX1exX7axX15xX3xX5xX7exX3xX27xX28xX3xX83xX15xX13dxX3xX1cxXdxX2a5xX15xX3xXexX1xXbexXf1xXdxXe7xX3xXe0x12fe3xX53xX281xX102xX102xX102xX281xX2xX31axX31axX31axX3xX1xXbexee9axX4xX3xXe0xX31axX2xX281xX53xXe0xX53xX102xX281xXdfxX7bbxX7bbxX281xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xX3xXbxX1b2xX10xX15xXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxXddxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX1exXddxXbcxX3xX27xX1xXdxX27xX10xX3xXdxX1b2xX10xX15xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX303xXdxX27xXexX1xXe7xX3xXeaxXeaxXe0xXbxX23xXffxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexXe7xX3xX409xX102xX341xXbxX23xXffxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX281xXbcxX6xXbexX1xX6xXexXdxX15xX1xX281xX5axX15xX5fxX15xX10xX303xX7xX5fxXdfxXe0xXe0xXdfxX5fxX341xX102xX27xXdfxX2xXeaxX2xX53xXe0xX409xXexX31axXdfxXdfxXdfxX5xX2xXf5xXexX1exX25xX10xX15xX27xX1exX15xX2axXdfxX2xX281xX35dxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX28xX15xX2axX3xX4xX2dxX15xX2axX3xXexX32xX33xX15xX1xX3xX37xX37xX39xX3axXcxX37xXcxX3xXexX40xX15xX1xX3xX44xX45xX3xXcxX48xX15xX1xX3xXexX1exX25xX4fxX15xX3xX2xX53xX3xX15xX1xX24xX15xX3xX5axXdxX5cxX15xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX27xX25xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXexXf5xX6xX5xXdxX2axX15xXe7xX3xX32xXdxX2axX1xXexXffxXaxX12xX0xX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX13xX1axX37xX3xX17xX1a3x13840xX37xX3xX18x1508exX3xX19x10933xX3xX19fxX37xX0xX5fxX7xXexX32xXbexX15xX2axX12xX0xX5fxXbxX12