Sớm xác định thương lái lùng mua lá chu ke tại Kỳ Anh để làm gì?
(Baohatinh.vn) - Cứ vào mùa hè mấy năm gần đây, người dân xã Kỳ Lạc (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại đi hái lá chu ke (có nơi gọi chu kia) để bán cho thương lái. Sự việc diễn ra đã khá lâu, người dân không biết thương lái mua lá chu ke để làm gì và lá chu ke có công dụng gì cũng không ai biết?
399bx4471x626ax455ex8aadx48cbx6ed9xb2ddx9dadxX7x3c8dxb633x4f8bx4b64x4b7ax9242xX5x654dxXax4c0bx3ab8x688dxab2fxX3x5dfdx7b78xX4xX3x473ex7c56x6666xX1xX3xXexX1x76f4x6e42xX1dx671bxX3xX5xX18xXdxX3xX5x7e2axX1dxX25xX3xX15xa930xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3x671axX10xX3xXex789fxXdxX3xac1exb4daxX3x76faxX1dxX1xX3xX1bx684cxX3xX5x7d8exX15xX3xX25xb52fx57dbxX0x7639xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8691xX10xX6x7f54xXaxX12x8896x600axX3xb31cxX4dx5473xX3xX15xX2cxX6xX3xX1xa9e3xX3xX15xa1fcx5d93xX3xX1dx46f8xX15xX3xX25x47a1xX1dxX3xX1bx772bxX79xb242xX3xX1dxX25xX22x67daxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX17xb2a3xX3xX42xX43xX3x906cxX3fxX4xX3x9be3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX86xX3xX63xX4dxX3xXcx9b62xX1dxX1x8911xX3xX5xX3fxXdxX3xX1bxXdxX3xX1xX18xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX9cxX4x80e3xX3xX1dxX23xXdxX3xX25x726axXdxX3xX4xX1xX31xX3xX3bxXdxX6xXacxX3xX1bxX4axX3x4b4bxX18xX1dxX3xX4xX1xX6exX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxb167xX3xX13x94dfxX3xX6cxXdx9a83xX4xX3xX66xXdx9c58xX1dxX3x4814xX6xX3xX1bxX93xX3xX3bxX1xX18xX3xX5xX84xX31xX86xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX3bxX1xb0fcxX1dxX25xX3xXdbxXdx8853xXexX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX3xX6cxX4dxX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX4xXc5xX3xX4xX117xX1dxX25xX3xX66x9b09xX1dxX25xX3xX25xX51xX3xX4x4d61xX1dxX25xX3xX3bxX1xX117xX1dxX25xX3xX6xXdxX3xXdbxXdxX11dxXexX52xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb223xX6exX66xX79xX3xXbxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXax7e8exXdxX66xXexX1xa709xX3x4783xX2xb48dxXbxX17x547cxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1b1xX3xb0baxX2x50d8xXbxX17xX1b8xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX54xX54xXdxXedxXdbxX6xX6exX1xX6xXexXdxX1dxX1xXedxX6cxX1dxX54xX1dxX10xX1acxX7xX54xX2x4d3dxb1dcxX1b5xX54xX1b3xX1ecxX66xX1b5xX2xX1b3xX2xX1ecx4d57xX2xXexX1b3xX1b5xX2xX1ecxX5xX1b5x4fa8xXdxX15xX25xX200xX1ecxX1c2xX1ebxX1b5xXedx9181xXbxX25xX52xXfcxX9xX2xX1b5xX1ebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX2cxX1dxX25xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX6exX1dxXaxX12xb179xX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX3bxX1xX117xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX1bxX4axX3xXdbxX18xX1dxX3xX4xX1xX6exX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xX15x41c1xXexX3xX7x9490xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX86xX3xX3bxX1xX6ex6fccxX1dxX25xX3xX1c2xX3xX1dxX7cxX15xX3xXexXfcx3abexX3xX5xX3fxXdxX3xX1bxX84xX79xX86xX3xX15xX2c3xXexX3xX7xX2c7xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX2e3xX3xX17xX93xX3xX42xX43xX3xX98xX84xX15xX3xX9cxX42xX43xX3xX45xX1dxX1xXacxX86xX3xXbxX1xX22xX8bxX1dxX25xX3xX13xX117xX1dxX25xX3xXcxXfcxa6fexX3xX9cxXexX1xX1cxX3xX17xX93xX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xXacxX3xXexX1xX22xX8bxX1dxX25xX3xX5xb97dxX1dxX3xX4xX18xX4xX3xX17xX93xX3xX6cxX2cxX1dxX25xX3xX4xX6xX6exX3xX4x3c23xX6xX3xX1xX31xX79xXf4xX1dxX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xXedxX3x8e56xX6exX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX4xX1x4127xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX3bxX1xX117xX3xX1dxX33exX1dxX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX4xX1xX352xX3xX79xX11dxX31xX3x7424xXexX1xX31xX3xX1xX6exX3fxX4xX1x7315xX3xX6cxX4dxX6exX3xX15xX2cxX6xX3xX1xX75xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX66xXexX1xX1b1xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxX17xX1b8xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1b1xX3xX1c2xX2xX1c4xXbxX17xX1b8xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX54xX54xXdxXedxXdbxX6xX6exX1xX6xXexXdxX1dxX1xXedxX6cxX1dxX54xX1dxX10xX1acxX7xX54xX2xX1ebxX1ecxX1b5xX54xX1b3xX1ecxX66xX1b5xX2xX1b3xX2xX1ecxX1c2xX1b5xXexX1b5xX1ecxX1b3xX1f7xX5xX1ebxX200xXdxX15xX25xX200xX1ecxX1c2xX1ebxX1ecxXedxX20axXbxX25xX52xXfcxX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX2cxX1dxX25xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX6exX1dxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX17xXexX200xX6xX5xXdxX25xX1dxX1b1xX3xX20axX31xX7xXexXdx703bxX79xX1b8xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xX117xX1dxX25xX3xX98xX33exX3xabb3xX7cxX1dxX3xXcxX3fxX6exX3xX9cxXexX1xX117xX1dxX3xX98xX3fxX4xX3xX4e1xXdxX1dxX1xX86xX3xX17xX93xX3xX42xX43xX3xX98xX3fxX4xXacxX86xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX1bxX22x4e42xX4xX3xXexX1xX31xX3xX15xX31xX6xX3xX1bxX93xX3xX3bxX1xX18xX3xX5xX84xX31xX3xX1dxX1xX22xX1dxX25xX3xX1bxX11dxX1dxX3xX1dxX6xX79xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX1bxX1cxX6xX3xXbxX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX6cx56cfxX1dxX3xX4xX1xX22xX6xX3xXdbxXdxX11dxXexX3xX4xX117xX1dxX25xX3xX66xX159xX1dxX25xX3xX5xX18xX3xX4xX84xX79xX3xX1dxX4dxX79xX3xXfcxX6xX3xX7xX6xX6exXedxXedxXedxX3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xXaxX12x8ba8xX1dxX25xX3xX98xX33exX3xX4e1xX7cxX1dxX3xXcxX3fxX6exX3xX9cxXexX1xX117xX1dxX3xX98xX3fxX4xX3xX4e1xXdxX1dxX1xX86xX3xX17xX93xX3xX42xX43xX3xX98xX3fxX4xXacxX3xX4xX1xX6exX3xXdbxXdxX11dxXexX86xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX4xX161xX1dxX25xX3xX3bxX1xX18xX3xX5xX84xX31xX3xXfcxa679xXdxXedxX3x89cbxX14xXdxX3xX1bxX80xX31xX3xX4xX1xX381xX3xX1xX18xXdxX3xX17xX31xX1dxX25xX3x6ca2xX31xX6xX1dxX1xX3xX6cxX22xX8bxX1dxX86xX3xX1dxX1x5ebaxX1dxX25xX3xX1dxX23xXdxX3xX25xX80xX1dxX3xX1dxX1xX22xX1dxX25xX3xX25xXdxX8bxX3xX4xX3fxX1dxX3xX3bxXdxXf4xXexX3xX1dxX33exX1dxX3xXbxX1xX2d7xXdxX3xX5xX33exX1dxX3xXfcx5b13xX1dxX25xX86xX3xX4xX18xX4xX1xX3xX1dxX1xX4dxX3xX1b5xX200xX1b3xX3xX3bxX15xX3xX15xX14xXdxX3xX4xXc5xXedxX3xX5ebx6bdcxXdxX3xX1dxX25xX4dxX79xX86xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX1dxX4dxX6exX3xX4xX1xX7cxX15xX3xX4xX1xX381xX3xX4xX161xX1dxX25xX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX22xX511xX4xX3xX15xX78xX79xX3xXdbxX51xX3xX6cx6fd9xX3xXbxX1xX23xXdxX3xX3bxX1xX117xX3xX6cxX4dxX3xX1bxX22xX511xX4xX3xX1xX23xX1dxX3xX1ecxX1c4xX3xX3bxX25xXedxX3x3aeaxX22xX511xX4xX3xXdbxXdxX11dxXexX86xX3xX25xXdxX18xX3xX1xXdxXf4xX1dxX3xXexX3fxXdxX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX15xX31xX6xX3xX2xX3bxX25xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX3bxX1xX117xX3xX1ebxX3xX1dxX25xX4dxX1dxX3xX1bxX5e7xX1dxX25xX3xX6cxX4dxX3xX3bxX1xXdxX3xX1dxX4dxX6exX3xX5xX33exX1dxX3xX4xX6xX6exX3xX4xX161xX1dxX25xX3xX4xX1xX381xX3x68cfxX3xX1dxX25xX4dxX1dxX3xX1bxX5e7xX1dxX25xX54xX3bxX25xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xX3xXbxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxX3xX66xXexX1xX31xX15xXdbxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX66xXexX1xX1b1xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxX17xX1b8xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1b1xX3xX1c2xX2xX1c4xXbxX17xX1b8xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX54xX54xXdxXedxXdbxX6xX6exX1xX6xXexXdxX1dxX1xXedxX6cxX1dxX54xX1dxX10xX1acxX7xX54xX2xX1ebxX1ecxX1b5xX54xX1b3xX1ecxX66xX1b5xX2xX1b3xX1f7xX1b5xX2xX1ebxXexX2xX1c2xX1b5xX1ebxX5xX1b5xX200xXdxX15xX25xX200xX1ecxX1c2xX70ax9fc5xXedxX20axXbxX25xX52xXfcxX9xX70axX1ecxX1ecxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX2cxX1dxX25xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX6exX1dxXaxX12xXedxXedxXedxX6cxX4dxX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX2cxX1dxX25xX3xX15xX31xX6xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX86xX3xX17xX31xX78xXexX3xXdbxX18xX1dxX3xX1bxXdxX3xX1bxX84xX31xX52xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xXaxX12xX58cxX1dxX25xX3xX276xX25xX31xX79xXf9xX1dxX3xXcxX1xX18xXdxX3xXcxX6exX4dxX1dxX3x74fexX3xX69xX1xX352xX3xXexX1cxX4xX1xX3x75f9xX276xX182xX371xX3xX17xX93xX3xX42xX43xX3xX98xX3fxX4xX3xX17xX18xX4xX3xX1dxX1x8a56xX1dxX86xX3xX15xX78xX79xX3xX1dxX7cxX15xX3xX1dxX6xX79xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX1bxXdxX3xX1xX18xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xXdbxX18xX1dxX3xX4xX1xX6exX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxXedxX3xX69xX84xX79xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX5xX4dxX3xX4xX84xX79xX3xXdbxX159xXdxX86xX3xX4xX84xX79xX3xXexX3fxXbxX86xX3xXexX1xX22xX8bxX1dxX25xX3xX15xXccxX4xX3xX2e3xX3xX17xX31xX1dxX25xX3xX600xX31xX6xX1dxX1xX3xX6cxX22xX8bxX1dxX86xX3xX4xX18xX4xX3xX7xX22xX8bxX1dxX3xX1dx72b0xXdxXedxX3xX42xX1xX117xX1dxX25xX3xXdbxXdxX11dxXexX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX86xX3xX1dxX1xX22xX1dxX25xX3xX1xXdxXf4xX1dxX3xXexX6xXdxX86xX3xXexX6exX4dxX1dxX3xX17xX93xX3xX4xXc5xX3xX3bxX1xX6exX2d7xX1dxX25xX3xX1c2xX1c4xX200xX1b5xX1c4xX3xX1xX2c3xX3xX1bxXdxX3xX1xX18xXdxX3xX5xX18xX3xX1dxX4dxX79xX3xX6cxX68bxX3xXdbxX18xX1dxX3xX4xX1xX6exX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xX3xXbxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX1dxXexX10xXfcxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX66xXexX1xX1b1xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxX17xX1b8xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX1b1xX3xX1c2xX2xX1c4xXbxX17xX1b8xXaxX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX54xX54xXdxXedxXdbxX6xX6exX1xX6xXexXdxX1dxX1xXedxX6cxX1dxX54xX1dxX10xX1acxX7xX54xX2xX1ebxX1ecxX1b5xX54xX1b3xX1ecxX66xX1b5xX2xX1b3xX1f7xX1b5xX1ecxX1ebxXexX1ebxX1c2xX1ebxX1c4xX5xX7b5xX200xXdxX15xX25xX200xX1ecxX1c2xX7b5xX1ecxXedxX20axXbxX25xX52xXfcxX9xX2xX1c2xX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX2cxX1dxX25xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX6exX1dxXaxX12xX98xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX1bxX22xX511xX4xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX1xX18xXdxX3xX6cxX68bxX3xXbxX1xX23xXdxX3xX66xXccxX4xX3xX4xX18xX4xX3xXexX31xX79xX11dxX1dxX3xX1bxX22xX8bxX1dxX25xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xXaxX12xX63xX3fxXexX3xXexXfcxX22xX2e3xX1dxX25xX3xX63xX3fxXexX3xX42xXdxX4axX15xX3xX5xX84xX15xX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX98xX33exX3xX42xX1x8b30xX4xX3xX63xX60exX31xX3xX4xX1xX6exX3xXdbxXdxX11dxXexX86xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX5xX4dxX3xX4xX84xX79xX3xXdbxX159xXdxX86xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX4xX1xX381xX3xX1xX18xXdxX3xX5xX18xX3xX1dxX33exX1dxX3xX4xX161xX1dxX25xX3xX3bxX1xX117xX1dxX25xX3xX2d7xX1dxX1xX3xX1xX22xX2e3xX1dxX25xX3xX1bxX11dxX1dxX3xXfcxX63bxX1dxX25xX86xX3xX15xX117xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX15xX117xXdxX3xXexXfcxX22xX8bxX1dxX25xXedxXedxXedxX3xX276xX25xX6exX4dxXdxX3xXfcxX6xX86xX3xXexXfcxX6exX1dxX25xX3xX4xX18xX4xX3xX600xX31xX79xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xX4xX161xX1dxX25xX3xX3bxX1xX117xX1dxX25xX3xX4xX78xX15xX3xX6cxXdxXf4xX4xX3xX1dxX4dxX79xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX6exX66xX79xXaxX12xXcxX31xX79xX3xX6cxX8a2xX79xX86xX3xX1bxX4axX3xXexXfcxX18xX1dxX1xX3xX6cxXdxXf4xX4xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX5e7xX3xX3fxXexX3xX6cxX4dxX6exX3xXfcxX63bxX1dxX25xX3xX1xX18xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xX2d7xX1dxX1xX3xX1xX22xX2e3xX1dxX25xX3xX1bxX11dxX1dxX3xX4xX117xX1dxX25xX3xXexX18xX4xX3xXdbxX2d7xX6exX3xX6cxXf4xX3xXfcxX63bxX1dxX25xX86xX3xX1dxX1xX78xXexX3xX5xX4dxX3xX4xX117xX1dxX25xX3xXexX18xX4xX3xXbxX1x6bd1xX1dxX25xX3xX4xX1xX18xX79xX86xX3xX4xX1xX60exX6xX3xX4xX1xX18xX79xX3xXfcxX63bxX1dxX25xX3xXexXfcxX6exX1dxX25xX3xX15xX2cxX6xX3xX1dxXb10xX1dxX25xX3xX1dxXc5xX1dxX25xX86xX3xXexX1xXdxX11dxXexX3xX1dxX25xX1xXa9xX86xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX23xX3xX600xX31xX6xX1dxX3xX4xX1xX6axX4xX3xX1dxX7cxX1dxX25xX3xX4xX80xX1dxX3xX7xX14xX15xX3xX6cxX4dxX6exX3xX4xX31xX2c3xX4xX3xX1bxX4axX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX86xX3xX4xX18xX3xX1dxX1xX84xX1dxX3xX1xX6xX79xX3xX66xX6exX6xX1dxX1xX3xX1dxX25xX1xXdxXf4xXbxX3xX1dxX4dxX6exX86xX3xX2e3xX3xX1bxX84xX31xX3xX6cxX4dxX3xX1dxX1xb6d3xX15xX3xX15xX159xX4xX3xX1bxX324xX4xX1xX3xX25xX51xX3xX3bxX1xXdxX3xXexX1xX31xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX31xXexX1xX6exXfcxXaxX12xX4e1xX161xX3xX4e1xXdxXf9xX1dxX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXfcxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX31xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX200xXexX1xX31xX15xXdbxX200xX6xX1dxX66xX200xX7xX6xXbxX6exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX18xXdxX3xX1dxX78xX15xX3xXexXfcxX4dxX15xX3xX6cxX2cxX1dxX25xX3xXexX1xX22xX511xX1dxX25xX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX86xX3xXexX1xX31xX3xXexXdxX68bxX1dxX3xXexXfcxXdxXf4xX31xX3xX15xX659xXdxX3xX1dxX25xX4dxX79xXaxX3xX1xXfcxX10xX4d0xX9xXaxX54xX5xX6xX6exX200xX66xX6exX1dxX25xX200xX6cxXdxX10xX4xX200xX5xX6xX15xX54xX1xX6xXdxX200xX1dxX6xX15xX200xXexXfcxX6xX15xX200xX6cxX31xX1dxX25xX200xXexX1xX31xX6exX1dxX25xX200xX3bxX79xX200xX6xX1dxX1xX200xXexX1xX31xX200xXexXdxX10xX1dxX200xXexXfcxXdxX10xX31xX200xX15xX6exXdxX200xX1dxX25xX6xX79xX54xX2xX1b5xX1ebxX1c2xX1ecxX1ebxXedxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX25xX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX54xX15xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX1f7xX1c4xX54xX1dxX10xX1acxX7xX54xX2xX1ebxX1f7xX70axX54xX2xX1c4xX1b3xX66xX1c4xX2xX1b5xX1ecxX1c2xX1b5xX7b5xXexX1b3xX1ecxX1c4xX5xX1ecxX200xX1c4xX2xX200xX1f7xXedxX20axXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1xX3xXexX1xX22xX23xX1dxX25xX3xX5xX18xXdxX3xX5xX2cxX1dxX25xX3xX15xX31xX6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX31xX3xX3bxX10xX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX1bxX4axX3xX5xX4dxX15xX3xX25xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX6cxX12xX0xX7xXexXfcxX6exX1dxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX63xX18xXdxX3xX1dxX78xX15xX3xXexXfcxX4dxX15xX3xX6cxX2cxX1dxX25xX3xXexX1xX22xX511xX1dxX25xX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX86xX3xXexX1xX31xX3xXexXdxX68bxX1dxX3xXexXfcxXdxXf4xX31xX3xX15xX659xXdxX3xX1dxX25xX4dxX79xXaxX3xX1xXfcxX10xX4d0xX9xXaxX54xX5xX6xX6exX200xX66xX6exX1dxX25xX200xX6cxXdxX10xX4xX200xX5xX6xX15xX54xX1xX6xXdxX200xX1dxX6xX15xX200xXexXfcxX6xX15xX200xX6cxX31xX1dxX25xX200xXexX1xX31xX6exX1dxX25xX200xX3bxX79xX200xX6xX1dxX1xX200xXexX1xX31xX200xXexXdxX10xX1dxX200xXexXfcxXdxX10xX31xX200xX15xX6exXdxX200xX1dxX25xX6xX79xX54xX2xX1b5xX1ebxX1c2xX1ecxX1ebxXedxX1xXexX15xXaxX12xX63xX18xXdxX3xX1dxX78xX15xX3xXexXfcxX4dxX15xX3xX6cxX2cxX1dxX25xX3xXexX1xX22xX511xX1dxX25xX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX86xX3xXexX1xX31xX3xXexXdxX68bxX1dxX3xXexXfcxXdxXf4xX31xX3xX15xX659xXdxX3xX1dxX25xX4dxX79xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXfcxX6exX1dxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX6a9xX11dxX1dxX3xX6cxX14xXdxX3xX6cxX2cxX1dxX25xX3xXexX1xX22xX511xX1dxX25xX3xX42xX43xX3xX45xX1dxX1xX3xX9cxX63xX4dxX3xXcxXa9xX1dxX1xXacxX3xXexX1xX8bxXdxX3xX1bxXdxX4axX15xX3xX1dxX4dxX79xX86xX3xXdbxX3fxX1dxX3xX7xa77exX3xX1bxX22xX511xX4xX3xXexX1xX22xX2e3xX1dxX25xX3xXexX1xX6axX4xX3xX1dxX78xX15xX3xXexXfcxX4dxX15xX3xX882xX3xX15xX2c3xXexX3xX15xXc5xX1dxX3xX7cxX1dxX3xX66xX84xX1dxX3xX66xX93xX3xX15xX4dxX3xXexX1xX23xX15xX3xX1dxX25xX6exX1dxXedxX3xX276xX78xX15xX3xXexXfcxX4dxX15xX3xXfcxX78xXexX3xX1bxXb10xXexX3xX3bxX1xX18xX4xX1xX3xX6cxX51xX3xXexX1xX11dxX3xX1dxX1xXdxX68bxX31xX3xX1dxX25xX22xX8bxXdxX3xX66xX84xX1dxX3xX15xXdxX68bxX1dxX3xX1dxX929xXdxX3xX1bxX93xX3xXexXfcxX6xX1dxX1xX3xXexX1xX352xX3xX6cxX4dxX6exX3xXfcxX63bxX1dxX25xX3xX1xX18xXdxX3xX5xX6exX4dxXdxX3xX1bx3a26xX4xX3xX7xX2d7xX1dxX3xX15xX14xXdxX3xX1dxX4dxX79xX86xX3xXexX1xX31xX3xXexXdxX68bxX1dxX3xXexXfcxXdxXf4xX31xX3xX15xX659xXdxX3xX1dxX25xX4dxX79xXedxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX6cxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX31xX5xX12xX0xX66xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfcxXaxX12xX0xX54xX66xXdxX6cxX12xX0xX54xX66xXdxX6cxX12
Vũ Viễn