Bắc Trung Bộ có khả năng mưa đá, Hà Tĩnh nắng đẹp
(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (13/3), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa đá.
cbc9x14632xffefxf11bx126e9x142f4x1458bx13ffaxcd62xed90x13b0dx141cdxf5ecx115d7xe3bax1390fxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxfbd2x10eccx14d9dxXexX0x11c2bxXaxX17xX18xX19xXexX0x12569x1223axX19xf5d6xXexX0xXax108f0xX9x13312xXdxX18x115aexX2fxe25ax12b28x12cadxX5xeadbxXbxXdxX17xX32xXex121a4x1154fxX2cxX9xX5x11244xd993x11b48xf1e5xX9xX3bx11732xX9xX2cxf05exX9x11abaxXaxe10exX9xX42x14925xX42xX43xX9xXcx13cc1xX18xX9x11cebx134dbx1259dxX9xd43fxe750xX9xX5x11503xX42xXaxX9xX42xX3cxX42xX43xX9xX58xe447xX33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5cxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX40xX41xX42xX43xX9xXbx12cf3xXcxX9xX2x1220cxX9xX23xX59xX24xX9x142cexXax11468xX9xXbxX55x13435xX42xX43xX9xX5xXaxe305xX26xX9xda47xX50xX42xX9xX5xX40xX41xX42xX43xX9xX55x11c89xX42xX43xX5axX9xXaxfcdfxXcxX9xX42xX18xX26xX9xe2faxX2ax11f62xX1cxXc1x136c0xX5axX9xX4bxXaxX41xX9xXa7xX92xX2cxX9xX3bxX3cxX2cxX9xX3bxX46xX9xXa7xX5dxX9xX3bxX3cxX2cxX9xX5xX40xX41xX42xX43xX9xX3bxX46xX9xXbxX35xeb2fxX33xX9xXbxf4bfxX2cxX9xX2cxX49xX9xXcxX55xX18xX9xXa7xX5dxX9xX19xXb8xX42xX43xX5axX9xX58xf5aexX9xX33xXaxf4dbxX42xX43xX9xX4bxXaxX4dxX9xX42xX50xX42xX43xX9x14037xX4dxX26xX9xX40xX18xX9xXbx113a6xX5axX9xXdxX119xX2cxX9xXa7xX5dxX9xX43xX35xX49xX9xX43xX35xe8acxXbxX9xXcxf913xX42xXaxefc9xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX5xX40xX41xX42xX43xX9xX3bxX46xX9xX2cxX49xX9xX4bxXaxX4dxX9xX42xX50xX42xX43xX9xX111xX4dxX26xX9xX40xX18xX9xXcxX55xX18xX9xX58xX59x12413xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX111xXbxd688xX18xXdxX35xX43xX42x135f8xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX130xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX2fxXbxX40xX24xX42xX43xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17fxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX158xXa7xX42xX1cxX42xX17x10679xX2fxX1cxX2axd3b6xX2axX2axX1cxX2axd50dxd2cfxX19xX1c2xX1c1x106e3x114bfxcf72xXc1xX1c2xXbxXc1xX1c6xX1c6xXc1xXdxX1c1xX158x10ccexX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1b8xX35xX19xXbxXaxX17fxd1c4xX1c2xX1c8xX33xX111xX130xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX17fx137fexX1c2xX1c1xX33xX111xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX2cxX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX23xX24xX9xX2cxX24xX9xX4bxXaxX18xX9xX42xX18xX42xX43xX9xXcxX41xX18xX9xX19xX18xX9xXaxX18xX9xXbxX35xX42xXaxX9xX42xX18xX42xX43xX9xX19xX17xX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX2fxXbxX40xX24xX42xX43xXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX111xXbxX179xX18xXdxX35xX43xX42xX17fxX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX130xX32xXexdb61xXaxX35x115f6xXbxX9xX58xX46xX9xX5cxX5dxX9xX5xX60xX42xXaxX9xXbxXax10163xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbx11ebfxX9xX2axX1c6xX179xX1c2xX1c1xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xXc1xX179xX1c2xX1e5xX9xX58xX46xX9xX4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX0xX2fxXbxX40xX24xX42xX43xXexX2xX35x12c48xX42xX9xX23xX35xXe8xX42xX9xXbxXax15111xX35xX9xXbxX35xXe8xXbxX9xX42xX43xX5dxX26xX9xXa7xX5dxX9xX58x14039xXcxX9xX2axXc1xX1cxXc1xX9xX42xXaxX55xX9xX2fxX18xX41xX17fxX0xX1cxX2fxXbxX40xX24xX42xX43xXexX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX9axX18xX9xX5xX8exX26xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX3bxX46xX9xX42xXaxX35xX100xX41xX9xXcxX8exX26xX5axX9xX2cxX49xX9xXcxX55xX18xX5axX9xX2cxX49xX9xX42xXb2xX35xX9xXcxX55xX18xX9xXa7xX290xX18xX5axX9xXcxX55xX18xX9xXbxX24xX9xXa7xX5dxX9xX19xXb8xX42xX43xX5axX9xX43xX35xX49xX9xX42xXaxX6axX158xX9xX5xX40xX24xX42xX43xX9xX2cxXb2xX42xX9xX19xXb8xX42xX43xX9xX2cxX49xX9xX4bxXaxX4dxX9xX42xX50xX42xX43xX9xX111xX4dxX26xX9xX40xX18xX9xXbxX119xX5axX9xXdxX119xX2cxX9xXa7xX5dxX9xX43xX35xX49xX9xX43xX35xX129xXbxX9xXcxX12dxX42xXaxX5axX9xX58xX46xX9x118cdxXcxX9xXbxX290xX9xX1e5xX1c7xX179xX1c8xX1bcxd1bcxX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX2axXc1xX179xX2axX1e5xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX2axX1c8xX179xX1c2xX1c2xX9xX58xX46xX9xX4xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX9axX18xX9x10acbxXb8xX42xX43xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX3bxX46xX9xXa7xX5dxX9xXbxXaxXa4xX9xX58xXb8xX9xX5cxX5dxX9xX274xX46xX35xX9xX42xXaxX35xX100xX41xX9xXcxX8exX26xX5axX9xX2cxX49xX9xXcxX55xX18xX5axX9xXcxX55xX18xX9xX40xX5dxX24xX9xXa7xX5dxX9xX2cxX49xX9xX42xXb2xX35xX9xX2cxX49xX9xX19xXb8xX42xX43xX5axX9xX43xX35xX49xX9xX411xXb8xX42xX43xX9xX58xXe8xX42xX9xX411xXb8xX42xX43xX9xX274xX18xXcxX9xX2cxX287xX33xX9xX1c2xX179xXc1xX158xX9xX5xX40xX24xX42xX43xX9xX2cxXb2xX42xX9xX19xXb8xX42xX43xX9xX2cxX49xX9xX4bxXaxX4dxX9xX42xX50xX42xX43xX9xX111xX4dxX26xX9xX40xX18xX9xXbxX119xX5axX9xXdxX119xX2cxX9xXa7xX5dxX9xX43xX35xX49xX9xX43xX35xX129xXbxX9xXcxX12dxX42xXaxX5axX9xX58xX46xX9xX3b0xXcxX9xXbxX12dxX35xX9xX411xXb8xX42xX43xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX3bxX46xX9xXbxX290xX9xX1e5xX1c2xX179xX1c8xX1c6xX3bbxX5axX9xX58xX46xX9xX3b0xXcxX9xXbxX12dxX35xX9xX5cxX5dxX9xX274xX46xX35xX9xXbxX290xX9xX1e5xX1c7xX179xX1c8xX1c6xX3bbxX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xX4bxXaxX41xX9xXa7xX92xX2cxX9xX411xXb8xX42xX43xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX3bxX46xX9xXbxX290xX9xX2axX1e5xX179xX2axX1c8xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xXa7xea9dxX42xX43xX9xX42xfdf6xX35xX9xX2axX1c2xX179xX2axX1c7xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xXa7xX52bxX42xX43xX9xX42xX530xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX49xX9xX42xXb2xX35xX9xX19xX55x14d9fxX35xX9xX2axX1c2xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xX1c1xX179xX1c2xXc1xX9xX58xX46xX9xX4xX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX12dxX35xX9xX5cxX5dxX9xX274xX46xX35xX9xXbxX290xX9xX2axX1e5xX179xX2axX1c8xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xX1c1xX179xX1c2xXc1xX9xX58xX46xX9xX4xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX59xX2cxX9xXbx13788xX42xXaxX9xXbxX290xX9xX5xXaxX18xX42xXaxX9xX5cxX49xX18xX9xX58xXe8xX42xX9xX5xXaxX290xX18xX9xX5xXaxX35xX2f2xX42xX9xX179xX9xX5cxX41xXe8xX9xX42xXaxX35xX100xX41xX9xXcxX8exX26xX5axX9xX4bxXaxXb8xX42xX43xX9xXcxX55xX18xX5axX9xXbxX40xX55xX18xX9xX2cxXaxX35xX100xX41xX9xX43xX35xX4dxXcxX9xXcxX8exX26xX9xXbxX40xX2e1xX35xX9xX42xX3cxX42xX43xX5axX9xX2cxXaxX35xX100xX41xX9xXbxX119xX35xX9xXa7xX5dxX9xX58xX2f2xXcxX9xX2cxX49xX9xXcxX55xX18xX9xX40xX5dxX24xX9xXa7xX5dxX9xX19xXb8xX42xX43xX9xX40xX4dxX35xX9xX40xX59xX2cxX5axX9xX43xX35xX49xX9xX42xXaxX6axX158xX9xX5xX40xX24xX42xX43xX9xX2cxXb2xX42xX9xX19xXb8xX42xX43xX9xX2cxX49xX9xX4bxXaxX4dxX9xX42xX50xX42xX43xX9xX111xX4dxX26xX9xX40xX18xX9xXbxX119xX5axX9xXdxX119xX2cxX5axX9xXcxX55xX18xX9xX58xX59xX9xXa7xX5dxX9xX43xX35xX49xX9xX43xX35xX129xXbxX9xXcxX12dxX42xXaxX5axX9xX58xX46xX9xX3b0xXcxX9xXbxX290xX9xX1e5xX1c1xX179xX1c8xX1f2xX3bbxX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX2axX1c6xX179xX1c2xX1c1xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xXc1xX179xX1c2xX1e5xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX49xX9xX42xXb2xX35xX9xXbxX40xX2f2xX42xX9xX1c2xX1e5xX9xX58xX46xX9xX4xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX59xX2cxX9xXbxX5d7xX42xXaxX5axX9xXbxXaxX5dxX42xXaxX9xX33xXaxX119xX9xXbxX290xX9xX411xX5dxX9xX274x11dffxX42xX43xX9xX58xXe8xX42xX9xX3bxd50axX42xXaxX9xX5xXaxX41xX129xX42xX9xXcxX8exX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX58xe4c0xX35xX5axX9xX42xX43xX5dxX26xX9xX42xX3cxX42xX43xX5axX9xX2cxXaxX35xX100xX41xX9xXbxX119xX35xX9xXa7xX5dxX9xX58xX2f2xXcxX9xX2cxX49xX9xXcxX55xX18xX9xX40xX5dxX24xX9xXa7xX5dxX9xX19xXb8xX42xX43xX9xXa7xX5dxX35xX9xX42xXb2xX35xX5axX9xX43xX35xX49xX9xX411xXb8xX42xX43xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX2cxX287xX33xX9xX1c2xX179xXc1xX5axX9xX58xX46xX9xX3b0xXcxX9xXbxX290xX9xX1c7xX1c7xX179xX1c8xXc1xX3bbxX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xX1c1xX179xX1c2xXc1xX9xX58xX46xX9xX4xX130xX9xX33xXaxX9axX18xX9xX274xX18xXcxX9xX2cxX49xX9xX42xXb2xX35xX9xX1c2xXc1xX179xX1c2xX1c7xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xX1bcxX179xXc1xX2axX9xX58xX46xX9xX4xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX98xXaxX41xX9xXa7xX92xX2cxX9xX5xX8exX26xX9xX274xX43xX41xX26xX2f2xX42xX9xXa7xX5dxX9xX274xX18xXcxX9xX3bxX46xX9xXcxX8exX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX58xX758xX35xX5axX9xX42xX43xX5dxX26xX9xX42xX3cxX42xX43xX5axX9xX2cxXaxX35xX100xX41xX9xXbxX119xX35xX9xXa7xX5dxX9xX58xX2f2xXcxX9xX2cxX49xX9xXcxX55xX18xX9xX40xX5dxX24xX9xXa7xX5dxX9xX19xXb8xX42xX43xX9xXa7xX5dxX35xX9xX42xXb2xX35xX5axX9xX43xX35xX49xX9xX411xXb8xX42xX43xX9xX3bxX3cxX2cxX9xX2cxX287xX33xX9xX1c2xX179xXc1xX5axX9xX58xX46xX9xX3b0xXcxX9xXbxX12dxX35xX9xX5xX8exX26xX9xX274xX43xX41xX26xX2f2xX42xX9xXbxX290xX9xX1c7xX1c1xX179xX1c8xX1c2xX3bbxX5axX9xX58xX46xX9xX3b0xXcxX9xXbxX12dxX35xX9xX274xX18xXcxX9xX3bxX46xX9xXbxX290xX9xX1c7xX1c1xX179xX1c8xX1c1xX3bbxX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xX4bxXaxX41xX9xXa7xX92xX2cxX9xX5xX8exX26xX9xX274xX43xX41xX26xX2f2xX42xX9xXbxX290xX9xX2axX1c6xX179xX1c2xX1c1xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xX1c2xX1c8xX179xXc1xX1c2xX9xX58xX46xX9xX4xX158xX9xX274xXaxX35xX277xXbxX9xX58xX46xX9xXbxXaxX287xX33xX9xX42xXaxX287xXbxX9xX4bxXaxX41xX9xXa7xX92xX2cxX9xX274xX18xXcxX9xX3bxX46xX9xXbxX290xX9xX1c2xXc1xX179xX1c2xX1e5xX9xX58xX46xX9xX4xX5axX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXaxX287xXbxX9xXbxX290xX9xXc1xX1c2xX179xXc1xX1c7xX9xX58xX46xX9xX4xX158xX1cxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1133fxX41xXbxXaxX24xX40xX32xXexX7xX158x11f9dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
P.V