Apple thừa nhận bị lộ mã nguồn hệ điều hành iPhone
Mã nguồn sử dụng cho các phiên bản iOS cũ từ 3 năm trước bị phát tán trên các trang chia sẻ trực tuyến.
3a97xbb53xc946x9333x113bex8221x5f0fx782dx5400xdf80x45c2x4206x5020xdaa3xf0b8x56f1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa667x110cdxc989xXexX0x800bxXaxX17xX18xX19xXexX0x4301x109d4xX19x106dbxXexX0xXax8d1axX9xb473xXdxX18xd2a1xX2fx6d06xef6dx8753xX5x114d9xXbxXdxX17xX32xXex9e3bxX33xX33xXdxX17xX9xXbxXax1052dxX18xX9x935dxXaxaa95xX46xX9xX23x3d46xX9xXdxe7fexX9xXcx3b7axX9xX46x985bxc697xc4d5xX46xX9xXaxe2e7xX9x1016dxX35x10503xX56xX9xXaxd712xX46xXaxX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7317xX17xX18xX19xX32xXexf099xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2fxdc06xX9xX19xc6e9xX46xX55xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cx4885xX2cxX9xX33xXaxX35xde23xX46xX9xX23x6748xX46xX9xX35xX3xfaa9xX9xX2cxf3b7xX9xXbxX43xX9x10291xX9xX46x46a5xXcxX9xXbxa472xdce7x7790xX2cxX9xX23xX4cxX9xX33xXaxX99xXbxX9xXbxX99xX46xX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xX2cxX99xX2cxX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx11b13xX9xXbxXb7xe10fxX2cxX9xXbxX56xX26xaeabxX46x1008axX0xX1cxX33xXexX0xX18xXb7xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX46xXbxX17xX46xXbxc681xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x110d2xX2cx6d34xX105xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x693cxX35xX19xXbxXaxX105xX2cxX24xXcxXcxX24xX46xX9xX23xXdxX24xX2cxX10fxX105xX18xX19xX2fxX105xX2cxX24xX46xX46xX17xX2cxXbxX32xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX118xX35xX19xXbxXaxc65cxX9x56e8x901cxX161xX33xecc0x8920xX32xX9xX23xX24xXb7xX19xX17xXb7xX31xX32xX161xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX46xX55xX31xX32xX161xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX46xX55xX31xX32xXb0xX32xX9xX18xXdxX35xX55xX46xX31xX32xX2cxX17xX46xXbxX17xXb7xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXb7xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX118xX35xX19xXbxXaxX15exX160xX161xX161xX33xX164xX32xX9xX2fxXb7xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15exX1cxX1cxX35xXe9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXe9x7f51xX46xX1cxX46xX17xX118xX2fxX1cxX2axc357xX161x6d00xX1cxX1edxX1edxX19x46d5xX2axXb0xX2axe777xX1f6xX2axXbxX1edxX160xX1f2xX161xXdxX161xXe9x5319xX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX33xX33xXdxX17xX9xXbxXaxX56xX18xX9xX46xXaxX18xX46xX9xX23xX35xX9xXdxX24xX9xXcxX18xX9xX46xX55xX56xX24xX46xX9xXaxX17xX9xX19xX35xX17xX56xX9xXaxX18xX46xXaxX9xX35xX33xXaxX24xX46xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb7xXexX0xXbxXb7xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xXexX83xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXcxcce9xX9xX23xX4cxX9xXdxX4fxX9xX5dxXb8xa2c3xX2cxX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXbxX43xX9xXb0xX9xX46xXb3xXcxX9xXbxXb7xXb8xXb9xX2cxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb7xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x9533xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2c4xX2c4xX4x6cf5xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX5dxX52xX9xXdxX9fxX46xX9xXbxX35xXe7xX46xX55xX9xX164xX99xX2cxX9xX46xXaxX48xX46xX9xXcxX4fxXbxX9xX2fxb4c3xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX5bxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xXaxX63xX46xXaxX9xX35xX3xXa8xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX2d2xX9xX35xX7xX18xX19xX9xX23xX4cxX9xXb7x509exX9xXb7xe9f0xXe9xX9xX4xX99xX2cxX9xXbxX63xX35xX9xXdxX35xX5bxX56xX9xX46xX63xX26xX9xX23xX4cxX9xX5dxXb3xX46xX55xX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXddxX9xbf62xX35xXbxXaxX56xX23xX9xX1e2xX63xX9xX5dxX5fxX56xX9xX19xX63xX46xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX99xX2cxX9xX33xXaxX35xX9fxX46xX9xX23xXa3xX46xX9xX35xX3xXa8xX9xX2cxXabxXe9xX9xX32x9c49xX56xXa3xX9xXbxX99xX24xX32xX9xX5dxX52xX9xXdxX35xX9fxX46xX9xXaxX5bxX9xX1e2xXb9xX35xX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX118xX17xX23xX9xX46xX63xX26xX9xX5dxe9eaxX9xX5dxX5fxX9xX46xX55xXaxX4cxX9xX164x11866xX18xX9xXbxX24xX63xX46xX9xX23xX4fxX9xX46xX4fxX35xX9xX19xX56xX46xX55xX9xXbxXb7xX99xX35xX9xX33xXaxe92dxX33xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXb7xX24xX46xX55xX9xXbxXax10d5cxX46xX55xX9xX2cxX99xX24xX9xX33xXaxX99xXbxX9xX5dxX35xX9xXaxX400xXcxX9xb582xX56xX18xX2d2xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXe7xXbxX9xX2fxXe1xX9xX23xXa3xX24xX9xXcxX48xXbxX9xX2cx88adxX18xX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX9xX32xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xX19xXe1xX18xX9xX1e2xX63xX24xX9xX23x72bbxX9xXcxX48xXbxX9xXbxX43xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXcxX271xX9xX2cxX434xX18xX9xX46xX3c5xX32xXe9xX9xX83xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX23xX4cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXddxX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xXaxX52xX46xX55xX9xX10fxXaxb0a1xX46xX55xX9xX5dxX4cxX46xXaxX9xX5dxX52xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xX2cxX333xX46xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXbxXb7xX24xX46xX55xX9xXb0xX9xX46xXb3xXcxX9xX46xX18xX26xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX2x7ed3xX9xX1e2xX48xX26xX2d2xX9xXaxX52xX46xX55xX9xX1e2xe8d1xX46xX9xX10fxXaxX56xX26xXe7xX46xX9xX2cxX99xX24xX9xX46xX55xXb8x10b25xX35xX9xX19xX4d0xX46xX55xX9xX2cxX48xX33xX9xX46xXaxX48xXbxX9xXdxX9fxX46xX9xX33xXaxX35xX9fxX46xX9xX23xXa3xX46xX9xXcxXb9xX35xX9xX46xXaxae91xXbxX9xX2cxX434xX18xX9xX35xX3xXa8xX9xfe87xX9xXaxX35xX5bxX46xX9xXbx5231xX35xX9xXdxX63xX9xX2axX2axXe9xX9xX7dxX35xX5bxX46xX9xX2cxX3c5xX9xX10fxXaxX24xXa3xX46xX55xX9xaf44xXb0x40c2xX9xX46xX55xXb8xX4eexX35xX9xX19xX4d0xX46xX55xX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX9xX5dxX18xX46xX55xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xX35xX3xXa8xX9xX2axX161xX9xXbxXb7xX271xX9xXdxX9fxX46xXe9xX9xX4xX99xX2cxX9xXbxXaxX35xXe7xXbxX9xX23xX4cxX9xX46xX63xX26xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xX2cxX333xX46xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX23xX4cxX9xXb7xX333xX9xXb7xX336xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXex5d07xXax10c38xX46xX55xX9xXbxX63xX35xX9xXdxX35xX5bxX56xX9xX1e2xX5fxX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXcxX271xX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xX33xXaxX99xX33xX9xXdxX56xX48xXbxX9xX2cxX400xX46xX55xX9xX46xXaxX48xX46xX9xXdxX63xX9xXbxX63xX35xX9xX2fxXa3xX46xX9xX2cxX434xX18xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX1e2xX63xX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX63xX9xX23xX44exX9xXcxX48xXbxX9xX1e2xX63xX9xX5dxX4fxX2cxX9xX414xX56xX26xX5fxX46xXe9xX9xX4xXaxX56xX26xX9fxX46xX9xX55xX35xX18xX9xX1e2xX5fxX9xX18xX46xX9xX46xX35xX46xXaxX9xXcxX526xX46xX55xX2d2xX9xX3bxXdxX18xX46xX9x102b5xX24xX24xX19xX118xX18xXb7xX19xX2d2xX9xXbxX43xX9xXbxXb7xXb8xX4eexX46xX55xX9xX5dxX526xX35xX9xXaxbcc7xX2cxX9xXa8xX56xXb7xXb7xX17xX26xX9xa72bxX3bxX46xXaxb439xX9xX2cxXaxX24xX9xXb7x5544xX46xX55xX9xX1e2xX35xX5bxX2cxX9xXb7xX333xX9xXb7xX336xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXdxX63xX9xXcxX4fxXbxX9xX19xX35xe4e7xX46xX9xX23xX35xXe7xX46xX9xX32xX23xX513xXbxX9xXbxXaxXb8xX4eexX46xX55xX32xXe9xX9xX32xX83xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX5bxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xXaxX63xX46xXaxX9xX2cxX434xX18xX9xXcxX4fxXbxX9xX2cxX400xX46xX55xX9xXbxX26xX9xX2cxXabxX46xX55xX9xX55xX35xX2f5xX46xX55xX9xX46xXaxXb8xX9xX46xXaxX5bexX46xX55xX9xX1e2xX35xX9fxX46xX9xX46xX55xX666xX2cxX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xX1e2xXb8x11a15xX46xX55xX9xXcxX35xX5bxX46xXe9xX9xX5bcxX3c5xX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xX23xXa3xX24xX9xX1e2xX5bxX9xXb7xX513xXbxX9xX46xX55xXaxX35xX9fxXcxX9xX46xX55x7f74xXbxX32xX2d2xX9xX400xX46xX55xX9xX46xX3c5xX35xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX4xX99xX2cxX9xXbxX35xX46xX9xXbxX729xX2cxX9xX5dxX5fxX56xX9xX2cxX3c5xX9xXbxXaxX3baxX9xX46xX55xXaxX35xX9fxX46xX9xX2cx4e75xX56xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX23xX4cxX9xXb7xX333xX9xXb7xX336xX9xX2cxX434xX18xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX5dxX3baxX9xXbx3e86xXcxX9xX10fxX35xXe7xXcxX9xX2fxX18xX35xX9xX2fxX3c5xXbxX9xX1e2xX63xX9xXbxX526xX24xX9xXb7xX18xX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX5bxX46xXaxX9xXbxXb7xX56xX26xX9xX2cxX48xX33xX9xXbxXb7xX99xX35xX9xX33xXaxX3e0xX33xX9xX46xXe7xX56xX9xX2cxX3c5xX9xXbxXaxX3baxXe9xX9x10a39xX46xX55xX9xX3bxXdxX18xX46xX9xX64dxX24xX24xX19xX118xX18xXb7xX19xX9xX2cxXabxX46xX55xX9xX5dxX99xX46xXaxX9xX55xX35xX99xX9xX1e2xX35xX5bxX2cxX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX10fxXaxX48cxX46xX55xX9xX5dxX4cxX46xXaxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xX46xX63xX26xX9xXaxX24xX63xX46xX9xXbxX24xX63xX46xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xXa3xX46xXaxX9xXaxXb8xX271xX46xX55xX9xX5dxXe7xX46xX9xX23xXa3xX24xX9xXcxX48xXbxX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX513xX26xX9xXaxX52xX46xX55xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xXbxXaxX43xX18xX9xX46xXaxX48xX46xX9xX5dx10b60xX46xX55xX9xXcxX76axX2cxX9xX2fxXe1xX9xX46xX55xX56xX26xX9xXaxX35xX3baxXcxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX2cxXabxX46xX55xX9xXbxX43xX9xX2cxXaxX2f5xX35xX9xXbxX35xXe7xXbxX9xXdxX4fxX9xX1e2xX5fxX9xX10fxXaxXa3xX9xX46xXb3xX46xX55xX9xXcxX271xX9xXcxX4fxXbxX9xX2cxX56xX4fxX2cxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xXbxXb7xX18xX9xXbxX78dxXcxX9xX10fxX35xXe7xXcxX9xX46xX55xX56xX26xX9fxX46xX9xX46xXax3b79xX46xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2cxX434xX18xX9xXaxX52xX46xX55xX9xX23xX4cxX9xXdxX4fxXe9xX9xX7dxX35xX5bxX46xX9xX2cxX99xX2cxX9xX5dxX24xX526xX46xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX1e2xX4ddxX46xX9xX23xX4cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXddxX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xXcxX4fxXbxX9xX2fxX2f5xX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX118xX17xX23xX9xX10fxXaxX99xX2cxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX56xXb7xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xc779xX46xX8xX164xX33xXb7xX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xXb7xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe