Apple thừa nhận bị lộ mã nguồn hệ điều hành iPhone
Mã nguồn sử dụng cho các phiên bản iOS cũ từ 3 năm trước bị phát tán trên các trang chia sẻ trực tuyến.
b9b2xbd90x16d35x148cax13248x11d95xcef7x12becx14384x1264exe2b2x1478dx12f18x11ff3x13f14xb9d7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax12f6fx11477xc7abxXexX0x12eefxXaxX17xX18xX19xXexX0x133eaxeb30xX19x10082xXexX0xXax16af7xX9xf54fxXdxX18x14befxX2fx12d03xe389xd081xX5x10272xXbxXdxX17xX32xXexfc4bxX33xX33xXdxX17xX9xXbxXax149cbxX18xX9xd432xXax16e9axX46xX9xX23xfc6dxX9xXdx120cbxX9xXcx12ae3xX9xX46xf601x111c2x16eddxX46xX9xXaxed4exX9x11d92xX35x13f35xX56xX9xXax13486xX46xXaxX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1384fxX17xX18xX19xX32xXex109e2xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2fxe727xX9xX19x144f0xX46xX55xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxbe95xX2cxX9xX33xXaxX35xf4c3xX46xX9xX23xdcb9xX46xX9xX35xX3x155ddxX9xX2cx158d8xX9xXbxX43xX9xbfd6xX9xX46xf000xXcxX9xXbx128dcxe67excbe5xX2cxX9xX23xX4cxX9xX33xXaxX99xXbxX9xXbxX99xX46xX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xX2cxX99xX2cxX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx10e56xX9xXbxXb7xbb3dxX2cxX9xXbxX56xX26xf99bxX46xd7c5xX0xX1cxX33xXexX0xX18xXb7xXbxX35xX2cxXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX46xXbxX17xX46xXbxf235xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x137c0xX2cxd328xX105xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX9x13ffaxX35xX19xXbxXaxX105xX2cxX24xXcxXcxX24xX46xX9xX23xXdxX24xX2cxX10fxX105xX18xX19xX2fxX105xX2cxX24xX46xX46xX17xX2cxXbxX32xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX33xXdxX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX118xX35xX19xXbxXaxf658xX9x16d43xbce6xX161xX33xbeb8x1573dxX32xX9xX23xX24xXb7xX19xX17xXb7xX31xX32xX161xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX46xX55xX31xX32xX161xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX46xX55xX31xX32xXb0xX32xX9xX18xXdxX35xX55xX46xX31xX32xX2cxX17xX46xXbxX17xXb7xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXb7xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX55xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX118xX35xX19xXbxXaxX15exX160xX161xX161xX33xX164xX32xX9xX2fxXb7xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX15exX1cxX1cxX35xXe9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXe9x15b45xX46xX1cxX46xX17xX118xX2fxX1cxX2ax11225xX161xfa67xX1cxX1edxX1edxX19x13438xX2axXb0xX2axda94xX1f6xX2axXbxX1edxX160xX1f2xX161xXdxX161xXe9x103a8xX33xX55xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX33xX33xXdxX17xX9xXbxXaxX56xX18xX9xX46xXaxX18xX46xX9xX23xX35xX9xXdxX24xX9xXcxX18xX9xX46xX55xX56xX24xX46xX9xXaxX17xX9xX19xX35xX17xX56xX9xXaxX18xX46xXaxX9xX35xX33xXaxX24xX46xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb7xXexX0xXbxXb7xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xXexX83xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXcxcd20xX9xX23xX4cxX9xXdxX4fxX9xX5dxXb8x165ebxX2cxX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXbxX43xX9xXb0xX9xX46xXb3xXcxX9xXbxXb7xXb8xXb9xX2cxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXb7xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11f10xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2c4xX2c4xX4xc497xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX5dxX52xX9xXdxX9fxX46xX9xXbxX35xXe7xX46xX55xX9xX164xX99xX2cxX9xX46xXaxX48xX46xX9xXcxX4fxXbxX9xX2fxf8c7xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX5bxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xXaxX63xX46xXaxX9xX35xX3xXa8xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX2d2xX9xX35xX7xX18xX19xX9xX23xX4cxX9xXb7xe095xX9xXb7x1335bxXe9xX9xX4xX99xX2cxX9xXbxX63xX35xX9xXdxX35xX5bxX56xX9xX46xX63xX26xX9xX23xX4cxX9xX5dxXb3xX46xX55xX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXddxX9xd0fdxX35xXbxXaxX56xX23xX9xX1e2xX63xX9xX5dxX5fxX56xX9xX19xX63xX46xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX99xX2cxX9xX33xXaxX35xX9fxX46xX9xX23xXa3xX46xX9xX35xX3xXa8xX9xX2cxXabxXe9xX9xX32xc716xX56xXa3xX9xXbxX99xX24xX32xX9xX5dxX52xX9xXdxX35xX9fxX46xX9xXaxX5bxX9xX1e2xXb9xX35xX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX118xX17xX23xX9xX46xX63xX26xX9xX5dx16257xX9xX5dxX5fxX9xX46xX55xXaxX4cxX9xX164xf5a7xX18xX9xXbxX24xX63xX46xX9xX23xX4fxX9xX46xX4fxX35xX9xX19xX56xX46xX55xX9xXbxXb7xX99xX35xX9xX33xXax102e1xX33xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXb7xX24xX46xX55xX9xXbxXax15e5fxX46xX55xX9xX2cxX99xX24xX9xX33xXaxX99xXbxX9xX5dxX35xX9xXaxX400xXcxX9xda6exX56xX18xX2d2xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXe7xXbxX9xX2fxXe1xX9xX23xXa3xX24xX9xXcxX48xXbxX9xX2cxfa13xX18xX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX9xX32xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xX19xXe1xX18xX9xX1e2xX63xX24xX9xX23x10a56xX9xXcxX48xXbxX9xXbxX43xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXcxX271xX9xX2cxX434xX18xX9xX46xX3c5xX32xXe9xX9xX83xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX23xX4cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXddxX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xXaxX52xX46xX55xX9xX10fxXaxd748xX46xX55xX9xX5dxX4cxX46xXaxX9xX5dxX52xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xX2cxX333xX46xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXbxXb7xX24xX46xX55xX9xXb0xX9xX46xXb3xXcxX9xX46xX18xX26xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX2xfd62xX9xX1e2xX48xX26xX2d2xX9xXaxX52xX46xX55xX9xX1e2x10195xX46xX9xX10fxXaxX56xX26xXe7xX46xX9xX2cxX99xX24xX9xX46xX55xXb8x1074dxX35xX9xX19xX4d0xX46xX55xX9xX2cxX48xX33xX9xX46xXaxX48xXbxX9xXdxX9fxX46xX9xX33xXaxX35xX9fxX46xX9xX23xXa3xX46xX9xXcxXb9xX35xX9xX46xXaxcd94xXbxX9xX2cxX434xX18xX9xX35xX3xXa8xX9x104e2xX9xXaxX35xX5bxX46xX9xXbx10cbfxX35xX9xXdxX63xX9xX2axX2axXe9xX9xX7dxX35xX5bxX46xX9xX2cxX3c5xX9xX10fxXaxX24xXa3xX46xX55xX9xc8abxXb0xc7bbxX9xX46xX55xXb8xX4eexX35xX9xX19xX4d0xX46xX55xX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX9xX5dxX18xX46xX55xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xX35xX3xXa8xX9xX2axX161xX9xXbxXb7xX271xX9xXdxX9fxX46xXe9xX9xX4xX99xX2cxX9xXbxXaxX35xXe7xXbxX9xX23xX4cxX9xX46xX63xX26xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xX2cxX333xX46xX9xX2fxX8dxX9xX19xX90xX46xX55xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX23xX4cxX9xXb7xX333xX9xXb7xX336xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXex1405fxXaxc9e9xX46xX55xX9xXbxX63xX35xX9xXdxX35xX5bxX56xX9xX1e2xX5fxX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXcxX271xX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xX33xXaxX99xX33xX9xXdxX56xX48xXbxX9xX2cxX400xX46xX55xX9xX46xXaxX48xX46xX9xXdxX63xX9xXbxX63xX35xX9xX2fxXa3xX46xX9xX2cxX434xX18xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX1e2xX63xX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX63xX9xX23xX44exX9xXcxX48xXbxX9xX1e2xX63xX9xX5dxX4fxX2cxX9xX414xX56xX26xX5fxX46xXe9xX9xX4xXaxX56xX26xX9fxX46xX9xX55xX35xX18xX9xX1e2xX5fxX9xX18xX46xX9xX46xX35xX46xXaxX9xXcxX526xX46xX55xX2d2xX9xX3bxXdxX18xX46xX9xdb27xX24xX24xX19xX118xX18xXb7xX19xX2d2xX9xXbxX43xX9xXbxXb7xXb8xX4eexX46xX55xX9xX5dxX526xX35xX9xXaxbc7fxX2cxX9xXa8xX56xXb7xXb7xX17xX26xX9xeb32xX3bxX46xXax1030fxX9xX2cxXaxX24xX9xXb7x160baxX46xX55xX9xX1e2xX35xX5bxX2cxX9xXb7xX333xX9xXb7xX336xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xXdxX63xX9xXcxX4fxXbxX9xX19xX35xbd7cxX46xX9xX23xX35xXe7xX46xX9xX32xX23xX513xXbxX9xXbxXaxXb8xX4eexX46xX55xX32xXe9xX9xX32xX83xX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX5bxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xXaxX63xX46xXaxX9xX2cxX434xX18xX9xXcxX4fxXbxX9xX2cxX400xX46xX55xX9xXbxX26xX9xX2cxXabxX46xX55xX9xX55xX35xX2f5xX46xX55xX9xX46xXaxXb8xX9xX46xXaxX5bexX46xX55xX9xX1e2xX35xX9fxX46xX9xX46xX55xX666xX2cxX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xX1e2xXb8xbcb2xX46xX55xX9xXcxX35xX5bxX46xXe9xX9xX5bcxX3c5xX9xX5dxXb8xX27bxX2cxX9xX23xXa3xX24xX9xX1e2xX5bxX9xXb7xX513xXbxX9xX46xX55xXaxX35xX9fxXcxX9xX46xX55x12028xXbxX32xX2d2xX9xX400xX46xX55xX9xX46xX3c5xX35xXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX4xX99xX2cxX9xXbxX35xX46xX9xXbxX729xX2cxX9xX5dxX5fxX56xX9xX2cxX3c5xX9xXbxXaxX3baxX9xX46xX55xXaxX35xX9fxX46xX9xX2cx1005cxX56xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX23xX4cxX9xXb7xX333xX9xXb7xX336xX9xX2cxX434xX18xX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX5dxX3baxX9xXbx10e13xXcxX9xX10fxX35xXe7xXcxX9xX2fxX18xX35xX9xX2fxX3c5xXbxX9xX1e2xX63xX9xXbxX526xX24xX9xXb7xX18xX9xX2cxX99xX2cxX9xXdxX5bxX46xXaxX9xXbxXb7xX56xX26xX9xX2cxX48xX33xX9xXbxXb7xX99xX35xX9xX33xXaxX3e0xX33xX9xX46xXe7xX56xX9xX2cxX3c5xX9xXbxXaxX3baxXe9xX9x112b7xX46xX55xX9xX3bxXdxX18xX46xX9xX64dxX24xX24xX19xX118xX18xXb7xX19xX9xX2cxXabxX46xX55xX9xX5dxX99xX46xXaxX9xX55xX35xX99xX9xX1e2xX35xX5bxX2cxX9xX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX10fxXaxX48cxX46xX55xX9xX5dxX4cxX46xXaxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xX46xX63xX26xX9xXaxX24xX63xX46xX9xXbxX24xX63xX46xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xXa3xX46xXaxX9xXaxXb8xX271xX46xX55xX9xX5dxXe7xX46xX9xX23xXa3xX24xX9xXcxX48xXbxX9xX35xX7xXaxX24xX46xX17xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX513xX26xX9xXaxX52xX46xX55xX9xX10fxXaxX400xX46xX55xX9xXbxXaxX43xX18xX9xX46xXaxX48xX46xX9xX5dx164e4xX46xX55xX9xXcxX76axX2cxX9xX2fxXe1xX9xX46xX55xX56xX26xX9xXaxX35xX3baxXcxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2c4xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX33xX33xXdxX17xX9xX2cxXabxX46xX55xX9xXbxX43xX9xX2cxXaxX2f5xX35xX9xXbxX35xXe7xXbxX9xXdxX4fxX9xX1e2xX5fxX9xX10fxXaxXa3xX9xX46xXb3xX46xX55xX9xXcxX271xX9xXcxX4fxXbxX9xX2cxX56xX4fxX2cxX9xX5dxX35xX5fxX56xX9xXbxXb7xX18xX9xXbxX78dxXcxX9xX10fxX35xXe7xXcxX9xX46xX55xX56xX26xX9fxX46xX9xX46xXax128e9xX46xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX2cxX434xX18xX9xXaxX52xX46xX55xX9xX23xX4cxX9xXdxX4fxXe9xX9xX7dxX35xX5bxX46xX9xX2cxX99xX2cxX9xX5dxX24xX526xX46xX9xXcxX52xX9xX46xX55xX56xX57xX46xX9xX1e2xX4ddxX46xX9xX23xX4cxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxXddxX9xXbxXb7xX9fxX46xX9xXcxX4fxXbxX9xX2fxX2f5xX9xXbxXb7xX18xX46xX55xX9xX118xX17xX23xX9xX10fxXaxX99xX2cxXe9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa8xX24xX56xXb7xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xc263xX46xX8xX164xX33xXb7xX17xX2fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX18xXb7xXbxX35xX2cxXdxX17xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe